nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα προσλαμβάνεται το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων και άλλων φορέων υγείας

Proslipsis.gr | Αθήνα 6.7.2018, 15:46

Με ειδική διαδικασία και με κοινωνικά κυρίως κριτήρια θα προσλαμβάνουν εφεξής επικουρικό προσωπικό δεκάδων ειδικοτήτων (πίνακας) τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς δημόσιας υγείας, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. 

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 2607|2018), το προσωπικό αυτό θα εγγράφεται στους ηλεκτρονικούς καταλόγους που θα τηρεί κάθε ΔΥΠΕ (Δημόσια Υγειονομική Περιφέρεια), από όπου και θα προσλαμβάνεται, μετά από έγκριση του υπουργού υγείας. Θα καλύπτει θέσεις σε: νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΕΚΕΑ, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», ΑΕΜΥ για το Νοσοκομείο της Θήρας και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, ως εξής:

α. Στα Νοσοκομεία από τους καταλόγους της ΔΥΠΕ στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.

β. Στις ΔΥΠΕ (για την κεντρική υπηρεσία και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους) από τους καταλόγους της
έδρας τους.

γ. Στο ΕΚΕΒ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του από την ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.

δ. Στον ΕΟΠΥΥ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις περιφερειακές του υπηρεσίες από την ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μια από αυτές.

ε. Στον ΕΟΦ και το ΕΚΕΑ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ.

στ. Στην ΑΕΜΥ, για το Νοσοκομείο της Θήρας, από τους καταλόγους της 2ης ΔΥΠΕ.

ζ. Στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από τους καταλόγους της 3ης ΔΥΠΕ.

η. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής των υποψηφίων, ηλικίας έως 65 ετών, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους περιγράφονται αναλυτικά στην υπουργική απόφαση (θα τη βρείτε παρακάτω στα συνημμένα). Το ίδιο και τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι τα εξής: προϋπηρεσία - εμπειρία, ανεργία, ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία - τριτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια, αναπηρία πάνω από 67%, εντοπιότητα.

Ένταξη στους καταλόγους
Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της απόφασης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr και συνοδεύεται από οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Η είσοδος στο διαδικτυακό τόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για έξι φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του.

Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους στη θέση εργασίας από τον Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ, οι υποψήφιοι διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής μετά τη λήξη της σύμβασής τους.

Η πρόσληψη
Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των δύο ετών.

Κατά το χρόνο εργασίας του, το επικουρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του φορέα στον οποίο υπηρετεί. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οι ειδικότητες που θα ζητούνται (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ)

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β΄ΤΑΞΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β΄τάξης)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ / ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ / ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved