nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου

Αθήνα 5.8.2016, 10:18

Την ίδρυση «Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθει η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5897 (6)
Έγκριση ίδρυσης «Εργαστηρίου Μελέτης του Πο-
λιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύ-
λου» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών
και Περιφερειακών Σπουδών και καθορισμός του
εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α' 87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με
το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. 258)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ' αριθμ. 25/15.6.2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ' αριθμ. 66/21.7.2016 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μελέ-
της του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού
Φύλου» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατο-
λικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Περιφερειακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορί-
ζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των
Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου» στο Τμήμα Βαλκα-
νικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας. Το «Εργαστήριο Μελέτης του
Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου»
εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές
ανάγκες του Τμήματος.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνό-
ρων και του Κοινωνικού Φύλου» έχει ως σκοπό:
1. Προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανά-
δειξη των σύγχρονων θεωρητικών και μεθοδολογικών
τάσεων, που μπορούν να συμβάλλουν στη συγκρότηση
νέων γνωστικών πεδίων, θεωρητικών προσεγγίσεων και
αποτελεσματικών μεθοδολογικών εργαλείων σε θέματα
πολιτισμού, συνόρων και κοινωνικού φύλου.
2. Αποτύπωση και συστηματοποίηση του επιστημονι-
κού έργου που πραγματοποιείται από πανεπιστημιακά,
ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό και εστιάζουν σε θέματα πολιτισμού,
συνόρων και κοινωνικού φύλου.
3. Δημοσιοποίηση της γνώσης μέσα από τη διοργά-
νωση ακαδημαϊκών δράσεων, επιστημονικών ημερίδων,
διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλ-
λων επιστημονικών εκδηλώσεων.
4. Διάχυση της γνώσης μέσα από εκδόσεις συλλογικών
τόμων, μονογραφιών, επιστημονικών άρθρων, επιστημο-
νικών επετηρίδων και περιοδικών και κάθε μορφή έντυ-
πης ή ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών απόψεων
και ερευνητικών πορισμάτων.
5. Ενίσχυση της συνεργασίας με πανεπιστήμια, ακαδη-
μαϊκά και ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και ινστιτούτα
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφή επιστημονι-
κά αντικείμενα και στόχους με σκοπό τη ανάληψη κοινών
ερευνητικών δράσεων και τη δημιουργία συνθηκών και
προϋποθέσεων διεπιστημονικού διαλόγου για την προ-
αγωγή της επιστημονικής γνώσης.
6. Εξωστρεφή δράση και συνεργεία με φορείς του δη-
μόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επι-
στημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς
οργανισμούς ή οργανώσεις με στόχο την από κοινού
διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώ-
πιση των σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα
επιστημονικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
7. Αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του
εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
8. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, καθώς και σε κάθε
μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/1984 τ. Α'), με στό-
χο την ενίσχυση των δράσεων στο πεδίο του Πολιτισμού,
των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου.
9. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
(συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής έρευνας)
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σε
θέματα που εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία δρα-
στηριότητας του Εργαστηρίου.
10. Δημιουργία ακαδημαϊκών δικτύων και άλλων δι-
εθνών συνεργατικών ακαδημαϊκών θεσμών σε επίπεδο
Τμήματος, Σχολής και Πανεπιστημίου.
11. Καλλιέργεια και ανάπτυξη ερευνητικών, συγγραφι-
κών, οργανωτικών και διοικητικών δεξιοτήτων σε πεδία
της κοινωνικής έρευνας για όσες/όσους συμμετέχουν
στις δράσεις του Εργαστηρίου.
12. Δυνατότητα δημιουργίας και ενίσχυσης εγχώριου
και διεθνούς επιστημονικού προφίλ αλλά και δικτύωσης
όσων συμμετέχουν στις δράσεις του εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συ-
νόρων και του Κοινωνικού Φύλου» στελεχώνεται από
διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που υπη-
ρετεί στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότε-
ρα σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατόπιν
πρόσκλησης από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου, όπως
αυτή ορίζεται στο Άρθρο 4 του παρόντος. Το διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από μέλη του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που η
επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά,
ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου
εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που το-
ποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού -μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη συνέλευση
του τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη συνέλευση του τμήματος για τον ορισμό των υπευ-
θύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
η υποβολή στη συνέλευση του τμήματος του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπο-
γραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω-
ρείται από το πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πι-
νακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο-
στήριξη του εργαστηρίου.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων, β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστη-
μονικών προϊόντων, γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα
με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.δ. 159/1984. δ. Τις ειδικές ει-
σφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς,
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά
πρόσωπα, ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδο-
σίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
για τους σκοπούς του εργαστηρίου, στ. Συνέδρια και
εκπαιδευτικά σεμινάρια, ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσω-
πικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved