nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
H λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων (απόφαση)

Αθήνα 2.5.2017, 21:50

Τα σχετικά με τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας.

Στην πρώτη τάξη των Καλλιτεχνικών Λυκείων εγγράφονται αυτοδίκαια απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 65517/Δ2 (1)
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρ-
θρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν
με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988
(Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ.
Γ2/3345/02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυ-
ση και λειτουργία μουσικών σχολείων».
3) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του
ν.3194/2003 (Α΄ 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων
και άλλες διατάξεις».
4) Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5) Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων...».
6) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8) Την με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 υπουργική
απόφαση (Β΄ 2107) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημά-
των των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου.»
9) Την με αρ. πρωτ. 7885/Δ2/19-01-2016 υπουργική
απόφαση (Β΄ 190) «Προγράμματα Σπουδών των μαθη-
μάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας του Γενικού Καλλιτεχνικού
Λυκείου.»
10) Την με αρ. πρωτ. 118601/Δ2/19-07-2016 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 2461) «Αναθέσεις διδασκαλίας Καλ-
λιτεχνικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλι-
τεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού
Καλλιτεχνικού Λυκείου.»
11) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
12) Τις διατάξεις του άρθρου 11 και 33 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17).
13) Την με αρ. 301/27-03-2017 Πράξη της Επιτροπής
Καλλιτεχνικών Σχολείων.
14) Την με αρ. πρωτ. αριθμ. 180168/Δ2/10-11-2015
(ΦΕΚ 850 ΥΟΔΔ) Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15) Το π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθη-
τών του Γενικού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί με
το π.δ. 8/2017 (Α΄ 15).
16) Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 33 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17).
17) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για δαπά-
νες που καλύπτονται από αυτόν σύμφωνα με τη με αρ.
πρωτ. 62768/Β1/11-04-2017 εισήγηση του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α΄143) όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄129) της Γενικής
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφα-
σίζουμε:
 Proslipsis.gr
Α. Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών
Γενικών Λυκείων.
Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Λυκείων εγγράφονται
αυτοδίκαια απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του
Καλλιτεχνικού Λυκείου, από άλλο Καλλιτεχνικό Λύκειο
πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο
Καλλιτεχνικό Λύκειο υποδοχής σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις, και διενεργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου
μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε σχολικού έτους.
2. Ο μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνι-
κού Λυκείου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή
οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε άλλο Γενικό Λύκειο,
δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην
αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τετράμηνο
από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν
έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών στην τάξη. Κατά
τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από
τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου
εκάστου σχολικού έτους).

Γ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Α΄ και Β΄ τάξεις
Καλλιτεχνικού Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση
μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές
θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσε-
ων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμε-
ρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
2. Οι κενές θέσεις των μαθητών ανά Καλλιτεχνική Κα-
τεύθυνση γνωστοποιούνται από το Καλλιτεχνικό Σχολείο
στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης. Με απόφαση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Καλλι-
τεχνικού Σχολείου προκηρύσσονται τα κενά της Α΄ τάξης
και Β΄ τάξης του Λυκείου τα οποία κοινοποιούνται στα
σχολεία αρμοδιότητάς της. Οι γονείς των μαθητών που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής
οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχο-
λείο της προτίμησής τους από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι
την παραμονή των εξετάσεων.
3. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή Κα-
τατακτηρίων Εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση της
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολεί-
ου και τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής
Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Η επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 6 της
με αρ. πρωτ. 67798/Δ2/21-04-2016 υπουργικής απόφα-
σης (Β΄ 1342) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ.
90204/Δ2/02-06-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1744).
4. Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για
την Α΄ Λυκείου θα προέρχεται από τη διδαχθείσα ύλη της
Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ενώ η εξεταστέα
ύλη των κατατακτηρίων για τη Β΄ τάξη Λυκείου από τη
διδαχθείσα ύλη της Α΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
Οι εξετάσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες ανά κατεύ-
θυνση ως εξής:
Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου
Ποσοστά ανά ενότητα στον τελικό βαθμό με άριστα
το 100 είναι: Α: 60, Β: 30, Γ: 10.
Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μα-
θητές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (έως 3
ώρες) σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που
θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήμα-
τος ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του
Καλλιτεχνικού Σχολείου.
Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30X50 εκ. (θα
δοθούν περισσότερα από ένα χαρτιά). Τα χρώματα
που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα
(τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα
παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από
λαδομπογιές.
Β) Κείμενο 300 λέξεων όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει
γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.
Γ) Συνέντευξη/συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής
Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υπο-
ψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να ανα-
φερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να
φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Κατεύθυνση θεάτρου-κινηματογράφου για κατατα-
κτήριες Α΄ Λυκείου
Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προ-
ετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Γ΄ τάξης Καλλι-
τεχνικού Γυμνασίου.
Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα
που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των
εξετάσεων.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων πε-
ρίπου) με αφορμή 3 εικόνες/φωτογραφίες που επιλέγει
ο υποψήφιος από ένα σύνολο εικόνων που θα δοθούν
(περίπου 9 εικόνες).
Ποσοστά ανά ενότητα στον τελικό βαθμό με άριστα
το 100 είναι: Α: 40, Β: 30, Γ: 30.
Κατεύθυνση χορού για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου
Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει
ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο
μέσο.
Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρο-
νο χορό καθΆ υπόδειξιν του εξεταστή/χορευτή.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων πε-
ρίπου) με αφορμή 3 εικόνες/φωτογραφίες που επιλέγει
ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα
αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).
Ποσοστά ανά ενότητα στον τελικό βαθμό με άριστα
το 100 είναι: Α: 40, Β: 30, Γ: 30.
Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου
Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθη-
τές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιά-
ζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί
προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
της Α΄ τάξης Λυκείου του Καλλιτεχνικού Σχολείου.
Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30X50 εκ. (θα
τους δοθούν περισσότερα από ένα χαρτιά). Τα χρώματα
που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα
(τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα
παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από
λαδομπογιές. Proslipsis.gr
Β) Κείμενο 300 λέξεων όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει
γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.
Γ) Συνέντευξη/συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής
Μαθητών διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υπο-
ψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να ανα-
φερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να
φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Ποσοστά ανά ενότητα στον τελικό βαθμό με άριστα
το 100 είναι: Α: 60, Β: 30, Γ: 10.
Κατεύθυνση θεάτρου-κινηματογράφου για κατατα-
κτήριες Β΄ Λυκείου
Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προε-
τοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Α΄ τάξης Καλλι-
τεχνικού Λυκείου.
Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα
που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των
εξετάσεων.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων πε-
ρίπου) με αφορμή 3 εικόνες/φωτογραφίες που επιλέγει
ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν (περίπου
9 εικόνες).
Ποσοστά ανά ενότητα στον τελικό βαθμό με άριστα
το 100 είναι: Α: 40, Β: 30, Γ: 30.
Κατεύθυνση χορού για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου
Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει
ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο
μέσο.
Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρο-
νο χορό καθΆ υπόδειξιν του εξεταστή/χορευτή.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων πε-
ρίπου) με αφορμή 3 εικόνες/φωτογραφίες που διαλέγει
ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα
αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).
Ποσοστά ανά ενότητα στον τελικό βαθμό με άριστα
το 100 είναι: Α: 40, Β: 30, Γ: 30.
Η ύλη ορίζεται από το κάθε σχολείο μέχρι το τέλος
Ιουνίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και
της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας.
4. Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου
που αποστέλλεται στην οικεία Δ.Δ.Ε. έως την 12η Σε-
πτεμβρίου κάθε έτους, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές
θέσεις στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Καλλιτεχνικού Λυκείου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων μπορούν να
υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών
θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των
εξετάσεων.

Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Καλλιτεχνικό
Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και
σε μαθήματα Καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.
1 Για τα μαθήματα γενικής παιδείας των Γενικών Καλλι-
τεχνικών Λυκείων ισχύουν όσα αναφέρονται στις ισχύου-
σες διατάξεις και αφορούν τα μαθήματα γενικής παιδείας
που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
2 Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής παιδείας όλων των τά-
ξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ανήκουν στην
ομάδα Γ΄ συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος
επιλογής της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου Καλ-
λιτεχνική Παιδεία καθώς και τα μαθήματα επιλογής της Γ΄
Τάξης 1) Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) 2) Κεραμική,
3) Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών Εξαρτημάτων, 4)
Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, 5) Ντοκιμαντέρ, 6) Θεω-
ρία Τέχνης-Στοιχεία Αισθητικής, 7) Φωτισμός Θεάτρου,
8) Δημιουργική Γραφή, 9) Κινηματογραφική Τεχνολο-
γία-Φωτογραφία Κινηματογράφου, 10) Χορός για την
Κάμερα.
3. Το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των
Καλλιτεχνικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα
παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Γενικού Καλ-
λιτεχνικού Λυκείου.

Ε. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟ-
ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των Γενικών Καλ-
λιτεχνικών Λυκείων, για την αξιολόγηση ισχύουν όσα
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερή-
σια Γενικά Λύκεια.
2. Για την συνέχιση της φοίτησής τους σε Γενικό Καλλι-
τεχνικό Λύκειο απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι μαθητές
της Α΄ και Β΄ τάξης να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε
κάθε καλλιτεχνικό μάθημα τουλάχιστον εννέα και πέντε
δέκατα (9,5).
3. Για τα μαθήματα Καλλιτεχνικής κατεύθυνσης ο τε-
λικός βαθμός ανά μάθημα είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των
δύο τετραμήνων.
4. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών του
Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέ-
σος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο
οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας
επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων
μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος
της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.
5. Οι μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνι-
κού Λυκείου, όταν δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο σε
μαθήματα γενικής παιδείας σύμφωνα με τις προηγούμε-
νες παραγράφους, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική
περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του
ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προα-
γωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα
οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος
του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Proslipsis.gr
6. Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των
Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν
επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, επαναλαμ-
βάνουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη και στην ίδια
καλλιτεχνική κατεύθυνση.
7. α) Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Καλ-
λιτεχνικού Λυκείου όταν δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα
καλλιτεχνικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα
και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική εξε-
ταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του
Ιουνίου και εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής,
η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό
και έναν ακόμη εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ει-
δικότητας. Τα αποτελέσματά τους δεν επιδέχονται ανα-
βαθμολόγηση. Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική
περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι
μαθητές δεν επιτύχουν βαθμό επίδοσης τουλάχιστον
εννέα και πέντε δέκατα (9,5), τότε οι μαθητές της Α΄ και
Β΄ τάξης του Λυκείου μετεγγράφονται υποχρεωτικά για
να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο, με από-
φαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
β) Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές της Γ΄
τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν
τον γενικό μέσο όρο απόλυσης, παραπέμπονται σε εξε-
τάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι
μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν και
αυτή τη φορά δεν επιτύχουν το μέσο όρο απόλυσης,
επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους (ίδια τάξη και ίδια
καλλιτεχνική κατεύθυνση). Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του
Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν
να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλ-
θουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης
το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος,
χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζο-
νται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη
που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη
του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου το συγκεκριμένο
σχολικό έτος.
8. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Καλλιτεχνικού Λυ-
κείου όταν δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής
κατεύθυνσης βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε
δέκατα (9,5), μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων της
περιόδου Ιουνίου μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο,
εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να παραπεμ-
φθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου
δεκαπενθήμερου του Ιουνίου και αξιολογούνται από
διμελή επιτροπή, όπως ορίζεται στην παρ. 7α του πα-
ρόντος κεφαλαίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξε-
ταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του
Ιουνίου, ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής τους σε
αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.
9. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή των Α΄ και
Β΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απορριπτικό
αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνο-
λικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών
των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός
παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μα-
θήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.
10. Στους αποφοίτους του Γενικού Καλλιτεχνικού
Λυκείου, χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο
αναγράφονται τα μαθήματα γενικής και καλλιτεχνικής
κατεύθυνσης, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα. Στον
Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα
Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης. Proslipsis.gr
11. Στους αποφοίτους Καλλιτεχνικών Λυκείων χορη-
γείται και πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων
Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης.
12. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν
δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω
ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, ισχύουν όσα
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την παρ. 2
του άρθρου 33 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).

ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ-
ΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το Σύλλογο
Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του
Καλλιτεχνικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέ-
ντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Ζ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των
Καλλιτεχνικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια
όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 29 του π.δ. 46/2016
(Α΄ 74), για τους μαθητές των Μουσικών Λυκείων.

Η. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο οργανώνει τουλάχιστον
μία Καλλιτεχνική εκδήλωση κατά τη διάρκεια του διδα-
κτικού έτους. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται από τον
σύλλογο διδασκόντων.
2. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
που φοιτούν σε Καλλιτεχνικό Λύκειο και την κατανομή
τους σε τμήματα ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου o μέ-
γιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιπέντε
(25) μαθητές.
3. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα υπουρ-
γική απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που
ισχύουν για τα ημερήσια Γενικά Λύκεια.
Από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Από-
φασης καταργούνται οι διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.
88739/Γ7/06-09-2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1417)
Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved