nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Στόχοι για την αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

Αθήνα 8.12.2010, 16:32

Τους στόχους για την αναβάθμιση, τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και για τη  σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, έθεσε η υπουργός Παιδείας  Άννα Διαμαντοπούλου, κατά τη διάρκεια ομιλίας της σήμερα σε ημερίδα που πραγματοποιείται στο υπουργείο, με θέμα: "Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει".

Στόχος μας ένα ποιοτικό και με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνολογικό Λύκειο, τόνισε η κ. Διαμαντοπούλου, ενώ η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου επεσήμανε ότι κεντρικό στοιχείο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Μιχάλη Κοντογιάννη και του Προέδρου του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Αντιπροέδρου του ΠΙ Περικλή Λατινόπουλου.

"Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας -παρά τις προσπάθειες και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν- παραμένει ένας χώρος με τεράστια προβλήματα. Ζητούμενο σήμερα είναι η αναβάθμισή του, με την προσέλκυση μαθητών και εκπαιδευτικών υψηλού επιπέδου, με προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και της αγοράς εργασίας», τόνισε η υπουργός και παράλληλα κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις για διαβούλευση:

• Τεχνολογικό Λύκειο που θα ενσωματώνει τα ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) και τις ΕΠΑΣ (Επαγγελματικές σχολές). Θα είναι ισότιμο με όλους τους άλλους τύπους λυκείων και θα είναι τριετούς διάρκειας. Γίνεται αξιολόγηση του κάθε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ χωριστά. Θα εξασφαλίζει στους αποφοίτους του γενικές γνώσεις, αλλά και ολοκληρωμένη Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Θα παρέχει τίτλους ανάλογου επιπέδου, που καθορίζονται από τις σχετικές οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Θα δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  των αποφοίτων, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η Διά Βίου Μάθηση και οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι ενταγμένα στο λειτουργικό πλαίσιο του Τεχνολογικού Λυκείου και θα έχουν διάρκεια ενός σχολικού έτους. Σκοπός των τμημάτων αυτών θα είναι η παροχή ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους αποφοίτους. Θα παρέχουν, επίσης, Πτυχίο ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου από αυτό του Τεχνολογικού Λυκείου.
• Κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου, ώστε όλοι να έχουν άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Ο νεοσυσταθείς Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) θα έχει ως βασική του προτεραιότητα την αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στις ειδικότητες, που δεν έχουν αντιστοιχιστεί ή για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί επαγγελματικά δικαιώματα. Από τον Ιούνιο του 2010 η Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) ξεκίνησε τη διαδικασία αντιστοίχισης επαγγελματικών δικαιωμάτων και ολοκλήρωσε το έργο της αντιστοίχισης, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα 10 ειδικότητες των ΕΠΑΛ και 16 ειδικότητες των ΕΠΑΣ, οι οποίες μέχρι τότε βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.
• Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου θα προσδιορίζονται με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και των τοπικών και των περιφερειακών κοινωνιών και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Τα προγράμματα σπουδών θα είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, που θα καθοριστούν για όλες τις ειδικότητες. Παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της περιττής ύλης και των επικαλύψεων μεταξύ των μαθημάτων.
• Μελετώνται υποστηρικτικές δράσεις, με κυρίαρχη την επιμόρφωση των καθηγητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τόσο σε θέματα της ειδικότητάς τους, όσο και σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον της ΤΕΕ. Στον τομέα της εργαστηριακής επιμόρφωσης των καθηγητών θα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο επιλεγμένα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, που διαθέτουν τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό.
• Δέσμη υποστηριχτικών μέτρων στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο:
- Ενισχύεται ο ρόλος του μαθήματος της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν έγκαιρα τα οφέλη της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνολογίας και παράλληλα να βοηθηθούν στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού τους.
- Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση  και συμβουλευτική των μαθητών. Το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΕΚΕΠ (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού).
• Η ποιοτική αναβάθμιση της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ενισχύσει σημαντικά το σύνολο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα Τεχνολογικά Λύκεια, σε συνδυασμό με τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, δημιουργούν ισχυρούς και πολυδύναμους πόλους παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, για την κάλυψη των τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών και στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης. Προτείνεται η λειτουργία Πειραματικών Τεχνολογικών Λυκείων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από την πιλοτική συνεργασία των ΕΠΑΛ με τα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ. 

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου έδωσε έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, τονίζοντας: "Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση σημαίνει να κάνουμε πιο ελκυστική την μαθησιακή διαδικασία για τους εκπαιδευόμενους, αλλά να τη συνδέσουμε και με τις τοπικές αγορές εργασίας. Η διασφάλισης αφορά σε όλους και σε όλα: εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικές μεθόδους, συστήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης. Δεν θα υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ποιότητα".

Στη συνέχεια έκανε λόγο για συναίνεση που δημιουργείται στην Ευρώπη και έχει δύο κατευθύνσεις. "Η μία είναι η δυνατότητα σύνδεσης των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και βαθμίδων, κάτι που έχουμε ήδη ξεκινήσει με τη συνεργασία ΕΠΑΛ και ΤΕΙ σε 5 πόλεις της χώρας. Η δεύτερη είναι η συνεργασία κρατών - μελών και προς αυτήν την κατεύθυνση, πέρα από τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά φόρα. Δρομολογούμε  διμερείς συνεργασίες, ώστε η αναδιάρθρωση του συνολικού συστήματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να αντλήσει από τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη. Έχει μεγάλη σημασία να συνδυάσουμε τις βασικές ικανότητες και τη γνώση που πρέπει να παίρνει κάθε παιδί στο σχολείο, με τις τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσει η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας".

Στατιστικά στοιχεία 
Στο πλαίσιο της ημερίδας, το υπουργείο δημοσιοποίησε στοιχεία για τις σχολικές μονάδες Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με αυτά, σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 603 σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα 393 ΕΠΑΛ (333 Ημερήσια και 60 Εσπερινά), 109 ΕΠΑΣ και 101 Ειδικής Αγωγής. 

1. Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
Οι μαθητές των ΕΠΑΛ ανέρχονται σε περίπου 80.000 και ο συνολικός αριθμός μαθητών της Γ΄τάξης είναι 21.971 (20.057 στα Ημερήσια και 1.914 στα Εσπερινά). Λειτουργούν στην Α' τάξη 3 κύκλοι (Τεχνολογικός, Υπηρεσιών, Ναυτικός), στη Β' τάξη 12 τομείς και στη Γ' τάξη 19 ειδικότητες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α ΤΑΞΗ

ΚΥΚΛΟΙ

Β ΤΑΞΗ

ΤΟΜΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙAΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤIKΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟY - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟY - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  

2. Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)
Σύνολο: 109, όλες ημερήσιες (84 Πρωινές και 25 Απογευματινές)
Σύνολο μαθητικού πληθυσμού: 12.000 (7.000 Α΄τάξη+5.000 Β΄τάξη)

Λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

3. Ειδική Αγωγή
• Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) (διάρκεια σπουδών: 5 έως 8 χρόνια)
Σύνολο: 75 
Σύνολο μαθητικού πληθυσμού: 2.556
• Ένα (1) ειδικό επαγγελματικό λύκειο με 11 μαθητές. (διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια)
• Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας (διάρκεια σπουδών: 5 χρόνια)
Σύνολο: 16
Σύνολο μαθητικού πληθυσμού: 620
• ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας (διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια)
Σύνολο: 9
Σύνολο μαθητικού πληθυσμού: 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved