ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς προσλαμβάνονται στα ΤΑΔ - ΕΤΑΔ οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής (2/7/08)


Αθήνα 2.7.2008, 16:49
Τον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (ΤΑΔ - ΕΤΑΔ), καθορίζει νεότερη απόφαση του υπουργείου Παιδείας (η υπ. αριθμ. 83583/Γ4), που καταργεί προηγούμενες.

Σύμφωνα με αυτή, δικαίωμα υποβολής αίτησης στη διαδικασία επιλογής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και οι αδιόριστοι πτυχιούχοι του ιδίου κλάδου, οι οποίοι διαθέτουν κύρια ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, στο άθλημα που αιτούνται εφόσον έχουν εξάμηνη προπονητική εμπειρία σε Σύλλογο ή Ομοσπονδία τα τελευταία πέντε έτη ή  εξάμηνη προϋπηρεσία στα ΤΑΔ - ΕΤΑΔ.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει κύρια ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, τότε θα πρέπει να γίνεται δεκτή η αίτησή του για το άθλημα στο οποίο κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύφωνα με ορισμένα κριτήρια (ειδικότητα στο άθλημα, πτυχία - μεταπτυχιακά, έτος κτήσης πτυχίου, προπονητική και διδακτική εμπειρία κ.ά.), από Τριμελείς Επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

*  *  *  *  *

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως ισχύει.
β) της παρ. 6 της υπ’ αριθμ. Γ4/902/29.9.1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 21/Β/17.1.1990) που κυρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 51 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄ 14.3.2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
γ) του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των ν. 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/2000), 2947/2001, (ΦΕΚ 228/Α/2001), 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), 3259/2004, (ΦΕΚ 149/Α/2004), 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).
δ) του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/7.4.2006 τ. Α΄) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό με την περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρ. 6 του ν. 3255/2004 (Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/110048/5.10.2007 (Φ.Ε.Κ. 424/5.10.2007 τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού.
3. Τις υπ’ αριθμ. 15η/26.3.2008 και 16η/9.4.2008 Πράξεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ), με τις οποίες εισηγήθηκε την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης «Κριτήρια − Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ − Ε.Τ.Α.Δ)».
4. Την υπ’ αριθμ. 23η/27.5.2008 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Proslipsis.gr Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ), με την οποία εισηγήθηκε την παύση ισχύος της ήδη δημοσιευθείσας Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 59670/Γ4/ 8.5.2008 (Φ.Ε.Κ 902/16.5.2008 τ. Β΄) που αφορά τα «Κριτήρια − Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ − Ε.Τ.Α.Δ)».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ 1944/τ.Β΄/1.10.2007).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, άρθρο 9ο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄), «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κριτήρια Επιλογής
Κατά την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης προσμετρούνται τα παρακάτω κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ
• Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α) λαμβάνουν δύο μόρια ΜΟΝΟ στην πρώτη και κύρια ειδικότητα.
• Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιμία ή ΣΕΛΜΕ λαμβάνουν δύο μόρια εφόσον έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο συγκεκριμένο άθλημα.
• Οι Απόφοιτοι Σχολών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίων του Εξωτερικού λαμβάνουν δύο μόρια, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει ληφθεί από το ίδιο Πανεπιστήμιο, που έχει εκδοθεί ο Βασικός Τίτλος Σπουδών και ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τα αρμόδια όργανα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
Ειδικότερα:
• Η ειδικότητα θα πρέπει να αναγράφεται στο Πτυχίο ή να βεβαιώνεται με επίσημο έγγραφο στο οποίο ρητά θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει αποκτηθεί κατά τη χρονική περίοδο φοίτησης στο Πανεπιστήμιο.
Για τους βασικούς τίτλους σπουδών λαμβάνεται υπόψη η επίσημη μετάφραση μόνο από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. ΠΤΥΧΙΑ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Διδακτορικό Δίπλωμα μόρια τρία (3,0)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα μόριο ένα και μισό (1,5)
Δύο Διδακτορικά Διπλώματα μόρια τέσσερα (4,0)
Διδακτορικό & Μεταπτυχιακό Δίπλωμα μόρια τρία και μισό (3,5)
Δύο Μεταπτυχιακά Διπλώματα μόρια δύο (2,0)
Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (ν. 2916/2001) μόριο ένα (1,0)
Το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4,0).
Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από Α.Ε.Ι του Εξωτερικού, πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

3. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Αθλητές -τριες κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών, Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών, Εφήβων - Νεανίδων και Παίδων - Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα:
1. α) 1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη μόρια οκτώ (08)
2. α1) 4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη μόρια έξι (06)
3. β) 1η έως 3η Παγκόσμια νίκη μόρια έξι (06)
4. β1) 4η έως 6η Παγκόσμια νίκη μόρια τέσσερα (04)
5. β2) 7η έως 8η Παγκόσμια νίκη μόρια τρία (03)
6. γ) 1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τέσσερα (04)
7. γ1) 4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τρία (03)
8. δ) 1η έως 3η Μεσογειακή νίκη μόρια δύο και μισό (2,5)
9. ε) 1η Βαλκανική νίκη μόρια δύο (02)
10. στ) 1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη μόρια δύο (02)
11. στ1) 4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη: μόριο ένα και μισό (1.5)
12. ζ1) 1η Πανελλήνια νίκη (Ανδρών - Γυναικών) μόρια δύο (02)
13. ζ2) 1η Πανελλήνια νίκη (όλων των ηλικιακών κατηγοριών ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών) μόριο ένα (01)
14. η) 1η Πανελλήνια σχολική νίκη μόριο ένα (01)
Στα ομαδικά αθλήματα η νίκη θα υπολογίζεται στην ανώτατη αγωνιστική κατηγορία.
Η μοριοδότηση θα ισχύει για μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες αφορούν μόνο το άθλημα για το οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση και θα βεβαιώνεται:
- Από τις Αρμόδιες Ομοσπονδίες οι οποίες και θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου της βεβαίωσης και θα επικυρώνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εν προκειμένω για τους Ολυμπιακούς ή Μεσογειακούς αγώνες από την Ε.Ο.Ε (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή).

4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Α) Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία:
Ι) των τελευταίων πέντε ετών έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων σε Ομοσπονδία ή σε Αθλητικό Σύλλογο στις Αγωνιστικές Κατηγορίες όπου διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας και μοριοδοτείται με μόριο ένα (1) για κάθε έτος. Το ανώτατο σύνολο μορίων είναι τέσσερα (4,0).
Υπολογίζεται η προπονητική εμπειρία και των βοηθών προπονητών ομαδικών αθλημάτων στην ανώτερη κατηγορία του αθλήματος αρκεί να αναγράφονται στα φύλλα αγώνων.
Επιπλέον μοριοδοτείται ο υποψήφιος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής - προπονητής με μόριο ένα (1) υπό την προϋπόθεση ότι είναι εν ενεργεία τους τελευταίους έξι (6) μήνες, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων, εφόσον ο σύλλογος που εργάζεται:
- Εδρεύει στο Νομό που ανήκει το Τ.Α.Δ.
- Συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των αξιολογημένων Σωματείων της Ομοσπονδίας.
Για τους Ομοσπονδιακούς προπονητές το μόριο του εν ενεργεία προπονητή θα λαμβάνεται στην πρώτη επιλογή της προτίμησής του.
Λαμβάνονται υπόψη οι συμβάσεις που έχουν λήξει μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτές ήταν τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε ισχύ.
Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται όλος ο Νομός Αττικής, όλος ο Νομός Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
ΙΙ) Στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) Α΄Φάση των τελευταίων πέντε ετών έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων και μοριοδοτείται με μόρια μηδέν κόμμα τρία (0,3) για κάθε έτος και μέχρι μηδέν ενενήντα (0,90) συνολικά.
Β) Αποδεικτικά στοιχεία της προπονητικής εμπειρίας για τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα:
• Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον ν. 2725/99, όπως συμπληρώθηκε με τους Νόμους: 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004.
• Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια ΔΟΥ και η θεώρηση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα:
• με την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 1065606/7222/ΔΕ β΄18.7.2000
• με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 (άρθρο.31 παρ. 6 , άρθρο 136 παρ. 5)
• Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για την εργασιακή σχέση του τελευταίου τριμήνου, με βάση το κάθε συμβόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Ομοσπονδία.
Για την έκδοση βεβαίωσης από την Ομοσπονδία:
1) στα ομαδικά αθλήματα θα λαμβάνονται υπόψη τα φύλλα αγώνων από τα οποία θα προκύπτει ότι ο προπονητής συμμετείχε σε αγώνες που υπερβαίνουν σε αριθμό το πενήντα στα εκατό (50%) της αγωνιστικής παρουσίας του συλλόγου στα πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα.
2) στα ατομικά αθλήματα θα λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις συμμετοχής.
Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) ισχύουν.
Στα παραπάνω Συμβόλαια − Συμφωνητικά ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφονται οπωσδήποτε:
α) η έναρξη, β) η λήξη, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία ε) το άθλημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.
Τα Συμβόλαια – Συμφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ημερομηνία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι ανίσχυρα και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Για την τεκμηρίωση της προπονητικής εμπειρίας των
Προπονητών – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) απαιτείται σύμβαση και βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Για την μοριοδότηση της προπονητικής εμπειρίας είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος από την ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων και μοριοδοτείται με 0,3 μόρια για κάθε έτος με ανώτερο όριο τα τεσσεράμισι (4,5) μόρια. Χρόνος πλέον των έξι μηνών λογίζεται ως έτος.
Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού, που έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις για ισοτιμία του πτυχίου τους, ως ημερομηνία κτήσης λαμβάνεται αυτή της ισοτιμίας και όχι η ημερομηνία λήψης του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- Η διδακτική υπηρεσία στα Τ.Α.Δ − Ε.Τ.Α.Δ μοριοδοτείται με 0,3 μόρια για κάθε διδακτικό έτος.
- Η διδακτική υπηρεσία σε όλες τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης μοριοδοτείται με 0,2 μόρια.
- Σχετικά με την Ιδιωτική Εκπαίδευση ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 του αρθρ.6 του ν. 3255/2004 ( ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Α΄) καθώς και στις διατάξεις του αρθρ. 27 του ν. 3475/2006 ( ΦΕΚ 146/13.7.2006 τόμος Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του αρθρ. 22 του ν. 3577/2007 ( ΦΕΚ 130/8.6.2007 τόμος Α΄).
Για την Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καταληκτική ημερομηνία θα λαμβάνεται η 30η Ιουνίου κάθε έτους.
Για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημερομηνία θα λαμβάνεται η 21η Ιουνίου κάθε έτους.

7. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Η εντοπιότητα μοριοδοτείται με μόρια τρία (3). Η εντοπιότητα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
Για τους υποψηφίους που βρίσκονται σε διαδικασία μεταδημότευσης από ένα Δήμο σε άλλον μέχρι την συμπλήρωση των απαιτούμενων δύο ετών θα λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη σε επίπεδο Νομού.

Άρθρο 2
Όργανα Επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τις Τριμελείς Επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αποτελούνται από:
• Το Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο.
• Τον Προϊστάμενο της Οικείας Διεύθυνσης του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
• Ένα Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου που λειτουργεί Τ.Α.Δ –Ε.Τ.Α.Δ ως μέλος.
Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ως Γραμματέας ένας εκπαιδευτικός η διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, για κάθε επιτροπή.
Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής

1. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας, μετά από έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία θα ορίζεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα, υποβάλλουν προς την Κ.Ε.Α.Τ. εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους εισηγήσεις, για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες που αφορούν την αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα ομαδικό ή ατομικό. Αντιστοιχία Καθηγητών Φυσικής Αγωγής – Μαθητών ανά Άθλημα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φ.Α. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ
Ένας (1) Από 10 μαθητές έως 20 μαθητές
Δύο (2) Από 21 μαθητές έως 38 μαθητές
Τρεις (3) Από 39 μαθητές έως 57 μαθητές
Τέσσερις (4) Από 58 μαθητές έως 76 μαθητές
Πέντε (5) Από 77 μαθητές έως 95 μαθητές

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
(Κλασικός Αθλητισμός - Κολύμβηση - Ποδηλασία - Επιτραπέζια Αντισφαίριση - Αντισφαίριση - Σκοποβολή - Αντιπτέριση - Τεχνική Κολύμβηση - Συγχρονισμένη Κολύμβηση - Τοξοβολία - Ρυθμική Γυμναστική - Άρση Βαρών - Πάλη - Πυγμαχία - Τζούντο - Ενόργανη Γυμναστική - Ταεκβοντό - Ιππασία - Χιονοδρομία - Ξιφασκία - Τραμπολίνο).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φ.Α. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ
Ένας (1) Από 10 έως 17 μαθητές
Δύο (2) Από 18 έως 31 μαθητές
Τρεις (3) Από 32 έως 45 μαθητές
Τέσσερις (4) Από 46 έως 59 μαθητές
Πέντε (5) Από 60 έως 73 μαθητές
Έξι (6) Από 74 έως 88 μαθητές

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
(Κανόε Καγιάκ - Καταδύσεις - Ιστιοπλοΐα - Κωπηλασία)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φ.Α. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ
Ένας (1) Από 8 έως 13 μαθητές
Δύο (2) Από 14 έως 20 μαθητές
Τρεις (3) Από 21 έως 29 μαθητές
Τέσσερις (4) Από 30 έως 38 μαθητές
Πέντε (5) Από 39 έως 50 μαθητές
Έξι (6) Από 51 έως 60 μαθητές

Για την κατάρτιση του πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, όπου συνυπάρχουν Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μαθητών κατά άθλημα.
Η Κ.Ε.Α.Τ, εντός 20 ημερών, καταρτίζει πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά άθλημα και Τ.Α.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα αθλήματα που καλλιεργούνται και αυτά που πρόκειται να καλλιεργηθούν καθώς και τα αθλήματα ή τις τάξεις των οποίων θα ανασταλεί ή θα καταργηθεί η λειτουργία.
2. Η Κ.Ε.Α.Τ διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών αναγκών στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να τους δημοσιοποιήσουν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους.
3. Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις στα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (υπόδειγμα 1) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ , σε αυτό της Κύριας Ειδικότητας σε Ολυμπιακό Άθλημα.
4. Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει:
Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα ο υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθλημα για το οποίο κατέχει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το ν. 2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ. 5 χωρίς να μοριοδοτείται στο κριτήριο της Ειδικότητας.
5. Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές αξιολόγησης Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ., οι οποίες συνέρχονται αμέσως μετά την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και συντάσσουν εντός 10 εργασίμων ημερών το αργότερο τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων με ακρίβεια χιλιοστού ανά άθλημα και κατά φθίνουσα σειρά μορίων.
Οι ανωτέρω πίνακες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ και ταυτόχρονα ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους με την φροντίδα του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, δι΄αναρτήσεως στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων.
6. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των αξιολογικών πινάκων των Γραφείων Φυσικής Αγωγής ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ, δια μέσου του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης (δι΄ αναρτήσεως) των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής σ’ αυτόν. (Επικυρωμένα Δικαιολογητικά).
7. Η Κ.Ε.Α.Τ εκδικάζει τις ενστάσεις και στη συνέχεια οριστικοποιεί τους πίνακες. Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποστέλλονται στους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος. Η διαδικασία κύρωσης των αξιολογικών πινάκων των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ ολοκληρώνεται μέχρι 30 Αυγούστου κάθε έτους.
8. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των πινάκων σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής τοποθετούν τους αναπληρωτές σε Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους στον πίνακα και εισηγούνται στα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε την απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα και οι οποίοι υπηρετούν εντός του Νομού σε σχολείο που λειτουργεί Τ.Α.Δ. ή Ε.Τ.Α.Δ.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και οι αδιόριστοι πτυχιούχοι του ιδίου κλάδου, οι οποίοι διαθέτουν κύρια ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, στο άθλημα που αιτούνται εφόσον έχουν:
α. εξάμηνη προπονητική εμπειρία σε Σύλλογο ή Ομοσπονδία τα τελευταία πέντε έτη
ή
β. εξάμηνη προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, τότε θα πρέπει να γίνεται δεκτή η αίτησή του για το άθλημα στο οποίο κατέχει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το ν. 2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3, 4 και άρθρο 136 παρ. 5.
2. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν τρία (3) τέκνα θα προσλαμβάνονται με το 20% των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ανά άθλημα στο Νομό εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (εξάμηνη
προπονητική εμπειρία τα τελευταία πέντε έτη, ή εξάμηνη
προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ.- Ε.Τ.Α.Δ.).
3. Οι υποψήφιοι καταθέτουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο σε ένα Γραφείο Φυσικής Αγωγής, αυτό της πρώτης επιλογής τους και κατά σειρά προτίμησης μέχρι και δέκα (10) Γραφεία Φυσικής Αγωγής, το οποίο αναλαμβάνει και την δέσμευση ενημέρωσης των υπολοίπων γραφείων της προτίμησης του κάθε υποψηφίου.
4. Εφ όσον δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών ανά άθλημα σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του Νομού, ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής δεν θα καλείται να κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
5. Οι προσλαμβανόμενοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους μαθητές που μετακινούνται με μισθωμένα λεωφορεία ή λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ καθημερινά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη των μετακινήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και τον Διευθυντή του Σχολείου που ανήκει το Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.
6. Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από δημόσια αρχή.
7. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
8. Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ χάνουν το δικαίωμα πρόσληψής τους από τους πίνακες αναπληρωτών του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με ότι ισχύει για τους αναπληρωτές γενικότερα.
9. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.Δ. - Ε.Τ.Α.Δ. δεν έχουν δικαίωμα ανάκλησης της απόσπασή τους, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας.
10. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνεται υπόψη:
• Η Εντοπιότητα.
• Η Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέκνων).
• Η Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση.
• Η Προπονητική Εμπειρία.
• Η Αθλητική Διάκριση.
Εάν μετά την παραπάνω διαδικασία προκύψει και πάλι ισοβαθμία μορίων, γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.
Η μη συμμόρφωση των μελών των οργάνων επιλογής για τη μοριοδότηση των υποψηφίων με την παρούσα Απόφαση, όσον αφορά τα οριζόμενα με αυτήν κριτήρια επιλογής θα επισύρει Διοικητικές και Πειθαρχικές Ευθύνες.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις

Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις:
− Γ4/773/9.8.2000 Φ.Ε.Κ 1008 τ.Β΄/10.8.2000
− Γ4/872/27.7.2001 Φ.Ε.Κ 990 τ.Β΄/30.7.2001
− Γ4/33877/2.4.2002 Φ.Ε.Κ 421 τ.Β΄/5.4.2002
− Γ4/33225/1.4.2005 Φ.Ε.Κ 442 τ. Β΄/6.4.2005
− Γ4/47676/15.5.2006 Φ.Ε.Κ 661 τ.Β΄/26.5.2006
− Γ4/36682/30.3.2007 Φ.Ε.Κ 649 τ.Β΄/2.4.2007
− Γ4/59670/8.5.2008 Φ.Ε.Κ. 902 τ.Β΄/16.5.2008

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved