nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μετονομασία των σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια

Αθήνα 19.6.2017, 18:06

Την μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια και στον καθορισμό των τομέων και ειδικοτήτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) προχώρησαν με κοινή απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 100575/Δ3 (1)
Μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων
σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελμα-
τικά Γυμνάσια-Λύκεια και καθορισμός των τομέ-
ων και ειδικοτήτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγ-
γελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Των υποπεριπτώσεων ββ), δδ) και εε) της περί-
πτωσης δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/06-09-2016 ),
2) του άρθρου 20 περ. ιβ) του ν. 4270/2014 (Α’143)
«Αρχές Δημος/κής Διαχείρισης Δημόσιο Λογιστικό»
όπως ισχύει,
3) την με αριθ. πρωτ. 15713/Δ3/31/01/2017 εγκύκλιο
του Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Λειτουργία
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων
για το σχολικό έτος 2017-18 και Καθορισμός Τομέων και
Ειδικοτήτων»,
4) την με αριθ. πρωτ. 128740 Δ3/03-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ
2532/τ.Β’/17-08-2016) με θέμα: «Μετατροπή Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών
Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
5) την με αριθ. πρωτ. 166651/Δ3/7-10-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 3288/τ.Β’/13-10-2016) με θέμα:
«Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης»,
6) την με αριθ. πρωτ. Φ.20/82041/Δ4/16 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1489 Β/26-05-2016) με θέμα: Καθορισμός
των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και της αντι-
στοιχίας μεταξύ τους,
7) τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/
29-08-2014 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
8) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]»,
9) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05-11-2016) με
θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
10) την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ
2168/τ.Β’/09-10-2015).
Β.1. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
2. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ και των Σχολικών Συμ-
βούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Γ. Τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών
Συμβουλίων
Δ. Την με αριθμ. πρωτ. 844141 /Δ3 /19-05-2017 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ,
Ε. Το με αριθμ. πρωτ. 89460 /Β1/ 29-05-2017 έγγραφο
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Στ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-
νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: Δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του Κ/Π .
Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ βαθ-
μού: Ετήσια δαπάνη ύψους 124.800 € περίπου, από την
αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων
σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος
περιορίζεται στο ποσό των 41.933 € περίπου. Η εν λόγω
δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α,
αποφασίζουμε:
Α. Τη μετατροπή των λειτουργούντων, σύμφωνα με
το ΦΕΚ 2532/τ.Β’/17-08-2016 και το ΦΕΚ 3288/τ.Β’/
13-10-2016, ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ει-
δικά Επαγγελματικά Λύκεια σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελ-
ματικά Γυμνάσια - Λύκεια και τον καθορισμό τομέων και
ειδικοτήτων σε αυτά, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Δράμας - Ειδικό
Επαγγελματικό Λύκειο Δράμας με κωδικό 0940045 με-
τατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-
Λύκειο Δράμας με κωδικό 0940045, με τους παρακάτω
Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής Proslipsis.gr
2) Γραφικών Τεχνών
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Αισθητικής Τέχνης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπο-
λης με κωδικό 1150085 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξανδρούπολης με
κωδικό 1150085, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Ηλεκτρονικών Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας με
κωδικό 1111001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελ-
ματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ορεστιάδας με κωδικό 1111001,
με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καβάλας με κωδικό
2111001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Καβάλας με κωδικό 2111001, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Γραφικών Τεχνών
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Κομμωτικής Τέχνης
2) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αθήνας με κωδικό
0511002 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Αθήνας με κωδικό 0511002, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Αισθητικής Τέχνης
2) Κομμωτικής Τέχνης
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αχαρνών με κω-
δικό 0540208 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αχαρνών με κωδικό 0540208, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κα-
τασκευών
2) Τεχνικός Οχημάτων
3) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
2) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Κομμωτικής Τέχνης
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κορωπίου με
κωδικό 0550960 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελ-
ματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κορωπίου με κωδικό 0550960,
με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κα-
τασκευών
2) Τεχνικός Οχημάτων
3) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
4) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλι-
ματισμού
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Αισθητικής Τέχνης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής
και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής
με κωδικό 0550825 μετατρέπονται και μετονομάζονται
σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας
Παρασκευής και για κωφούς-βαρήκοους μαθητές με κω-
δικό 0550825, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
3) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
2) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αιγάλεω με κω-
δικό 0558001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελ-
ματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αιγάλεω με κωδικό 0558001,
με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Περιστερίου με
κωδικό 0511001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγ-
γελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Περιστερίου με κωδικό
0511001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Κομμωτικής Τέχνης
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου
με κωδικό 540842 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγ-
γελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Δημητρίου με κωδικό
540842, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελευσίνας με κω-
δικό 0503035 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ελευσίνας με κωδικό 0503035, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
3) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Κομμωτικής Τέχνης
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
2) Γραφικών Τεχνών
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πειραιά με κωδι-
κό 2990094 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματι-
κό Γυμνάσιο-Λύκειο Πειραιά με κωδικό 2990094, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων Proslipsis.gr
Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Δραπετσώνας
με κωδικό 0558002 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγ-
γελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Δραπετσώνας με κωδικό
0558002, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Κομμωτικής Τέχνης
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοα-
καρνανίας
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγρινίου με κω-
δικό 0111001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγρινίου με κωδικό 0111001, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
με κωδικό 111002 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγ-
γελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μεσολογγίου με κωδικό
111002, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
2) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλι-
ματισμού
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Λύκειο Πατρών με κωδικό 0650098 μετατρέπεται σε
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πατρών
με κωδικό 0650098, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδι-
κότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλι-
ματισμού
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων
2) Βοηθός Νοσηλευτή
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πύργου με κωδικό
1511001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Πύργου με κωδικό 1511001, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καστοριάς με κω-
δικό 2311001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καστοριάς με κωδικό 2311001, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Άνω Κώμης Κοζά-
νης με κωδικό 2711001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Άνω Κώμης Κοζάνης
με κωδικό 2711001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων με κωδι-
κό 2050960 και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ιωαννί-
νων με κωδικό 2011201 μετατρέπονται σε Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιωαννίνων με κωδικό
2050960, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Γραφικών Τεχνών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σοφάδων με κωδι-
κό 2240055 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σοφάδων με κωδικό 2240055, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας:
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας
με κωδικό 3140115 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγ-
γελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας με κωδικό 3140115,
με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
2) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελασσόνας με κω-
δικό 3111001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ελασσόνας με κωδικό 3111001, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Μα-
γνησίας με κωδικό 3540065 και το Ειδικό Επαγγελματικό
Λύκειο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με κωδικό 3540065 με-
τατρέπονται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-
Λύκειο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με κωδικό 3540065, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 Proslipsis.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο στο Δήμο Φαιά-
κων με κωδικό 2411001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κέρκυρας με κωδικό
2411001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Proslipsis.gr
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Λύκειο του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστα-
σης (ΙΝ.Α.Α). με κωδικό 1951006 μετατρέπεται σε Ενιαίο
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΙΝ.Α.Α. με κωδικό
1951006, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Κομμωτικής Τέχνης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Βέροιας με κωδικό
1658001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Βέροιας με κωδικό 1658001, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σκύδρας με κωδικό
3811001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Σκύδρας με κωδικό 3811001, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κατερίνης με κω-
δικό 3940056 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κατερίνης με κωδικό 3940056, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
3) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
2) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σερρών με κωδικό
4440095 και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Σερρών με
κωδικό 4440098 μετατρέπονται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγ-
γελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σερρών με κωδικό 4440095,
με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας ΕφαρμοσμένωνΤεχνών:
1) Αργυροχρυσοχοΐας
2) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου με κωδικό
1740060 και το ΤΕΕ Α’ Βαθμίδας Ειδικής Αγωγής Ηρα-
κλείου μετατρέπονται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Ηρακλείου με κωδικό 1740060, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
3) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου με κω-
δικό 4111001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ρεθύμνου με κωδικό 4111001, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκα-
νήσου
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ρόδου με κωδικό
1040064 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Ρόδου με κωδικό 1040064, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Αισθητικής Τέχνης
2) Κομμωτικής Τέχνης
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τομέας ΕφαρμοσμένωνΤεχνών:
1) Γραφικών Τεχνών
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σύρου με κωδικό
2950065 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Σύρου με κωδικό 2950065, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Μηχανολογίας:
1) Τεχνικός Οχημάτων
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας ΕφαρμοσμένωνΤεχνών:
1) Γραφικών Τεχνών
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Κομμωτικής Τέχνης
Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Νάξου με κωδικό
2940090 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Νάξου με κωδικό 2940090, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων Proslipsis.gr
Τομέας Μηχανολογίας:
2) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αργολίδας με κω-
δικό 0211001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αργολίδας με κωδικό 0211001, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Πληροφορικής:
1)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου – Περα-
χώρας - Αγίων Θεοδώρων με κωδικό 2811001 μετατρέ-
πεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με κωδικό
2811001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τομέας Πληροφορικής:
1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας με κω-
δικό 3611001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καλαμάτας με κωδικό 3611001, με
τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1)Αισθητικής Τέχνης
2)Κομμωτικής Τέχνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας με κωδικό
4611001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας με κωδικό 4611001, με τους
παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων
Β. Τη διατήρηση των λειτουργούντων, σύμφωνα με το
ΦΕΚ 2532/τΒ’/17-08-2016 και το ΦΕΚ 3288/ τΒ’/13-10-
2016, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών
Επαγγελματικών Λυκείων σύμφωνα με την παρ. 5εε) του
άρθρου 48 του Ν 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ’ /6-9-2016)
όπου ορίζεται ότι: «επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες κτιριακής
υποδομής, να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της
περίπτωσης α’ μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια
ή μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια για χρονικό δι-
άστημα κατά ανώτατο όριο έως δύο (2) σχολικά έτη»,
ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ιλίου με κωδικό
550560, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματι-
σμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστη-
μάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλο-
νίκης
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης με κωδικό 1901017
Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης με κωδικό 1901015, με τους παρακάτω Τομείς
και Ειδικότητες:
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματι-
σμού:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων
Τομέας Πληροφορικής:
2) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:
1) Κομμωτικής Τέχνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
Α) Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Εύβοιας με κωδικό 1250035
Β) Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Χαλκίδας με κωδικό
1211201, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:
1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Πληροφορικής:
2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.
Γ. Από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργι-
κής απόφασης παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχε-
τική κοινή υπουργική απόφαση. Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved