nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Συστήνεται Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2021, 14:34

Προσωρινή Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Η Δομή θα υπάγεται στον Πρύτανη, θα εποπτεύεται από αυτόν και θα διοικείται από έναν από τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος ως Διευθυντή, που θα ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη.

Η Δομή θα είναι επιπέδου Τμήματος, θα εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Ηράκλειο και θα υποστηρίζεται από αντίστοιχο Γραφείο που θα εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Ρέθυμνο. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου θα ορίζονται οι χώροι στους οποίους θσ εγκαθίσταται και θα ειτουργεί η Δομή.

Αντικείμενο της Δομής είναι η υποστήριξη της ένταξης των φοιτητών και αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση ή/και την εκπαιδευτική ή την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Η Δομή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών για την ομαλή μετάβαση τους στην αγορά εργασίας, τις δυνατότητες επιμόρφωσης, τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που ανακύπτουν καθώς και τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5844|2020

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 15108 (1)
Σύσταση διοικητικής μονάδας επιπέδου Τμήμα-
τος στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και
της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου»
(Α’ 239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 «περί ιδρύσεως Πα-
νεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α’ 159) και
επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ»
(Α’ 310), τον ν. 259/1976 (Α’ 25), περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και
Κρήτης κειμένων διατάξεων.
2. Το π.δ. 358/1998 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε-
σιών Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α’ 240).
3. Τις διατάξεις των περ. α) και γ) της παρ. 22 του άρ-
θρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν και των
περ. α) και β) του άρθρου 7 και του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4492/2017
(Α’ 156).
5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των περ. θ) και κδ) της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως
ισχύει.
7. Την αναγκαιότητα σύστασης της Δομής Διασύνδε-
σης και Σταδιοδρομίας στο οργανόγραμμα «ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ»
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10. Τη με ημερομηνία 18.11.2020 έγγραφη εισήγηση
του Πρύτανη προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
11. Την υπ’ αρ. 445η/19.11.2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677)
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεωργίου
Κοντάκη, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετησίως επιπλέον δαπάνη ύψους
3.480,00€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
(ΚΑΕ 0215) για την καταβολή του επιδόματος ευθύνης
μίας θέσης προϊστάμενου Τμήματος, αποφασίζουμε:
Την προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την
οργανωτική δομή και τη διοικητική λειτουργία της Δο-
μής Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας «ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ» και την
οργανική της ένταξη στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
Κρήτης, μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:

Άρθρο 1
Οργανωτική Δομή
1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του
Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της, αυτοτελής δομή με τίτλο «Δομή Διασύνδεσης και
Σταδιοδρομίας - ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ».
2. Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας «ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ»
υπάγεται στον Πρύτανη εποπτεύεται από αυτόν και διοι-
κείται από έναν από τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος
ως Διευθυντή, που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη.
3. Η Δομή είναι επιπέδου Τμήματος, εδρεύει στις εγκα-
ταστάσεις του Ιδρύματος στο Ηράκλειο και υποστηρί-
ζεται από αντίστοιχο Γραφείο που εδρεύει στις εγκα-
ταστάσεις του Ιδρύματος στο Ρέθυμνο. Με απόφαση
του Πρυτανικού Συμβουλίου, ορίζονται οι χώροι στους
οποίους εγκαθίσταται και λειτουργεί η Δομή.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Δομής - Αρμοδιότητες
1. Αντικείμενο της Δομής είναι η υποστήριξη της
ένταξης των φοιτητών και αποφοίτων τους στην αγορά
εργασίας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών και καθοδήγησης για τη λήψη αποφάσεων που αφο-
ρούν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση ή/και την
εκπαιδευτική ή την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Η Δομή
παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις δεξιότητες που
πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών
για την ομαλή μετάβαση τους στην αγορά εργασίας, τις
δυνατότητες επιμόρφωσης, τις δυνατότητες επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας που ανακύπτουν καθώς και τις
δυνατότητες συνέχισης των σπουδών.
2. Στις αρμοδιότητες της Δομής υπάγονται ενδεικτικά:
α. Η παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Ιδρύμα-
τος για την αγορά εργασίας (σχεδιασμός σταδιοδρομίας,
απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων, τεχνικές αναζήτησης
εργασίας, ενημέρωση για θέσεις εργασίας κ.λπ.).
β. Η παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής για
τις δυνατότητες συνέχισης σπουδών στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
γ. Η ενημέρωση των μελών ΔΕΠ σε ζητήματα σταδιο-
δρομίας επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών
και των αποφοίτων.
δ. Η οργάνωση και διαχείριση της Πρακτικής Άσκησης
των φοιτητών σε Φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.
ε. Η χρήση και την παρακολούθηση μεθοδολογικών
εργαλείων της συμβουλευτικής των φοιτητών/αποφοί-
των, του ατομικού σχεδίου δράσης αυτών.
στ. Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων για την
προαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
ε. Η συνεργασία με την αρμόδια μονάδα Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
ζ. Η κατάρτιση του σχεδίου δράσης, τον προγραμμα-
τισμό των δραστηριοτήτων της Δομής σε ετήσια βάση.
η. Η σύνταξη του οικονομικού προγραμματισμού της
Δομής και την αξιολόγηση και αποτίμηση των αποτελε-
σμάτων των επιμέρους λειτουργιών.
θ. Η εκπροσώπηση σε όργανα της ΕΕ σχετικών με τις
αρμοδιότητες της δομής.
ι. Η διοργάνωση όλων των επικοινωνιακών δράσεων
χρησιμοποιώντας διαδικτυακά και μη μέσα (π.χ. κοινω-
νικής δικτύωσης) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου
Κρήτης, προκειμένου να ενημερώσουν και να προβάλ-
λουν τα αντικείμενα και τις δραστηριότητες της δομής.
ια. Η ανάπτυξη συνεργείων, κατάρτιση μνημονίων συ-
νεργασίας με ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ιδιωτικούς φορείς και επι-
χειρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ
(όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δικτύου παροχής
επαγγελματικής άσκησης φοιτητών).
ιβ. Η δημιουργία βάσεων δεδομένων με αποφοίτους
και την υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη διεπα-
φών και σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά.
ιγ. Η υποστήριξη του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανε-
πιστημίου Κρήτης.
ιδ. Η διεξαγωγή ερευνών σχετικών με τα αντικείμενα
της Δομής.
ιε. Η κατάρτιση εισηγήσεων για θέματα αρμοδιότητας
της Δομής στα όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
ιστ. Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα
αρμοδιοτήτων της δομής κανονιστικού πλαισίου και
τη τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού
αρχείου.
ιζ. Η συμμετοχή στην υποβολή και τη διαχείριση
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν σε
σχετικές δράσεις του Ιδρύματος και επαγγελματικής
αποκατάστασης των αποφοίτων της.

Άρθρο 3
Στελέχωση
1. Η στελέχωση της Δομής γίνεται από υπαλλή-
λους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (μόνιμους
υπαλλήλους) και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
ν. 3528/2007. Για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής,
στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκεί η στελέ-
χωσή της με προσωπικό που απασχολείται στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
(μόνιμο προσωπικό) ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, είναι δυνατόν να υποστη-
ρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή άλλη νομικής μορφής απασχόληση, οι
οποίοι αμείβονται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος.
2. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, έπειτα
από εισήγηση του Διευθυντή της Δομής, δύναται να συ-
στήνονται κοινές ομάδες εργασίας με άλλες δομές του
Ιδρύματος σχετικές με το αντικείμενο της, καθώς και να
ανατίθενται στους υπηρετούντες ή απασχολούμενους
στη Δομή, καθήκοντα και αρμοδιότητες, ανάλογες του
αντικειμένου της Δομής και των αναγκών της λειτουρ-
γίας της.

Άρθρο 4
Μεταβατικές - τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει από την έκδοση
του Οργανισμού του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved