nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων 10.11.08


Αθήνα 1-.11.2008, 15:23
Απόφαση που καθιερώνει σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Πρόκειται για ένα ένα πλαίσιο με τρεις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες: την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών, προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης και γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

Σκοπός του «Συστήματος» είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και η υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών μέσω της βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του δημοσίου, των νπδδ και των ΟΤΑ α και β βαθμού.

Το "Σύστημα" θα διαχειρίζεται ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό στο υπουργείο Εσωτερικών.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
 «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης»
1. Καθιερώνεται «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», που αφορά τους υπαλλήλους  του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
Σκοπός του «Συστήματος» είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και η υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών  μέσω της βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού.
2. Ως «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» ορίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνθέτει με συνοχή τρεις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες:  
α) την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών
β) την πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης
γ) την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.
Οι συνιστώσες αυτές εξυπηρετούν την επίτευξη του σκοπού του Συστήματος, όπως αυτός εξειδικεύεται από τη διαμόρφωση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 2
Όργανα Υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης»
Όργανα υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» είναι:
1. Οι Επιτροπές Υποστήριξης της Εφαρμογής του Συστήματος (ΕΠΥ): Οι Επιτροπές Υποστήριξης της Εφαρμογής του Συστήματος, αποτελούν Ομάδες Εργασίας με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των Φακέλων  που υποβάλλονται προς πιστοποίηση και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς την ΚΕΠ. Οι Επιτροπές Υποστήριξης συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περιπτ. δ, του άρθρου 4 του π.δ. 57/2007.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ): Η ΚΕΠ αποτελεί ανεξάρτητο όργανο με αρμοδιότητα την εποπτεία εφαρμογής των αρχών, κριτηρίων και απαιτήσεων του ανωτέρω Συστήματος, την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών δομών, την πιστοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης  και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και για οιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή του παρόντος Συστήματος. Η ΚΕΠ έχει την ευθύνη διασφάλισης του αδιάβλητου  και της ποιότητας των συνθηκών και διαδικασιών σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Συστήματος, διατηρώντας το δικαίωμα ελέγχου όλων των συνιστωσών του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων.
Η ΚΕΠ τηρεί βάση δεδομένων για τις εκπαιδευτικές δομές που πιστοποιούνται, τα πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και τις αξιολογήσεις – πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων που εκδίδονται από τις πιστοποιημένες δομές.

Η ΚΕΠ  ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:
α. Το Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΣ/ΕΚΔΔΑ, ως Πρόεδρο της Κ.Ε.Π.
β. Τον Προϊστάμενο της  Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. Το Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του ΕΚΔΔΑ,
δ. Τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
ε. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΚΔΔΑ,
στ. Το Γενικό Διευθυντή της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
ζ. Τρεις (3) εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ, οριζόμενους από τη Διοίκησή της,
η. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΝΑΕ, οριζόμενο από τη Διοίκησή της,
θ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ, οριζόμενο από τη Διοίκησή της.

Στην ΚΕΠ καλείται να μετέχει ένας εκπρόσωπος ενδιαφερόμενου Φορέα,  θέμα του οποίου αποτελεί αντικείμενο απόφασης της ΚΕΠ, οριζόμενος από τον ίδιο τον Φορέα. Αν ο Φορέας συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης,  τότε ως  εκπρόσωπός του μετέχει το αντίστοιχο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαίδευσης.
Με απόφαση του Προέδρου της ΚΕΠ, ορίζεται ένας υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τη γραμματειακή υποστήριξη της ΚΕΠ.

3. Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε.): Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης είναι η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 57/2007 και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4. Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: Το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εισηγείται προς την ΚΕΠ θέματα αρμοδιότητάς της και υποστηρίζει το  Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης μέσα από τις συναφείς αρμοδιότητες λειτουργίας του.

Άρθρο 3
Μεθοδολογία, Διαδικασία και λεπτομέρειες Εφαρμογής του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης»
1. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Δομών:
Οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρου 85 του Ν. 3528/2007, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, άλλες Σχολές του Δημοσίου, τα Πανεπιστήμια (ΝΠΔΔ ή υπηρεσίες του Δημοσίου), τα ΤΕΙ (ΝΠΔΔ) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης θεωρούνται πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές.
Κάθε άλλος φορέας, εκτός των ανωτέρω, που παρέχει εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές υπηρεσίες ως «ανάδοχος έργου» που του ανατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3613/2007, πιστοποιείται ως εκπαιδευτική δομή εφ’ όσον ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Απόφασης  και οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α. Οργάνωση και εμπειρία,
β. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό,
γ. Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός.

2. Πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης:
Ένα πρόγραμμα πιστοποιείται εφ’ όσον σχεδιάζεται ή/και υλοποιείται από Πιστοποιημένη, κατά τα ανωτέρω, εκπαιδευτική δομή και ταυτοχρόνως έχει τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης.
 
Τα κριτήρια πιστοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα δομικά στοιχεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός επιμορφωτικού προγράμματος, όπως αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσας :
Α.  Ανίχνευση  εκπαιδευτικών αναγκών,
β.  Ανάλυση και ιεράρχηση εκπαιδευτικών αναγκών,
γ.  Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του προγράμματος,
δ.  Σχεδιασμός  και σύνταξη προγράμματος,
ε.  Μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης,
στ. Διδακτικό Προσωπικό του προγράμματος,
ζ.  Μέθοδοι και περιεχόμενο αξιολόγησης  - πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής, προς το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., φακέλου επιμορφωτικού προγράμματος βάσει των οριζόμενων στο Παράρτημα  της παρούσας . Η αίτηση υποβάλλεται από πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Η αξιολόγηση του Φακέλου πραγματοποιείται  από Επιτροπή Υποστήριξης της Εφαρμογής του Συστήματος (ΕΠΥ), η οποία παραδίδει στην Κ.Ε.Π. το πόρισμά της, συνοδευόμενο από σχετική αιτιολόγηση, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Η Κ.Ε.Π. υποβάλλει προς τη Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε) έκθεση, σε εξαμηνιαία βάση, με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου η Σ.Ε.Ε. να ενημερωθεί και να τα λάβει υπόψη της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Δεν πιστοποιούνται ως επιμορφωτικά προγράμματα τα Συνέδρια, τα Συμπόσια και οι Ημερίδες/Διημερίδες.

3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων:
Η αξιολόγηση - πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά την αντικειμενική μέτρηση σε ατομικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων  του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος. Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων οργανώνεται  με βάση τους ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και περιγράφονται στο φάκελο του επιμορφωτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση - πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων συνδέεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007 Μόρια Επιμόρφωσης. Ως ημέρα επιμόρφωσης του εν λόγω άρθρου, λογίζονται επτά (7) ώρες εκπαίδευσης.

Για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει να ορίζεται στο φάκελο του προγράμματος η αντιστοίχιση των διδακτικών ωρών τους με αυτές των επιμορφωτικών προγραμμάτων συμβατικού τύπου.

Η αξιολόγηση - πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων διεξάγεται από τους ανωτέρω οριζόμενους πιστοποιημένους φορείς, και διενεργείται στο τέλος κάθε πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιάζονται εξετάσεις (τεστ) αξιολόγησης - πιστοποίησης. Το περιεχόμενο κάθε εξέτασης αξιολόγησης - πιστοποίησης είναι περιεκτικό ως προς την εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων του επιμορφωτικού προγράμματος. Κάθε εξέταση πιστοποίησης καταλήγει σε δύο ενδεχόμενα αποτελέσματα ως προς την επίδοση του εξεταζόμενου: επιτυχία ή αποτυχία. Η επιτυχία στην εξέταση οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης ενώ η αποτυχία στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η αναγνώριση των αντίστοιχων Μορίων Επιμόρφωσης γίνεται μόνο με την υποβολή της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις αξιολόγησης - πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων πραγματοποιούνται μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή εντύπου. Η άντληση των θεμάτων γίνεται μέσω ειδικής βάσης δεδομένων και η σύνθεσή τους σε τεστ πραγματοποιείται με ειδικό αλγόριθμο. 

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της, πλην των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από 15/5/2009.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved