nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής

Αθήνα 11.6.2016, 16:21

Τον τρόπο πρόσληψης εποχικών υπαλλήλων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (Enhancement of human recourses in First Reception Centers), τα γνωστά και ως Ηot Sprots, περιγράφει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Σε άλλη σελίδα η Proslipsis δημοσιεύει πίνακα με την κατανομή των πρώτων 2.297 θέσεων εργασίας στα Ηot Spots, που θα καλυφθούν μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας το προσεχές διάστημα.

Οι προσλήψεις αυτές θα τελούν υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και θα αφορούν απασχόληση 8 μηνών, που θα μπορεί να παραταθεί έως 16 μήνες, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. 

Την σχετική προκήρυξη πρόσληψης θα την εκδίδει η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Περίληψη της ανακοίνωσης, θα δημοσιεύεται μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, η οποία θα παραπέμπει για το πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Στην προκήρυξη θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, εκπαίδευση και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, καθώς και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο διαδίκτυο και θα προσλαμβάνονται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Ακολούθως η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης θα αποστέλλει στο ΑΣΕΠ τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, για τον έλεγχο της συνδρομής των όρων πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Η παράγραφος 20 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Σ.Σ.: Αφορά το εποχικό προσωπικό), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζεται και στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

Κατάταξη - προσόντα
Η αρχική κατάταξη των υποψηφίων και ο υπολογισμός των μορίων πραγματοποιείται με βάση το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών. Ο βαθμός του βασικού τίτλου πολλαπλασιάζεται με το 40 για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και με το 20 για την κατηγορία ΔΕ, Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται για κάθε κατηγορία προσωπικού είναι σύμφωνος με τους εκάστοτε ζητούμενους από το ΑΣΕΠ τίτλους σπουδών για τις ίδιες κατηγορίες.

Για όλες τις κατηγορίες προσωπικού που θα προσληφθεί, θα πρέπει να ζητείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κείμενων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Για την απόδειξη της γνώσης αυτής λαμβάνονται υπόψη τα διαλαμβανόμενα στα εκάστοτε ισχύοντα Ειδικά Παραρτήματα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ. Το υπόδειγμα που θα λαμβάνεται υπόψιν θα καθορίζεται από την εκάστοτε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού,

Όσοι υποψήφιοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξαρτήτως μορίων και εντοπιότητας. Για τον υπολογισμό των μορίων, κάθε μήνας αποδεδειγμένης εμπειρίας πολλαπλασιάζεται με το επτά.

Όσοι υποψήφιοι έχουν εντοπιότητα προτάσσονται όλων των λοιπών υποψηφίων στον πίνακα ασχέτως αριθμού μορίων που συμπληρώνουν, με εξαίρεση την περίπτωση που υποψήφιος έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για τις θέσεις στο Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν λαμβάνεται υπόψιν η εντοπιότητα.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά ή προσόντα.

Αιτήσεις 
Ο τύπος του εντύπου της αίτησης που συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καθορίζεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ως ημερομηνία υποβολής λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εντός 30 ημερών από την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι υποβάλλουν παραίτηση πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται από άλλους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα της αρχικής τρέχουσας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved