ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η εξεταστέα ύλη του επικείμενου διαγωνισμού των μουσικών (16/5/08)


Αθήνα 16.5.2008, 09:14
Η καθυστέρηση διεξαγωγής του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών υποχρέωσε το υπουργείο Παιδείας να εκδώσει απόφαση που τροποποιεί παλαιότερη του 2007 μόνο ως προς το έτος, αναγράφοντας το έτος 2008.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η εξεταστέα ύλη (την δημοσίευσε ήδη η Proslipsis) είναι αυτή που αναγράφεται στην απόφαση του 2007. Την υπενθυμίζουμε:

Πρώτη θεματική ενότητα:
Η ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει το βαθμό κατοχής του γνωστικού αντικειμένου, το οποίο καλείται να διδάξει ο υποψήφιος. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο γνωστικό αντυχείμενο της ειδικότητας τους και σε εύρος πολύ μεγαλύτερο από την ύλη που προβλέπεται στα προγράμματα σπουδών του γυμνασίου και του ενιαίου λυκείου. Συγκεκριμένα:
1. Εξέλιξη της Μουσικής (ιστορική − μορφολογική) και μουσική ακουστική.
1.1. Ιστορική: Η μουσική στους Αρχαίους Πολιτισμούς.
Βυζαντινή Μουσική. Η Έντεχνη Μονοφωνική Μουσική, Η εξέλιξη της Πολυφωνίας. Μεγάλοι σταθμοί στην εξέλιξη της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής. Εθνικές Μουσικές Σχολές. Η Μουσική στη νεώτερη Ελλάδα.
1.2 Μορφολογική: Μορφολογική και αρμονική ανάλυση μουσικού έργου (από δοσμένο μουσικό κείμενο).
1.3. Στοιχεία Μουσικής Ακουστικής, Βασικές γνώσεις Οργανογνωσίας.
1.3.1. Στοιχεία Κυματικής και Ακουστικής: Η φύση του ήχου. Ηχητικά κύματα στον αέρα και χαρακτηριστικές παράμετροι αρμονυχών ηχητικών κυμάτων (ταχύτητα, περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος κ.λ.π.). Ένταση, πίεση σφαιρικών ηχητικών κυμάτων μέσα σε ελεύθερο ηχητικό πεδίο. Η έννοια της ηχητικής στάθμης. Φαινόμενα διάδοσης του ήχου (συμβολή, ανάκλαση, διάχυση, απορρόφηση, διάθλαση, περίθλαση).
1.3.2. Στοιχεία Φυσικής των Μουσικών Οργάνων: Στάσιμα κύματα σε χορδές και κυλινδρικούς σωλήνες.
1.3.3. Στοιχεία Ψυχοακουστικής: Πεδίο και όρια της ανθρώπινης ακοής. Βασικά χαρακτηριστικά της αντίληψης μουσικών ήχων (ακουστότητα, τονικό ύψος, χροιά).
1.3.4. Οργανογνωσία: Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας, Ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα.

Δεύτερη θεματική ενότητα:
Α. Η ενότητα αφορά Διδακτική Μεθοδολογία − Παιδαγωγικά θέματα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών παιδαγωγικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:
α) να οργανώνουν σωστά το διδακτικό τους έργο.
β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.
δ) να βοηθούν το μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του
ε) να κατανοούν το ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν και
Β. Η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στην δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα:
α) διδακτική μεθοδολογία και ειδική διδακτική και β) γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα.
Γ. Το περιεχόμενο τους, καλύπτει τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:
α) Με τη διδακτική μεθοδολογία και ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και αν είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν στο σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου».
Η εξέταση αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα ειδικής διδακτικής του μαθήματος της μουσικής (γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος, μέθοδοι και πορεία διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών).
Στους υποψηφίους δίδεται διδακτική ενότητα σχετική με το μάθημα της ειδικότητας τους (μουσική) και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψη τους.
Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό. Επίσης, δίδεται στους υποψηφίους μελωδία για επεξεργασία − εναρμόνιση για δίφωνη σχολική χορωδία ομοίων φωνών με οργανική συνοδεία ή συνοδεία με πιάνο.
β) Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:
(αα) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής {όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μία βαθμίδα στην άλλη, αμοιβές − ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία σο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών − εκπαιδευτικών − γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με την βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών}, η αντιμετώπιση των οποίων δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις,
και ββ) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν:
(1) τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, (2) το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, (3) τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, (4) τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και (5) βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα από τα δύο θέματα (αα) ή (β β) είτε υπό μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό μορφή σχολίων σε σχετικό κείμενο ή να εκθέσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό πρόβλημα στην τάξη ή στο σχολείο τους και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1) Του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Των άρθρων 20 και 22 παρ. 2 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄).
3) Των άρθρων 14, 15, 24 και 58 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
4) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) με το οποίο αποδίδονται οι διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του
ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) όπως τροποποιήθηκε, περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
5) Τη γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 8/2007).
6) Την υπ’ αριθμ. 40668/Δ2/17.4.2007 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου και εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής» (ΦΕΚ 679/τ. Β΄/30.4.2007, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 40668/ Δ2/17.4.2007 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 679/τ. Β΄/30.4.2007 της ως εξής:

«Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ
Καθορίζουμε τα γνωστικά αντικείμενα και την εξεταστέα ύλη, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό τοο ΑΣΕΠ έτοος 2008 για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οικείου κλάδου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved