nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα γίνουν φέτος οι εγγραφές και οι μετεγγραφές στα Επαγγελματικά Λύκεια (η νέα απόφαση)

Αθήνα 25.8.2016, 19:56

Την νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο που θα γίνουν φέτος οι εγγραφές, οι μετεγγραφές και γενικώς η φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια παρουσιάζει η Proslipsis.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές/τριες σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

Το αργότερο δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, οι Διευθυντές των σχολείων καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα Myschool όλες τις εγγραφές των μαθητών. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οριστικοποιούν με απόφασή τους τα ολιγομελή τμήματα το αργότερο 5 (πέντε) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Μετά από αυτή την απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οριστικοποιείται ο αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, πιθανές εκπρόθεσμες εγγραφές, μετεγγραφές ή αλλαγές τομέα και ειδικότητας πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 133381/Δ4
Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών -τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ε και ζ της παρ. 2 του άρ-
θρου 43 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 45 του
Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 «Ρυθμίσεις για τα
ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του
Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 47 του Ν. 3848/
2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-κα-
θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71).
4. Τις διατάξεις του αρ. 25 παρ. 1α του Π.δ. 50/2008
(Α΄ 81).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014
(Β΄ 2470) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθη-
κε από την υπ’ αριθμ. 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723)
Υπουργική Απόφαση «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοί-
τηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» και
όπως συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 103539/Δ4/
24-06-2016 (Β΄ 2081) υπουργική απόφαση.
7. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών». Proslipsis.gr
8. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων ...».
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τη με αριθ. 30/28-7-2016 εισήγηση του ΙΕΠ.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Προθεσμίες εγγραφών
1. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών ημερήσιων και
εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι
την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού
έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα
Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για
τους μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για
λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπό-
μενους μαθητές/τριες σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.
Το αργότερο δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθη-
μάτων, οι Διευθυντές των σχολείων καταχωρούν στο
πληροφοριακό σύστημα Myschool όλες τις εγγραφές
των μαθητών/τριών. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορι-
στικοποιούν με απόφασή τους τα ολιγομελή τμήματα
το αργότερο 5 (πέντε) ημέρες μετά την έναρξη των μα-
θημάτων. Μετά από αυτή την απόφαση των Περιφερει-
ακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης οριστικοποιείται ο αριθμός των τμημάτων
που θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολικό έτος σε όλες
τις τάξεις. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, πι-
θανές εκπρόθεσμες εγγραφές, μετεγγραφές ή αλλαγές
τομέα και ειδικότητας πραγματοποιούνται αποκλειστικά
σε υπάρχοντα τμήματα.
2. Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση στο
Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο μαθητών/τριών των
στοιχείων του/της μαθητή/τριας που αναφέρονται στο
άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
3. Εκπρόθεσμη εγγραφή είναι δυνατόν να εγκριθεί από
τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. το πολύ 10 ημέρες μετά
τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.
4. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το διάστημα
από την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκ-
πρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.
5. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρ-
χίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές
πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από
την έναρξη της λειτουργίας τους.
6. Εγγραφή μαθητή/τριας σε ΕΠΑ.Λ. επιτρέπεται εφό-
σον ο/η μαθητής/τρια έχει τις απαιτούμενες προϋποθέ-
σεις εγγραφής σε αυτό. Φοίτηση μαθητή/τριας που δεν
έχει νόμιμα εγγραφεί δεν επιτρέπεται.
7. Στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι μαθητές/τρι-
ες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρ-
θρου 5 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Στην περίπτωση εργαζόμενου μαθητή/τριας
στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη
ή, αν πρόκειται για μαθητή/τρια που ασχολείται σε δικό
του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσί-
ας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση
του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα
Μητρώα ανέργων.
8. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεώνονται
να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών
που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών.
9. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, εφόσον
είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή
τους κάθε σχολικό έτος.

Άρθρο 2
Εγγραφές - Μετεγγραφές
Α. ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις:
1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότι-
μου τίτλου
2. Κάτοχοι ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου
Γυμνασίου
3. Από το σχολικό έτος 2016-2017 μαθητές/τριες της Α΄
τάξης παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. καθώς
και οι μαθητές/τριες παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης
Ημερησίων και Εσπερινών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.
4. Μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε.
5. Μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης των Τ.Ε.Σ.
6. Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυ-
μνασίου
7. Απορριπτόμενοι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του
ΕΠΑ.Λ.
8. Μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης εσπερινής Τ.Ε.Σ.
και μαθητές/τριες Α΄ τάξης εσπερινού Τ. Ε.Λ.
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ, από το σχολικό έτος 2016-2017, με-
τεγγράφονται μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Ημερησίων
και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και Β΄ τάξης εσπερινών
ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ.
ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ εγγράφονται:
1. Οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του
Επαγγελματικού Λυκείου
2. Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
3. Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων
με αυτούς τίτλων σπουδών.
4. Μαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξα-
ταξίου Γυμνασίου Proslipsis.gr
5. Από το σχολικό έτος 2016-2017 μαθητές/τριες πα-
ρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. καθώς
και οι μαθητές/τριες παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄
τάξης Ημερησίων και της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενι-
αίου Λυκείου.
6. Μαθητές/τριες του 2ου κύκλου Τ.Ε.Ε.
7. Από το σχολικό έτος 2016-2017 οι προαχθέντες της
Α΄ τάξης των Τ.Ε.Λ., ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες
της Α΄ τάξης Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων.
8. Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου
Γυμνασίου
9. Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτούς
τίτλων σπουδών
10. Μαθητές/-τριες που προήχθησαν από τη Β΄ τάξη
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 και επιθυμούν να φοιτήσουν
σε διαφορετικό τομέα.
11. Μαθητές/-τριες που προήχθησαν από τη Β΄ τάξη
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και επιθυμούν να φοιτήσουν
σε διαφορετική ειδικότητα.
12. Απορριπτόμενοι της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
13. Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
14. Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 σε άλλο
τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του τομέα του
οικείου τίτλου σπουδών τους.
15. Μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Εσπερινού Τ.Ε.Λ.
16. Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού
Λυκείου, του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς
τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου απο-
λυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής. (Προσοχή: μόνο για
λήψη πτυχίου και όχι απολυτηρίου)
17. Μαθητές/τριες της Β΄ τάξης εσπερινού Τ.Ε.Λ.
ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ, από το σχολικό έτος 2016-2017, μετεγ-
γράφονται:
1. Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
2. Μαθητές/τριες της Β΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ.
3. Μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
4. Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.
ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ εγγράφονται:
1. Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του
Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα
2. Οι απορριπτόμενοι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.
Β. 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.),
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πο-
λυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισοτίμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντι-
στοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής οι οποίοι
εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν
μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την από-
κτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
2) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισο-
τίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγρά-
φονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν
εγγράφως είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότη-
τας του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το
Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο
της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την πα-
ρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να
παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας,
Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση μόνο Πτυχίου
Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από
το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτούς
τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι
εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν
όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότη-
τας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικό-
τητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε
από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι
απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων
σπουδών.
4) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτούς
τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγ-
γράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο
τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση
μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον
είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με
αυτούς τίτλων σπουδών.
5) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται
στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθή-
ματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την
απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το
Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι απο-
λυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων
σπουδών.
6) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται
στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθή-
ματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυ-
χίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον
είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με
αυτούς τίτλων σπουδών.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά εγγραφής
Για την εγγραφή μαθητή/τριας απαιτούνται τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά:
1. α) Απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ τάξης του
παλαιού εξαταξίου γυμνασίου ή
β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου (άρθρο 1
του Ν. 4250/2014, Α΄ 74) για όλες τις περιπτώσεις όπου
αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του
προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, για να
ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι
εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευ-
ση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της
μαθητή/τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου, απο-
λυτηρίου ή
γ) Πιστοποιητικό σπουδών του/της μαθητή/τριας από
το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο
οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθη-
κε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή,
το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει
το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας επισημοποιημέ-
νο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, με την παρατή-
ρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.
Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί
πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου), αυτός δεν
επιστρέφεται.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του/της μαθη-
τή/τριας. Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον αυτός
είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία
αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια
αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το
υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιο-
δοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του/της.
3. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του/της μαθητή/
τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η για τον το-
μέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί το αργότερο
την 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας
ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, σχετικά με τη
διπλή φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας
απόφασης. Proslipsis.gr
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας
ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, ότι δεν κατέχει
πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου,
ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να
αποκτήσει με την εγγραφή του/της, λαμβάνοντας υπόψη
το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας
ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η:
(α) ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ούτε
οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προ-
κειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο
και Πτυχίο Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ή
(β) ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ή οφείλει
μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου
ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότη-
τας του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα Μη-
τρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/τρια
στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα,
ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της μαθητή/τρι-
ας που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή
και φοίτηση των μαθητών/τριών
1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο
κατά την πρώτη εγγραφή του/της μαθητή/τριας και κατά
τη διάρκεια της φοίτησής του στο ΕΠΑ.Λ. είναι:
α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ. επώνυμο, όνομα, όνομα
πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, έτος γέννησης,
Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος ο/η μα-
θητής/τρια, αριθμός δημοτολογίου, θρήσκευμα, ιθαγέ-
νεια. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες
ή τα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα
υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται
με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα του/
της μαθητή/τριας.
β) Στοιχεία εισόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του
οποίου εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.
γ) Στοιχεία επίδοσης, δηλ. γενική και αναλυτική κατά
μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία.
δ) Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής, δηλ. σύνολο απου-
σιών κατά τετράμηνο, καθώς και οι επιβαλλόμενες με
πράξεις αρμοδίου οργάνου κυρώσεις ή απονεμόμενες
τιμητικές διακρίσεις.
ε) Στοιχεία κηδεμόνα δηλ. επώνυμο, όνομα, πλήρης
διεύθυνση κατοικίας του κηδεμόνα (οδός, αριθμός, πε-
ριοχή, πόλη, ΤΚ και αριθμός τηλεφώνου).
2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την πρώτη
εγγραφή του/της μαθητή/τριας και κατά τη διάρκεια της
φοίτησής του στο Μητρώο Μαθητών είναι:
α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ επώνυμο, όνομα, όνομα
πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, έτος γέννη-
σης, Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος, αριθ-
μός δημοτολογίου, θρήσκευμα, ιθαγένεια. Στοιχεία που
δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή τα πιστοποιητικά
γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και
έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των
γονέων ή του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.
β) Στοιχεία εισόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του
οποίου εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.
γ) Στοιχεία εξόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του
οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.
δ) Στοιχεία επίδοσης, δηλ. η ετήσια βαθμολογία του
κάθε μαθήματος, καθώς και ο γενικός ετήσιος βαθμός
αυτών στην περίπτωση προαγωγής ή απόλυσης του/
της μαθητή/τριας.
ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της
διαγωγής κάθε μαθητή/τριας.
3. Μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο έξοδο των μα-
θητών/τριών από το ΕΠΑ.Λ. μπορεί να γίνει διόρθωση
τυχόν εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας κάποιου
μαθητή/τριας, με αίτησή του/της ή με αίτηση του κη-
δεμόνα του/της, αν είναι ανήλικος/η. Η διόρθωση αυτή
ενεργείται από τον Διευθυντή του σχολείου με κόκκινο
μελάνι βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/
της μαθητή/τριας ή ελλείψει αυτού, βάσει πιστοποιητι-
κού γέννησης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η διόρ-
θωση σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Διευθυντή
του ΕΠΑ.Λ.
4. Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή μαθητή/
τριας στο ΕΠΑ.Λ. η φοίτηση αυτού/ής σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή
ΓΕ.Λ. επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή.
5. Η φοίτηση μαθητών/τριών που δεν ενεγράφησαν
νόμιμα δεν επιτρέπεται. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τους
μαθητές/τριες που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της με-
τεγγραφής τους.

Άρθρο 5
Διπλή Φοίτηση
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ.
και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.).

Άρθρο 6
Εγγραφές Ελλήνων μαθητών/τριών από
ξένα σχολεία της αλλοδαπής και αλλοδαπών
μαθητών/τριών
1. Έλληνες ή ομογενείς μαθητές/τριες που προσκο-
μίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο απο-
δεικτικό στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από ξένο
σχολείο γενικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής εγγράφο-
νται στα ΕΠΑ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και
οριστικοποιείται η εγγραφή τους μετά τη λήψη της βε-
βαίωσης αντιστοιχίας του αναφερόμενου αποδεικτικού
τους. Η βεβαίωση αντιστοιχίας για την οριστικοποίηση
της εγγραφής τους κατατίθεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
2. Έλληνες και ομογενείς μαθητές/τριες που προσκομί-
ζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδει-
κτικό στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από ξένο τε-
χνικό ή επαγγελματικό σχολείο της αλλοδαπής μπορούν
να εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος
σε αντίστοιχη τάξη των ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στην
Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας
από τον Ε.Ο.Π.ΠΕΠ.
3. Για την εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών μαθητών/
τριών στα ΕΠΑ.Λ. ακολουθείται η διαδικασία που προ-
βλέπεται στις παραγράφους 1.α.1, 1- α-2, 4 και 5 του
Π.δ. 529/1989 (Α΄ 223).
Για την εγγραφή ανήλικων αλλοδαπών μαθητών/τρι-
ών, υπηκόων τρίτων χωρών, στα δημόσια σχολεία ισχύ-
ουν και οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3386/2005
(Α΄ 212), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 7
Περιπτώσεις μετεγγραφών - Προθεσμίες
Α. Μετεγγραφές που πραγματοποιούνται ύστερα από
αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του ιδίου,
αν είναι ενήλικος:
1. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών/τριών από δη-
μόσιο ΕΠΑ.Λ. σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Αν η οικογένεια του/της μαθητή/τριας ή του κηδε-
μόνα του/της άλλαξε τόπο κατοικίας.
β) Αν ο/η μαθητής/τρια πρόκειται να επιστρέψει στην
πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του/της.
γ) Αν την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ανέλαβε
άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.
δ) Αν ο/η μαθητής/τρια ημερήσιας σχολικής μονάδας
άρχισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για εσπερινή
σχολική μονάδα.
ε) Αν ο/η μαθητής/τρια εσπερινής σχολικής μονάδας
έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για ημερήσια
σχολική μονάδα.
στ) Αν ο/η μαθητής/τρια προτίθεται να παρακολουθή-
σει τομέα ή ειδικότητα που δεν λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ.
στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η.
- Οι ανωτέρω μετεγγραφές α) έως ε) πραγματοποιού-
νται στην Α΄ τάξη, στον ίδιο τομέα για τη Β΄ τάξη και στην
ίδια ειδικότητα για τη Γ΄ τάξη από την αρχή του σχολι-
κού έτους μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, με έγκριση του
Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί
ο/η μαθητής/τρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα
στοιχεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται
η μετεγγραφή.
Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει μετεγγραφή μαθητή/
τριας από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στον ίδιο
τομέα ή ειδικότητα και μετά τις 15 Οκτωβρίου, λόγω
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικών οικογενειακών
λόγων που εκτιμώνται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δ.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μο-
νάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.
- Επιτρέπεται μετεγγραφή μαθητή/τριας Β΄ ή Γ΄ τάξης
που εμπίπτει στις περιπτώσεις α) έως ε), από δημόσιο
ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο το-
μέα ή ειδικότητα, σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο
δε λειτουργεί ο τομέας ή η ειδικότητα αυτή, καθώς και
στην περίπτωση στ), έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι με-
τεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται με έγκριση του
Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί
ο/η μαθητής/τρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα
στοιχεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται
η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον
ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί
απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο
λόγο μετεγγραφής. Στις περιπτώσεις αυτές ο/η μαθητής/
τρια επιλέγει ανάμεσα στις ειδικότητες που λειτουργούν
στο σχολείο υποδοχής.
Κατ’ εξαίρεση ο Διευθυντής Δ.Ε. μετά τις 30 Σεπτεμ-
βρίου και έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους για
λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικών οικογε-
νειακών λόγων, μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή μαθητή/
τριας σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Α.:
- Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. Proslipsis.gr
- Β΄ τάξης στον ίδιο τομέα ή σε άλλο τομέα εφόσον
δε λειτουργεί ο τομέας αυτός στο ΕΠΑ.Λ. όπου μετεγ-
γράφεται και
- Γ΄ τάξης στην ίδια ειδικότητα.
Οι παραπάνω λόγοι αποδεικνύονται με επίσημα έγ-
γραφα και ο Διευθυντής Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει από τον
ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί
απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο
λόγο μετεγγραφής.
2. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή/τριας Ιδιωτικού
ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τους όρους που
περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
3. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών/τριών δημοσί-
ων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. και αντιστρό-
φως. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την
αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
Β. Μετεγγραφές μαθητών/τριών που πραγματοποι-
ούνται λόγω υπηρεσιακής ανάγκης στον ίδιο τομέα ή
στην ίδια ειδικότητα ακόμη και χωρίς την αίτηση των
κηδεμόνων τους ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι/ες:
1. Από δημόσια ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:
α) κατάργηση ή συγχώνευση των σχολικών μονάδων
β) ίδρυση νέας σχολικής μονάδας
γ) επιβολή σε μαθητή/τριας της ποινής της αλλαγής
σχολικού περιβάλλοντος
δ) μη λειτουργία τομέα ή ειδικότητας
2. Από Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:
α) παύση της λειτουργίας του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του
β) επιβολή σε μαθητή/τριας της ποινής της αλλαγής
του σχολικού περιβάλλοντος.
Οι μετεγγραφές εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης,
ίδρυσης σχολικών μονάδων ή μη λειτουργίας τομέα ή
ειδικότητας γίνονται με βάση τα χωροταξικά δεδομένα
σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων και
των μαθητών/τριών, όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. από την οποία με-
τεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, έχει αποφασιστική αρ-
μοδιότητα για τις μετεγγραφές που γίνονται σύμφωνα
με την περίπτωση Β του άρθρου αυτού, καθώς και για
την επιλογή της σχολικής μονάδας στην οποία γίνεται η
μετεγγραφή. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκρίνει μετεγγρα-
φή μαθητή/τριας Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξης, εξαιτίας κατάργησης,
συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουρ-
γίας τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας του
Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του, από ΕΠΑ.Λ. στο οποίο
παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα,
σε άλλο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο δε λειτουργεί ο τομέας για τη
Β΄ τάξη ή στην ίδια ειδικότητα για τη Γ΄ τάξη έως και τις
30 Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις
αυτές ο/η μαθητής/τρια επιλέγει ανάμεσα στους τομείς ή
στις ειδικότητες του ίδιου τομέα, με αυτόν που φοιτούσε
στο ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, που λειτουργούν στο σχολείο
υποδοχής. Η αρμοδιότητά του είναι εκτελεστική μόνο
για τις ενέργειες που αφορούν την πραγματοποίηση των
κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 8
Διαδικασία μετεγγραφών
1. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. από το οποίο γίνεται η
μετεγγραφή αμέσως μετά την με οποιοδήποτε τρόπο
έγκριση της μετεγγραφής έχει καθήκον άμεσα και όχι
αργότερα από δέκα (10) ημέρες να:
α) συμπληρώσει και επισημοποιήσει με σφραγίδα και
υπογραφή το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο του μετεγγρα-
φόμενου/ης μαθητή/τριας που πρόκειται να αποσταλεί,
β) μεταφέρει από το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο σε
ομοιότυπο τα στοιχεία επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα
και μητέρας, τον αριθμό Μητρώου μαθητών/τριών, τα
στοιχεία επίδοσης που ενδεχόμενα υπάρχουν (βαθμούς,
τα σχετικά με το σχολικό έτος στο οποίο γίνεται η με-
τεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του ατομικού
δελτίου αριθμ. πρωτοκόλλου, ημερομηνία, σχολείο προ-
ορισμού, διαταγή),
γ) ενημερώσει το Μητρώο Μαθητών/τριών σχετικά με
τη μεταβολή αυτή και
δ) στείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη στο ΕΠΑ.Λ. στο
οποίο γίνεται η μετεγγραφή το συμπληρωμένο σύμφωνα
με τα παραπάνω πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο.
2. Στην περίπτωση ιδιωτικών ΕΠΑ.Α., το πρωτότυπο
ατομικό δελτίο θεωρείται και από το Διευθυντή Διεύ-
θυνσης Δ.Ε. πριν αποσταλεί.
3. Το συντασσόμενο σύμφωνα με το εδάφιο β της
παραγραφ. 1 του άρθρου αυτού αντίγραφο Ατομικού
Δελτίου μπορεί να είναι πλήρες φωτοαντίγραφο του
πρωτότυπου, το οποίο επισημοποιείται και παίρνει τη
θέση του πρωτότυπου που διαβιβάστηκε.
4. Ο Διευθυντής υποχρεούται ακόμη να εφοδιάσει το
μετεγγραφόμενο μαθητή/τριας με ειδικό υπηρεσιακό
σημείωμα με το οποίο αυτός μπορεί να παρακολουθήσει
τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο
μετεγγράφεται, μέχρι να παραληφθεί το Ατομικό του
Δελτίο.
5. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνεται η μετεγ-
γραφή, μόλις παραλάβει το Ατομικό Δελτίο του μετεγ-
γραφόμενου μαθητή/τριας, καταχωρίζει τα στοιχεία του
στο Μητρώο Μαθητών/τριών και εντάσσει το Ατομικό
Δελτίο αυτό στην κατάλληλη σειρά μεταξύ των Ατομικών
Δελτίων των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης.
6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που καθορίζεται
από την προηγούμενη παράγραφο, η μετεγγραφή θεω-
ρείται ότι έχει γίνει και ο/η μαθητής/τρια συμπεριλαμβά-
νεται στη δύναμη της σχολικής μονάδας.
7. Στις περιπτώσεις εκείνες που η μετεγγραφή γίνεται
μετά από έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο
μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, ο Διευθυντής αυτός τη
γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό με υπηρεσιακό σημεί-
ωμα στο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. από το οποίο μετεγγρά-
φεται και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που
ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού.
8. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή των ενδιαφερομένων
υποβάλλονται στα όργανα εκείνα που είναι για κάθε
περίπτωση αρμόδια για την έγκριση σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών
Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε άλλο ΕΠΑ.Λ.
εντάσσονται στην τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα
στην οποία είχαν ενταχθεί στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο πή-
ραν μετεγγραφή, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των
περ. A1, A2 και Β του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.
Οι μαθητές/τριες των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται
στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ ως ακολούθως:
α) Μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. με-
τεγγράφονται αντίστοιχα στην Α΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
και αντιστρόφως.
β) Μαθητές/τριες της Β΄ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.
μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και
αντιστρόφως
γ) Μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και
αντιστρόφως
δ) Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
μετεγγράφονται στην Γ' τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 10
Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών
1) Ο μετεγγραφόμενος σε σχολείο άλλης πόλης μαθη-
τής/τρια δεν θεωρείται ότι απουσιάζει από τα μαθήματα
για τις ημέρες που απαιτούνται για τη μετάβασή του από
τη μια πόλη στην άλλη.
2) Αν από τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο μέχρι
την προσέλευση του μετεγγραφομένου μαθητή/τριας
στο σχολείο της νέας διαμονής μεσολάβησε κατά την
κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων χρόνος μεγαλύτερος
από τον απόλυτα αναγκαίο για την μετάβαση του, ση-
μειώνονται απουσίες για τις ημέρες καθυστέρησης, οι
οποίες λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της
φοίτησής του.

Άρθρο 11
Κηδεμονία ανήλικων μαθητών/τριών
1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον αυτός
είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία
αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια
αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,
ή το ενήλικο μέλος της οικογένειάς του, το οποίο είναι
νόμιμα εκτάκτως ή παγίως εξουσιοδοτημένο από αυ-
τόν. Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας έχει τις από
το άρθρο 18 της παρούσας απόφασης προβλεπόμενες
υποχρεώσεις.
2) Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κηδεμόνας,
εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα του ΕΠΑ.Α., αντιπρο-
σωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο, εγγράφως εξουσι-
οδοτημένο από αυτόν, που κατοικεί νόμιμα στην έδρα
του ΕΠΑ.Λ. Proslipsis.gr
3) Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο κηδε-
μόνας νοείται και ο κατά την προηγούμενη παράγραφο
οριζόμενος αντιπρόσωπος αυτού.
4) Κανένα στοιχείο για τη σχολική κατάσταση του/της
μαθητή/τριας δε γνωστοποιείται και δεν παρέχεται σε
άλλο πρόσωπο, εκτός από τον κηδεμόνα αυτού/ής ή
άλλο συγγενικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον
έχοντα την κηδεμονία του/της μαθητή/τριας.
5) Η προσέλευση των κηδεμόνων των μαθητών/τριών
μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια των
θερινών διακοπών κατά τις ημέρες που ορίζονται από
σχετικές αποφάσεις.
6) Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους μπορούν να χειρίζονται μόνοι τους
τις σχολικές τους υποθέσεις.
7) Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας οφείλει να προ-
σέλθει στο ΕΠΑ.Λ. και να δηλώσει ενυπόγραφα ότι είναι
ο νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας κατά την
πρώτη εγγραφή του στο ΕΠΑ.Λ. και κατά την εγγραφή
κάθε σχολικού έτους.

Άρθρο 12
Φοίτηση μαθητών/τριών - Απουσίες
1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών
των ΕΠΑ.Λ. εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο
σχολείο και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους.
2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών/τριών
κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου αποτελούν τα
κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως
επαρκούς ή ανεπαρκούς.
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
4. Απουσία μαθητή/τριας από τις πολιτιστικές ή αθλη-
τικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια
του ωρολογίου προγράμματος του ΕΠΑ.Λ. λογίζεται ως
απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες
διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται
ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα
ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό
κατά την ίδια μέρα.
Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που κατά την
κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας
στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων
αδύνατη.

Άρθρο 13
Κατηγορίες μαθητών/τριών που αδυνατούν να
φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ.
1. Οι κατηγορίες μαθητών/τριών, για τις οποίες είναι
ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμ-
ματος των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών
λυκείων και δύνανται να ενταχθούν στους "κατ' ιδίαν
διδαχθέντες" είναι οι εξής:
α. Οι μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις
των E1/550/4.5.1982 (Β΄ 296), Ε3/96/22.2.1985 (Β΄ 105),
Γ2/3031/ 22.10.1985 (Β΄ 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β΄ 720)
αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
λόγω της πάθησης ή της κατάστασής τους. (Π.δ. 50/2008
Αρ. 25 παρ. 1α ΦΕΚ 81 Α΄)
β. Οι μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 46 του
Ν. 2413/1996 (124 Α΄).
Από τις ανωτέρω κατηγορίες υπάγονται στους "κατ' ιδί-
αν διδαχθέντες" μόνο οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του
ΕΠΑ.Λ. (Ν. 4186/2013 Α΄ 193, Αρ. 43 παρ. 2 περ. ε΄ όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. 40 του Ν. 4403/16 ΦΕΚ 125Α΄)
α) όταν πρόκειται για λόγους υγείας πρέπει οι κηδε-
μόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτησή
τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη
σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο,
η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νό-
μιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή
Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγεί-
ας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει
σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.
β) όταν πρόκειται για παραμονή στο εξωτερικό, να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από την παρ. 11 του αρ. 5 της ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β΄ 834)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
γ) όταν πρόκειται για ανάληψη υπηρεσίας στο εμπο-
ρικό ναυτικό, να προσκομίσουν αντίγραφο του Ναυτι-
κού τους φυλλαδίου το οποίο να είναι σε ισχύ και όπου
εμφαίνεται η ανάληψη υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος
φοίτησης.
δ) όταν πρόκειται για στράτευση, να προσκομίσουν
βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι ο/η μαθητής/τρια υπη-
ρετεί στο στρατό.
ε) όταν πρόκειται για προσωρινή φυλάκιση, να προ-
σκομίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί τη φυλάκισή του.
3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρ. 1 του παρό-
ντος άρθρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑ.Λ. τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση, τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β΄
τετραμήνου.

Άρθρο 14
Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη
1. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/
τριών καταχωρίζονται αλλά δε λαμβάνονται υπόψη:
α) Απουσίες μαθητών/τριών αποστελλομένων στο
εξωτερικό ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμ-
φωνα με έγγραφη εντολή του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
β) Απουσίες μαθητών/τριών που απασχολούνται
οπωσδήποτε σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από
το Διευθυντή με πράξη του ή με πράξη του Συλλόγου
των Διδασκόντων.
γ) Απουσίες μαθητών/τριών για την προσέλευσή τους
αποδεδειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλι-
τών.
δ) Απουσίες λόγω συμμετοχής σε σχολικούς αθλητι-
κούς αγώνες, σε αγώνες που διοργανώνονται υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και σε αγώνες εθνικών ομάδων.
ε) Απουσίες μαθητών/τριών του Λατινικού δόγματος
κατά τις παρακάτω εξαιρετέες για τη Δυτική Εκκλησία
ημέρες και εορτές:
Ι. Την εορτή του μνηστήρος Ιωσήφ
ΙΙ. Την εορτή της Αγίας Δωρεάς
III. Από την παραμονή μέχρι και την επόμενη του Λα-
τινικού Πάσχα.
στ) Απουσίες μαθητών/τριών της Ισραηλιτικής Θρη-
σκείας κατά τις ακόλουθες Εβραϊκές Θρησκευτικές εορ-
τές:
Ι. Την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους
ΙΙ. Την ημέρα της εξιλέωσης
III. Την παραμονή και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα.
ζ). Απουσίες μαθητών/τριών της Μουσουλμανικής
Θρησκείας
κατά τις ακόλουθες Μουσουλμανικές Εορτές:
Ι. Σεκέρ Μπαϊράμ
ΙΙ. Κουρμπάν Μπαϊράμ και την παραμονή των εορτών
αυτών.
η) Απουσίες μαθητών/τριών, οι οποίες οφείλονται σε
ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λε-
ωφορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον
οικείο Περιφερειάρχη.
θ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται στις επι-
βαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών κατά
την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων.
ι) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε θερα-
πεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού.
Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπο-
λογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη μετά-
βαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα
σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.
ια) Απουσίες μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για
όλο το διδακτικό έτος:
• για τους μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμο-
κάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή
υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,
• για τους μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θερα-
πεία αποδοχής μοσχεύματος,
• για τους μαθητές/τριες όλων των τύπων νεοπλασιών
που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,
• για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη.
• για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή
ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μεταγγί-
σεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
ιβ) Απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε
εθελοντική αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της αιμοδο-
σίας, όταν ο/η μαθητής/τρια προσφέρει αίμα για ασθενή
του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επι-
πλέον, όταν ο/η μαθητής/τρια με δική του πρωτοβουλία
προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας
ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση
υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή
όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.
Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών αίματος
καθορίζονται από το Π.δ. 138/2005 (Α΄ 195), ήτοι το 18ο
έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί αιμοδότες ηλικίας 17 ετών
με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 15
Απαλλαγή μαθητή/τριας από το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής
1. Για την απαλλαγή μαθητή/τριας από το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής, σε περίπτωση που προκύπτουν σοβα-
ροί λόγοι υγείας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 της
υπ’ αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 Υ.Α. (1296Β΄).
2. Η παραπάνω απαλλαγή, που αφορά ολόκληρο το
διδακτικό έτος ή τμήμα αυτού, ισχύει από την έναρξη
των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή
ασθένειας, εφόσον έχει βεβαιωθεί μετά την κατάθεση
του Α.Δ.Υ.Μ. από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή
μετά την κατάθεση νέου επικαιροποιημένου Α.Δ.Υ.Μ από
τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, λόγω μεταβολής
της κατάστασης της υγείας του.
3. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για μία
διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο/η μαθητής/τρια, εφό-
σον συντρέχει αποχρών λόγος, από το διδάσκοντα καθηγη-
τή, ο οποίος τη χορηγεί κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντή.
4. Οι μαθητές/τριες που σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής, δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν
το μάθημα.
5. Σε περίπτωση παράλειψης κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ.
μετά το μήνα Σεπτέμβριο ισχύουν οι διατάξεις του άρ-
θρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 Υ.Α.
(1296 Β΄).

Άρθρο 16
Έλεγχος και καταχώριση απουσιών
1. Η απουσία μαθητή/τριας από το ΕΠΑ.Λ. καταχωρί-
ζεται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών για κάθε διδακτική
ώρα.
2. Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου
απουσιών ανατίθεται από τον Διευθυντή σε μαθητή/
τριας τάξης ή τμήματος τάξης, που διακρίνεται για το
ήθος και την επίδοσή του, αναπληρούμενο από άλλον
μαθητή/τριας ο οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.
Το δελτίο αυτό ελέγχεται και μονογράφεται από τον
διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στην οικεία στήλη και
μετά τη λήξη των ημερησίων μαθημάτων παραδίδεται
από τον υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω μαθητή/τριας στον
καθηγητή που έχει οριστεί από τον Διευθυντή.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών
τηρείται ίδιο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο
καταχωρίζεται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των
απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσί-
αζε, όπως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο ημερήσιο
δελτίο απουσιών. Η τήρηση, κατά τα παραπάνω, του βι-
βλίου φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθη-
γητή που ορίζεται από τον Διευθυντή, με αναπληρωτή
αυτού άλλον καθηγητή.
4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο βιβλίο φοί-
τησης (απουσιολόγιο) και στο πληροφοριακό σύστημα
Myschool, κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίζο-
νται κατά μήνα και μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά
Δελτία των μαθητών/τριών. Οι απουσίες γνωστοποιού-
νται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με παρά-
δοση των ατομικών ελέγχων προόδου.
5. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων
κάθε Α' τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το
άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι
μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει
τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται
ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α)
στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέ-
σεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών,
καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το
επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των
εκπαιδευτικών. (Υ.Α. 103539/Δ4/24-06-2016 Β΄ 2081).
6. Κατά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και πριν από την
έναρξη των γραπτών εξετάσεων, τα κατά την προηγού-
μενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροίζονται
σε γενικό σύνολο στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/
τριών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα
προσκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για το
χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.
7. Μετά τις είκοσι τρεις (23) απουσίες και με ενημε-
ρωτικό υπηρεσιακό έντυπο ενημερώνεται ο κηδεμόνας
ταχυδρομικώς, αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, ή
επιδίδεται στον ενήλικα ενυπόγραφα. Μετά τις δεκατέσ-
σερις (14) απουσίες, για τους μαθητές/τριες οι οποίοι πα-
ρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων,
και με ενημερωτικό υπηρεσιακό έντυπο ενημερώνεται
ο κηδεμόνας αποδεδειγμένα, αν ο/η μαθητής/τρια είναι
ανήλικος/η, ή επιδίδεται στον ενήλικα ενυπόγραφα.

Άρθρο 17
Χαρακτηρισμός της φοίτησης - Συνέπειες
1. Η φοίτηση όλων των μαθητών/τριών «όπως και των
μαθητών/τριών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήμα-
τα Τομέων, Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. είναι καθήκον και
χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ανεπαρκής, με βάση το
γενικό σύνολο απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την
διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την,
μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική
επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθη-
τή/τριας εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας που
σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα
από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις
πενήντα (50).
β) Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) για τα ημερή-
σια ΕΠΑ.Λ., υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των πενήντα
(50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που
βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο
3 του Π.δ. 485/1983 (Α΄ 184).
γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε
ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη
φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε από εκατόν δέκα
τέσσερις (114) έως εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απου-
σίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των πενήντα
(50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που
βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται
ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρί-
νεται, όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθ-
μολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων
όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με
τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του
κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι δυνατόν να
χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσι-
ών, εφ' όσον οι μαθητές/τριες αυτοί είναι πρωταθλητές
και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε
διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρί-
ζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας
που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν
εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρ-
θηκαν. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτη-
ρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν
τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
5. Για τους μαθητές/τριες που φοιτούν στα εσπερινά
ΕΠΑ.Λ., τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων
(114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για
το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά
δεκαέξι (16).
6. Η φοίτηση των μαθητών/τριών, οι οποίοι παρακο-
λουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρα-
κτηρίζεται ως εξής:
1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθη-
τή/τριας εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας που
σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα
από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για
τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-τρεις (33), για
τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-τρεις (33), για
τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30), για τη Γ΄
τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30) και για τη Δ΄ τάξη
των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-δύο (32) απουσίες.
β) Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν
υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομή-
ντα-πέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδο-
μήντα πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις
εβδομήντα-οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
τις εβδομήντα-οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπε-
ρινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα-τρεις (83) απουσίες, υπό την
προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Β΄
τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-τριών (33)
για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30)
για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30)
για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα-
δύο (32) για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες,
είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που
βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο
3 του Π.δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983).
γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε
ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοί-
τηση μαθητή/τριας που σημείωσε για τη Β΄ τάξη Ημερη-
σίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα-πέντε (75) έως εκατόν οκτώ
(108), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα-
πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Β΄ τάξη Εσπερι-
νών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ
(108), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα
οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108) και για τη Δ΄ τάξη των
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα τρεις (83) έως εκατόν
δεκαπέντε (115) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες
οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησί-
ων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ' τάξη
Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄ τάξη
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄ τάξη
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα δύο (32) για
τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολο-
γημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά
τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικα-
νοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο
Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που
προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθ-
μών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό
όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι δυνατόν να
χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσι-
ών, εφ' όσον οι μαθητές/τριες αυτοί είναι πρωταθλητές
και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε
διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρί-
ζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές
και πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας
που σημείωσε πάνω από τριάντα-τρεις (33) απουσίες
για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Α., πάνω από τριάντα-
τρεις(33) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.,
πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπε-
ρινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Γ'
τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από τριάντα δύο (32)
απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν
εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρ-
θηκαν. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτη-
ρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν
τη φοίτηση στην ίδια τάξη. Proslipsis.gr

Άρθρο 18
Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του/
της μαθητή/τριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας
του στην περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος, αν είναι
ενήλικος. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοί-
τησης των μαθητών/τριών καθηγητής κάθε τμήματος,
αφού ενημερώσει τον Διευθυντή, ότι ο/η μαθητής/τρια
συμπλήρωσε ήδη είκοσι τέσσερις (24) απουσίες δικαι-
ολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να
ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η
οποία στέλνεται με τη φροντίδα του ΕΠΑ.Λ. από 1 μέχρι
5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.
Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για
κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του/
της μαθητή/τριας.
Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος, για την παρα-
κολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, οι οποίοι
παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτή-
των, αφού ενημερώσει το Διευθυντή, ότι ο/η μαθητής/
τρια συμπλήρωσε ήδη δεκαπέντε (15) απουσίες δικαι-
ολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να
ενημερώνει τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας αποδε-
δειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του
μήνα που προηγήθηκε καθώς και για κάθε άλλο θέμα
που αφορά τη σχολική κατάσταση του/της μαθητή/τριας.
Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ενήλικος ο
υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει το/τη μαθητή/τριας
αποδεδειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες
του μήνα που προηγήθηκε.
2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας οφείλει να προσέρ-
χεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λει-
τουργίας του ΕΠΑ.Λ., για να ενημερώνεται υπεύθυνα για
τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας λαμβάνοντας σχετικό
ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η
επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται
στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευση του ή
όχι στο ΕΠΑ.Λ. και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο
σημείωμα.
3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας, που απουσίασε για
λόγους υγείας από το ΕΠΑ.Λ. περισσότερο από δύο συ-
νεχόμενες ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη εργάσιμη μέρα
από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο ΕΠΑ.Λ.,
βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος
ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το
είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή
μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντί-
στοιχες απουσίες. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται
μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καταχω-
ρίζονται ως εκπρόθεσμα και τίθενται υπόψη του Συλλό-
γου Διδασκόντων. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών
με εκπρόθεσμα δικαιολογητικά ισχύει το άρθρο 54 του
Ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με
αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραίτητα.
Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθέ-
νειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και
ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομί-
ζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες
το πολύ μετά την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο
ΕΠΑ.Λ. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δι-
καιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά
για όλο το έτος.
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δε-
σμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και
επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας
του/της μαθητή/τριας.
5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογη-
μένες απουσίες μαθητών/τριών, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24):
α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευ-
θυντή του ΕΠΑ.Λ. σε ώρες του ημερήσιου προγράμμα-
τος λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την
πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου
προγράμματος λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ., είναι δυνατόν,
κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων, να δι-
καιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρετικά
σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, των ιδιαίτερα τοπι-
κών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών του
κάθε ΕΠΑ.Λ.
β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του
Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ, αποχή των μαθητών/
τριών από το σχολείο.
6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών/τριών
αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρι-
σμό της φοίτησης κάθε μαθητή/τριας. Για τις απουσίες
αυτές συντάσσεται, αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετρά-
μηνου, ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων.
7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας
του/της μαθητή/τριας, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα
ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς
φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών/
τριών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλι-
κίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την
υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους.

Άρθρο 19
Εγγραφές μαθητών/τριών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και για
τους μαθητές/τριες των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 20
Αντιστοιχίες τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπε-
ρινά Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη
νοείται η Α΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυ-
κείων, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη νοείται η Β΄ τάξη των
Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και όπου ανα-
φέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη νοείται η Γ τάξη των Ημερησίων
Επαγγελματικών Λυκείων.
Άρθρο 21
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2016-2017.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέμα-
τα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved