ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις Επιστροφή    
ΑΠΘ: Παρουσίαση έρευνας του Τομέα Παιδαγωγικής

Αθήνα 29.11.2016, 15:10

Τα αποτελέσματα των ερευνών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, των Διδακτόρων και των υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Παιδαγωγικής, με τίτλο «Νέες Φωνές».
 
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου 1). Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9/12/2016 και ώρα 15.30.
 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, η Ειδική Αγωγή, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, η Iστορία της Εκπαίδευσης & Διδασκαλία της Ιστορίας, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και η Γλώσσα, Λογοτεχνία & Πολιτισμικές Σπουδές είναι οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου.
 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος του Συνεδρίου είναι να ανακοινώσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, σε φιλικό αλλά κριτικό ακαδημαϊκό κλίμα τις υπό εκπόνησιν ή τις ήδη περαιωμένες εργασίες τους. Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών, κυρίως, τμημάτων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 
Περισσότερες πληροφορίες και περιλήψεις ανακοινώσεων του Συνεδρίου: http://neesfones4.blogspot.gr/2016/10/blog-post.html 
https://www.facebook.com/events/321556818214040/?ti=icl 
 
 
* Ακολουθεί το πρόγραμμα του Συνεδρίου.


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016
15.00 Εγγραφές
15.30-15.45 Χαιρετισμοί από:
τις Πρυτανικές αρχές
τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής
Καθηγητή κ. Δημήτρη Μαυροσκούφη
τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Καθηγητή κ. Φιλήμονα Παιονίδη
τη Διευθύντρια του Τομέα Παιδαγωγικής,
Καθηγήτρια κ. Σουζάνα Παντελιάδου
Έναρξη του Συνεδρίου,
Νατάσα Κεσίδου & Ελένη Χοντολίδου

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
Συντονισμός: Kατερίνα Κοτοπούλου & Νίκος Μουράτογλου
15.45-16.00 Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή μέσω σελίδων κοινωνι-
κής δικτύωσης και ιστολογίων
Kατερίνα Κοτοπούλου
16.00-16.15 Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή: διερεύνηση της επίδρα-
σης της δεξιότητας τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης στην
παραγωγή γραπτού λόγου μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νίκος Μουράτογλου
16.15-16.30 Πληροφοριακός γραμματισμός και φιλολογική επαγγελματική
σταδιοδρομία
Αντώνιος Χατζηχρήστος
16.30-16.45 Η χρήση του ιστολογίου στην εκπαίδευση: απόψεις εκπαιδευτι-
κών-διαχειριστών
Ευανθία Μιτιντζή
16.45-17.00 Η αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευ-
σης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στο έργο τους
Δόμνα Τσακιρίδου
17.10-17.15 Συζήτηση

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Ειδική Αγωγή, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαί-
δευση Ενηλίκων
Συντονισμός: Σοφία Γιαζιτζίδου & Κωνσταντίνος Μαντζάρης
17.15-17.30 Αναγνωστική ευχέρεια σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Σοφία Γιαζιτζίδου
17.30-17.45 Μαθησιακές δυσκολίες και φιλικές σχέσεις: η οπτική των εφή-
βων με μαθησιακές δυσκολίες και των στενών τους φίλων
Κωνσταντίνος Μαντζάρης
17.45-18.00 Η εμπειρία των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την
οπτική των φοιτητών με οπτική αναπηρία
Ιφιγένεια Μανίτσα
18.00-18.15 Οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες: η φύση των προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν και ο ρόλος του κράτους πρόνοιας
Μαρία Αποστολίδου
18.15-18.30 Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία: η πε-
ρίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Γ΄-Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Αναστασία-Κασσιανή Πρασκίδου
18.30-18.45 Η διαχείριση των σχολικών κρίσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Βάιος Τασούλας
18.45-19.00 Αξιολόγηση βάσει κριτηρίων εκπαιδευτικού υλικού των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης: το παράδειγμα της θεματικής ενότητας
γλώσσα και επικοινωνία
Μαρία Αράβα
19:00-19:15 Συζήτηση
19.15-19.30 Διάλειμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI: Iστορία της Εκπαίδευσης & Διδασκαλία της Ιστορίας
Συντονισμός: Μαρία Κυργιαννή & Ελένη Καραμανώλη
19.30-19.45 Οι παιδαγωγικές απόψεις του Fr. Fröbel και της M. Montessori για
την προσχολική αγωγή και η διάχυσή τους στην ελληνική εκπαι-
δευτική πραγματικότητα
Μαρία Κυργιαννή
19.45-20.00 «Εμπρός για μια Ελλάδα νέα…»: ιδεολογίες και ιδεολογήματα,
αξίες και πρότυπα μέσα από τα αναγνωστικά βιβλία της περιόδου
1939-1941
Στέφανος Σαφούρης
20.00-20.15 Διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας με εστίαση στις δομικές
ιστορικές έννοιες
Ελένη Καραμανώλη
20.15-20.30 Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης από την καθιέρωση της
συνδιδακτικής μεθόδου (1880) έως το 1895
Άννα Μαρτζιβάνου
20.30-20.45 Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετά-
φραση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964:
υποδοχή, απόψεις, αντιδράσεις
Ιουλία Δημοπούλου
20.45-21.00 Συζήτηση
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικοί θεσμοί
Συντονισμός: Μαριάννα Λεπίδα & Ζωή Ζιωντάκη
9.00-9.15 Η κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης
για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος
Μαριάννα Λεπίδα
9.15-9.30 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα κατά την πε-
ρίοδο 1992-2012: διερεύνηση μελετών από ελληνικά εκπαιδευ-
τικά περιοδικά
Κατερίνα Βενιοπούλου
9.30-9.45 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις επιπτώσεις της οι-
κονομικής κρίσης στο εκπαιδευτικό έργο και στην εκπαιδευτική
διαδικασία
Ζωή Ζιωντάκη
9.45-10.00 Απόψεις σχολικών συμβούλων προσχολικής εκπαίδευσης για το
επιμορφωτικό τους έργο
Φωτεινή Μπακαλοπούλου
10.00-10.15 O θεσμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: απόψεις Προέδρων
Δροσιά Γούπου
10.15-10.30 Σχέσεις εξουσίας στο Πανεπιστήμιο: μια μελέτη περίπτωσης
Χρυσούλα Καραμπατζάκη
10.30-10.45 Συζήτηση
10.45-11.15 Διάλειμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ V: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Συντονισμός: Μαρία Σκουμπερδή & Μαρία Κουσκούκη
11.15-11.30 Μετανάστευση και πολυπολιτισμική εκπαίδευση: η περίπτωση
του Πολωνικού Σχολείου της Αθήνας
Μαρία Σκουμπερδή
11:30-11:45 Η ακαδημαϊκή πορεία των μουσουλμάνων φοιτητών και φοιτη-
τριών από τη Θράκη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονί-
κης: μελέτη περίπτωσης
Μαρία Κουσκούκη
11:45-12.00 Συζήτηση

ΕΝΟΤΗΤΑ V: Γλώσσα, λογοτεχνία & Πολιτισμικές Σπουδές
Συντονισμός: Όλγα Παντούλη & Εύα Τζένου
12:00-12:15 Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση: αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη του Αναλυτικού Προ-
γράμματος και των Δράσεων Ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας
Παναγιώτα Τσιρώνη
12:15-13:00 Συζητώντας για τη συγκρότηση της υποκειμενικότητας ή όταν
δέκα καθηγήτριες πανεπιστημίου συνάντησαν μία πρώην χρή-
στρια και μαθητές ενός σχολείου φυλακής
Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Όλγα Παντούλη & Εύα Τζένου
13:00-13:15 Punk (αντι)-τελετουργικότητα: μελέτη της ελληνικής punk μου-
σικής σκηνής και οι παιδαγωγικές της επιπτώσεις
Χρυσή-Αικατερίνη Ευθυμιάδου
13.15-13.30 Η βαθμολόγηση των μαθητικών κειμένων στο πλαίσιο του γλωσ-
σικού μαθήματος: βασικές όψεις του ζητήματος και επισημάν-
σεις σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα
Bασίλης Αδαμόπουλος
13.30-13.45 Η ενοποίηση της γνώσης στις προδιαγραφές των «φιλολογικών»
μαθημάτων: μελέτη των προδιαγραφών και της εκπαιδευτικής πράξης
Φλωρεντία Αντωνίου
13.45-14.00 Συζήτηση
14:00 Κλείσιμο Συνεδρίου, Μάρω Δόικου

Χορηγοί του Συνεδρίου:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Γράφημα, φωτοαντίγραφα-εκδόσεις βιβλίων

Οργανωτική Επιτροπή:
Μάρω Δόικου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Νατάσα Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Χοντολίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιοι
Δρ: Γαρυφαλιά-Ελισάβετ Δεληγιάννη, Κρίστη Καραμπατζάκη,
Κωνσταντίνος Μαντζάρης, Άννα Μαρτζιβάνου,
Νίκος Μουράτογλου & Αντώνης Χατζηχρήστος

Γραμματειακή υποστήριξη:
Ιωάννα Παζαρλόγλου

blog: http://neesfones4.blogspot.gr/2016/10/blog-post.html


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved