nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αθήνα 10.9.2015, 10:48

Την ίδρυση των παρακάτω Εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Στέφανος Γκρίτζαλης.

Πρόκειται για τα εξής:
1. Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων – ΕΜΛΑ (TRANSDEM)» του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.
2. Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου» (ΕΡΓΑΚΑΜ) του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.
3. Εργαστήριο έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (ΕΕΠΕΦ) του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. 3

Οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις δημοσιεύονται στο τεύχος Β' αρ. 1910/8 Σεπτεμβρίου 2015 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθούν οι αποφάσεις.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση ίδρυσης – λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων –
ΕΜΛΑ (TRANSDEM)» του Τμήματος Ναυτιλίας και Επι−
χειρηματικών Υπηρεσιών, της Σχολής Επιστημών της
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ.Α΄)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Την υπΆ αριθμ. 5178/16−5−2014 απόφαση του Συμβουλί−
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−
ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17−6−2014, τ.
ΥΟΔΔ.
• Την υπΆ αριθμ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23−7−2014 (ΑΔΑ:
Ω3ΞΟ9−ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.
• Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/8−12−2014, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 96 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «…
Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου,
κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή
της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προ−
ϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος…».
• Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ.Α΄) και συγκεκρι−
μένα το άρθρο 80 παρ. 5α αυτού, σύμφωνα με το οποίο
«…Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε Ιδρύματος
….εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το Ίδρυμα αυτό
οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
διατάξεις που αφορούν…τα Εργαστήρια…».
• Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από
το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. το Σχέδιο του νέου Οργανισμού του
Ιδρύματος.Proslipsis.gr
• Το Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21−9−1992, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 4, περιπτ. (γ) και (δ) αυτού −όπως
ισχύει σήμερα− το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες
της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και το άρθρο
28 παραγρ. 22 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με το οποίο:
«….Από το ακαδ. έτος 1993−94 κάθε κλινική ή εργαστήριο
διευθύνεται από ένα διευθυντή που είναι μέλος Δ.Ε.Π.
της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστι−
κού αντικειμένου και ανήκει στον οικείο τομέα ή στο
τμήμα. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν καθηγητές
η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για τη διαδικασία με
την οποία ανατίθεται η διεύθυνση της κλινικής ή του
εργαστηρίου σε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που
στον τομέα ή στο τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής η δι−
εύθυνση ανατίθεται σε αναπληρωτή καθηγητή….και για
το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει ούτε αναπλη−
ρωτής καθηγητής η διεύθυνση ανατίθεται σε επίκουρο
καθηγητή….» Επισημαίνεται ότι στο τέλος της εν λόγω
παραγράφου προστέθηκε με την παραγρ. 5, του άρθρου
12, του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16−7−2008), το ακόλουθο 
εδάφιο σύμφωνα με το οποίο: «…Στην περίπτωση αυτή, η
θητεία του διευθυντή αυτού λήγει με απόφαση της Γ.Σ.
του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση της κλινικής ή
του εργαστηρίου ανατίθεται σε Μέλος Δ.Ε.Π. που έχει
διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγητή του
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στον
οικείο τομέα ή στο οικείο τμήμα»,
• Το Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/10−6−2003, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 13, παραγρ. 22γ αυτού, σύμφωνα με
το οποίο «…Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο
εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου, της Κλινικής
ή του Μουσείου…».
• Την απόφαση της υπΆ αριθμ. 11/3−6−2015 (θέμα 4.8) Συ−
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την απόφαση της υπΆ αριθμ. 08/2−7−2015 (θέμα 5.4)
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την Έκθεση Σκοπιμότητας Ίδρυσης του Εργαστηρίου.
• Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
και εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου
με τίτλο «Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφά−
σεων – ΕΜΛΑ (TRANSDEM)» του Τμήματος Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, της Σχολής Επιστημών
της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποίου
ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει ως ακο−
λούθως:

¶ρθρο 1
Ίδρυση − Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με
τίτλο «Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων».
Με ακρώνυμο «Ε.Μ.Λ.Α. (TRANSDEM)».
Το «Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων»
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα των Συστημάτων Μεταφορών
και Logistics, της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Καινοτομίας
και της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

¶ρθρο 2
Αποστολή − Σκοπός
Το «Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων»
έχει ως αποστολή:
1. Τη δημιουργία νέας γνώσης και την κάλυψη των
διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό με μεταπτυχιακό
επίπεδο, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι−
κείμενα τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 1.
2. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συ−
ναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές
και τον κανονισμό έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3. Τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων, μελε−
τών κ.λπ., η οποία θα συμβάλει στη ανάπτυξη της χώρας.
4. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της Ελλάδας και της Αλλοδαπής.
5. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
σχολείων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα του
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
7. Τη συνεργασία με δημόσιους φορείς, οργανισμούς,
ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες με σκοπό να συμβά−
λει στη μελέτη και στη λύση σημαντικών προβλημάτων
τους.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το
«Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων» είναι
τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:
1. Σχεδιασμός μεταφορικών συστημάτων.
2. Στρατηγική και λήψη αποφάσεων μεταφορικών
εταιρειών.
3. Κυκλοφοριακές αναλύσεις, διαχείριση ροής και προ−
σομοίωση δικτύων
4. Καταγραφή και ανάλυση ατυχημάτων.
5. Καταγραφή και ανάλυσης επιβατικής κίνησης στην
Ακτοπλοΐα και Αεροπλοΐα.
6. Έξυπνα μεταφορικά συστήματα.
7. Ανάπτυξη τηλεματικών υπηρεσιών και προσφοράς
πληροφόρησης.
8. Ανάπτυξη τηλε−δραστηριοτήτων, όπως τηλε−εργα−
σίας, τηλε−αγορών, κ.λπ.
9. ΕξΆ αποστάσεως εκπαίδευση.
10. Σχεδιασμός και εκπόνηση ερευνών αγοράς.
11. Μοντελοποίηση επιλογών σε στοχαστικό περιβάλλον.
12. Αερομεταφορές και αεροδρόμια.
13. Λιμενικές υποδομές και εξυπηρέτηση ατόμων και
εμπορευμάτων.
14. Διαχείριση στόλου.
15. Εμπορευματικές μεταφορές.
16. Διοίκηση δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
17. Διοίκηση λειτουργιών συστημάτων παροχής υπηρεσιών.
18. Διαχείριση έργου.
19. Ασφάλεια και ανάλυση ρίσκου.
20. Μάρκετινγκ μεταφορικών εταιρειών.
21. Νησιωτική ανάπτυξη.
22. Βιώσιμη ανάπτυξη.
23. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ρύπανση.
24. Έξυπνη ειδίκευσης στις μεταφορές και τη ναυτιλία.
25. Μοντέλα λήψης αποφάσεων για την ποντοπόρο ναυτιλία.
26. Ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.
27. Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στις μεταφορές
και τη ναυτιλία.

¶ρθρο 3
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων»
στελεχώνεται από τα μέλη ΔΕΠ, εξωτερικούς συνεργά−
τες, μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Δι.Π. του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή της Σχολής Επιστημών
της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και
άλλων συναφών Σχολών της Ελλάδας και του Εξωτερι−
κού, των οποίων το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο
εμπίπτει στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1, καθώς και από μέλη του
Διοικητικού Προσωπικού, μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Δι.Π. και
άλλους επιστήμονες που τοποθετούνται, μετατάσσονται
ή αποσπώνται στο Εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Επίσης στελεχώνεται από υποψήφιους διδά−
κτορες και μεταδιδάκτορες του Τμήματος Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

¶ρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Το «Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων»
διοικείται από Διευθυντή / Διευθύντρια, μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρά−
γραφος 22 του Ν. 2083/1992.
Ο Διευθυντής / η Διευθύντρια ασκεί τις αρμοδιότητες
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα:
1. Καταρτίζει και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήμα−
τος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου
και μεριμνά για την τήρησή του.
2. Υποβάλλει στη Συνέλευση τον ετήσιο απολογισμό
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
3. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
4. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό.
5. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση του προϋ−
πολογισμού του Εργαστηρίου.
6. Μεριμνά για την απόκτηση και κατανομή του εξο−
πλισμού και των χώρων των εγκαταστάσεων του Ερ−
γαστηρίου.
7. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύ−
θυνους των αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού
και των χώρων εργασίας.
8. Είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία του
Εργαστηρίου.
9. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στις συνεργασίες του.
10. Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος λει−
τουργίας και των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
στο πλαίσιο της αποστολής του.

¶ρθρο 5
Εγκατάσταση − Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου στη Χίο ή / και σε κάθε χώρο που
παραχωρείται στο Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του
έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των ορ−
γάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και
των ερευνητικών προγραμμάτων και την εκπλήρωση
της αποστολής του στα πλαίσια του κτιριακού προ−
γράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα στην Ελ−
ληνική και Αγγλική με τον τίτλο του Εργαστηρίου και
το ονοματεπώνυμο του / της Διευθυντή / Διευθύντριας.

¶ρθρο 6
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσω−
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του είναι
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα
με τι διατάξεις του άρθρου 79, παράγραφος 6, εδ. αΆ
του Ν. 1566/1985 και του Υπαλληλικού Κώδικα για το
διοικητικό προσωπικό. Οι ώρες λειτουργίας μπορούν να
παραταθούν ή να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση
του Διευθυντή και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος προκειμένου να εξυπηρετηθούν ερευνητικές
και κυρίως εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος.
2. Ο Διευθυντής / η Διευθύντρια του Εργαστηρίου
ενημερώνεται και εγκρίνει τη διεξαγωγή κάθε εργασίας
που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του
Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται από το προσωπικό και
τους συνεργάτες του Εργαστηρίου. Η χρήση των χώ−
ρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού από το
λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα γίνεται
μόνον κατόπιν σχετικής έγκρισης του / της Διευθυντή /
Διευθύντριας και εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου.
4. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου
ορίζεται επιστημονικός υπεύθυνος μεταξύ των μελών
Δ.Ε.Π. που απασχολούνται στο Εργαστήριο και ενημε−
ρώνεται σχετικά η Συνέλευση.
5. Μετά από εισήγηση του / της Διευθυντή / Διευθύ−
ντριας στη Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η
απασχόληση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δια−
κεκριμένων επιστημόνων και ειδικών αναγνωρισμένου
κύρους, για την ενίσχυση των διδακτικών και ερευνητι−
κών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
6. Ο Διευθυντής / η Διευθύντρια μπορεί να αναθέ−
σει σε μέλος του Διοικητικού Προσωπικού ή Ε.Τ.Ε.Π. ή
Ε.Δι.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
Εργαστηρίου.Proslipsis.gr

¶ρθρο 7
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από πόρους,
οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπο−
λογισμό, ή τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων
ή την αξιοποίηση της περιουσίας του Εργαστηρίου και
εν γένει του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
β. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
γ. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
δ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
ε. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο−
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη−
ροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
ζ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
η. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

¶ρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του «Εργαστηρίου Μεταφορών και
Λήψης Αποφάσεων» τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και
στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενης – εξερχόμενης
αλληλογραφίας.
2. Αρχείο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας.

3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, προγραμμά−
των, βιβλίων, περιοδικών και άλλων τεκμηρίων σε ηλε−
κτρονική κυρίως μορφή.
5. Αρχείο Ερευνητικών Προγραμμάτων.
6. Φάκελος ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων των με−
λών του Εργαστηρίου.
7. Φάκελος παραλαβής και χρέωσης υλικού.
Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2015

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Έγκριση ίδρυσης – λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής
Μεσογείου» (ΕΡΓ.Α.Κ.Α.Μ.) του Τμήματος Μεσογεια−
κών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20−3−1984, τ.Α΄)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Την υπΆ αριθμ. 5178/16−5−2014 απόφαση του Συμβουλί−
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−
ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17−6−2014, τ. ΥΟΔΔ.
• Την υπΆ αριθμ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23−7−2014 (ΑΔΑ:
Ω3ΞΟ9−ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.
• Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/8−12−2014, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 96 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «…
Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου,
κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή
της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προ−
ϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος…».
• Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ.Α΄) και συγκεκρι−
μένα το άρθρο 80 παρ. 5α αυτού, σύμφωνα με το οποίο
«…Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε Ιδρύματος
….εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το Ίδρυμα αυτό
οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
διατάξεις που αφορούν…τα Εργαστήρια…».
• Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από
το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. το Σχέδιο του νέου Οργανισμού του
Ιδρύματος.
• Το Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21−9−1992, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 4, περιπτ. (γ) και (δ) αυτού −όπως
ισχύει σήμερα− το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες
της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και το άρθρο
28 παραγρ. 22 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με το οποίο:
«….Από το ακαδ. έτος 1993−94 κάθε κλινική ή εργαστήριο
διευθύνεται από ένα διευθυντή που είναι μέλος Δ.Ε.Π.
της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστι−
κού αντικειμένου και ανήκει στον οικείο τομέα ή στο
τμήμα. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν καθηγητές
η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για τη διαδικασία με
την οποία ανατίθεται η διεύθυνση της κλινικής ή του
εργαστηρίου σε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που
στον τομέα ή στο τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής η δι−
εύθυνση ανατίθεται σε αναπληρωτή καθηγητή….και για
το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει ούτε αναπλη−
ρωτής καθηγητής η διεύθυνση ανατίθεται σε επίκουρο
καθηγητή….» Επισημαίνεται ότι στο τέλος της εν λόγω
παραγράφου προστέθηκε με την παραγρ. 5, του άρθρου
12, του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16−7−2008), το ακόλουθο
εδάφιο σύμφωνα με το οποίο: «…Στην περίπτωση αυτή, η
θητεία του διευθυντή αυτού λήγει με απόφαση της Γ.Σ.
του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση της κλινικής ή
του εργαστηρίου ανατίθεται σε Μέλος Δ.Ε.Π. που έχει
διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγητή του
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στον
οικείο τομέα ή στο οικείο τμήμα».
• Το Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/10−6−2003, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 13, παραγρ. 22γ αυτού, σύμφωνα με
το οποίο «…Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο
εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου, της Κλινικής
ή του Μουσείου…».
• Την απόφαση της υπΆ αριθμ. 12/4−6−2015 (θέμα 3.7)
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογει−
ακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την απόφαση της υπΆ αριθμ. 08/2−7−2015 (θέμα 5.3)
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την Έκθεση Σκοπιμότητας Ίδρυσης του Εργαστηρίου.
• Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
και εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου
με τίτλο «Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατο−
λικής Μεσογείου» (ΕΡΓ.Α.Κ.Α.Μ.) του Τμήματος Μεσογει−
ακών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποίου ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας έχει ως ακολούθως:
Proslipsis.gr
¶ρθρο 1
Ίδρυση − Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Mεσογειακών Σπουδών του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου». Με
ακρώνυμο «ΕΡΓ.Α.Κ.Α.Μ.».
Το Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής
Μεσογείου εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητι−
κές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών
της Αρχαιολογίας και της Αρχαιογνωσίας για την Ανα−
τολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στους ακόλουθους τρεις
διακριτούς τομείς:
α) Αρχαιολογία του πεδίου (από την προϊστορική
εποχή μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα), με έμφαση στα
γνωστικά αντικείμενα της Αρχαιολογίας του πεδίου, της
αρχαιολογικής θεωρίας και των μεθόδων ανασκαφής,
της πειραματικής αρχαιολογίας, της προϊστορικής και
κλασικής αρχαιολογίας, των επικουρικών ανθρωπιστι−
κών επιστημών της αρχαιολογίας (επιγραφική, νομισμα−
τική κλπ), καθώς και της συντήρησης αρχαιοτήτων και
της γεωμετρικής τεκμηρίωσης αρχαιοτήτων.
β) Αίγυπτος και Εγγύς Ανατολή, με έμφαση στην αιγυ−
πτιακή γλώσσα και γραφή (ιερογλυφική, ιερατική, πτο−
λεμαϊκές επιγραφές, κοπτική), τη μαγικοθρησκευτική και
νεκρική γραμματεία, την επιγραφική, την αρχαιολογία
του θανάτου, το αιγυπτιακό θρησκευτικό σύστημα (αρ−
χαιολογία της θρησκείας, μαγείας, τελετουργίας, αιγυ−
πτιακή δαιμονολογία), και στις διαπολιτισμικές σχέσεις
των λαών της νοτιοανατολικής Μεσογείου κατά την
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, με ιδιαίτερη έμφαση στα
αιγυπτιακά και αιγυπτιώδη αντικείμενα (Aegyptiaka) από
την αρχαϊκή Ελλάδα.
γ) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Ιστορία με έμφα−
ση στα γνωστικά αντικείμενα της ιστοριογραφίας, των
γραμματειακών πηγών που αφορούν στις οικονομικές,
πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις των λαών της Με−
σογείου, και των πολιτικών αναγνώσεων του αρχαίου
ελληνικού θεάτρου.

¶ρθρο 2
Αποστολή − Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)
Το Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής
Μεσογείου έχει ως αποστολή:
1. Σε ερευνητικό επίπεδο:
α) την προαγωγή εν γένει των αρχαιολογικών μεθό−
δων και πρακτικών έρευνας και τεκμηρίωσης στο πεδίο
(προανασκαφικών−ανασκαφικών−μετανασκαφικών), με
έμφαση στους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους
και με ιδιαίτερη μέριμνα i) την ερευνητική υποστήριξη
της Συστηματικής Ανασκαφής του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου στην Κυμισάλα της Ρόδου και με τη δυνατότητα
να προχωρά σε δημοσίευση του ανασκαφικού υλικού
της ανασκαφής και εν γένει του έργου· ii) την έρευνα
για την Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, την Αίγυπτο
και την Εγγύς Ανατολή με έμφαση τις διαπολιτισμικές
σχέσεις των ανακτορικών κοινωνιών όπως διαφαίνονται
μέσα από την διακίνηση αφ ενός πρώτων υλών που
προορίζονταν για την παραγωγή πολύτιμων τεχνουρ−
γημάτων, και αφΆ ετέρου ΅ανταλλαγέςΆ τεχνουργημάτων
αλλά και τεχνογνωσίας, τεχνιτών και τεχνολογικών επι−
τευγμάτων και τα ιδεολογικά πλαίσια της διακίνησής
τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μελέτη υαλωδών
υλών από το Αιγαίο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ και
την πειραματική κατασκευή τους (συνεργασίες με Αί−
γυπτο (Pennsylvania University), Ισραήλ (Israel Museum),
και αρχαιομετρικά εργαστήρια (στην Ελλάδα και την
Αγγλία)· iii) την ιστορική και πολιτισμική εξέλιξη της
γεωγραφικής ενότητας της Επαρχίας Πεδιάδος στην
κεντρική Κρήτη από την Νεολιθική Εποχή έως τον 20ο
αιώνα, με έμφαση την έρευνα πεδίου, την τοπογραφία,
την γεομορφολογία, την πανίδα, την χλωρίδα και τη
μελέτη αρχαιολογικού υλικού καθώς και των εμφανών
αρχιτεκτονικών καταλοίπων.
β) την προαγωγή σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθό−
δων στη μελέτη του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού
και των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη
περιοχή της Εγγύς Ανατολής κατά την αρχαιότητα, με
έμφαση στην υποστήριξη των διεθνών, διατμηματικών,
καινοτόμων προγραμμάτων 1. AncientEgyptianDemonol
ogyProject (http://demonthings.com), 2. AegyptiakaProject
(http://aegyptiaka.gr) και 3.Magic and the Afterlife in the
National Archaeological Museum of Athens.
γ) Τη διερεύνηση της των οικονομικών και πολιτισμι−
κών σχέσεων των λαών της Μεσογείου μέσα από τη
μελέτη των σωζόμενων αρχαίων γραμματειακών πηγών
και τη χαρτογράφηση των εμπορικών και θρησκευτικών
παραμέτρων που διαμόρφωσαν τις πολιτισμικές σχέσεις
των λαών αυτών.
2. την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοι−
τητών/τριων αρχαιολογίας σε:
α) θέματα προϊστορικής και κλασικής αρχαιολογί−
ας, αρχαιολογικής θεωρίας, μεθόδων και πρακτικών
ανασκαφής, πειραματικής αρχαιολογίας, τεκμηρίωσης
αρχαιολογικού/ανασκαφικού υλικού, συντήρησης αρ−
χαιοτήτων και γεωμετρικής τεκμηρίωσης αρχαιοτήτων·
β) θέματα αρχαιολογίας των ανατολικών πολιτισμών
και, ειδικότερα, αιγυπτιακής αρχαιολογίας, επιγραφικής,
αιγυπτιακής γραφής (ιερογλυφική, ιερατική, κοπτική)
και γλώσσας, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών του
αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού της φαραωνικής και
μεταφαραωνικής περιόδου και των διαπολιτισμικών
σχέσεων του με τους λαούς στην ευρύτερη λεκάνη
της νοτιοανατολικής Μεσογείου κατά την αρχαιότητα.
γ) θέματα πολιτισμικών δανείων και ανταλλαγών, οικο−
νομικών και στρατιωτικών συνασπισμών, διπλωματικών
σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής των πολιτισμών που
κατεξοχήν διαμόρφωσαν τον γεωπολιτικό χάρτη της
αρχαίας Μεσογείου (Φοίνικες, Έλληνες, Πέρσες, Ετρού−
σκοι, Ρωμαίοι).
3. Αποσκοπεί στη σύνδεση και την ανάπτυξη δραστη−
ριότητας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου,
και άλλες Εφορείες Αρχαιοτήτων ανά την Ελλάδα, την
Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων Τεχνικών Έργων Δωδε−
κανήσου, Ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
καθώς και άλλους φορείς, όπως είναι για παράδειγμα
το τμήμα πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου ή άλλοι συναφείς οργανισμοί, καθώς
και στην προβολή των πορισμάτων που προκύπτουν
από τις ερευνητικές δράσεις και δραστηριότητες του
Εργαστηρίου.
Οι επιμέρους τομείς στους οποίους δραστηριοποι−
είται κυρίως το «Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο
της Ανατολικής Μεσογείου» είναι τα ακόλουθα επι−
στημονικά αντικείμενα: «αρχαιολογία», «αρχαιολογική
θεωρία», «πειραματική αρχαιολογία», «προϊστορική αρ−
χαιολογία», «κλασική αρχαιολογία», «αρχαιολογική το−
πογραφία», «ταφική αρχαιολογία», «συντήρηση αρχαιο−
τήτων», «γεωμετρική τεκμηρίωση αρχαιοτήτων», «αρχαία
ελληνική επιγραφική», «νομισματική», «Αιγυπτιολογία»,
«αιγυπτιακή αρχαιολογία», «αιγυπτιακή θρησκεία», «αι−
γυπτιακή δαιμονολογία», «αιγυπτιακή νεκρική ιδεολογία
και πρακτική», «αιγυπτιακές διαπολιτισμικές σχέσεις»,
«αιγυπτιακή γλώσσα», «ιερογλυφική γραφή»,«ιερατική
γραφή», «αιγυπτιακή γραμματολογία», «αρχαιολογία της
Εγγύς Ανατολής», «αρχαία ιστορία», «αρχαία ελληνική
γραμματεία», «πολιτική στο αρχαίο κόσμο», «οικονομία
και κοινωνία της αρχαίας Ελλάδας», «διεθνείς σχέσεις
στην αρχαιότητα».

¶ρθρο 3
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής
Μεσογείου» στελεχώνεται από Διδακτικό και Ερευνητικό
Προσωπικό, του οποίου η επιστημονική ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά
ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου, από εξωτερι−
κούς συνεργάτες συναφών αντικειμένων, από υποψήφι−
ους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και
από λοιπό Προσωπικό του Τμήματος Μεσογειακών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (πχ Μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Τ.Ε.Π. Διοικ.
Προσωπικό) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

¶ρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως,
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μετα−
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
Εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τον καθένα
από τους τρεις διακριτούς τομείς δραστηριοποίησης
του εργαστηρίου (αρχαιολογίας του πεδίου, Αιγύπτου
και Εγγύς Ανατολής, αρχαίας ελληνικής γραμματείας
και ιστορίας), η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που
σχετίζεται με το Εργαστήριο.

¶ρθρο 5
Εγκατάσταση − Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι−
στημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότε−
ρα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων.

¶ρθρο 6
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

¶ρθρο 7
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο−
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη−
ροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου,
στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

¶ρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
Βιβλίο πρωτοκόλλου.
Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Proslipsis.gr
Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2015

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Έγκριση ίδρυσης – λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμο−
σμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) του Τμήματος Επιστη−
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Aφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20−3−1984, τ.Α΄)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Την υπΆ αριθμ. 5178/16−5−2014 απόφαση του Συμβουλί−
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−
ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17−6−2014, τ. ΥΟΔΔ.
• Την υπΆ αριθμ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23−7−2014 (ΑΔΑ:
Ω3ΞΟ9−ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.
• Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/8−12−2014, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 96 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «…
Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου,
κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή
της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προ−
ϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος…».
• Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ.Α΄) και συγκεκρι−
μένα το άρθρο 80 παρ. 5α αυτού, σύμφωνα με το οποίο
«…Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε Ιδρύματος
….εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το Ίδρυμα αυτό
οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
διατάξεις που αφορούν…τα Εργαστήρια…».
• Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από
το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. το Σχέδιο του νέου Οργανισμού του
Ιδρύματος.
• Το Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21−9−1992, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 4, περιπτ. (γ) και (δ) αυτού −όπως
ισχύει σήμερα− το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες
της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και το άρθρο
28 παραγρ. 22 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με το οποίο:
«….Από το ακαδ. έτος 1993−94 κάθε κλινική ή εργαστήριο
διευθύνεται από ένα διευθυντή που είναι μέλος Δ.Ε.Π.
της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστι−
κού αντικειμένου και ανήκει στον οικείο τομέα ή στο
τμήμα. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν καθηγητές
η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για τη διαδικασία με
την οποία ανατίθεται η διεύθυνση της κλινικής ή του
εργαστηρίου σε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που
στον τομέα ή στο τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής η δι−
εύθυνση ανατίθεται σε αναπληρωτή καθηγητή….και για
το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει ούτε αναπλη−
ρωτής καθηγητής η διεύθυνση ανατίθεται σε επίκουρο
καθηγητή….» Επισημαίνεται ότι στο τέλος της εν λόγω
παραγράφου προστέθηκε με την παραγρ. 5, του άρθρου
12, του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16−7−2008), το ακόλουθο
εδάφιο σύμφωνα με το οποίο: «…Στην περίπτωση αυτή, η
θητεία του διευθυντή αυτού λήγει με απόφαση της Γ.Σ.
του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση της κλινικής ή
του εργαστηρίου ανατίθεται σε Μέλος Δ.Ε.Π. που έχει
διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγητή του
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στον
οικείο τομέα ή στο οικείο τμήμα».
• Το Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/10−6−2003, τ.Α΄) και συγκε−
κριμένα το άρθρο 13, παραγρ. 22γ αυτού, σύμφωνα με
το οποίο «…Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο
εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου, της Κλινικής
ή του Μουσείου…».
• Την απόφαση της υπΆ αριθμ. 03/18−3−2015 (θέμα 2.12)
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχε−
διασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την απόφαση της υπΆ αριθμ. 07/28−5−2015 (θέμα 5.2)
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την Έκθεση Σκοπιμότητας Ίδρυσης του Εργαστηρίου.
• Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
και εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου
με τίτλο «Εργαστήριο έρευνας στην Πρακτική και Εφαρ−
μοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) του Τμήματος Επιστη−
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποίου ο Εσωτερικός Κα−
νονισμός Λειτουργίας έχει ως ακολούθως:

¶ρθρο 1
Ίδρυση − Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
΅Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία».
Με ακρώνυμο «Ε.Ε.Π.Ε.Φ.».
Το Εργαστήριο «Εργαστήριο ΅Έρευνας στην Πρακτική
και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» εξυπηρετεί τις εκπαιδευ−
τικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικεί−
μενα της Πρακτικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας.

¶ρθρο 2
Αποστολή − Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)
Το Εργαστήριο «Εργαστήριο ΅Έρευνας στην Πρακτική
και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» έχει ως αποστολή:
ƒ Την αποσαφήνιση της φιλοσοφικής διάστασης των
παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών θεωριών, και μεθόδων
με στόχο την εμβάθυνση της σκέψης προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών και την αναβάθμιση του έργου
τους ως ερευνητών και παιδαγωγών.
ƒ Την διερεύνηση των ζητημάτων που άπτονται της
συνάρθρωσης της εκπαίδευσης με την Πρακτική και
Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία.
ƒ Την διερεύνηση της ανάπτυξης μορφών Διαλόγου/
Συζήτησης μέσα στην τάξη και στα ποικίλα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα.
ƒ Την υποστήριξη και ανάπτυξη της διεπιστημονικής
προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεμάτων.
ƒ Την ανάδειξη των μορφών μέσα από τις οποίες εί−
ναι δυνατόν να υπάρξει η φιλοσοφία στα διαφορετικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
ƒ Τη δημιουργία ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού
και σχεδιασμός ερευνητικών/εκπαιδευτικών υπηρεσιών
και προϊόντων σχετικών με την ανάπτυξη της φιλο−
σοφικής σκέψης σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα που
αναφύονται στο χώρο της εκπαίδευσης.
ƒ Την εφαρμογή πιλοτικών παρεμβάσεων στη σχολική
τάξη και στη σχολική μονάδα, που θα προκύψουν από
τις ερευνητικές δραστηριότητες στο παραπάνω.
ƒ Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν
ερευνητικές παρεμβάσεις και προγράμματα με την πα−
ροχή των αναγκαίων μεθοδολογικών εργαλείων.
ƒ Την οργάνωση μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων,
που θα περιλαμβάνει αναγκαίο και χρήσιμο υλικό (βιβλι−
ογραφία, άρθρα, εφαρμογές, υλικό κ.ο.κ.ε.) που σχετίζο−
νται με το πεδίο έρευνας του εργαστηρίου.
ƒ Τη συνεργασία με Παιδαγωγικά και άλλα Τμήματα
των ΑΕΙ της χώρας μας ή της αλλοδαπής ή/και δομές
των Τμημάτων αυτών οι οποίες εργάζονται ερευνητι−
κά σε πεδία συναφή με τα πεδία ενδιαφέροντος του
Ε.Ε.Π.Ε.Φ.
ƒ Την ανάπτυξη, συντονισμός, εκπόνηση, συμμετοχή
σε επίπεδο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προ−
γραμμάτων που σχετίζονται με τους άξονες έρευνας
του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.
ƒ Την ενίσχυση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
με τα αντίστοιχα εργαλεία.
ƒ Την οργάνωση θερινών σχολείων, συνεδρίων, ημε−
ρίδων, σεμιναρίων, στα αντικείμενα ενασχόλησης του
Εργαστηρίου, συνεργασία με επιστήμονες και ερευνητές
για την ανάπτυξη ερευνητικών σχεδίων.
ƒ Την κατάρτιση ερευνητών/τριών, ώστε να αποτελέ−
σουν μια βασική ερευνητική ομάδα για την πλαισίωση
και προώθηση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και
σχεδίων του Ε.Ε.Π.Ε.Φ.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το
Εργαστήριο «Εργαστήριο ΅Έρευνας στην Πρακτική και
Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» εντάσσονται στα ακόλουθα
επιστημονικά αντικείμενα:
- Φιλοσοφία της Παιδείας
- Εφαρμοσμένες Ηθικές
- Φιλοσοφία για/με παιδιά
- Φιλοσοφία και Κείμενα
- Φιλοσοφία και Τέχνες
- Φιλοσοφία και Μέθοδος
- Φιλοσοφία και Πρακτικές Διαλόγου
- Εκπαίδευση Αξιών και Εκπαίδευση για την Ηθική
- Συμβουλευτική Φιλοσοφία
- Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ηθική της Κριτικής Σκέψης
- Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ηθική της Σκέψης της Φροντίδας
- Φιλοσοφία−Λόγοι και μορφές της Ετερότητας.

¶ρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική
και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία»/ Ε.Ε.Π.Ε.Φ. στελεχώνεται
από Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, του οποί−
ου η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει πλήρως στα
διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα
του οικείου Εργαστηρίου και από μέλος Ε.Τ.Ε. Π. του
οικείου Τμήματος

¶ρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως,
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μετα−
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που
σχετίζεται με το Εργαστήριο.

¶ρθρο 5
Εγκατάσταση − Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι−
στημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότε−
ρα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων.

¶ρθρο 6
Λειτουργία
(κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου)
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

¶ρθρο 7
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο−
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη−
ροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου,
στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

¶ρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
(*Συστήνεται η τήρηση βιβλίων
και η αναφορά τους εδώ)
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2015

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved