nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για μονιμοποιηθέντες των προγραμμάτων βοήθεια στο σπίτι και ΑΜΕΑ, καθώς και για τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων (11/12/06)


Αθήνα 11.12.2006, 16:52
Σε υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων και σε ΝΠΔΔ αυτών, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας αντίστοιχης των καθηκόντων τους, θα μπορούν να τοποθετούνται οι εργαζόμενοι στα πρόγραμματα «βοήθεια στο σπίτι» και ΑΜΕΑ των δήμων και κοινοτήτων, των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το π.δ. 164/2004 και με την σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.

Η ρύθμιση έγινε με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Νάκου, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών, καθώς οι υπάλληλοι, μετά την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004, δεν θα μπορούσαν πλέον να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή ΝΠΔΔ αυτών, καθώς είχαν προσληφθεί από επιχειρήσεις των ΟΤΑ και δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία τέτοια δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης.

Τρόφιμοι βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων
Με την ίδια απόφαση διευρύνονται οι δυνατότητες πρόσληψης τροφίμων βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων στους ΟΤΑ. Έτσι, Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και τα ιδρύματά τους, επιχειρήσεις τους ή άλλα νομικά τους πρόσωπα, μπορούν να καλύπτουν θέσεις τακτικού προσωπικού και σε ποσοστό μέχρι 5%, με άτομα που ανατράφηκαν όχι μόνο σε δημοτικό, κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο, όπως προβλέπονταν μέχρι σήμερα, αλλά και σε δημόσιο, εκκλησιαστικό ή ιδρυματικού ή σωματειακού χαρακτήρα βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο του Νομού.
Η ρύθμιση περιλαμβάνει όλα τα άτομα που ανατράφηκαν σε αυτά τα ιδρύματα για μια επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

*   *   *

ΘΕΜΑ: Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2-10-2006)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 207/A’/2-10-2006 δημοσιεύθηκε ο ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης».

Με τον ανωτέρω νόμο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα που αφορούν:
- προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων (άρθρο 10)
- ένταξη τακτικού προσωπικού των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και ΑΜΕΑ στους ΟΤΑ (άρθρο 16).

Ειδικότερα:
A. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3491/2006 αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8-10-1997), βάσει της οποίας είχε δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους ή Κοινότητες που διατηρούν δημοτικά ή κοινοτικά βρεφοκομεία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/1994, να καλύπτουν θέσεις του τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ)ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και όμοιες θέσεις ιδρυμάτων τους ή δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, με άτομα που από τη γέννησή τους και έως την ηλικία των δέκα (10) ετών τουλάχιστον ανατράφηκαν σε βρεφοκομείο του ίδιου Δήμου ή της Κοινότητας, αντίστοιχα.

Με τη νέα ρύθμιση του ν. 3491/2006 η ανωτέρω διάταξη αναμορφώνεται επιτρέποντας στους Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και στα ιδρύματα τους, επιχειρήσεις τους ή άλλα νομικά τους πρόσωπα να καλύπτουν θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ) με άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου της περιοχής του ίδιου νομού, επί επταετία τουλάχιστον.

Δηλαδή η νέα ρύθμιση διευρύνεται προς τρεις κατευθύνσεις:
1. Καταλαμβάνει όλους τους Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και τα ιδρύματά τους ή επιχειρήσεις τους ή άλλα νομικά τους πρόσωπα.
2. Περιλαμβάνονται και τα άτομα που ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό ή ιδρυματικού ή σωματειακού χαρακτήρα βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο και
3. Περιλαμβάνει και τα άτομα που εισήχθησαν σε βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο μετά τη γέννησή τους και παρέμειναν σε αυτό επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτό.

Επισημαίνουμε ότι ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου.

Περαιτέρω καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994, ειδική διαδικασία διορισμού των ατόμων αυτών μέσω ΑΣΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση διαφυλάσσεται η προτεραιότητα διορισμού ή πρόσληψης στα άτομα που ανατράφηκαν σε βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο περιοχής Δήμου ή Κοινότητας ή ιδρύματός τους ή επιχειρήσεώς τους ή άλλου νομικού τους προσώπου και επιδιώκουν θέση σε οποιονδήποτε από αυτούς τους φορείς της συγκεκριμένης περιοχής.

Το ανώτατο ποσοστό κάλυψης θέσεων από άτομα που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθμιση καθορίζεται στο πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του οικείου φορέα.

Ειδικά στην περίπτωση που το σύνολο των θέσεων του οικείου φορέα είναι τρεις (3) έως και δεκαεννέα (19) θέσεις, καλύπτεται μία (1) θέση.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης, με την οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του υποψήφιου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του ν.3491/2006 καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Β. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του πδ 164/2004, δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και για το προσωπικό που είχε προσληφθεί σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ για τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και ΑΜΕΑ, ύστερα από κρίση του ΑΣΕΠ.

Επειδή το προσωπικό αυτό είχε προσληφθεί μέσω επιχειρήσεων των ΟΤΑ ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται σε υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας ή σε ΝΠΔΔ αυτών προέκυψε, ότι με την ανωτέρω διαδικασία τακτοποίησης, άλλο προσωπικό κατατάχθηκε σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις και άλλο προσωπικό σε Δήμους ή Κοινότητες ή σε ΝΠΔΔ αυτών.

Δεδομένου ότι το προσωπικό που τακτοποιήθηκε ή θα τακτοποιηθεί σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ δεν μπορεί πλέον να προσφέρει υπηρεσίες στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή σε ΝΠΔΔ αυτών, καθόσον δεν προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης από επιχειρήσεις των ΟΤΑ σε Δήμο ή Κοινότητα ή ΝΠΔΔ αυτών, με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 3491/2006 προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης του ίδιου προσωπικού σε αντίστοιχες υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του οικείου ΟΤΑ στον οποίο απασχολούντο μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εφαρμογή των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και ΑΜΕΑ.

Επισημαίνεται ακόμη ότι στο πλαίσιο της τελολογικής ερμηνείας της ίδιας ρύθμισης είναι επιτρεπτή η ένταξη σε υπηρεσίες ή σε ΝΠΔΔ του οικείου ΟΤΑ, υπαλλήλων οι οποίοι είχαν προσληφθεί και έχουν καταταγεί με το άρθρο 11 του ΠΔ164/2004 σε Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες κάλυπταν ανάγκες των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και ΑΜΕΑ εφόσον σε δεδομένη χρονική στιγμή παύσουν να εξυπηρετούν τις ανωτέρω ανάγκες και την υλοποίηση των ίδιων προγραμμάτων έχει αναλάβει είτε υπηρεσία του ΟΤΑ είτε ΝΠΔΔ αυτού.

Προϋποθέσεις ένταξης
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να εντάσσονται σε δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του πδ 164/2004 απόφαση του ΑΣΕΠ.
2. Να καλύπτουν τις ανάγκες των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων για Ατομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Διαδικασία ένταξης
Το προσωπικό που πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, μπορεί να ενταχθεί σε υπηρεσίες του Δήμου ή Κοινότητας ή ΝΠΔΔ αυτών, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας αντίστοιχης των καθηκόντων τους.

Για την ανωτέρω ένταξη απαιτείται:
- Απόφαση του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την ένταξη του προσωπικού αυτού σε κενές θέσεις των ΝΠΔΔ ή των υπηρεσιών του οικείου ΟΤΑ.

Όπως σας επισημάναμε με την Α.Π. 34600/6-7-2005 εγκύκλιό μας, κενές θέσεις ΙΔΑΧ στους ΟΤΑ είναι μόνο οι θέσεις καλλιτεχνικού και βοηθητικού προσωπικού μερικής απασχόλησης.

- Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ, απόφαση του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων και την ένταξη του προσωπικού σε αυτές.

- Στις περιπτώσεις σύστασης προσωποπαγών θέσεων σε ΝΠΔΔ, απαιτείται επιπλέον γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

- Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου για την κατάταξη του προσωπικού στις αντίστοιχες θέσεις.

Η ανωτέρω διαδικασία δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/94, καθόσον δεν πρόκειται για πρωτογενή πρόσληψη αλλά για ένταξη των δικαιούχων, στους φορείς που πρόσφεραν υπηρεσίες, ύστερα από κρίση του ΑΣΕΠ ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 164/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved