ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για επείγουσες προσλήψεις, μερική απασχόληση και συμβασιούχους των ΚΕΠ (20/2/06)


Αθήνα 20.2.2006, 20:34
Τρεις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα επέρχονται με δύο τροπολογίες που κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παυλόπουλος στο νομοσχέδιο: «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Οι ρυθμίσεις αφορούν:
- Την πρόσληψη με άμεσες διαδικασίες του προσωπικού που θα κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών.
- Την δυνατότητα πρόσληψης ανέργων με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης σε περιοχές που πλήττονται από την ανεργία.
- Την εξαίρεση των συμβασιούχων των ΚΕΠ από την ρύθμιση που απαιτεί από τους συμβασιούχους του δημόσιου τομέα να διαθέτουν τουλάχιστον 24μηνη προϋπηρεσία προκειμένου να λαμβάνουν μοριοδότηση για την εμπειρία στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και από την υποχρέωση γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Αναλυτικά:

Για τη γρίπη
Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού για διάστημα έως οκτώ μηνών σε περίπτωση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, ανεξάρτητα από την προηγούμενη κήρυξη του οικείου νομού ή της οικείας περιοχής σε κατάσταση ανάγκης. Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού προβλεπόταν ήδη στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για ζημίες από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών από άλλες αιτίες η άμεση πρόσληψη προσωπικού επιτρέπεται μόνον εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης. Το γεγονός αυτό όμως, ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου για τη δημόσια υγεία λόγω της γρίπης των πτηνών, δεν κρίνεται σκόπιμο.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει αναδρομικά, από 1.10.2005, οπότε και άρχισε η λήψη προληπτικών μέτρων εν όψει της «γρίπης των πτηνών».
Επίσης, προβλέπεται η αποδέσμευση των ορίων της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που θα συμμετάσχει στη λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων σε περίπτωση άμεσου κινδύνου της δημόσιας υγείας, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να τίθεται εγκαίρως σε ετοιμότητα για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η υπέρβαση των προβλεπόμενων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των αναγκαίων ειδικοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορεί να φθάνει έως και το διπλάσιο.

Μερική απασχόληση
Στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που το κρίνουν σκόπιμο, καθώς και στο Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ., παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης, ατόμων που διαβιούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες εμφανίζεται έντονο πρόβλημα ανεργίας και τα οποία κατέστησαν άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπου εργάζονταν. Για το σκοπό αυτό το Δημόσιο, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, μπορούν να καταρτίζουν ειδικά επιχειρησιακά σχέδια για την αντιμετώπιση λειτουργικών τους αναγκών οποιασδήποτε φύσης, προσλαμβάνοντας απολυθέντες που ζουν στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας. Η ιδιότητά τους αυτή πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Κριτήρια για την επιλογή του προσωπικού θα είναι ο χρόνος που έχουν διανύσει ως άνεργοι, ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους, το οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων. Τα παραπάνω επιχειρησιακά σχέδια εγκρίνονται από την τριμελή επιτροπή των υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας του άρθρου 5 του ν. 3250/2004, ο οποίος ρυθμίζει, κατά τα λοιπά, όλα τα σχετικά θέματα.

Συμβασιούχοι των ΚΕΠ
Οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ εξαιρούνται από τον χρονικό περιορισμό της συμπλήρωσης του 24μηνου προϋπηρεσίας. Ειδικότερα, με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 ορίσθηκε ότι η προσαύξηση μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των συμβασιούχων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. ισχύει για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί ως τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή ως την 23η Φεβρουαρίου 2005. Προϋπόθεση της προσαυξημένης μοριοδότησης είναι να έχουν οι συμβασιούχοι συμπληρώσει 24 μήνες προϋπηρεσία ως την ως άνω ημερομηνία. Οι συμβασιούχοι όμως των ΚΕΠ, τα οποία ιδρύθηκαν σταδιακά από το 2003 και μετά, δεν έχουν 24μηνη προϋπηρεσία ως την 23.2.2005 και, συνεπώς, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την προσαυξημένη (κατά 55%) μοριοδότηση για την πλήρωση των θέσεων των ΚΕΠ, για τις οποίες επίκειται η έκδοση της σχετικής προκήρυξης από το ΑΣΕΠ. Για τη διευθέτηση του θέματος αυτού και προκειμένου να τηρηθεί στην περίπτωση αυτή η συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, εισάγεται η παρούσα εξαίρεση.

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού από την υποχρέωση απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ με τους τρόπους που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27 του π.δ. 50/2001. Και αυτό διότι, λόγω του εφαρμοζόμενου ηλεκτρονικού συστήματος λειτουργίας των ΚΕΠ, η γνώση χειρισμού Η/Υ είναι δεδομένη για όλους όσοι απασχολούνται στα ΚΕΠ. Άλλωστε, το σχέδιο της σχετικής προκήρυξης που έχει ήδη αποσταλεί στο ΑΣΕΠ, προβλέπει 24 τουλάχιστον μήνες εμπειρίας στη λειτουργία των ΚΕΠ και επικουρικά 18 τουλάχιστον μήνες, χρονικό διάστημα που υπερκαλύπτει κάθε απαίτηση γνώσης χειρισμού Η/Υ, καθιστώντας περιττή την περαιτέρω απόδειξή της.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved