ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
ΠΑΣΟΚ: Πρόταση νόμου κατά της ανεργίας (και συνέντευξη Τύπου) 26/11/08

 

ΠΑΣΟΚ
Ανακοίνωση Τύπου, Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
«Αύξηση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας»

Αιτιολογική Έκθεση
Υπό το φως της πτώσης του ιδεολογήματος του νεοφιλελευθερισμού περί αυτορρύθμισης των αγορών, γίνεται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ η λογική μιας οικονομικής ανάπτυξης που είναι συνυφασμένη με την κοινωνική. Μια προβληματική αγορά εργασίας δεν έχει την προσαρμοστικότητα που απαιτείται για να επιβιώσει στις αιφνίδιες διεθνείς μεταβολές και αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Η ενίσχυση της απασχόλησης μπορεί να γίνει αρχή εξόδου από την κρίση.

Επί του 1ου Άρθρου 
Ένα σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η δυσκολία με την οποία οι νέοι άνεργοι βρίσκουν εργασία, και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που διανύουν σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες. Από τους πρώτους στόχους των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να είναι η διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και η ταυτόχρονη διασφάλιση της ελάχιστης σταθερότητας της παρουσίας των νέων σε δουλειές με προοπτική.
Το πρώτο άρθρο της παρούσας πρότασης νόμου σκοπεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έως 30 ετών, της ομάδας δηλαδή που διαχρονικά αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα παρατηρείται το  υψηλότερο ποσοστό ανεργίας νέων μέχρι 25 ετών στην Ε.Ε. (22,9% το 2007) και μάλιστα με σημαντική απόκλιση από το μέσο όρο της Ε.Ε. των 27 (15,3% το 2007). Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι ακόμα και οι νέοι που εργάζονται υποαπασχολούνται και ετεροαπασχολούνται σε μεγάλο βαθμό. Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση που ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αποβιομηχάνισης των χωρών του δυτικού κόσμου, επιδεινώνει τις ευκαιρίες για εργασία καταρχήν των πιο ευάλωτων ομάδων ανέργων, και καθιστά αναγκαία την παρέμβαση. Το προτεινόμενο μέτρο πολιτικής στοχεύει στην προστασία της απασχόλησης των νέων αλλά και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη και του απασχολούμενου επί μία τετραετία, κατά 100% το πρώτο έτος, κατά 75% το δεύτερο έτος, κατά 50% το τρίτο έτος και κατά 25% το τέταρτο έτος. Για τους ίδιους λόγους και δεδομένης της κατά πολύ υψηλότερης ανεργίας που πλήττει τα Άτομα με Αναπηρία, θεωρείται απαραίτητη η επέκταση του χρόνου επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 100% για ένα ακόμα έτος.
Για την προστασία των ήδη εργαζομένων εισάγεται ως προϋπόθεση ο εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει ανέργους στο προαναφερθέν πλαίσιο να μην προβαίνει σε απολύσεις προσωπικού χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω σχέσης εργασίας καθώς και για εύλογο χρονικό διάστημα ενός χρόνου πριν και μετά.

Επί του 2ου Άρθρου
Τα προτεινόμενα νέα προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εργασιακό περιβάλλον έχουν ένα καθαρό προφίλ επαγγελματικής κατάρτισης νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, με την ιδιαιτερότητα ότι η κατάρτιση αυτή είναι αποκλειστικά «πρακτική» και παρέχεται σε επιχειρήσεις, μόνο μία φορά ανά εκπαιδευόμενο. Σε αυτό το πνεύμα η επιδότηση δίδεται στον ίδιο τον άνεργο όπως στα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και όχι στην επιχείρηση, όπως συμβαίνει στα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης.
Βασικός στόχος των προτεινόμενων προγραμμάτων είναι να απαντήσουν στην έλλειψη «επαγγελματικής» εμπειρίας των ανέργων, κυρίως στην πρώτη «προσαρμογή» τους στο εργασιακό περιβάλλον, καλύπτοντας και το διαπιστωμένο κενό της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση στην Ελλάδα. Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ενεργές πολιτικές απασχόλησης όπως η αναφερόμενη στο Άρθρο 1.
Η επαναφορά της προϋπόθεσης της θεωρητικής ειδίκευσης των ωφελουμένων θεωρείται αναγκαία καθώς στην περίπτωση του ανειδίκευτου προσωπικού θα υπήρχε κίνδυνος τα προγράμματα να λειτουργήσουν στην αγορά ως μαζική παροχή φθηνής εργασίας.  Επίσης, τα προτεινόμενα προγράμματα στοχεύουν στη σύνδεση των απόφοιτων ΕΠ.ΑΣ., ΕΠΑ.Λ. , Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου και κάθε επιπέδου μεταλυκειακής εκπαίδευσης με την ελεύθερη αγορά εργασίας και όχι με το δημόσιο τομέα, θέτοντας τις ανάγκες των ανέργων μπροστά και πάνω από τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. Έτσι δίδεται τέλος στην αδιαφάνεια και τα πολλά προβλήματα που δημιούργησαν τα προγενέστερα προγράμματα τόσο στους νέους όσο και στο ίδιο το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που τα χρησιμοποίησαν για να υπολειτουργούν αντί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσής τους.
Για την περαιτέρω θωράκιση της λειτουργικότητάς τους, τα προγράμματα τελούν υπό την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων  φορέων εκπαίδευσης – απασχόλησης στα πλαίσια που ορίζει το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση, εξειδίκευση και πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εργασιακό περιβάλλον ανάλογα με την ειδικότητα και τον τίτλο σπουδών των συμμετεχόντων.

Επί του 3ου Άρθρου
Οι δυσμενείς διεθνείς οικονομικές εξελίξεις με τη μορφή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, πλήττουν πλέον και τη χώρα μας και απειλούν με συρρίκνωση την εθνική οικονομία. Συνέπεια της αναμενόμενης αναπτυξιακής επιβράδυνσης και μείωσης της παραγωγής σε αρκετούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα είναι η αύξηση της ανεργίας και η συνεπαγόμενη διεύρυνση της φτώχειας. Ήδη η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, με ποσοστό 21%. Η διογκούμενη ακρίβεια εντείνει το πρόβλημα, καθώς οι τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά αυξάνονται ανεξέλεγκτα και γίνονται απλησίαστες για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.
Η σημερινή πρόσδεση του επιδόματος ανεργίας στο 55% του κατώτατου ημερομισθίου  κρίνεται πλέον ανεπαρκής για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ανέργων με αποτέλεσμα η επιδοματική αυτή πολιτική να μην συνδράμει στην επίτευξη της κοινωνικής. Οι άνεργοι, ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα χρειάζονται άμεση επιδοματική στήριξη από το κράτος, ώστε να διαφύγουν τον κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και ταυτόχρονα να έχουν το αναγκαίο δίχτυ ασφαλείας για να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης. Αντιλαμβανόμενοι την κοινωνική αναγκαιότητα στήριξης των ανέργων, αυξάνουμε το επίδομα ανεργίας στο 70% του βασικού ημερομισθίου. Συνδέουμε το επίδομα ανεργίας με προγράμματα επιδοτούμενης κοινωνικής εργασίας, ουσιαστικής επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης, τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους ή χαμηλής εξειδίκευσης απολυμένους.
Επίσης, ο κίνδυνος διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων είναι υπαρκτός, όταν οι πολίτες στερούνται βασικά δημόσια αγαθά. Οι περισσότερες κατηγορίες ανέργων στη χώρα μας, πέρα από το ότι στερούνται ενός εισοδήματος, παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η εξαίρεσή τους από τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας αποτελεί μελανό σημείο για το κοινωνικό μας κράτος. Παράλληλα, απαιτείται βελτίωση  του υφιστάμενου κοινωνικού πλαισίου για την ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων. Ως εκ τούτου, ανταποκρινόμαστε στην αναγκαιότητα κάλυψης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ανέργους νέους μέχρι 30 ετών εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 3 παρ. 2 και για τους ανέργους 31 μέχρι 65 ετών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 3 παρ. 3.
Στο ίδιο πνεύμα, η παρούσα πρόταση νόμου μεριμνά ιδιαιτέρως για την περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι, σε περίπτωση που διακόψουν την εργασία τους δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γεγονός που τους δημιουργεί  μεγάλη ανασφάλεια και επιτείνει την οικονομική τους δυσπραγία.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
«Αύξηση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας»

Άρθρο 1
Ειδικό τετραετές πρόγραμμα επαγγελματικής ένταξης των νέων
1. Καθορίζεται τετραετές πρόγραμμα επαγγελματικής ένταξης των νέων ως κίνητρο για την πρόσληψη άνεργων νέων ηλικίας μέχρι τριάντα (30) ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που κατά την ημέρα έναρξης του προγράμματος απασχολούν έως 50 άτομα και για πλήρη δωδεκάμηνη απασχόληση. Οι ασφαλιστικές εισφορές των νέων επιδοτούνται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) το πρώτο έτος, εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) το δεύτερο έτος, πενήντα τοις εκατό (50%) το τρίτο και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το τέταρτο έτος.
2. Για όσους άνεργους νέους έχουν ποσοστό αναπηρίας κατ’ ελάχιστο 50%, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται για 5 έτη, εκ των οποίων τα δύο πρώτα σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και τα τρία επόμενα σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντίστοιχα.
3. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν προσωπικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε απόλυση οποιουδήποτε εργαζόμενου χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω σχέσης εργασίας καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους πριν και μετά από αυτήν, αλλιώς χάνουν το δικαίωμα της επιδότησης.
4. Η επιδότηση των εισφορών γίνεται από το κράτος. Η επιδότηση των εισφορών γίνεται και από πόρους που αντλούνται μετά από συμφωνία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Άρθρο 2
Προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εργασιακό περιβάλλον
1. Τα νέα προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εργασιακό περιβάλλον πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως πρακτική άσκηση και διαρκούν έξι (6) μήνες. Παρέχεται η δυνατότητα διεύρυνσης του χρονικού ορίου μέχρι τους εννέα (9) μήνες, κατόπιν πλήρους και επαρκούς αιτιολόγησης της επιχείρησης προς τον εποπτεύοντα φορέα.
2. Τα ως άνω προγράμματα τελούν υπό την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων  φορέων εκπαίδευσης – απασχόλησης στα πλαίσια που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση, εξειδίκευση και πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εργασιακό περιβάλλον ανάλογα με την ειδικότητα και τον τίτλο σπουδών των συμμετεχόντων.
3. Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών Σχολών, Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου και οποιασδήποτε βαθμίδας μετα-λυκειακής εκπαίδευσης, έως τριάντα (30) ετών. Στους συμμετέχοντες προσφέρεται μόνο μία περίοδος πρακτικής άσκησης. Με την ολοκλήρωσή της, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκειά της, από τον οικείο εποπτεύοντα φορέα.

Άρθρο 3
Αύξηση επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού ημερομισθίου
1. Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του βασικού ημερομισθίου. 
2. Άνεργοι ηλικίας μέχρι τριάντα (30) ετών ασφαλίζονται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ για παροχές σε είδος. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η εγγραφή τους ως ανέργων στον ΟΑΕΔ επί δίμηνο και η κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά μήνα. Οι ως άνω παροχές καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ και το Δημόσιο.
3. Άνεργοι ηλικίας από 31 μέχρι 65 ετών ασφαλίζονται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ για παροχές σε είδος με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ.
Β. να είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας που ανανεώνεται ανά μήνα,
Γ. να έχουν συμπληρώσει εξακόσιες (600) ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι ημέρες διαδοχικής ασφάλισης που έχουν διανυθεί σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης, οι οποίες προσαυξάνονται ανά 100 μέρες για κάθε έτος μετά την συμπλήρωση του 31ου έτους και μέχρι του 65ου έτους. 
4. Ελεύθεροι επαγγελματίες ηλικίας από 31 μέχρι 65 ετών, οι οποίοι έχουν ασφαλιστεί στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε. για παροχές ασθένειας σε είδος με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. να έχουν συμπληρώσει δύο έτη ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.,  προσαυξανόμενα κατά τέσσερεις μήνες για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 31ου και έως το 65ο έτος και στα οποία συνυπολογίζεται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
Β. να μην ασκούν επάγγελμα,  για το οποίο υποχρεούνται να ασφαλιστούν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
Η δαπάνη βαρύνει τον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ.

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο εισηγητής ΚΤΕ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας του Κινήματος, Χρήστος Χάϊδος και ο αναπληρωτής εισηγητής ΚΤΕ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μιχάλης Τιμοσίδης, έδωσαν σήμερα συνέντευξη Τύπου, με θέμα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανεργίας και το σχέδιο νόμου που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης Τύπου:

Μ. ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ: Καλησπέρα σας. Στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε εδώ και  καιρό αναφερθεί στην οικονομική κρίση, καθώς επίσης και σε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης αυτής. Η ανεργία είναι ένα θέμα κεντρικό. Για την ανεργία, καθώς και για την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση νόμου.
Γι’ αυτή την πρόταση νόμου, θα μας ενημερώσουν σήμερα η πολιτική εκπρόσωπος για θέματα Απασχόλησης, Έυη Χριστοφιλοπούλου, καθώς επίσης ο Εισηγητής του ΚΤΕ Απασχόλησης, Χρήστος Χάιδος και ο Αναπληρωτής Εισηγητής, Μιχάλης Τιμοσίδης.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου έχετε τον λόγο.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Το ΠΑΣΟΚ με υπευθυνότητα  και σοβαρότητα καταθέτει τις προτάσεις του για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση της απασχόλησης απέναντι όχι μόνο στον «μπαμπούλα» της οικονομικής κρίσης που έρχεται, αλλά και απέναντι στην κοινωνικά άδικη και πελατειακή πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα αυτό τα τελευταία 5 χρόνια.
Καταθέτουμε αυτό το σχέδιο πρότασης νόμου, όπως κάναμε και με άλλα σχέδια, με την ελπίδα ότι θα ξεκινήσει ένας αναγκαίος δημόσιος διάλογος για την απασχόληση και την αντιμετώπιση της ανεργίας, και τώρα και αύριο, που η παγκόσμια οικονομική κρίση θα αγγίξει ακόμα περισσότερο την χώρα.
Ζητάμε από την κυβέρνηση να επιδείξει την ίδια σοβαρότητα, την σοβαρότητα που έχουν ανάγκη σήμερα οι Έλληνες πολίτες, και ν’ αναζητήσουμε από κοινού τις λύσεις. Εμείς την πρότασή μας αυτή θα την θέσουμε υπ' όψιν της ΟΚΕ και βεβαίως και των επιμέρους κοινωνικών εταίρων. Αυτή η πρόταση νόμου για την οποία θα σας μιλήσουμε σήμερα, δεν  είναι προφανώς πανάκεια. Δίνει όμως πολύ σοβαρά κίνητρα για την απασχόληση και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων του ΠΑΣΟΚ που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
Στόχος μας είναι όχι μόνο να προτείνουμε λύσεις για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να δώσουμε κίνητρα και μια ελπίδα και μια αισιοδοξία στους νέους ανθρώπους έως 30 ετών, που πολλές φορές αναζητούν μάταια εργασία ή υποαπασχολούνται ή απασχολούνται σε πρόσκαιρες εργασίες. Είναι μέρος της περίφημης γενιάς των 700, καμιά φορά την λέμε και των 500 ή και 400 ακόμα, όταν μπαίνουν  σε διάφορα πελατειακά προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ξοφλημένη γενιά, είναι μια δυναμική γενιά και γι’ αυτό το πρώτο άρθρο της πρότασης νόμου, στο οποίο περνώ αμέσως, θεσμοθετεί ένα ειδικό τετραετές πρόγραμμα γι’ αυτούς, για τους νέους έως 30 ετών, για τους οποίους επιδοτεί για 4 χρόνια τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη.
Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα που δίνει ανάσα στην μικρή επιχείρηση γιατί απευθύνεται σε επιχειρήσεις έως 50 ατόμων, δίνει δυνατότητα μέσα από την χρηματοδότηση από το κράτος ή/και από άλλους πόρους που θα προκύψουν από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων μεταξύ τους -σε κάθε περίπτωση όμως από πόρους του κράτους- δίνει την δυνατότητα να προσλάβει ο επιχειρηματίας για 4 χρόνια με επιδότηση των εισφορών 100% τον πρώτο χρόνο, 75% τον δεύτερο, 50% τον τρίτο και 25% τον τέταρτο, νέους ανθρώπους έως 30 ετών.
Και να επισημάνουμε ότι δίνουμε την δυνατότητα αυτή υπό τον όρο ο εργοδότης να μην απολύσει άλλους εργαζόμενους, ούτε κατά την διάρκεια ούτε ένα χρόνο πριν κι ένα χρόνο μετά το πρόγραμμα.
Στην περίπτωση των νέων συμπολιτών μας που είναι άτομα με αναπηρία, προβλέπουμε έναν χρόνο επιπλέον επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Πέντε χρόνια λοιπόν γίνεται η επιδότηση εάν κάποιος εργοδότης προσλάβει ένα νέο έως 30 ετών ανάπηρο συμπολίτη μας.
Το δεύτερο μέτρο που εισάγουμε με την πρόταση νόμου είναι ένα νέο πρόγραμμα πιστοποιημένης εκπαίδευσης, σε χώρους δουλειάς. Είναι καινούργιο και προσπαθεί να συνδέσει το στάδιο μετάβασης ενός νέου από την εκπαίδευση στην εργασία. Απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν κάποιο είδος μεταλυκειακής εκπαίδευσης, οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι τεχνικό επαγγελματικό Λύκειο αυτό που έχουν τελειώσει, μπορεί να είναι μια Τεχνική Σχολή, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου ή και βεβαίως πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ισχύει για οποιαδήποτε βαθμίδα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και τα Επαγγελματικά Λύκεια.
Γιατί ακριβώς σ’ αυτά τα παιδιά, σ’ αυτούς τους νέους ανθρώπους χρειάζεται ένα στάδιo μετάβασης, μια εκπαίδευση στην δουλειά, με πιστοποίηση έως 6 μήνες μόνο στον ιδιωτικό τομέα, όχι αλισβερίσι και παζάρια και πελατειακές σχέσεις με τον δημόσιο τομέα. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο να συνδέει στην αγορά εργασίας το στάδιο της εκπαίδευσης με το στάδιο της εργασίας.
Το τρίτο μέτρο το οποίο έχουμε θεσμοθετήσει, είναι ένα μέτρο ενίσχυσης των ανέργων. Η αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού ημερομισθίου. Είναι μια προσαρμογή αναγκαία στις νέες συνθήκες φτώχιας, κοινωνικής ανέχειας που υπάρχουν και νομίζουμε ότι η ενίσχυση αυτή  θα συμβάλλει μαζί με άλλα μέτρα που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, όπως η πρόταση νόμου για το επίδομα θέρμανσης και το εφάπαξ επίδομα αλληλεγγύης. Και αυτή η πρότασή μας θα συνεισφέρει προς την κοινωνική ενίσχυση, επισημαίνοντας ότι για μας η κοινωνική ενίσχυση των ασθενέστερων και η οικονομική ανάπτυξη είναι έννοιες συνυφασμένες.
Ταυτόχρονα με το ίδιο άρθρο εισάγουμε την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανέργων όλων των κατηγοριών. Μέχρι σήμερα οι περισσότερες κατηγορίες ανέργων στην χώρα μας, όπως οι άνεργοι που είναι ηλικίας κάτω των 55 ετών, είχαν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μόνο για 4 εξάμηνα. Με την πρόταση νόμου κάνουμε αυτή την κάλυψη πλήρη για όλους τους ανέργους.
Επίσης, την προεκτείνουμε και στους ανέργους ελεύθερους επαγγελματίες. Ιδιαίτερα  σε περιόδους κρίσης έχουμε περιπτώσεις όπου άνθρωποι οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες αναγκάζονται να σταματήσουν την δουλειά τους και να σταματήσουν και την ασφάλισή τους. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι δεν καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Θεσμοθετούμε λοιπόν την ασφάλιση, πρώτον, στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, για ανέργους μέχρι 30 ετών υπό δυο προϋποθέσεις : Εγγραφή στον ΟΑΕΔ για δυο μήνες και κάρτα ανεργίας ανανεωμένη κάθε μήνα. Δεύτερον, ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ για ανέργους ηλικίας 31 έως 65 ετών με τρεις προϋποθέσεις: Εγγραφή στον ΟΑΕΔ, κατοχή της κάρτας ανεργίας, 600 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Όσο για την περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, θεσμοθετούμε την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για παροχές ασθένειας σε είδος, για επαγγελματίες από 31 έως 65 ετών που είχαν ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ, και διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, λόγω εκτάκτων συνθηκών. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν δυο προϋποθέσεις: Δύο έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και μη άσκηση επαγγέλματος για το οποίο υποχρεούνται σε ασφάλιση σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης.
Αυτά τα μέτρα που περιέχονται στην πρόταση νόμου την οποία καταθέτουμε, συνοδεύονται και από άλλα δύο τουλάχιστον, που υπάρχουν στο πρόγραμμά μας, τα οποία έχει επισημάνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και κατά την διάρκεια της Δ.Ε.Θ και πρόσφατα, όταν έκανε την διαβούλευση στο Ζάππειο με τους κοινωνικούς εταίρους. Το πρώτο είναι η επιδοτούμενη κοινωνική εργασία. Επεξεργαζόμαστε νέα δεσμίδα συγκεκριμένων εξειδικευμένων μέτρων για την κοινωνική εργασία, όπου θα έχουμε την επανειδίκευση ανθρώπων οι οποίοι απολύθηκαν. Αυτή η δεσμίδα θα περιλαμβάνει επανειδίκευση και εργασία, άμεση εργασία σε τομείς όπως η κοινωνική πρόνοια, η προστασία του περιβάλλοντος, η δασοπροστασία, η φύλαξη σχολείων, γενικότερα σε τομείς που έχουν ανάγκη σήμερα από ανθρώπινο δυναμικό. Με αυτό τον τρόπο αντί να εισάγουμε ειδικά καθεστώτα προσυνταξιοδότησης, αντί να έχουμε ανέργους, απολυμένους 40 ετών, 50 ετών που βγαίνουν στη σύνταξη πρόωρα και παθητικοποιούνται και αισθάνονται και οι ίδιοι στο περιθώριο της ζωής πολύ νωρίς, εισάγουμε την επιδοτούμενη κοινωνική εργασία.
Το δεύτερο και τελευταίο μέτρο που θέλω ν’ αναφέρω σ’ αυτή την πρώτη δεσμίδα, είναι η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς εργασίας. Πάμε αντίθετα σ’ ένα ρεύμα καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων, που είδαμε τα τελευταία 5 χρόνια, αναδιοργανώνοντας και ενισχύοντας με ανθρώπινο δυναμικό και με υποδομές τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς εργασίας.
Στόχος μας είναι να περιοριστεί δραστικά έως την τελική της εξάλειψη η αδήλωτη εργασία. Να περιοριστεί η υπερεργασία. Να θωρακιστούν όπως είπα πριν, τα εργασιακά δικαιώματα και να προαχθεί η υγεία και η ασφάλεια και η ποιότητα στην εργασία. Με αυτές τις προτάσεις το ΠΑΣΟΚ δείχνει μια δυναμική διέξοδο έτσι ώστε να μην έχουμε  επιπτώσεις κοινωνικού dumping από την οικονομική κρίση.
Με αυτές τις προτάσεις ενισχύεται, πρέπει να πω, το ασφαλιστικό σύστημα, διότι όταν δεν ρυθμίζεις τα χρέη των εργοδοτών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά αντίθετα επιδοτείς τους εργοδότες με τις ασφαλιστικές τους εισφορές για να μπορέσουν να προσλάβουν νέους, και στο Ασφαλιστικό δίνεις ανάσα και στην μικρή επιχείρηση δίνεις την δυνατότητα να προσλάβει, και κυρίως στο νέο άνθρωπο του ανοίγεις ένα παράθυρο στην απασχόληση, ένα παράθυρο στην ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ.

Μ. ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Χάιδος έχει τον λόγο.

Χ. ΧΑΪΔΟΣ: Σε μια περίοδο που, από τη νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η φτώχια κι η ανέχεια περισσεύουν, είναι απαράδεκτο και τραγικό, οι άνεργοι να μην έχουν ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Γι’ αυτό λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, πιστεύοντας βαθιά στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, μέσα σε αυτή την πρόταση νόμου, περιλαμβάνει μία καινοτόμο ρύθμιση, όπως ανέφερε και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, αυτή της παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ για τους ανέργους.
Αυτή επεκτείνεται πέραν των δύο ετών που ίσχυε έως σήμερα για το ΙΚΑ, σε όλες τις ηλικίες ανθρώπων, οι οποίοι εργάστηκαν και είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ, καθώς επίσης και στον ΟΑΕΕ, για ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν πλέον να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ή τις δουλειές τους και να πληρώσουν την ασφάλισή τους.
Πιστεύουμε ότι, με αυτό τον τρόπο, ο οποίος θα συμπληρωθεί στο μέλλον και με άλλες ανάλογες ρυθμίσεις, θα δημιουργήσουμε ένα, απαραίτητο σε αυτή την εποχή, δείκτη προστασίας για όλους τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος αυτών των υπηρεσιών, που είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων, έτσι ώστε να μην πεθαίνουν συνάνθρωποί μας στο δρόμο, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες του νεότερου καπιταλισμού, και που χρειάζονται επείγουσα αντιμετώπιση. Ευχαριστώ.

Μ. ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ: Με την πρόταση του σχεδίου νόμου, που το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ανεργία δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια στατική υπόθεση, με μια συντηρητική ματιά και συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει επιθετικά να προτείνουμε τέτοιες προτάσεις, που να δίνουν προοπτική.
Στη σημερινή μας πρόταση, έχουμε ακριβώς δυο κατευθύνσεις, στοχεύοντας και στην αύξηση της απασχόλησης, από τη μια πλευρά και, κατ’ επέκταση, αντιμετωπίζοντας την ίδια την ανεργία.
Η σημερινή πρόταση έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ, όπως το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα θέρμανσης, η αύξηση του ποσοστού επιστροφής του ΦΠΑ για τους αγρότες από 7 στο 11%, δηλαδή πάνω από το 50 – 60%, καθώς επίσης και μετά από τα μέτρα που προτείναμε, σε όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, σχετικά με τους δανειολήπτες και με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Αναδεικνύουμε έτσι τον πυρήνα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, που είναι η ενίσχυση και η στήριξη εκείνων των στρωμάτων του λαού, τα οποία αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία και είναι, από τη μια, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι, οι μεγάλης ηλικίας άνεργοι, και από την άλλη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, με τα άρθρα της σημερινής πρότασης νόμου, στοχεύουμε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.
Γιατί πιστεύουμε ότι η ανεργία και η αντιμετώπιση της κρίσης, πρέπει να προχωρά μέσα από δυναμικές προτάσεις, και όχι μέσα από προτάσεις, που έχουν ως πυρήνα τους μία καθαρά επιδοματική πολιτική, μία πολιτική που δεν οδηγεί στην πρόοδο και στην ανάπτυξη.

Μ. ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ: Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις; Παρακαλώ.

Β. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ: Επειδή διαβάζω την πρόταση νόμου που θα καταθέσετε, όταν λέτε «σε βάθος τετραετίας η αύξηση του επιδόματος της ανεργίας του ΟΑΕΔ σε 70%» τι εννοείτε σε βάθος τετραετίας; Στο τέλος της τετραετίας;

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αν δείτε το άρθρο της πρότασης νόμου, αυτό δεσμεύει. «Άρθρο 3: Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται στο 70% του βασικού ημερομισθίου». Στο σχέδιο νόμου το οποίο αυτή τη στιγμή οδεύει προς κατάθεση, είναι τελείως ξεκάθαρο.

Β. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ: Εγώ το διάβασα σήμερα και μιλάει για βάθος χρόνου τετραετίας.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Για να το διαβάσουμε μαζί: «Άρθρο 3: Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται στο 70% του βασικού ημερομισθίου». Είναι τελείως ξεκάθαρο.

Μ. ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ: Αν ανατρέξετε στη σελ. 5, θα το δείτε. Σας έχουμε δώσει την αιτιολογική έκθεση και τα άρθρα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Παρακαλώ.

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε για πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους ανέργους, πέρα των 4 εξαμήνων που ισχύει μέχρι τώρα. Αυτό τι διάρκεια θα έχει; Δηλαδή αν κάποιος δηλώνει άνεργος για 10 χρόνια και ανανεώνει ταυτόχρονα την κάρτα ανεργίας που βάζετε από τις δικλείδες ασφαλείας και ταυτόχρονα όμως πραγματοποιεί μαύρη εργασία. Πώς θα το ελέγξετε αυτό;

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αν αυτός ο άνθρωπος δουλεύει στη μαύρη εργασία, ο τρόπος να το ελέγξουμε είναι το μέτρο το οποίο σας ανέφερα: να ενισχυθούν τώρα οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς εργασίας. Το ζητάμε καιρό. Η κυβέρνηση παρέλαβε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με 300 υπαλλήλους. Αυτό το Σώμα, όπως αντίστοιχα και τα ασφαλιστικά Ταμεία, και τα Νοσοκομεία της χώρας, και τα Κέντρα Υγείας, όχι μόνο δεν στελεχώθηκε επί των ημερών της κυβέρνησης, αλλά όσοι έφευγαν δεν καλύπτονταν οι κενές θέσεις. Άρα, σήμερα, δεν έχουμε ανθρώπους να κάνουν επαρκείς ελέγχους, δεν έχουμε υποδομές, σε κάθε δε προϋπολογισμό αντί να προστίθεται προσωπικό, αφαιρείται.

Μ. ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ: Ευχαριστούμε πολύ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved