nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
ΑΣΕΠ: Πως αποδεικνύεται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό (5/10)


Αθήνα 5.10.2005, 16.56
Σε δύο βασικές κατηγορίες εντάσσει το ΑΣΕΠ όσους εργάσθηκαν σε χώρα του εξωτερικού και επιθυμούν να αποδείξουν την εμπειρία τους αυτή κατά τις διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο τομέα με τον ν. 2190/94, ως προς τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν.

 

Η κατηγοριοποίηση έχει να κάνει με το εάν στην χώρα της αλλοδαπής προβλέπεται ή όχι υποχρεωτική ασφάλιση.

Έτσι, όσοι προέρχονται από χώρες που η ασφάλιση για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική (είτε αυτή είναι αμιγώς κρατική, είτε ιδιωτική, είτε μικτή), πρέπει εκτός των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσουν και βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκαν και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

Για χώρες στις οποίες η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική, οι υποψήφιοι πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν:  
- Βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να αναγράφεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης.
- Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 νόμου 1599/1986) στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας τους, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου.
- Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκαν ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά την νομοθεσία του κράτους αυτού.


Η απόφαση της Ολομελείας του ΑΣΕΠ είναι η εξής:

 

 

Αριθμός 24

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Γεώργιο Βέη, Πρόεδρο,  Νικόλαο Καβαλλιέρο Αντιπρόεδρο, Αγησίλαο Μπακόπουλο Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Μπουκουβάλα, Γεράσιμο Φρούντζο, Φώτιο Μπολόφη, Γεώργιο Πατρινέλη, Μίνωα Μαθιουδάκι, Ευάγγελο Σακλαμπανάκη, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Αντωνία Ντάρα, Εμμανουήλ Βοϊκλή, Δημήτριο Γκουλούση, Παναγιώτη Λάμπο, Ευθύμιο Βελώνια,  Βασιλική Κοσμά, Κανελλιώ Σακελλαριάδου, Βασίλειο Γκούβα, Νικόλαο Κωστάκη, Κωνσταντίνο Τράκα, Δημήτριο Μπέικο, Ρίζο Αντωνακόπουλο, και Βελισσάριο Καράκωστα,  Συμβούλους.

Απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Σύμβουλος Αδαμάντιος Φαρμάκης.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημά του την 21 Σεπτεμβρίου 2005 κατά την οποία χρέη Γραμματέα εξετέλεσε η Ουρανία Σπυροπούλου, υπάλληλος με βαθμό Α΄.

Αντικείμενο της συνεδριάσεως ήταν ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας υποψηφίου που αποκτήθηκε στο εξωτερικό.

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την πρόταση του μέλους της … που είχε ορισθεί ως Εισηγητής, καθώς και τις απόψεις που εξετέθησαν από όλα τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της, αποφάσισε επί του ανωτέρω θέματος ομόφωνα ως ακολούθως:

Ο τρόπος αποδείξεως της εμπειρίας, στις περιπτώσεις που αυτή αποτελεί προσόν διορισμού ή βαθμολογούμενο κριτήριο, ορίζεται λεπτομερώς στο άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001 (προσοντολόγιο), όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 347/2003 και 44/2005, καθώς και στα άρθρα 2 παρ. 2 νόμου 3260/2004 και 4 παρ. 1 νόμου 3320/2005, μεταξύ δε των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων περιλαμβάνεται και η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέως.

Ουδεμία διάκριση θεσπίζεται προκειμένου περί αποδείξεως της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί σε χώρες του εξωτερικού.  Ενόψει όμως του ότι το καθεστώς ασφαλίσεως των εργαζομένων στην αλλοδαπή ποικίλει και σε πολλές περιπτώσεις διαφέρει του ισχύοντος στην Ελλάδα, προς απόδειξη της εμπειρίας πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ εκείνης που αποκτήθηκε σε χώρες στις οποίες ισχύει η υποχρεωτική ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας, είτε αυτή είναι αμιγώς κρατική, είτε ιδιωτική, είτε μικτή και εκείνης που αποκτήθηκε σε χώρες στις οποίες η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική.  Και εις μεν την πρώτη περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει, εκτός των απαιτουμένων λοιπών δικαιολογητικών, να προσκομίσει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, εις δε την δεύτερη περίπτωση πρέπει, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται, να προσκομίσει: α) βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να αναγράφεται ο χρόνος και το είδος της απασχολήσεως, β) υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 νόμου 1599/1986) στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχολήσεως και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και γ) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά την νομοθεσία του κράτους τούτου.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και εφ’ όσον έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφρασή των στην ελληνική γλώσσα. 

           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved