nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
ΔΕΚΟρολογίες (10/5/06)


Αθήνα 10.6.2006, 14:22
Στις 10 Απριλίου αποκαλύπταμε την παράκαμψη του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις των ΔΕΚΟ, με τον χαρακτηριστικό μάλιστα τίτλο: «
Προσλήψεις – οπερέτα με… γλάστρα το ΑΣΕΠ.

Σήμερα από νωρίς το πρωϊ ακούμε ραδιόφωνα και κανάλια να παπαγαλίζουν το θέμα και δεν μπορούμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να ανασύρουμε και να ξαναπαρουσιάσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Πρώτον. Ο νόμος 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ προβλέπει ανάμιξη του ΑΣΕΠ μόνο στις προσλήψεις που θα κάνουν όσες από αυτές ελέγχονται από το κράτος, δηλαδή σε όσες το κράτος κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Οι άλλες θα λειτουργούν και θα προσλαμβάνουν το προσωπικό τους όπως οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Ο σημερινός, ετεροχρονισμένος ντόρος γίνεται για τις ελεγχόμενες από το κράτος ΔΕΚΟ και για τον διακοσμητικό ρόλο που επιφυλάσσει η κυβέρνηση για το ΑΣΕΠ στις προσλήψεις τους. Κάτι που η Proslipsis σας το έχει αποκαλύψει πριν από ένα μήνα.

Δεύτερον.
Στο χέρι του ΑΣΕΠ είναι να υποχρεώσει τις ΔΕΚΟ να χορέψουν στο ρυθμό του, κυρίως στο θέμα του ελέγχου των ενστάσεων και της προσωπικής συνέντευξης. Ανώτατα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία επικοινώνησε η Proslipsis, διαβεβαιώνουν ότι θα λάβουν στα σοβαρά τις όποιες υποδείξεις του. Πίεση προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να ασκήσουν και τα συνδικάτα αλλά και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα.

Τρίτον. Είτε ελέγχονται από το κράτος είτε όχι, οι ΔΕΚΟ δεν είναι πλέον προνομιακοί εργοδότες για τους νεοπροσλαμβανόμενους, κυρίως επειδή παρέχουν μισθούς ιδιωτικής επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη όσοι προσανατολίζονται επαγγελματικά προς τον δημόσιο τομέα.

Παραθέτουμε το ρεπορτάζ, το οποίο μπορείτε να δείτε και στην... πρωτότυπη εκδοχή του, πατώντας
εδώ.

-----------------------

ΔΕΚΟ: Προσλήψεις – οπερέτα με… γλάστρα το ΑΣΕΠ (10/4/06)

Aθήνα 10.4.2006, 15:08
Προσλήψεις – οπερέτα θα κάνουν στο εξής οι ΔΕΚΟ, επιφυλάσσοντας για το ΑΣΕΠ τον ρόλο που στα τηλεοπτικά δρώμενα αποκαλείται «γλάστρα» και σε... απλά ελληνικά σημαίνει «διακοσμητικό στοιχείο».

Τα παραπάνω εξάγονται από μια απλή ανάγνωση πρόσφατης απόφασης των συναρμόδιων υπουργείων, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται στο εξής οι προσλήψεις σε δέκα δημόσιες επιχειρήσεις, και η οποία –πιθανότατα- θα αποτελέσει «πιλότο» και για τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ.

Στην ουσία θα πρόκειται για παρωδία προσλήψεων αφού πλέον οι ΔΕΚΟ δεν θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν κανένα κανόνα αντικειμενικότητας ως προς τα προσόντα των υποψηφίων και τα κριτήρια επιλογής, καθώς στις προσλήψεις που θα κάνουν δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του προσοντολογίου και του ν. 2190/94, αλλά ούτε άλλοι κανόνες. Θα συντάσσουν οι ίδιες τις προκηρύξεις κατά το δοκούν και θα προβαίνουν στην αξιολόγηση των υποψηφίων, ελέγχοντας και τις ενστάσεις τους, επίσης όπως αυτές νομίζουν. Το ΑΣΕΠ ουσιαστικά θα καλείται να νομιμοποιήσει την παρωδία επικυρώνοντας προκηρύξεις και αποτελέσματα.

H απόφαση αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις: ΟΣΕ ΑΕ, ΕΔΙΣΥ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, Προαστιακός ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, Εμπορευματικά Κέντρα ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, ΕΘΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΗΛΠΑΠ ΑΕ, και έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών στο καθεστώς λειτουργίας των ΔΕΚΟ, που θέσπισε η κυβέρνηση με τον ν. 3429/2005, ο οποίος πλήττει ιδιαίτερα τους νεοπροσλαμβανόμενους, καθώς θα καλούνται να υπογράψουν συμβάσεις ανάλογες με αυτές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που σημαίνει ότι ανάλογοι θα είναι και οι μισθοί τους αλλά και όλες οι άλλες παροχές.

Η απόφαση
Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσληψη θα γίνεται ύστερα από προκήρυξη, η οποία θα εκδίδεται από τις δημόσιες επιχειρήσεις και με την οποία θα καθορίζονται:

- Ο αριθμός ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί,

- Τα απαιτούμενα κατά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή και επικουρικά)

- Τα κριτήρια πρόσληψης,

- Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται,

- Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους,

- Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος υποβολής της, ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

Η προκήρυξη, στην οποία θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα την εγκρίνει ή θα την τροποποιεί μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ. Κατόπιν η προκήρυξη θα αναρτάται στο κατάστημα της δημόσιας επιχείρησης καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, όπου αυτή εδρεύει και περίληψή της θα δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή, που θα συγκροτείται από το Δ.Σ., της δημόσιας επιχείρησης, θα καταρτίζει πίνακα αποκλειόμενων για τυπικούς λόγους καθώς και προσωρινό πίνακα προσληπτέων, οι οποίοι θα αναρτώνται στο κατάστημα της δημόσιας επιχείρησης. Κατά των πινάκων αυτών μπορεί να ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή τους. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με απόδειξη στην δημόσια επιχείρηση.

Η Επιτροπή θα εξετάζει τις ενστάσεις και θα καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο θα αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για περαιτέρω έλεγχο μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάρτισή του.

Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, θα τον επικκυρώνει και θα τον επιστρέφει στην δημόσια επιχείρηση.

Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται βάσει των πινάκων προσληπτέων συνάπτει με τη δημόσια επιχείρηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά μηνών. Η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφει ο νεοπροσλαμβανόμενος.

Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από δύο προϊσταμένους του, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντά για τα οποία προσλήφθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο αξιολόγησης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη ή μη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Μετά τον έλεγχο από το ΑΣΕΠ και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της δημόσιας επιχείρησης συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου θα αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved