nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Νέες υπηρεσίες των ΚΕΠ για ανέργους

Αθήνα 28.8.2015, 00:22

Μέσω των ΚΕΠ θα μπορούν να διεκπεραιώνονται από τις 27 Σεπτεμβρίου 2015 οι παρακάτω διοικητικές διαδικασίες, που αφορούν κυρίως ανέργους και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, θα διεκπεραιώνονται βεβαίωσεις χρόνου ανεργίας, οικονομικών συναλλαγών, εξατομικευμένης προσέγγισης, καθώς αιτήσεις για επιδόματα - παροχές και άλλες υπηρεσίες.

Στην απόφαση (παρακάτω) αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν κατά περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι διοικητικές διαδικασίες που θα διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ

Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
II. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ1, περίπτωση III του ν. 4093/2012)
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (Άρθρο 2 του ν. 1545/1985)
3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989)
4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989)
5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989)
6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989)
7. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π − Μ.Μ.Ε.) (Άρθρο 50 του ν. 4144/2013)
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977)
10. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του Ν. 3655/2008)

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524 (1)
Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιό−
τητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων,
υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτί−
ου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 − (ΦΕΚ 927/Β/
04−07−2003).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους −
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986).
2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).
3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24−05−2004)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
5. Το άρθρο 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006)
«Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου
τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Το άρθρο 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006)
«Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου
τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
7. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων» (ΦΕΚ Α 20/27.1.2015).
8. Το Π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α΄/18.7.2015) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10010/6−4−2015 (ΦΕΚ 635/τ.Β΄/
20−4−2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους
των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του πρώην Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης (ΥΔΜΗΔ) κατά λόγο αρμοδιότητας της υπ’ αριθμ.
Υ95/20.02.2015 απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β)».
10. Τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
(281245/8.4.2008 − ΦΕΚ 628/Β/9.4.2008) κοινή υπουργική
απόφαση.
11. Το άρθρο 71 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ.170/Α΄) παρ. 2 και
3, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
3701/55/22−11−2011 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ που αφορά
στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων
12. Το άρθρο 18 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄/07.10.2014)
παρ. 4, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 576/11/03.03.2015 απόφαση Δ.Σ του ΟΑΕΔ που αφορά
στην επικοινωνία και εγγραφή των ανέργων.
13. Το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ1, περί−
πτωση III του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222),
14. Το άρθρο 2 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α)
15. Την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989
(ΦΕΚ 79 Α)
16. Την παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989
(ΦΕΚ 79 Α)
17. Το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α)
18. Το Π.δ. 776/1977 (ΦΕΚ 250 Α)
19. Το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008
20. Το άρθρο 18 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 1334/Β/31−12−1998)
21. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
τα ακόλουθα, λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη, την
ανάγκη βελτίωσης εξυπηρέτησης και ποιοτικής αναβάθμι−
σης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη:
1. Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Οργανισμός Απασχόλησης Εργα−
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω
των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν
διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ −
ΕΡΜΗΣ» κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του
Ν. 3013/2002 διαδικασία:
Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ−
ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡ−
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ
29 ΕΤΩΝ
II. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ − ΒΟ−
ΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Άρθρο πρώτο,
παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ1, περίπτωση III του Ν. 4093/2012)
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑ−
ΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (Άρθρο 2 του Ν. 1545/1985)
3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (παράγραφος 1 του άρ−
θρου 22 του Ν. 1836/1989)
4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗ−
ΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1836/1989)
5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (παράγραφος 6 του άρθρου 22
του Ν. 1836/1989)
6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕ−
ΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22
του Ν. 1836/1989)
7. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πα−
ράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π − Μ.Μ.Ε.) (Άρθρο 50
του Ν. 4144/2013)
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
(Π.δ. 776/1977)
10. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
(Άρθρο 142 του Ν. 3655/2008)
2. Για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών δι−
αδικασιών μέσω ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιο−
λογητικά:
Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (δελ−
τίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης
ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προ−
σέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη
εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για
την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη
ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμ−
φωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (Ν. 3996/2011,
Ν. 4302/2014).
Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε
διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την
προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.
Β) έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο AM
ΚΑ του δικαιούχου
Γ) Δικαιολογητικά επιδομάτων − βοηθημάτων και λοιπών
παροχών Ασφάλισης:
1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (Άρθρο 22 του
Ν. 1836/1989)
α) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστού για την επαγγελμα−
τική κατηγορία των χειριστών κλπ μηχανημάτων.
β) Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του
τόπου κατοικίας για την επαγγελματική κατηγορία των
σμυριδορυκτών Νάξου
γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για
την επαγγελματική κατηγορία των μουσικών
2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕ−
ΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989)
α) Αποφυλακιστήριο
β) Εισήγηση Κοινωνικής Λειτουργού ή Διευθυντή Φυλακών
3) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρ−
θρο 22 του Ν. 1836/1989)
Α) Επισχετήριο
4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
γ) Φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου Ασθε−
νείας για τις ημέρες ασθένειας
5) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρ−
θρο 142 του Ν. 3655/2008)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραπάνω επι−
δομάτων − βοηθημάτων και λοιπών παροχών Ασφάλισης
διαβιβάζονται μέσω του ΚΕΠ από το οποίο υποβλήθηκε
η ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενα με εκτύπωση αυτής
στο οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.
4. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικα−
σιών γίνεται μέσω του συστήματος «ΕΚΕΡ −ΕΡΜΗΣ» που
υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης) προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβά−
σεις στα συστήματα του και υλοποιεί τις απαιτούμενες
υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά
του για την διασύνδεση και την λειτουργικότητα με το
σύστημα «ΕΚΕΡ − ΕΡΜΗΣ», ώστε να επιτευχθεί η δια−
σφάλιση του ενιαίου περιβάλλοντος λειτουργίας των
υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρη−
ση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα «ΕΚΕΡ −
ΕΡΜΗΣ», η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά
και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που
διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.
Κάθε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής από την πλευ−
ρά του ΟΑΕΔ απαιτεί την συμφωνία με την Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι
απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα «ΕΚΕΡ − ΕΡΜΗΣ».
Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής
«ΕΚΕΡ − ΕΡΜΗΣ» κατά τη διεκπεραίωση των ανωτέρω
διαδικασιών, διατίθεται με μέριμνα των αρμόδιων υπηρε−
σιών του ΟΑΕΔ το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη
εφαρμογής της παρούσας απόφασης εγχειρίδιο χρήσης
της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
5. Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους εν−
διαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.
6. Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται σε ένα μήνα
από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός των περιπτ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της υποπαρ. Ill
της παραγράφου 1 της παρούσης, των οποίων οι διαδικα−
σίες εφαρμογής θα ξεκινήσουν την 4/1/2016.

7. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας η με αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/12604/30−6−2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
927 Β/4−7−2003) παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved