nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιος για μονιμοποιήσεις εποχικών στους ΟΤΑ

Αθήνα 29.9.2017, 21:34

Οι αλχημείες της κυβέρνησης στον τομέα των προσλήψεων προσωπικού στον δημόσιο τομέα συνεχίζονται, αυτή τη φορά με την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών με οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος δείχνει στους ΟΤΑ το δρόμο για μονιμοποιήσεις εποχικού προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, σε θέσεις κενές ή σε άλλες που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό, με πρόσχημα «την αξιοποίηση της μακρόχρονης εργασιακής εμπειρίας» του».

Κατά τα άλλα, το Σύνταγμα απαγορεύει μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 -9- 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 32683
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προς:
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α)Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της Χώρας
Πληροφορίες : Χ.Αναστασιάδης Γραφεία Συντονιστών Αποκ/νων Δ/σεων
β) Ανώτατο Συμβούλιο
Τηλέφωνο : 213-1364330 Επιλογής Προσωπικού
FAX: 213-1364383
Ηλ/κη Δ/νση: c.anastasiadis@ypes.gr
Tαχ. Δ/νση: Πουλίου 6 Αθήνα
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017
 Όπως είναι γνωστό, με το ν. 3833/2010 όπως ισχύει, είχε επιβληθεί αναστολή
προσλήψεων στο δημόσιο και τους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες διορισμού
επιτυχόντων σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ να μην εξελιχθούν κατά τη συνήθη πορεία αλλά να
ολοκληρωθούν με μακροχρόνια καθυστέρηση.
Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, οι προσωρινά απασχολούμενοι στους ΟΤΑ
α΄βαθμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3584/2007, βάσει προσωρινών πινάκων
επιτυχίας, παρέμειναν στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα πολύ πέραν του προβλεπομένου
τετραμήνου (άρθρο 22 του ν. 3584/2007) και για σειρά ετών (σε ορισμένες περιπτώσεις εως
και οκτώ έτη), καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των φορέων, ακόμη και αν δεν
συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.
Δεδομένης της υποστελέχωσης των ΟΤΑ, με τη ρύθμιση του άρθρου 82 του ν.
4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να
αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία του για την κάλυψη κενών θέσεων ή νέων
θέσεων που θα συσταθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Προϋποθέσεις και όροι υπαγωγής στην ρύθμιση :
 Για την υπαγωγή των προσωρινώς απασχοληθέντων στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει
απαραιτήτως η πρόσληψη βάσει προσωρινού πίνακα κατάταξης να έχει διενεργηθεί το
χρονικό διάστημα από 1.1.2008 εως 31.12.2010.
Εξαιρούνται οι προσληφθέντες οι οποίοι:
- έχουν υποβάλει οικειοθελώς παραίτηση , από την προσωρινή απασχόληση, ή
-έχουν εγγραφεί σε πίνακα απορριπτέων ύστερα από τον αυτεπάγγελτο και κατ’ ένσταση
έλεγχο του ΑΣΕΠ, επειδή δεν αποδείκνυαν τα απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη
προσόντα.
 Aντιθέτως, υπάγονται στη ρύθμιση προσληφθέντες οι οποίοι απολύθηκαν ή απολύθηκαν
και επανήλθαν κατ’ εφαρμογή του ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208/19-11-2010 εγγράφου μας
(φωτ/φο επισυνάπτεται).

Ενέργειες των Υπηρεσιών:
 Το σύνολο των ΟΤΑ α’ βαθμού της Χώρας και των Νομικών Προσώπων αυτών ,
οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της διάταξης, συμπληρώνοντας τον Πίνακα με τίτλο «Πίνακας Προσωρινά
Απασχοληθέντος Προσωπικού του άρθρου 82 του ν.4483/2017, ΦΕΚ 107 Α΄», τον οποίο οι
φορείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή:
Φορείς > ΟΤΑ άρθρο 82 ν.4483, ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Ο ανωτέρω Πίνακας θα
αποστέλλεται από τους φορείς άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΣΕΠ :
ota82n4483@asep.gr ως εξής: είτε θα υπογράφεται ψηφιακά και θα αποστέλλεται, είτε θα
υπογράφεται, θα σκανάρεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα και σε μορφή p.d.f. και σε
μορφή excel (σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής). Οι Δήμοι
στους οποίους δεν συντρέχει περίπτωση, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως (και
για τα ΝΠ αυτών) στο Υπουργείο.
Το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει πίνακες υποψηφίων ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα/υπηρεσία
απασχόλησης και Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους
οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ α’ βαθμού. Οι πίνακες
κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ΟΤΑ
α’ βαθμού της Χώρας, ιδίως των ειδικοτήτων/κλάδων των υποψηφίων.
 Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ, οι οποίοι επιθυμούν την κάλυψη κενών θέσεων των
συγκεκριμένων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας ρύθμισης, θα πρέπει να αποστείλουν προς το Υπουργείο αίτημα κάλυψης των
θέσεων αυτών. Για τον ακριβή τρόπο αποστολής των αιτημάτων θα ενημερωθείτε με
νεότερο έγγραφό μας.
 Τα αιτήματα που θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ,
προκειμένου να καλέσει, με δημόσια πρόσκληση, τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες
υποψηφίων να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την κάλυψη των θέσεων και να
δηλώσουν γραπτώς τις προτιμήσεις τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η επιλογή
των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με Απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση τους πίνακες
κατάταξης των αντιστοίχων κάδων /ειδικοτήτων και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε
αυτούς.
 Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε άμεσα την παρούσα στους ΟΤΑ α’ βαθμού χωρικής
αρμοδιότητας σας, εφιστώντας τους την προσοχή στην ορθή καταγραφή των ζητουμένων
στοιχείων κατά τη συμπλήρωση του πίνακα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved