nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Αθήνα 11.6.2016, 09:57

Τη διαδικασία µονιµοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και κάθε άλλα σχετικά θέµατα ρυθμίζει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 1o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213-2157731
FAX: 210-7407931
E-mail: nomyp1@psnet.gr
Αριθ. Πρωτ.: 13727 οικ. Φ.109.1

«Α Π Ο Φ Α Σ Η»
ΘΕΜΑ: «∆ιαδικασία µονιµοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
 α. Των παρ. 7 και 11 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου
Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
β. Της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου
Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ.
1 και 7 του άρθρου 98 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθµιση λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώµατος στη Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
ε. Του άρθρου 1 του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20). 
στ. Του π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ζ. Της υπ’ αριθ. Υ5/27-01-2015 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
η. Της υπ’ αριθ. Υ6/25-09-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, που έχουν αµιγώς
διαδικαστικό χαρακτήρα, δεν προκαλείται ουδεµία δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισµού του Κράτους, αποφασίζουµε:
α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης µονιµοποίησης ή ανανέωσης θητείας
1. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, µπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας
τους, να ενταχθούν στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό µε το βαθµό του
Πυροσβέστη, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από το
αρµόδιο Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Πυροσβεστών.
2. Όσοι εξ αυτών δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις µονιµοποίησης,
µπορούν να ανανεώσουν τη θητεία τους, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον
κριθούν ικανοί από το αρµόδιο Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Πυροσβεστών.
3. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος καλεί µε διαταγή του τους
υπηρετούντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης να υποβάλλουν αιτήσεις
για την ένταξη τους στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό ή για την ανανέωση
της θητείας τους στο Πυροσβεστικό Σώµα, έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν από
τη συµπλήρωση της πενταετούς θητείας τους. Για τον υπολογισµό του χρόνου
λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος της βασικής τους εκπαίδευσης.
4. Οι παραπάνω αιτήσεις κατατίθενται στις Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν,
εντός προθεσµίας που ορίζεται στη διαταγή και επ’ αυτών συντάσσεται έκθεση
εγχειρήσεως.
5. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τις αιτήσεις:
α. Ελέγχουν αυτές για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την
εµπρόθεσµη υποβολή τους.
β. Τις υποβάλλουν, µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στη διαταγή του Αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώµατος, στη ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Αιτήσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που υποβάλλονται µετά την
οριζόµενη στην ως άνω διαταγή προθεσµία δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 2
 ∆ικαιολογητικά Υποψηφίων
 Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις για
την ένταξή τους στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό, προσκοµίζουν µε την
αίτησή τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Τίτλο Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο
της αλλοδαπής, για όσους απέκτησαν αυτόν µετά το χρόνο υποβολής της
αίτησης πρόσληψής τους ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
β. Φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης, από την οποία θα
βεβαιώνεται η ηλικία τους.

Άρθρο 3
Συµβούλια Κρίσης
1. Για την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο µόνιµο
πυροσβεστικό προσωπικό ή για την ανανέωση της θητείας τους, καθώς και για
την απόλυση τους, αποφασίζει το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Πυροσβεστών.
2. Η κρίση του Συµβουλίου βασίζεται στο σύνολο των εκθέσεων ικανότητας
των υποψηφίων, οι οποίες συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών. Η αξιολόγηση
αφορά στα ουσιαστικά τους προσόντα και λαµβάνεται υπόψη ιδίως η
βαθµολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της
πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων.
3. Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω
και σε µία από τις εκθέσεις ικανότητας µε γενικό χαρακτηρισµό τουλάχιστον
«καλώς», δεν εντάσσεται στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό ούτε δύναται
να ανανεωθεί η θητεία του.
4. Το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Πυροσβεστών αποφαίνεται χωριστά για κάθε
Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης. Αν η απόφαση του Συµβουλίου είναι
αρνητική, αιτιολογείται και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος
δικαιούται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση να ασκήσει προσφυγή στο ∆ευτεροβάθµιο Συµβούλιο
Πυροσβεστών.
5. Οι αποφάσεις των Συµβουλίων Πυροσβεστών είναι υποχρεωτικές για τον
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

Άρθρο 4
∆ιαδικασία µονιµοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης
1. Με βάση τις αποφάσεις των Συµβουλίων Πυροσβεστών του προηγούµενου
άρθρου της παρούσας απόφασης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος,
εκδίδει, για όσους κρίνονται ικανοί, απόφαση ένταξης στο µόνιµο
πυροσβεστικό προσωπικό ή ανανέωσης της θητείας τους, από την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης της πενταετούς θητείας τους.
2. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, απολύονται από
τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τη λήξη της πενταετούς θητείας,
Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για
την ένταξή τους στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό ή για την ανανέωση της
θητείας τους, καθώς και όσοι δεν κρίνονται ικανοί για την ένταξή τους στο
µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό ή την ανανέωση της θητείας τους από τα
ανωτέρω Συµβούλια.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved