nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Μονάδας Υποστηρικτικής και Παρηγορικής Αγωγής στην Ογκολογία

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.5.2017, 01:06

Την ίδρυση μονάδας «Υποστηρικτικής και Παρηγορικής Αγωγής στην Ογκολογία» στην Ογκολογική Κλινική του Παθολογικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποφάσισε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 12819 (4)
Ίδρυση μονάδας «Υποστηρικτικής και Παρηγο-
ρικής Αγωγής στην Ογκολογία» στην Ογκολογι-
κή Κλινική του Παθολογικού Τομέα του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του
εσωτερικού της κανονισμού.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982
«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα του
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και της παρ. 24
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με
το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 καθώς και του άρθρου 28
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄/4-8-2017).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. Γ και του άρ-
θρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της
Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995,
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ.15 του ν.4485/2017.
5. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Α3β/οι. 12799
(ΦΕΚ τ.Β΄ 685/12-9-1989) Ίδρυση κλινικών, εργαστηρίων
και ειδικών μονάδων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων και εγκατάσταση και λειτουργία αυτών
στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 262/1998 (Ίδρυση και καθορι-
σμός του εσωτερικού κανονισμού κλινικών και εργαστη-
ρίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
7. Τη γνώμη της συνέλευσης του Παθολογικού Τομέα
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(συνεδρίαση αριθμ. 57/18-10-2017).
8. Τη γνώμη της συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση αριθμ.
823α/14-12-2017).
9. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1045/4/
22-03-2017.
10. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
11. Ότι η νέα μονάδα που ιδρύεται με την παρούσα
πρυτανική πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
ή την κρατική επιχορήγηση του ιδρύματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Την ίδρυση της Μονάδας Υποστηρικτική ς και Παρηγο-
ρικής Αγωγής στην Ογκολογία που θα λειτουργεί ως μο-
νάδα της Ογκολογικής Κλινικής του Παθολογικού Τομέα
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα εξυπηρετεί κλινικές,
εκπαιδευτικές/διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο
επιστημονικό αντικείμενο της Ογκολογίας.
Η μονάδα εντάσσεται στην Ογκολογική Κλινική του
Παθολογικού Τομέα.

Άρθρο 2
Αποστολή
Η μονάδα έχει ως αποστολή:
α) Την βέλτιστη παρηγορική αντιμετώπιση ασθενών με
καρκίνο και ανθεκτικά συμπτώματα, με την συνδρομή
νοσηλεύτριας πόνου, αναισθησιολόγου και ιατρών πολ-
λαπλών ειδικοτήτων πέραν του ιατρικού προσωπικού
της Ογκολογικής Κλινικής.
β) Την υποστηρικτική αγωγή ασθενών με ενεργό νεο-
πλασία που βιώνουν επιπλοκές της νόσου και των αντι-
νεοπλασματικών θεραπειών
γ) Την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην
υποστηρικτική και παρηγορική αγωγή ασθενών με νε-
οπλασίες.
δ) Την ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών σε
επίπεδο έρευνας και κλινικής πρακτικής.
Για τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν τεχνογνωσία του
προσωπικού και ίδιοι πόροι.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Η μονάδα στελεχώνεται από καθηγητές (μέλη ΔΕΠ) της
Ογκολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής, που η ειδι-
κότητα τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα, από
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, καθώς και από μέλη
του λοιπού επιστημονικού, νοσηλευτικού και ιατρικού
προσωπικού που τοποθετείται στην κλινική με τη διαδι-
κασία του άρθρου 4 παρ. 1δ του ν. 2083/1992, άρθρο 29
του ν. 4009/2011, άρθρο 34 του ν. 4115/2013 καθώς και
από διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σύμφωνα
με το άρθρο 13 παρ. 3β του ν. 2817/2000.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Η μονάδα διευθύνεται από τον εκάστοτε διευθυντή
της Ογκολογικής Κλινικής, ο οποίος είναι καθηγητής
(μέλος ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής και ορίζεται με τη
διαδικασία του άρθρου 28, παρ. 22 του ν. 2083/1992
και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7
του ν. 1268/1982, επί απουσία του από άλλα.
2. Ο διευθυντής της κλινικής ενημερώνεται πριν από
την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στη μονάδα,
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει, μέσα
στα πλαίσια αποστολής της κλινικής, την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων, τη χρησιμοποίηση οργάνων και
υλικών που ανήκουν σε αυτή, την παραμονή των εργα-
ζόμενων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού της μονάδας επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή άλλους ερευ-
νητές που έχουν ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις κλινικές, διδακτικές και ερευ-
νητικές δραστηριότητες των μονάδων σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του ν. 1268/1982 και 5
του π.δ. 407/1980, άρθρο 29 του ν. 4009/2011, άρθρο
34 του ν. 4115/2013).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα των μονάδων προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση κλινικών ή μεταφραστικών ερευνη-
τικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 και την κείμενη νομοθεσία.
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις χορηγίες, τις δωρεές και της
κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων ή στην Ογκολογική Κλινική για τους σκοπούς
της μονάδας. Proslipsis.gr
6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφω-
τικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Με απόφαση του διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής
μπορεί να τηρούνται βιβλία ή στοιχεία που κρίνονται
απαραίτητα για τη λειτουργία της μονάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2018

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved