nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.5.2017, 01:19

Την ίδρυση Εργαστηρίου Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2341 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή-
ριο Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας» στο Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής
Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του κεφαλαίου Ε’
«Εργαστήρια και Μουσεία» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
Α’ 258) «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ Α’ 119) «Κατάργη-
ση και συγχώνευση τμημάτων, κατάργηση, μετονομασία
και συγκρότηση σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου».
4. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α΄ 114).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της 10ης/14.03.2018 συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης
και Πληροφορικής.
7. Την απόφαση 16/27.03.2018 της 124ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχε-
τικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας». Proslipsis.gr
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α’ 98).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή-
ριο Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας» στο Τμήμα Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου και τον καθορισμό του εσωτερικού του
κανονισμού λειτουργίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εργαστήριο
με τίτλο: «Εργαστήριο Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας»,
το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές κι ερευνητικές ανάγκες
του Τμήματος στα γνωστικά πεδία της κρυπτογραφίας,
ασφάλειας, και εφαρμογών τους.

Άρθρο 2
Αντικείμενα δραστηριότητας
Περιοχές δραστηριότητας του Εργαστηρίου απο-
τελούν τα γνωστικά αντικείμενα της κρυπτογραφίας,
ασφάλειας καθώς και των σχετικών επιστημονικών
περιοχών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι ακόλουθες
περιοχές:
i. Κρυπτογραφικά συστήματα και πρωτόκολλα βα-
σιζόμενα σε μοντέλα μετακβαντικής ασφάλειας, πλη-
ροφοριο-θεωρητικής ασφάλειας, και σημασιολογικής
ασφάλειας
ii. Σχεδιασμός και ανάλυση αποδοτικών κρυπταναλυτι-
κών αλγορίθμων και μεθόδων (κλασικών και κβαντικών)
iii. Εφαρμογές της θεωρίας πληροφορίας/κωδίκων,
υπολογιστικής πολυπλοκότητας, κ.λπ., στην κρυπτο-
γραφία και ασφάλεια
iv. Εφαρμογές της μαθηματικής λογικής και συστημά-
των συλλογιστικής σε κρυπτογραφικά πρωτόκολλα και
την αυτοματοποιημένη επαλήθευση ιδιοτήτων ασφάλειας
v. Ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συ-
στημάτων, και τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας
(π.χ. ομομορφική κρυπτογραφία και συστήματα ανωνυ-
μοποίησης)
vi. Ασφάλεια κρυπτονομισμάτων και τεχνολογιών κα-
τανεμημένων μητρώων
vii. Ασφάλεια επικοινωνιακών συστημάτων, ασφά-
λεια ασύρματων δικτύων (πληροφοριο-θεωρητική και
παιγνιο-θεωρητική ασφάλεια), ασφάλεια στο φυσικό
στρώμα
viii. Κυβερνο-ασφάλεια, ασφάλεια στο διαδίκτυο των
πραγμάτων, πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύων, μέτρα
προστασίας έναντι σύγχρονων επιθέσεων.

Άρθρο 3
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
i. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς
και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
σε γενικά και ειδικά θέματα των πεδίων της κρυπτογρα-
φίας και ασφάλειας Proslipsis.gr
ii. Τη σύνδεση και συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα
ερευνών, φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής
και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπί-
πτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκεί-
νους του εργαστηρίου
iii. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση για συμμετοχή
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
iv. Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε
ιδιώτες, καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία
v. Την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας
κοινών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, στα οποία
συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
vi. Τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα συ-
ναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του
εργαστηρίου και την υποστήριξη διδακτορικής και με-
ταδιδακτορικής έρευνας εντός του ίδιου πλαισίου
vii. Την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων ερευνητικών
προγραμμάτων για τη μεθοδολογική και επιστημονική/
τεχνική ανάπτυξη των σχετικών με τη φύση του εργα-
στηρίου πεδίων, ιδίως στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
viii. Το συντονισμό των σχετικών προγραμμάτων σε
όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους και τη λει-
τουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοι-
κητική άποψη
ix. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τε-
χνολογικής υποδομής και τη γενικότερη συμβολή για την
αρτιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα
του εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μα-
θημάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
x. Τη διοργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία προγραμ-
μάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοι-
τητές και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για το κοινό,
στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του εργαστη-
ρίου, όπως και των συγγενών γνωστικών αντικειμένων
άλλων Τμημάτων και διατμηματικών κύκλων σπουδών
xi. Την καλλιέργεια της μεθοδολογίας ολοκληρωμένης
διεπιστημονικής προσέγγισης της κρυπτογραφίας και
ασφάλειας και τη συνεργασία στον τομέα έρευνας με
Καθηγητές, Λέκτορες, Εργαστηριακό Διδακτικό Προ-
σωπικό (ΕΔΙΠ), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
και λοιπό επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή άλλων
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
xii. Τη συνεργασία και την υποστήριξη του εκτελούμε-
νου έργου από συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, δήμους,
κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς
φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή
του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημά-
των για τη μακροχρόνια εξέλιξη και διαχείριση της χώρας
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
xiii. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης πάνω σε θέ-
ματα κρυπτογραφίας και ασφάλειας, καθώς και την αξι-
οποίησή της σε ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς.

Άρθρο 4
Προσωπικό και μέλη
Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από
Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών που το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευ-
νητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ
με συναφή γνωστικά αντικείμενα καθώς και μέλη του
λοιπού επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προ-
σωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο από τα
αρμόδια όργανα.
Πέραν του ανωτέρω προσωπικού, μέλη του Εργα-
στηρίου είναι επίσης, μετά από σχετική απόφαση του
Διευθυντή που κοινοποιείται στη Γ.Σ. του Τμήματος και
καταγράφεται στα πρακτικά της:
i. Οι μεταδιδάκτορες που εκπονούν τη μεταδιδακτορι-
κή τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο.
ii. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν τη διδα-
κτορική τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο
iii. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλω-
ματική τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο
και/ή προσφέρουν σε αυτό έργο στο πλαίσιο της κάλυ-
ψης της υποχρέωσής τους για προσφορά έργου προς το
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
iv. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την πτυ-
χιακή τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο ή
προσφέρουν έργο στο Εργαστήριο στο πλαίσιο πρακτι-
κής άσκησης. Proslipsis.gr
v. Οι ερευνητές και φοιτητές οι οποίοι συνεργάζονται
με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν την
αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών.
Ο Διευθυντής ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η θητεία του
είναι τριετούς διάρκειας. Ο Διευθυντής είναι επιφορτι-
σμένος με την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: 

i. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Εργαστηρίου
ii. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου
iii. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο και
το τριετές πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και
μεριμνά για την τήρησή του
iv. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου
v. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό
vi. Μεριμνά για την κατανομή και διάθεση των χώρων
και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
vii. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστη-
ρίου
viii. Υποβάλλει ετήσιο απολογισμό του έργου και της
διαχείρισης στον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Πληροφορικής
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσί-
ας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού
αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου, και ειδικότερα από
το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη
βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθ-
μίδα του επίκουρου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση – λειτουργία
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τους ακό-
λουθους κανόνες:
i. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’
αυτό για την εγκατάσταση των αναγκαίων οργάνων και
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού. Σε κάθε χώρο εγκατάστα-
σης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου
ii. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
iii. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών),
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
iv. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επι-
τρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή. Κινητά όργανα
και εξοπλισμός που παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
v. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται από τα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Πόροι
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό
ή λογαριασμό τρίτων.
ii. Την διάθεση νέων ερευνητικών και εν γένει επιστη-
μονικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.
iii. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
iv. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
v. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
vi. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
i. Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.
ii. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
iii. Αρχείο δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών.
iv. Βιβλίο μελών.
Η τήρηση των ανωτέρω γίνεται σε ψηφιακή μορφή. Με
απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Τίτλος
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Κρυπτο-
γραφίας και Ασφάλειας» και ο διακριτικός του τίτλος είναι
«CryptoSec Lab».
Για την επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα χρησιμο-
ποιείται ο τίτλος «Cryptography and Security Lab» και ο
διακριτικός τίτλος «CryptoSec Lab».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Τεκμήριο αρμοδιότητας
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός δύναται να αναθε-
ωρηθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών μετά από σχετική εισήγηση του Δι-
ευθυντή.
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουρ-
γία και την αποστολή του Εργαστηρίου, αρμόδιο όργα-
νο είναι η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 3 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved