nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη Δημοτική Αστυνομία 20/11/08


Αθήνα 20/11/08, 16:21
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το οποίο απαρτίζεται από 5 κεφάλαια και 45 άρθρα, επανασχεδιάζεται ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε ν’ αποκτήσει πλέον ουσιαστικές αρμοδιότητες για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, στο πλαίσιο του ενιαίου πλέον υπουργείου Εσωτερικών και ικανοποιείται σειρά καίριων και δίκαιων αιτημάτων και εκκρεμοτήτων αναφορικά με τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και την προώθηση πολιτικών αποτελεσματικής κοινωνικής ένταξης.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, αναμορφώνεται η Δημοτική Αστυνομία, "αφού δεν κατάφερε να βρει την καταξίωση που της αξίζει στη συνείδηση των πολιτών και δεν μπόρεσε να αποκτήσει δική της φυσιογνωμία και δικό της ρόλο", όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή του ο υπουργός Εσωτερικών. Με το σχέδιο νόμου πραγματοποιούνται μια σειρά από τομές σε ό,τι αφορά την αποστολή και την οργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη - δημότη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τα χωριά.

Βασικοί άξονες
Σύμφωνα με τον υπουργό, οιβασικότεροι άξονες του προωθούμενου σχεδίου νόμου, το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία και σύμπνοια με το συλλογικό όργανο του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι οι παρακάτω.

- Ο προσδιορισμός και η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας και η προσαρμογή τους στις νέες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. "Θέλουμε μια Δημοτική Αστυνομία η οποία, χωρίς να είναι μηχανισμός καταστολής, να είναι ικανή να εγγυηθεί την ευταξία του χώρου ευθύνης της, την προστασία του περιβάλλοντος, την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών και τη διασφάλιση των κοινόχρηστων υποδομών. Αλλά και μια Δημοτική Αστυνομία, η οποία θα βρίσκεται σε διαλειτουργική σύνδεση με τις λοιπές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και με την Ελληνική Αστυνομία, συμμαχώντας με αυτές στη μάχη της καθημερινότητας". 

- Πρόβλεψη ότι όσοι Δήμοι διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία που αριθμεί περισσότερα από 50 άτομα, τότε αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που απαριθμώνται στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου. Στην περίπτωση που η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των 50 ατόμων, ορίζονται πλέον ρητά ποιες από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες ασκούνται υποχρεωτικά από αυτήν. Παράλληλα, επιτρέπεται σε Δήμους που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, αλλά επιθυμούν να ασκήσουν περισσότερες από τις υποχρεωτικές αρμοδιότητες, να το πράξουν.

- Η συστηματοποίηση και ομογενοποίηση, για πρώτη φορά, της υπηρεσιακής διάρθρωσης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και του διακριτού ρόλου του στο πλαίσιο της λειτουργίας των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική Αστυνομία καθίσταται ειδική αυτοτελής υπηρεσία που συστήνεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, αποτελείται δε μόνο από ένστολο προσωπικό, το οποίο δεν οπλοφορεί. Μπορεί να υποστηρίζεται και από διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου, και το οποίο διατίθεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, ασκώντας κύρια ή παράλληλα καθήκοντα.

- Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπάγεται σε ιδιαίτερη ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας, ώστε να μπορεί να δρα συντεταγμένα και όχι όπως σήμερα, παρέχει τις υπηρεσίες του σε 24ωρη βάση εντός και εκτός γραφείου. Έχει μάλιστα τα καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, όταν πρόκειται για ποινικώς διωκόμενα παραπτώματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να δράσει άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

- Στο σχέδιο νόμου γίνεται λεπτομερής αναφορά τόσο στις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού, όσο και των πολιτών όταν ελέγχονται από αυτό. Εφόσον δεν πρόκειται για στρατιωτικό προσωπικό, έχει ακολουθηθεί η φιλοσοφία που διέπει και το λοιπό προσωπικό των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Έτσι, το προσωπικό κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ανάλογα με το βασικό τίτλο σπουδών, κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει για το λοιπό προσωπικό.

- Ο καθορισμός της διάρθρωσης της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας: Η Δημοτική Αστυνομία συγκροτείται σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε περισσότερα Τμήματα.

- Ο καθορισμός της ιεραρχίας και του τρόπου προαγωγής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων αποσπάσεων και μετατάξεων. Η θεσμοθέτηση αντικειμενικού, δίκαιου και διαφανούς συστήματος επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει και για τους λοιπούς υπαλλήλους των ΟΤΑ.

- Παρατείνεται μέχρι 31.12.2009 η δυνατότητα προσαρμογής (μετατροπής, συγχώνευσης, λύσης ή διάσπασης κ.λπ.) των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων στις νέες μορφές, όπως αυτές προδιαγράφονται στον ΔΚΚ. Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και τη μεταφορά προσωπικού αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, όπως συμφωνήθηκε και με την ΕΣΗΕΑ.

- Ενοποιούνται και καταβάλλονται σταδιακά τα επιδόματα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Περιφερειών, σε ικανοποίηση πάγιου αιτήματός τους, με αφετηρία την 1.1.2009. Συγκεκριμένα, στους υπαλλήλους των Περιφερειών καταβάλλεται μηνιαία ειδική παροχή, η οποία συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές τους και το ύψος της οποίας ορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, ως εξής: Κατηγορία ΠΕ πεντακόσια πενήντα (550) Ευρώ, κατηγορία ΤΕ 510 ευρώ, κατηγορία ΔΕ 470 ευρώ και κατηγορία ΥΕ 450 ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν αίρονται, ως το τέλος του 2012, οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ υπαλλήλων στους οποίους, παρ’ ότι έχουν το ίδιο αντικείμενο απασχόλησης, καταβάλλονται διαφορετικά επιδόματα, επειδή, ακριβώς, η περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από διαφορετικούς φορείς και μπαίνει τάξη στον τομέα της καταβολής των επιδομάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

- Απαλλάσσονται οι ομογενείς από την υποχρέωση εμφάνισης ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης για συνέντευξη, προκειμένου να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια, προς αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας τους.

- Τακτοποιείται η χρόνια εκκρεμότητα της νόμιμης παραμονής των μεταναστών δεύτερης γενιάς. Ειδικότερα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για το καθεστώς διαμονής των τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω ακώλυτη διαμονή τους στη Χώρα και να επιτευχθεί, στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, η κοινωνική τους ένταξη. Ειδικότερα, εφόσον οι γονείς των ανωτέρω τέκνων εξακολουθούν να διαμένουν, νομίμως, στην Ελλάδα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν φοιτήσει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν επίσης διανύσει επιτυχώς τα γυμνασιακά έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκτούν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Αυτό κατά παρέκκλιση όλων των προϋποθέσεων της διαδικασίας και των κριτηρίων που θεσπίζονται από το άρθρο 67 και 68 του ν. 3386/2005 και τα οποία ισχύουν για όλες τις άλλες κατηγορίες που εντάσσονται στο προαναφερθέν καθεστώς.

- Διαγράφονται τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους μετανάστες λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων που αφορούν σε εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής προσωπικής κατάστασης και δη γέννησης τέκνου και της ανανέωσης διαβατηρίου.

- Ιδρύεται Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

- Προβλέπεται η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, εφόσον είναι νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή έχουν αναπηρία άνω του 67%.

- Προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, για ορισμένο χρόνο, των μελών της οικογένειας του παθόντος στρατιωτικού, αστυνομικού, πυροσβεστικού υπαλλήλου, λιμενικού, συνοριακού φύλακα και ειδικού φρουρού στον τόπο που αυτός νοσηλεύεται, εφόσον πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό που αντιμετωπίζεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και επήλθε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και ένεκα αυτής.

* Κατεβάστε το σχέδιο νόμου, πατώντας εδώ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved