ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Κέντρο Διαμεσολάβησης δημιούργησε το ΕΒΕΑ

Αθήνα 10.11.2013, 11:22

Κέντρο Διαμεσολάβησης με στόχο την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις - μέλη του και μη δημιούργησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ) επί της οδού Ακαδημίας 7 στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΑ, το Κέντρο δημιουργήθηκε από την ανάγκη των επιχειρήσεων για υποστήριξη και ενίσχυση, με δεδομένους και τους βραδείς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και αμοιβαίως ικανοποιητικό τρόπο και σε άμεσο χρόνο.
 
«Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. «Σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία, αλλά και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης, με τα βασικά της χαρακτηριστικά να εστιάζονται στην εκούσια συμμετοχή, στην αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, στην αμεσότητα την ταχύτητα και την εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας, καθώς και στην εγκυρότητα της μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης».
 
Το Κέντρο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΝΠΔΔ) και θα λειτουργεί με διαμεσολαβητές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το υπουργείο Δικαιοσύνης . Οι βασικοί του στόχοι είναι:
- η επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης,
- η προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα,
- η επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων και
- η διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» δεσμεύεται:
- να παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών,
- να διαχειρίζεται τις διαφορές που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής και της τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης,
- να παρέχει βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ότι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ,
- να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών,
- να παρέχει συνδρομή στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης,
- να διαχειρίζεται τις οικονομικές παραμέτρους των διαδικασιών διαμεσολάβησης, και τέλος
- να παρέχει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα τεχνικά μέσα, και τα μέσα διοικητικής μέριμνας που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης.

«Η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο», επισημαίνει η ανακοίνωση. «Επιπρόσθετα, αναβαθμίζεται ο θεσμός της διαιτησίας του ΕΒΕΑ ώστε να εναρμονιστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την ταχεία επίλυση των διαφορών που άγονται σε διαιτησία. Προς το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο έχει καταρτίσει και υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με Επιμελητήρια και άλλους παρεμφερείς φορείς του εξωτερικού, όπως λόγου χάρη με τη γείτονα Βουλγαρία, προς σύσφιξη των σχέσεων και κυρίως προς υποστήριξη του επιχειρείν των Ελλήνων στο εξωτερικό. Τέλος, για την πληρέστερη και ουσιαστική ενημέρωση των μελών μας για τις πολυποίκιλες δράσεις του ΕΒΕΑ στους τομείς των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, προσεχώς θα προβούμε στην έκδοση ειδικού διμηνιαίου εντύπου.
 
Για την λειτουργία του Κέντρου απαιτούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:
 - να διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, Πίνακα Δικαιωμάτων και Εξόδων, προτυποποιημένα έντυπα αιτήσεων και συμφωνητικό για διαμεσολάβηση,
- να διαθέτει Κατάλογο Διαμεσολαβητών πιστοποιημένων από το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίοι να αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης,
- να διασφαλίζει τη διεξαγωγή των διαμεσολαβήσεων με τους όρους, προϋποθέσεις και αρχές που θέτει η νομοθεσία, 
- να διαθέτει καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εξοικειωμένο με τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών,
- να διαθέτει υπηρεσίες Γραμματείας, Μετάφρασης, Διοικητικής Μέριμνας και Νομικής Υποστήριξης,    
- να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, διαχείρισης καθώς και Αρχείο Διαμεσολαβήσεων,
- να διαθέτει ιστοσελίδα και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για διαμεσολάβηση, ηλεκτρονική πληρωμή δικαιωμάτων και εξόδων,
- να γίνεται διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 
Οι Διαμεσολαβήσεις του Κέντρου Διαμεσολάβησης θα πρέπει να διεξάγονται σε ειδικούς χώρους, δηλαδή σε τρεις τουλάχιστον χωριστές αίθουσες, κατάλληλες για την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων και ειδικότερα δύο αίθουσες των οποίων τα τζάμια είναι καλυμμένα με περσίδες ή μεμβράνες ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο της διαδικασίας, και μια αίθουσα Διαλέξεων – Ημερίδων και Σεμιναρίων.
 
Οι εν λόγω αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και να είναι κατάλληλες για τον σκοπό της διαμεσολάβησης ειδικότερα πρέπει να διαθέσουν κατΆ ελάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό: συσκευή προβολής διαφανειών (overhead projector) και μια οθόνη προβολής ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής ήχου και εικόνας, πίνακα ανά αίθουσα, γραφείο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, scanner, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, τηλεόραση και ένα μαγνητοσκόπιο ή μια συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων (video ή DVD player), τηλεφωνικές γραμμές, γραμμή fax, υποδομή για σύνδεση με το internet, κ.λπ.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved