nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Γνώση Η/Υ αποδεικνύουν και τίτλοι σπουδών ανεξαρτήτως βαθμίδας

 

Αθήνα 17.5.2010, 23:02

Για την απόδειξη της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα πρέπει να γίνονται δεκτοί όχι μόνον οι τίτλοι σπουδών που αντιστοιχούν στην κατηγορία προσωπικού για την οποία υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι (π.χ. ΔΕ: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αλλά και οι τυχόν προσκομιζόμενοι ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας από αυτή των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Τα παραπάνω αποφάνθηκε το υπουργείο Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο προσέφυγαν υποψήφιες διαδικασίας πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία.

Αναλυτικά:

Υποψήφιες για θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) στη δημοτική αστυνομία κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη ότι αποκλείστηκαν άδικα από διαγωνισμό που προκήρυξε η περιφέρεια Αττικής το 2008.

Οι εν λόγω υποψήφιες είχαν καταθέσει δικαιολογητικά απόδειξης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, τα οποία είχαν αποκτήσει από την παρακολούθηση τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, ανώτερης, δηλαδή, βαθμίδας εκπαίδευσης από την κατηγορία για την οποία είχαν υποβάλει υποψηφιότητα.

Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής προσωπικού, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στην περιφέρεια Αττικής, επισημαίνοντας ότι, η υποψηφιότητα για θέσεις ΔΕ δεν συνιστά από μόνη της νόμιμο λόγο απόρριψης των παραπάνω δικαιολογητικών. Άλλωστε οι τρόποι απόδειξης της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ προβλέπονται ρητώς τόσο στις διατάξεις του προσοντολογίου, όσο και στη σχετική προκήρυξη.

Αντί να αξιοποιήσει το πρώιμο στάδιο της διαδικασίας για τη διόρθωση του σφάλματος, η περιφέρεια Αττικής ενέμεινε στην απόρριψη των υποψηφίων. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τη συνδρομή της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κάλεσε την περιφέρεια να αποδεχθεί τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ανεξαρτήτως των πτυχίων που επικαλούνται οι υποψήφιες για τον διορισμό τους. Η περιφέρεια, ωστόσο, επικαλέστηκε αδυναμία λόγω της ολοκλήρωσης, εν τω μεταξύ, της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων και υπέβαλε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το τελευταίο εξέδωσε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας υπηρεσίας η επανεξέταση των φακέλων των υποψηφίων. Η περιφέρεια επέλεξε να μην αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα επειδή είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής. Για το λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε αυτό το πόρισμα, με το οποίο ζήτησε τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, προκειμένου, σε περίπτωση διεξαγωγής αντίστοιχων διαδικασιών επιλογής προσωπικού στο μέλλον, να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά μη νόμιμου αποκλεισμού υποψηφίων.

Ανταποκρινόμενο θετικά στο πόρισμα του Συνηγόρου, το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία επισημαίνει ότι για την απόδειξη της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ πρέπει να γίνονται δεκτοί όχι μόνον οι τίτλοι σπουδών που αντιστοιχούν στην κατηγορία προσωπικού για την οποία υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι αλλά και οι τυχόν προσκομιζόμενοι ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας από αυτή των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω απόφαση εφαρμόζεται από το ΑΣΕΠ εδώ και χρόνια στις προσλήψεις που ελέγχει το ίδιο.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών.

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2010

Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/412/οικ.3455
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX: 213-1313.117
Πληροφορίες: Σοφία Σιδέρη, Αντιγόνη Γρατσία Τηλέφωνα: 213-1313.109 & 129 E – mail:
doa@ypes.gov.gr

Προς:
1) Όλα τα Υπουργεία Δ/νσεις Διοικητικού
2) Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσεις Διοίκησης
3) ΑΣΕΠ

Κοιν.:
1. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
2. Συνήγορο του Πολίτη υπόψη Βοηθού Συνηγόρου Πολίτη κ. Καλ. Σπανού (Η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος διορισμού στο Δημόσιο, με τίτλους σπουδών ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης από αυτήν για την οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη.

Σχετ.: Οι εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΔΟΑ/Φ.13/26502/27-12-2005, ΔΟΑ/Φ.13/39/οικ.8388/18-4-2006 και ΔΟΑ /Φ.13/70/οικ.16570/20-7-2006.

Με αφορμή το αριθ. 18282.08.8/26-10-2009 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, με το οποίο διαπιστώθηκε μη νόμιμος αποκλεισμός υποψηφίων από διαδικασίες πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ΔΕ που έγιναν κατά το έτος 2008, στο πλαίσιο της με αριθμό 7923/21306/25.08.2008 σχετικής προκήρυξης, με το επιχείρημα της κατάθεσης εκ μέρους τους δικαιολογητικών απόδειξης γνώσης πληροφορικής, αποκτηθέντων από ΑΕΙ και ΤΕΙ, φορείς ανώτερης δηλαδή βαθμίδας εκπαίδευσης από την κατηγορία για την οποία είχαν υποβάλει υποψηφιότητα και προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον, η υπηρεσία μας έκρινε σκόπιμη την ενημέρωση όλων των υπηρεσιών και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, ως ακολούθως:

Στο «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει), προβλέπονται αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους οι υποψήφιοι προς διορισμό μπορούν να πιστοποιήσουν την απαιτούμενη, ως πρόσθετο προσόν, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του «Προσοντολογίου» ορίζεται ότι η εν λόγω γνώση διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, καθώς και με τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοι αυτών έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Αναφορικά με τους παραπάνω τρόπους απόδειξης, στην αριθ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ.16570/20-7-2006 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας διευκρινίζεται ότι ο κάτοχος περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο Α.Ε.Ι. ή/και Τ.Ε.Ι. και απολυτήριο Λυκείου), μπορεί να αποδεικνύει την εν λόγω γνώση και με τίτλο διαφορετικό από αυτόν που επικαλείται για διορισμό στο Δημόσιο.

Επιπλέον, έγινε δεκτό ότι καθένα από τα τέσσερα μαθήματα Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, είτε μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου και ο σχετικός υπολογισμός των μαθημάτων γίνεται αθροιστικά.

Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων αποδεικνύεται είτε με την αναλυτική βαθμολογία σπουδών, είτε με σχετική βεβαίωση του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με την οποία πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα, που κατά την εκτίμηση του Τμήματος εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Από τις παραπάνω διευκρινίσεις, προκύπτει ότι οι υποβαλλόμενοι, προς απόδειξη της γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όταν αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν, τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, πρέπει να γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το «Προσοντολόγιο», αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για συγκεκριμένο σκοπό (πιστοποίηση γνώσης Η/Υ) και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

Για παράδειγμα, υποψήφιος για διορισμό σε θέση κλάδου ΔΕ κατηγορίας με τυπικό προσόν διορισμού απολυτήριο Λυκείου, έχει τη δυνατότητα απόδειξης της εν λόγω γνώσης και με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (είτε ειδικότητας Πληροφορικής, είτε με τέσσερα μαθήματα).

Αντίστοιχα, υποψήφιος για διορισμό σε θέση κλάδου ΠΕ κατηγορίας με τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο ΑΕΙ, έχει τη δυνατότητα απόδειξης της γνώσης αυτής και με πτυχίο ΤΕΙ (είτε ειδικότητας Πληροφορικής, είτε με τέσσερα μαθήματα), αλλά και με τίτλους σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής.

Κατά συνέπεια, αποδεκτή ερμηνεία του σχετικού θεσμικού πλαισίου είναι ότι για κάθε κατηγορία προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όταν αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, όχι μόνο οι αντίστοιχοι ως προς την κατηγορία τίτλοι σπουδών, αλλά και οι τυχόν προσκομιζόμενοι ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας από αυτήν της προκηρυσσόμενης θέσης. Κάθε αντίθετη ερμηνεία είναι μη νόμιμη.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και γενικότερα ζητήματα του «Προσοντολογίου» μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, www.gspa.gr, στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση - Οργάνωση - Νέο Προσοντολόγιο. Στη θέση αυτή της ιστοσελίδας της υπηρεσίας μας θα αναρτηθεί και η παρούσα εγκύκλιος.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να διαβιβάσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς που εποπτεύουν. Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.

Ο Υφυπουργός
Γεώργιος Ντόλιος

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφεία Υφυπουργών 
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Ειδικού Γραμματέα 
- Γενικούς Διευθυντές Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. 
- Διευθυντές Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved