nmathioud for ProslipsisGR - Widget





ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 











 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Θέσεις για 14 κλάδους - ειδικότητες στα Νοσοκομεία (9/1/06)


Αθήνα 9.1.2006, 23:10
Μια πρωτότυπη διαδικασία πρόσληψης… δωρικού ρυθμού, με… στοιχεία αφαίρεσης, ανακάλυψε και θέσπισε πρόσφατα με μια ανάλογης…
λιτότητας διάταξη νόμου ο γνωστός για τους ατυχείς πειραματισμούς του στις προσλήψεις υπουργός Υγείας κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Ούτε λίγο ούτε πολύ η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι ένα μεγάλο μέρος από τις χιλιάδες προσλήψεις επιστημονικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου στα νοσοκομεία, που μέχρι σήμερα γίνονταν μέσω ΑΣΕΠ, θα γίνονται πλέον από τις κατά τόπους Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ), με αδιαφανείς και συνοπτικές διαδικασίες και με μοναδικό κριτήριο επιλογής την εγγεγραμμένη ανεργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2005 στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της κάθε ΔΥΠΕ θα καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, για τους ακόλουθους κλάδους –
ειδικότητες:
* Νοσηλευτών ΠΕ και TE
* Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ
* Ιατρικών Εργαστηρίων TE
* Ραδιολογίας Ακτινολογίας TE
* Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΔΕ
* Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ
* Πληρώματος Ασθενοφόρου ΔΕ
* Φυσιοθεραπείας TE
* Λογοθεραπείας ΠΕ ή TE
* Εργοθεραπείας ΠΕ ή TE
* Ειδικών Παιδαγωγών ΠΕ
* Κοινωνικής Εργασίας TE
* Θεραπευτών Παιδαγωγών TE ή ΔΕ
* Τραυματιοφορέων ΥΕ (απόφοιτοι Δημοτικού ή τριτάξιου Γυμνασίου)

Στους καταλόγους αυτούς θα εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Στην επιλογή θα προηγούνται οι άνεργοι και η προτεραιότητα μεταξύ αυτών θα καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ. Οι πτυχιούχοι υποψήφιοι που θα εγγράφονται στους καταλόγους αυτούς δεν θα πρέπει να κατέχουν τον τίτλο σπουδών τους περισσότερο από δέκα έτη και δεν θα μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο περισσότερο από πέντε έτη. Το προσωπικό θα προσλαμβάνεται για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση το χρονικό διάστημα της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους, θα ορίζεται δε στη σύμβαση που θα συνάπτει ο εργαζόμενος με τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί. Ο χρόνος της απασχόλησης θα υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θα θεωρείται προσόν (θα μοριοδοτείται) στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ για την κατάληψη μόνιμης θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στις ΔΥΠΕ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για καθέναν από τους κλάδους θα καταρτίζεται ξεχωριστός κατάλογος. Αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων θα είναι τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Διοικητή της οικείας Υγιειονομικής Περιφέρειας, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΥΠΕ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας ΔΥΠΕ.

Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΦΠΥΥΚΑ (Φoρέα Παρoχής Υπηρεσιών Υγείας και Κoινωνικής Αλληλεγγύης) που θα το απασχολήσει, με εξαίρεση την περίπτωση των απασχολούμενων στα Κέντρα Υγείας, που η αμοιβή τους θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου με το οποίο το Κέντρο Υγείας είναι λειτουργικά συνδεδεμένο.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από αίτημα του οργάνου διοίκησης του ΦΠΥΥΚΑ και θα πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τις προσλήψεις αυτές δεν θα απαιτείται εγκριτική απόφαση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ252Α').

Οι πρώτες προσλήψεις
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΔΥΠΕ (οι οποίες δέχονται ήδη αιτήσεις ενδιαφερομένων), οι πρώτες προσλήψεις του είδους θα γίνουν το προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, και θα αφορούν απασχόληση διάρκειας ενός έτους.

Σημειώνεται ότι στο παραπάνω άρθρο δεν αναφέρεται πουθενά ότι απαγορεύεται η ανανέωση των συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι από τους προσληφθέντες καταφέρουν να ανανεώσουν την σύμβασή τους έστω και για μια φορά ή να επαναπροσληφθούν, θέτουν στην ουσία υποψηφιότητα για μονιμοποίηση, στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας ορισμένου χρόνου. Ακόμη όμως και αν δεν το καταφέρουν, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της βαθμολογίας τους στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού μέσω ν. 2190/94 και ΑΣΕΠ.

Οι διευθύνσεις των ΔΥΠΕ είναι οι ακόλουθες:
* Α' Αττικής: Ζαχάρωφ 3, 11521 Αθήνα, τηλ.: 210-6412812, 6412818, 6459346.
* Β΄Αττικής: Ζαχάρωφ 3, 11521 Αθήνα, τηλ.: 210-6454835, 6453763.
* Γ΄Αττικής: Θηβών 46-48, Πειραιάς 18543, τηλ.: 210-4212100, 4212160, 4212180.
* Α΄Κ. Μακεδονίας: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, 2310-371800, 371810,
www.adype-cm.gr.
* Β΄Κ. Μακεδονίας: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-368800, 368808,
www.bdype-cm.gr.
* Θεσσαλίας: Νικηταρά 18, 41221 Λάρισα, 2410-583110, 583120,
www.pesythessaly.gr
* Στερεάς Ελλάδας: 1ο Χιλ. Λαμίας-Αθήνας, 35100 Λαμία, 22310-60400, 60455, 67932, 60449.
* Ηπείρου: Αβέρωφ 6, 45221 Ιωάννινα, 26510-83590, 83596,
www.pesy-epirus.gr.
* Ιονίων Νήσων: Ψυχ/κό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Μ. Μεθοδίου & Κολοκοτρώνη, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 26610-86000, 86020,
www.pesyionion.gr.
* Δυτικής Ελλάδας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, τηλ.: 2610-463570, 433565.
* Πελοποννήσου: Πλαπούτα 13, 22100 Τρίπολη, τηλ.: 2710-235934, 235936,
www.pesyp.gr.
* Κρήτης: Ρούσσου & Χούρδου 1, 71201 Ηράκλειο, τηλ.: 2810-276406, 331570,
www.pesycrete.gr.
* Δυτικής Μακεδονίας: Φιλίππου Β΄ 33, 50100 Κοζάνη, τηλ.: 24610-49722, 49729.
* Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Μερ. Σερρών 46, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310-59800, 59888.
* Α΄ Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων): Μ. Νόρδεστρομ 10, 84100 Ερμούπολη, τηλ.: 22810-79360, 79359,
www.pesykyk.gr.
* Β΄ Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκανήσων): Τ.Θ. 408, 85100 Ρόδος, τηλ.: 22410-70323, 76055,
www.pesydod.gr.
* Βορείου Αιγαίου: Γ.Ν. Μυτιλήνης Βοστάνειο, Βαστάνη 40, 81100, τηλ.: 22510-37661, 28829,
www.pesyba.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved