nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
ΑΣΕΠ: Ο χρόνος στράτευσης δεν υπολογίζεται στις μονιμοποιήσεις (8/7)


Αθήνα 8.7.2005
Ο χρόνος στράτευσης των συμβασιούχων που διεκδικούν μονιμοποίηση στο δημόσιο τομέα με το προεδρικό διάταγμα 164/2004, δεν είναι χρόνος προϋπηρεσίας και δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιος, αποφάσισε η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ.

Με την ίδια απόφαση η ανεξάρτητη αρχή αποφαίνεται ότι οι συμβασιούχοι που μέσα σε τρεις μήνες από την απόλυσή τους από το στρατό συνήψαν νέες συμβάσεις «υπό τους όρους του άρθρου 11 π.δ. 164/2004», αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως διαδοχικές των προηγουμένων, έστω και εάν από της λήξη των προηγουμένων έχει παρεμβληθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

Η proslipsis παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα το πλήρες κείμενο της απόφασης, που έρχεται να φωτίσει ένα ακόμα σκοτεινό σημείο της υπόθεσης «μονιμοποιήσεις συμβασιούχων».

Απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ 19/2005
Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημ του ΑΣΕΠ την 23η Ιουνίου 2005. Αντικείμενον της συνεδριάσεως ήταν εάν κατά την έννοια του πρ. δ/τος 164/2004, ο χρόνος στρατεύσεως των συμβασιούχων υπολογίζεται στην εικοσιτετράμηνη ή δεκαοκτάμηνη τουλάχιστον διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων και εάν το χρονικό διάστημα, που εμεσολάβησε μεταξύ των συμβάσεων που έληξαν κατά την διάρκεια της στρατεύσεως και των νέων που καταρτίσθηκαν μετά ταύτα θα συνυπολογισθεί στο τρίμηνο του αρθρ. 5 παρ. 1 του ίδιου πρ. δ/τος.

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την πρόταση του μέλους της…, που είχε ορισθεί εισηγητής, καθώς και τις απόψεις που εξετέθησαν από τα υπόλοιπα μέλη, αποφάσισε ως ακολούθως:

Ι. Κατά το άρθρο 11 παρ. 1 και 5 πρ. δ/τος 164/2004, με το οποίον εισήχθησαν ειδικές διατάξεις που αφορούν συμβεβλημένους με φορείς του δημοσίου τομέως, για να συνιστούν εφεξής συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου ή έργου ή άλλες συμβάσεις ή σχέσεις που υποκτύποτυν σχέσεις εξηρτημένης εργασίας, απαιτείται, εκτός των οριζομένων λοιπών προϋποθέσεων, αυτές να ήσαν ενεργείς μέχρι της ενάρξεως ισχύος του διατάγματος ή να είχαν λήξει κατά το χρονικόν διάστημα των τελευταίων τριών μηνών πριν από τον ανωτέρω χρόνον,οπότε λογίζονται ως ενεργείς διαδοχικές συμβάσεις μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος τούτου. Και επί πλέον απαιτείται να διήρκεσαν συνολικώς τουλάχιστον 24 μήνες ή 18 μήνες προκειμένου περί ατόμων με ποσοστόν αναπηρίας 50% τουλάχιστον και μεταξύ των να έχει μεσολαβήσει χρονικόν διάστημα μικρότερον των τριών (3) μηνών. Η ίδια ρύθμιση ισχύει, κατά το άρθρο 4 πρ. δ/τος 180/2004, για τους υπαγομένους στις διατάξεις του.

Από τα εκτεθέντα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υπαγωγή των απασχολουμένων στις εισαχθείσες ευεργετικές διατάξεις απαιτείται πραγματική απασχόλησή των κατά το οριζόμενον ως άνω ελάχιστον χρονικό διάστημα, με εξαίρεση ενδεχομένως τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες θα κρίνονται αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων εκάστης συγκεκριμένης περιπτώσεως.

Κατά την διάρκεια της στρατεύσεώς των οι συνδεόμενοι με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ή έργου ή με άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξηρτημένης εργασίας, δεν απασχολούνται πραγματικά στον φορέα με τον οποίον έχουν συμβληθεί και συνεπώς ο χρόνος κατά τον οποίον υπηρετούν υπό τα όπλα δεν είναι δυνατόν να συνυπολογισθεί στο προαναφερόμενον διάστημα των 24 ή 18 μηνών. Είναι δε αδιάφορον εν προκειμένω ότι κατά τις κείμενες διατάξεις οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή κατά τον χρόνο στρατεύσεως των μισθωτών, υπό την έννοια ότι δεν είναι επιτρεπτή η καταγγελία των εκ μέρους των εργοδοτών . Εξ άλλου, δεν είναι δυνατόν για την εφαρμογήν των προαναφερομένων ειδικών διατάξεων, να θεωρηθεί ως γεγονός ανωτέρας βίας η στράτευση. η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικώς στους πολίτες για να είναι ετοιμοπόλεμοι, όταν προκύψει ανάγκη για την προστασία της χώρας ή για διαφόρους άλλου λόγους σχετιζόμενους προς αυτήν.

Προς την ως άνω άποψη διαφώνησαν οι Σύμβουλοι …, οι οποίοι έχουν την γνώμη ότι πρέπει για τον υπολογισμό του 24μήνου ή του 18μήνου να μετρήσει και χρόνος κατά τον οποίο ο συμβασιούχος, διακόψας αναγκαστικά την παροχή των υπηρεσιών του προ της λήξεως της ορισμένου χρόνου συμβάσεως, απέσχε από την εργασίας του, αφού η διακοπή αυτή οφείλεται σε λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς και σε εκπλήρωση υποχρεώσεως την οποία δεν ηδύνατο να αποφύγει.

ΙΙ. Ενόψει των ανωτέρω δεκτών γεγομένων και των ιδιαιτεροτήτων της στρατεύσεως, κατά την διάρκεια της οποίας οι στρατευμένοι πολίτες καλούνται να υπηρετήσουν υπό τα όπλα και δεν είναι νοητή η σύναψη νέων συμβάσεων με τους φορείς με τους οποίους είχαν συμβληθεί προηγουμένως και η παροχή υπηρεσιών σε αυτούς, κατά την ομόφωνη γνώμη της Ολομέλειας εάν εντός τριών μηνών από της απολύσεώς των εκ του στρατεύματος συνήψαν νέες συμβάσεις υπό τους όρους του άρθρου 11 πρ. δ/τος 164/2004, αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως διαδοχικές έναντι των προηγουμένων, έστω και εάν από της λήξεως των προηγουμένων έχει παρεμβληθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερον του τριμήνου.

Για τους λόγους αυτούς
Η Ολομέλεια απαφαίνεται ως ανωτέρω, κατά το σκεπτικόν αυτής.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved