ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις Επιστροφή    
Ημερίδα για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

 

Αθήνα 23.2.2010, 19:22

Ημερίδα για τη συγκρότηση ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 στο υπουργείο Παιδείας, στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» ώρα 9.00πμ.

Στην ημερίδα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου εθνικού δικτύου Δια Βίου Μάθησης, θα παρουσιαστεί η πρόταση για τη δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με το οποίο όλες οι μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης όλων των βαθμίδων θα συσχετίζονται μεταξύ τους, τα αποτελέσματά τους θα αναγνωρίζονται και θα κατατάσσονται σε επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τα 8 επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η πιστοποίηση των προσόντων θα δομηθεί στη βάση μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και κοινωνικών εταίρων, θα ενισχύει τη διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο σε διαδικασίες Διά Βίου Μάθησης και θα υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Μέσα από τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει την ποιοτική αναβάθμιση της Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, τον εξορθολογισμό του συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων και την εδραίωση μιας γενικότερης κουλτούρας μάθησης με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του.

Ιστορικό
Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή το τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να κάνει κάποιος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μη τυπική ή άτυπη μάθηση, καθώς και από την επαγγελματική και κοινωνική εμπειρία των πολιτών,  δεν αξιοποιούνται.

Το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη διά βίου μάθηση προτείνει τη συγκρότηση εντός του 2010 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για τη δια βίου μάθηση, σε αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό (EQF - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EL:PDF). 

Στόχος του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι η συνολική θεώρηση της μάθησης με έμφαση στα αποτελέσματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων (εκροές),  ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Στην πράξη, θα λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός μετάφρασης και διασαφήνισης των προσόντων που θα επιτρέπει την ευκολότερη ανάγνωση και κατανόησή τους και θα βοηθήσει εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους που επιθυμούν να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα ποικίλων μαθησιακών διαδικασιών, να αλλάξουν μαθησιακή διαδρομή, να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας. 

Με τη συγκρότηση ενός ενιαίου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων όλες οι μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης όλων των βαθμίδων συσχετίζονται μεταξύ τους, τα αποτελέσματά τους αναγνωρίζονται και κατατάσσονται σε επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη τα 8 επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Η πιστοποίηση των προσόντων θα δομηθεί στη βάση μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους και κοινωνικών εταίρων, θα ενισχύει τη διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο σε διαδικασίες διά βίου μάθησης και θα υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πρωταρχικοί χρήστες του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα είναι οι φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, οι εργοδότες που θα μπορούν να συγκρίνουν προσόντα από διαφορετικές μαθησιακές διαδρομές και, φυσικά, τα άτομα που θα αντιμετωπίζουν λιγότερα εμπόδια στην προσωπική και εργασιακή τους ανέλιξη σε ένα πλαίσιο διά βίου μάθησης.

Το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης επιδιώκει την ποιοτική αναβάθμιση της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα, τον εξορθολογισμό του συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων και την εδραίωση μιας γενικότερης κουλτούρας μάθησης με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του.

* Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

 

Πρόγραμμα

09.00 - 9.30: Προσέλευση - Εγγραφές
9.30 - 10.00: Παρουσίαση του πολιτικού πλαισίου για τη δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
10.00 - 10.20: ΕΝΟΤΗΤΑ Α’Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ευρωπαϊκές Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF): Carlo Scatoli, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
10.20 - 10.40: Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και οι εξελίξεις στα κράτη-μέλη: Λουκάς Ζαχείλας, senior expert, Cedefop
 ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
10.40 - 11.00: Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της ΙρλανδίαςJim Murray, Ιρλανδική Αρχή Επαγγελματικών Προσόντων
11.00 - 11.20: Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της ΜάλταςJames Calleja, Αρχή Επαγγελματικών Προσόντων Μάλτας
11.20 -11.30: Διευκρινιστικές Ερωτήσεις
11.30-12.00:  Διάλειμμα
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
12.00 -12.20: Παρουσίαση του προτεινόμενου Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Ευθύμιος Μπάκας, Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης
12.20-13.30: Τοποθετήσεις συμμετεχόντων
13.30 - 13.45 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
Επίλογος - Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Ευθύμιος Μπάκας, Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved