nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ποιά δικαιολογητικά υποβάλλουν άτομα ειδικών ομάδων για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα

Αθήνα 10.2.2017, 16:28

Στις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού του ΑΣΕΠ ένα ποσοστό των θέσεων εκχωρείται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι των ομάδων αυτών καθορίζει με απόφασή του (παρακάτω) το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι ομάδες είναι οι εξής:
- Παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια.
- Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων
- Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων
- Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους.
- Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
- Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.
- Τυφλοί τηλεφωνητές.
- Δικηγόροι με αναπηρία.

Οι θέσεις που δικαιούνται οι παραπάνω ομάδες περιγράφονται στο άρθρο 25 του πρόσφατου ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

Το άρθρο 25 προβλέπει τα εξής:
«Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994
1. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α' 206) στους Νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και από το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (Α'24) , εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία.
β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α'270).
γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ' εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους.
Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών για μεν την εφαρμογή της περίπτωσης α' γίνεται στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται σε αυτή, για δε την εφαρμογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.
Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε ομάδες:
α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων,
β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών,
γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του ν. 2790/2000,
δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και
ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), δέκα τοις εκατό ( 10%), δύο τοις εκατό (2%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα διατεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), δέκα τοις εκατό (10%), δύο τοις εκατό (2%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) σε καθεμία από τις πέντε ομάδες αντίστοιχα.
Αν περισσότεροι φορείς έχουν το ίδιο αυξημένο ποσοστό, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των φορέων αυτών, προτάσσονται οι φορείς με το μικρότερο πληθυσμό της έδρας.»
2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α'28), προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 ως εξής:
«8. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ. Α.) α' και β' βαθμού και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α' 220) υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο ογδόντα τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,
β) έναν δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.
Οι θέσεις των περιπτώσεων α' και β' προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις και, αν δεν καλυφθούν και με τη δεύτερη προκήρυξη από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, καλύπτονται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 6 κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής αντίστοιχης βαθμίδας.
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων δικηγόρων από τα πρόσωπα της περίπτωσης γ' καλύπτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 αντίστοιχα.
9. Η συνολική βαθμολογία κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28) προσαυξάνεται:
α) για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή τρία (3),
β) για τα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή δύο (2).
10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 υπουργικής απόφασης».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης για τα δικαιολογητικά.ΑΠΟΦΑΣΗ
 Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824
Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή
των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια
Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπο-
χρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις
θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016,
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύ-
γκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»
(Α'224).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 «Ενι-
αίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 224/Α/2016).
2. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε, ιδίως το αρ. 14.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 9 του ν. 4316/2014
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητι-
κής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/Α/2016).
4. Τις διατάξεις του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την
απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 220/Α/1998), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογέ-
νειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α/2006), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 με θέμα «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ...
κ.λπ.» (ΦΕΚ 208/Α/2016) και το π.δ. 125/2016 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
(ΦΕΚ 210/Α/2016).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσό-
ντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»
(ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύει.
8. Την υπ' αριθμ. 42948/10-12-2003 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα»
(ΦΕΚ 1854/Β/2003) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων
των φορέων του δημοσίου τομέα.
9. Τις διατάξεις του αρ. 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφα-
λιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις», (ΦΕΚ 115/Α/2010) όπως ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα δικαιολο-
γητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις ειδικές κατη-
γορίες θέσεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του αρ. 14 του
ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις
διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κι-
νητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις
θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα
και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερό-
ντων και λοιπές διατάξεις» (Α' 224) για την απόδειξη της
ιδιότητας που επικαλούνται καθώς και οποιοδήποτε άλλο
θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Άρθρο 2
Καθορισμός δικαιολογητικών των υποψηφίων
ειδικών κατηγοριών

1. Παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς και ομογενείς
που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2790/2000 (Α'24).
Για την απόδειξη της ιδιότητας του παλιννοστού-
ντα Ποντίου ομογενή και ομογενή που αποκτά την
ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2790/2000(Α'24), για την κάλυψη ποσοστού 2% των
προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ
στους Νομούς των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και
Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονί-
ας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης εφόσον υπάρχουν
και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές
τουλάχιστον επί μια 10ετία, απαιτείται να προσκομίζουν:
α) Ακριβές αντίγραφο ελληνικής ταυτότητας ή ελλη-
νικού διαβατηρίου.
β) Απόφαση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Πιο συγκεκριμένα:
i) για τους παλιννοστούντες που απέκτησαν την ελλη-
νική ιθαγένεια με βάση τις καταργηθείσες διατάξεις του
ν. 2130/1993, η σχετική απόφαση Νομάρχη, στο προοί-
μιο της οποίας να αναγράφεται το σχετικό νομικό καθε-
στώς (ν. 2130/1993 ή Συνθήκη Άγκυρας και Λωζάνης),
ii) για τους ομογενείς από χώρες της τέως ΕΣΣΔ που
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 2790/2000, η σχετική απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης ή το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.
γ) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δη-
μοτολόγιο ελληνικού Δήμου πρόσφατης έκδοσης, στο
οποίο να αναγράφεται η νομική βάση κτήσης της ελλη-
νικής ιθαγένειας και να αποτυπώνονται όλες οι τυχόν
μεταβολές σχετικά με την ιθαγένειά του.

2. Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων
α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου ή
του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας για την κάλυψη πο-
σοστού 15% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ,
TE και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο
ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται:
i) Οι πολύτεκνοι να προσκομίζουν πιστοποιητικό οι-
κογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότη-
τας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι
ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται
από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-κοινή
υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/Β/2014)} ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής
και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο-
λυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
ii) Τα τέκνα πολυτέκνων να προσκομίζουν πιστοποι-
ητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγε-
γραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική
απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/Β/2014)} ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστο-
ποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που
είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα
(απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ).
γ) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(εφόσον για αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις
προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις), οι
οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς
στην Ελλάδα, απαιτείται να προσκομίζουν αντίστοιχο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποί-
ου έχουν, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αρμόδιου,
κατά νόμο, αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδα-
πής ή έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο
βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά τις διατάξεις δικαίου
του αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του
πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου (απόφα-
ση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ και άρθρο 67
ν. 4316/2014 - ΦΕΚ 270/Α/2014).

3. Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων
α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέ-
κνου τρίτεκνης οικογένειας για την κάλυψη ποσοστού
10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσω-
πικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, TE και
ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ει-
δικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται να προ-
σκομίζουν:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου
ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
{(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/Β/2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων
η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο
κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρί-
τεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής.
β) Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατά-
στασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
i) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως
γονέα με τρία τέκνα:
-Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
-Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
-Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
-Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου
του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
-Τα εκτός γάμου τέκνα για τη μητέρα.
-Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμο-
ποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ii) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως
τέκνου τρίτεκνης οικογένειας:
- Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του
γάμου τους.
-Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό
αδελφών του.
-Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα
τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
-Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
-Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμο-
ποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
- Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι
άγαμα να γίνει μνεία)
γ) Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενει-
ακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
i) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα
επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α.
(Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο
προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό ανα-
πηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού
ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από
τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
ii) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του
ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα
με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθ-
μιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευ-
σης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το
χρονικό διάστημα σπουδών .
iii) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου,
ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του
θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
iv) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύ-
ρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα
από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων
τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική δια-
δικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία
(επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλ-
λων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
των ως άνω τέκνων.

4. Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκα-
τό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές
δικαίωμα προστασίας τους.
Οι υποψήφιοι με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πε-
νήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον για την κάλυψη του
ποσοστού 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, TE,
ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο
ή ειδικότητα απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό
από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ,
με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το
ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστο-
ποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε
ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (A.N.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.

5. Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που
ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία
ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών
παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέ-
ρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
πενήντα τοις εκατό (50%)
Οι υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που
ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία
ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών
παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέ-
ρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
πενήντα τοις εκατό (50%) για την κάλυψη ποσοστού 5%
των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού
και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ κατά
Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα,
απαιτείται να προσκομίζουν:
α) Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πά-
θηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α.
γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι
Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση
7228/2014 (ΦΕΚ 457/Β/2014)}, από το οποίο θα προκύ-
πτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ατόμου με
αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία.
Στις περιπτώσεις, που το άτομο με αναπηρία από το
οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο, προ-
σκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της
δικής του οικογένειας και πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης της πατρικής του οικογένειας, από τα οποία
θα προκύπτει ο αριθμός των μελών των εν λόγω οικο-
γενειών.
Εάν ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος και είναι γονέας
του ατόμου με αναπηρία από το οποίο αντλεί προστασία,
προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική απόφα-
ση λύσης του γάμου και εφόσον είναι διαζευγμένος ή σε
διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσότερων
τέκνων, προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία
θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.
γ) Υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/1986
(Α'75) όλων των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν
προστασία από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο
ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους,
αδελφούς), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι
δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια
διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας,
για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου. Στην περίπτωση που
στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται:
- Γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που θεμελιώνουν δι-
καίωμα προστασίας από δεύτερο άτομο που πάσχει από
νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας του-
λάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή το ποσοστό αναπηρί-
ας του είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας
βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, τότε τα πρό-
σωπα αυτά υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) στις οποίες δηλώνουν αφενός
ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια
διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας
που αντλούν από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο
ο υποψήφιος αντλεί προστασία, για το παρόν, υπέρ του
αιτούντος, αλλά ότι προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα
τους για πρόσληψη σε θέση εργασίας, για το δεύτερο άτομο
από το οποίο αντλούν προστασία από την αναπηρία του.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) συμπλη-
ρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προα-
ναφερόμενα, πρόσωπα, ο υποψήφιος συμπληρώνει και
υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο
λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοη-
τική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδα-
πής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν
υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρό-
σληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει,
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ότι δεν
διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος
και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από
το δικαίωμα για διορισμό όλων των λοιπών δικαιούχων.

6. Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται από τη Μου-
σουλμανική Μειονότητα της Θράκης.
Για την απόδειξη της ιδιότητας των Ελλήνων υπηκόων
που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα
της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημο-
τολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας,
στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης
(αρ. 23 του ν. 3647/2008), για την κάλυψη του ποσοστού
5%ο στο σύνολο των θέσεων τακτικού προσωπικού και
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ που
προκηρύσσονται με πανελλήνιους διαγωνισμούς του
Α.Σ.Ε.Π., οι υποψήφιοι απαιτείται να προσκομίζουν:
α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υποψηφίου, ή άλλο
πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει το θρήσκευμα.
β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση δήμου ή κοινότητας της
Θράκης, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του
δήμου/κοινότητας ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση άλλου
δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από
δήμο της Θράκης.

7. Τυφλοί τηλεφωνητές.
Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι των Σχολών εκπαίδευσης
τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία
των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής που
προσλαμβάνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 8 του αρ. 14 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, απαιτείται να προσκομίζουν Πιστοποιητικό από
ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το
οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό
αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού
ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις
κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.

8. Δικηγόροι με αναπηρία
Οι δικηγόροι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκα-
τό (50%) τουλάχιστον υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
που προσλαμβάνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 14 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό από
ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το
οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό
αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού
ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις
κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.

Άρθρο 3
Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θέσε-
ων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητα τους όπως αυτή
αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητι-
κά τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων για διορισμό όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Άρθρο 4
Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξε-
ων των παρ. 6, 7 και 8 του αρ. 14 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων,
ισχύ έχουν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 42948/10-12-2003
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου
Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β/2003) για τις διαδικασίες πλήρωσης
θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτή εκά-
στοτε ισχύει.

Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα,3 Φεβρουαρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ © Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved