nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Ίδρυση Γραφείου Διασύνδεσης

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2021, 10:45

Γραφείο Διασύνδεσης ιδρύεται στο Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, το Γραφείο Διασύνδεσης συνιστά το συνδετικό υποστηρικτικό μηχανισμό μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των αποφοίτων και των φοιτητών του και της αγοράς εργασίας. Βασικός σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να υποστηρίξει τους αποφοίτους του, ώστε να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία και εναρμονισμένα με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5897|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 28001 (4)
Ίδρυση Γραφείου Διασύνδεσης στο Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
• Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»
(Α΄ 31).
• Το π.δ. 145/2007 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσι-
ών Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α΄ 184).
• Το εδάφιο α της παρ. 22 του άρθρου 80 και τα εδά-
φια α και κε της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011
(Α’ 195).
• Το άρθρο 51 και το εδάφιο γ της παρ. 22 του άρθρου
80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),
σύμφωνα με την οποία «Έως την έναρξη ισχύος του κατά
το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το
άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που
προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις της
Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως».
• Τα άρθρα 7 και την παρ. 8 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).
• Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με
το άρθρο 5 του ν. 4009/2011.
• Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
• Tην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με
τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης»,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
υπ’ αρ. 3935/04.09.2020, καθώς και τις προδιαγραφές
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία συ-
ντονίζει την υποβολή των προτάσεων για τα Ιδρύματα,
βάσει των οποίων οι δυνητικά δικαιούχοι, προκειμένου
να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του
παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, χρειάζεται να περιλαμβάνουν στον Ορ-
γανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών τους την οργανική
μονάδα Γραφείο Διασύνδεσης. Proslipsis.gr
• Το πρακτικό της υπ’ αρ. 14/11.12.2020 θέμα 5.8 «Ίδρυ-
ση Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου».
• Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Β΄ 830/2018), σύμφωνα με το
οποίο η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας είναι υπεύθυνη
για την αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών του Ιδρύματος, ιδίως της Δομής Απασχόλη-
σης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ).
• Την υπ’ αρ. 26971/08.12.2020 εισήγηση της Αντι-
πρυτάνισσας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής
Μέριμνας.
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει:
την ίδρυση στο πλαίσιο του Οργανισμού των Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μίας (1)
νέας οργανικής μονάδας με την ονομασία «Γραφείο Δι-
ασύνδεσης», ως εξής:
Ιεραρχική διάρθρωση
Διοικητικά αντιστοιχεί σε επίπεδο Γραφείου και υπά-
γεται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Συμβουλευτι-
κής της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας του Ιδρύματος. Υποστηρίζεται διοικητικά και
γραμματειακά από το διοικητικό προσωπικό του Πανε-
πιστημίου.
Οι δράσεις του Γραφείου εποπτεύονται από τον/την
Αντιπρύτανη/ισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοι-
τητικής Μέριμνας του Ιδρύματος.
Σκοπός και αρμοδιότητες
Το Γραφείο Διασύνδεσης συνιστά το συνδετικό υπο-
στηρικτικό μηχανισμό μεταξύ του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, των αποφοίτων και των φοιτητών/τριών του και
της αγοράς εργασίας. Βασικός σκοπός του Γραφείου Δι-
ασύνδεσης είναι να υποστηρίξει τους/τις απόφοιτους/
τές του, ώστε να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική
τους ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία και
εναρμονισμένα με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις
προπτυχιακές σπουδές τους.
Συνεργάζεται με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για ζητήματα που αφο-
ρούν στην αξιολόγηση και τη διασφάλιση ποιότητας και
άπτονται της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των απο-
φοίτων και των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος, καθώς
και με κάθε υπηρεσία του Ιδρύματος, όπου αυτό κρίνεται
αναγκαίο, στο παραπάνω πλαίσιο.
Ενδεικτικά, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- Tην Ανάπτυξη Μηχανισμών Σύνδεσης του Ιδρύματος
με τους/τις Αποφοίτους.
- Την οργάνωση Υπηρεσιών Ενημέρωσης, Πληροφό-
ρησης και Συμβουλευτικής προς τους/τις αποφοίτους/ες.
- Τη Συλλογή δεδομένων και τη διενέργεια ερευνών
που αφορούν στη σταδιοδρομία των αποφοίτων του
Ιδρύματος.
- Τη Δικτύωση με Φορείς Προώθησης της Απασχόλη-
σης σε Τοπικό, Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο.
- Τη συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών/τριών
του Ιδρύματος σε θέματα σταδιοδρομίας και επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης.
Το Γραφείο δύναται να συμμετέχει σε ερευνητικά/εκ-
παιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται για
ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων και σε επιχειρη-
σιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στόχο τη λειτουργία και
ανάπτυξή του, το Γραφείο δύναται να δέχεται χρηματο-
δότηση από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,
από κληρονομιές, χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς
και, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, από πόρους του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και
προσόδους από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος
για τη λειτουργία και ανάπτυξή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 18 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved