ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Νόμοι Επιστροφή    
Σχέδιο Νόμου: Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας - Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας (14/5/08)


Aθήνα 14.5.2008, 16:33
Δύο σχέδια νόμου που ρυθμίζουν θέματα της ελληνικής αστυνομίας απέστειλε σήμερα προς κατάθεση στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Το πρώτο σχέδιο με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας» ρυθμίζει θέματα του βαθμολογίου, της ενσωμάτωσης των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων στο Σώμα, καθώς και του χαρακτηρισμού των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. ως παραγωγικών.

Με το δεύτερο σχέδιο «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας» ιδρύεται το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Το πρώτο
Με το πρώτο σχέδιο νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση του βαθμολογίου και της υπηρεσιακής εξέλιξης ιδίως των αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μια προσπάθεια εξασφάλισης προσωπικού με αυξημένα προσόντα καθώς και της όσο το δυνατόν ανάλογης και ισότιμης μεταχείρισής του σε σχέση με τους ομοιόβαθμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νέο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης έχει ως στόχο να δημιουργήσει κίνητρο περαιτέρω παραμονής στο Σώμα των αστυνομικών που διαθέτουν πολύτιμη, πολυετή εμπειρία, αποτρέποντας την πρόωρη έξοδο, η οποία, πέραν της απώλειας πολύτιμων στελεχών -που είναι και το πρώτιστο ζήτημα- προκαλεί και σοβαρά προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία ενόψει των δημοσιονομικών και δημογραφικών δεδομένων της χώρας. Επιπλέον, η δυνατότητα καλύτερης βαθμολογικής εξέλιξης λειτουργεί ατομικό κίνητρο στο προσωπικό, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία.

Με τις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης ανέλιξης των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων.
- Διευκολύνεται η εξέλιξη των αξιωματικών, οι οποίοι λόγω της συμφόρησης της επετηρίδας δεν προλαβαίνουν να εξελιχθούν στους ανώτερους βαθμούς.
- Παρέχεται κίνητρο παραμονής του προσωπικού στο Σώμα και επιδιώκεται η ορθολογική και ισορροπημένη υπηρεσιακή του μεταχείριση ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξης.
- Δημιουργούνται προϋποθέσεις βελτίωσης της απόδοσης και αύξησης  του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, μέσω της προσδοκίας για περαιτέρω εξέλιξή τους, με επακόλουθο όφελος για την Υπηρεσία και το δημόσιο συμφέρον.  
- Καθίσταται εφικτή η παραμονή έμπειρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή της πολιτικής τάξης και ασφάλειας και των ειδικότερων προσδιορισμένων στόχων.
- Επιτυγχάνεται η λειτουργικότητα στη διοίκηση των αστυνομικών υπηρεσιών.

Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται η ένταξη και ενσωμάτωση των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας στο αστυνομικό προσωπικό.

Οι Ειδικοί Φρουροί αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο την άσκηση καθηκόντων φρούρησης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος. Οι Συνοριακοί Φύλακες αποτελούν, ομοίως, ειδική κατηγορία, που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης. Στελεχώνουν ως σήμερα τις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης και δίωξης λαθρομετανάστευσης, έχοντας ουσιαστική συνεισφορά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές. Μετά την επιτυχή θητεία αυτών των κατηγοριών προσωπικού, οι αρμοδιότητές τους επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα ν’ ασκούν, πλέον, ουσιαστικά καθήκοντα αστυφύλακα, πλην των καθηκόντων προανακριτικού  υπαλλήλου.

Με την προωθούμενη ρύθμιση, επιδιώκεται η εξάλειψη της ανομοιογένειας στο ένστολο προσωπικό του Σώματος, η εμπέδωση της ομοψυχίας, η ενότητα της προσταγής και της δράσης, χωρίς διακρίσεις που συνεπάγονται σύγχυση και επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, αίρεται η δυσμενής μεταχείριση των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων, οι οποίοι δεν εξελίσσονται περαιτέρω βαθμολογικά και υστερούν σημαντικά στις αποδοχές τους σε σχέση με τους αστυφύλακες.

Με το προκείμενο σχέδιο νόμου, οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται ύστερα από δήλωσή τους στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του αστυφύλακα, διέπονται από το νομικό καθεστώς που ισχύει για το αστυνομικό προσωπικό και έχουν τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις με αυτό, εκτός από την άσκηση καθηκόντων προανακριτικού υπαλλήλου. Οι εντασσόμενοι θα  υποβληθούν σε συμπληρωματική εκπαίδευση, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην εκτέλεση των καθηκόντων που θα ασκούν.

Τέλος, με ειδική διάταξη του σχεδίου νόμου, χαρακτηρίζονται ως παραγωγικές οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπως οι αντίστοιχες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος. Με την ρύθμιση αυτή οι απόφοιτοι των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας θα τυγχάνουν και της ανάλογης, ισότιμης με τους αποφοίτους των άλλων σχολών, υπηρεσιακής αντιμετώπισης. Για την ταυτότητα του λόγου, ως παραγωγικές θεωρούνται και οι αντίστοιχες Σχολές των πρώην Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.

Το δεύτερο
Με το δεύτερο σχέδιο νόμου ιδρύεται Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενο στην εποπτεία του υπουργού Εσωτερικών. 

Κύρια αποστολή του νέου φορέα είναι η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των Αστυνομικών Σωμάτων, με την συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση, ταξινόμηση και έκθεση στο ευρύ κοινό του αρχειακού υλικού που αντανακλά την ιστορική διαδρομή του αστυνομικού θεσμού.

Στην αποστολή του ιδρυόμενου Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας εντάσσεται, περαιτέρω, η οργάνωση συναφούς αντικειμένου συνεδρίων και εκδηλώσεων για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων εθνικού και ευρωπαϊκού μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των διμερών συνεργασιών της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής κάθε μορφής εγκληματικού φαινομένου.

Για την εγκατάστασή του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας έχει επιλεγεί το υφιστάμενο κτίριο των πρώην Σχολών Χωροφυλακής, στην Λ. Μεσογείων, ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία, στις εγκαταστάσεις του οποίου έχουν εκπαιδευθεί πολλές γενιές αστυνομικών. 

* Ακολουθούν τα δύο σχέδια νόμου.

 

----------------------------


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

¶ρθρο   1
Σύσταση οργανικών θέσεων
1. Συνιστώνται οργανικές θέσεις αξιωματικών που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων ως εξής:
-  αστυνομικοί υποδιευθυντές 10
-  αστυνόμοι  α΄   42
-  αστυνόμοι  β΄   36
2.  Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.2800/2000 (ΦΕΚ Α΄- 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων :
-  αστυνομικοί υποδιευθυντές   10 θέσεις
-  αστυνόμοι α΄ 46 θέσεις
-  αστυνόμοι β΄ 118 θέσεις
-  υπαστυνόμοι α΄ και β΄ 355 θέσεις».

¶ρθρο 2
Εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων
1. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που προέρχονται από ανθυπαστυνόμους εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή.
2. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9  εφαρμόζονται και για το αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

¶ρθρο 3
Κρίσεις - προαγωγές - αρχαιότητα
1. Για την αξιολόγηση και τις κρίσεις των υπαρχιφυλάκων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους αστυφύλακες.
2. Οι προαγωγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων  7 παρ. 7,  9, 10 παρ. 2 και 11 ενεργούνται ύστερα από απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων.
3. Για το αστυνομικό προσωπικό των άρθρων 7 παρ. 7, 9, 10 και 11 τηρείται αντίστοιχη επετηρίδα. Η αρχαιότητα του προσωπικού αυτού σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού αυτού. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού, οι υπαστυνόμοι β΄ και υπαστυνόμοι α΄ που προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 είναι πάντα νεότεροι από τους ομοιοβάθμους τους αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και από τους ομοιοβάθμους τους αξιωματικούς του ν.δ.649/1970 (ΦΕΚ Α΄- 176) που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, ενώ οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι είναι πάντα νεότεροι των ομοιοβάθμων τους ανακριτικών υπαλλήλων.

¶ρθρο 4
Μεταθέσεις
1.Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.100/2003 (ΦΕΚ Α΄- 94) για τις μεταθέσεις, το αστυνομικό προσωπικό κατανέμεται ως εξής:
α. σε οργανικές θέσεις αστυφυλάκων κατανέμονται ισομερώς αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα και
β.  σε οργανικές θέσεις ανθυπαστυνόμων – αρχιφυλάκων κατανέμονται ισομερώς αρχιφύλακες, ανθυπαστυνόμοι, υπαστυνόμοι β΄ και υπαστυνόμοι α΄ που κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου – αρχιφύλακα.
2.  Όταν ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των κατά περίπτωση βαθμών ή οι θέσεις δεν καλύπτονται κατά βαθμό ισομερώς, τότε οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο για κάθε κατηγορία.

ρθρο 5
Αύξηση οργανικών θέσεων ανωτάτων και ανωτέρων αξιωματικών
Οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2800/2000, όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά έντεκα (11) στο βαθμό του ταξιάρχου αστυνομίας, σαράντα (40) στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και εκατόν μία (101) στο βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή και διαμορφώνονται ως εξής:  ταξίαρχοι αστυνομίας  65,  αστυνομικοί διευθυντές  230,  αστυνομικοί υποδιευθυντές  500.

ρθρο 6
Προαγωγές αστυνόμων α΄ και αστυνομικών υποδιευθυντών
1.  Αστυνόμοι α΄ και αστυνομικοί υποδιευθυντές προερχόμενοι από  τη Σχολή Αξιωματικών,  οι  οποίοι  κρίνονται  ως  ευδοκίμως   τερματίσαντες  τη  σταδιοδρομία τους, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας  εκτός  οργανικών θέσεων,  στους βαθμούς του αστυνομικού υποδιευθυντή και αστυνομικού διευθυντή οι αστυνόμοι α΄ και στους βαθμούς του αστυνομικού διευθυντή και ταξιάρχου οι αστυνομικοί υποδιευθυντές, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και αποστρατεύονται ύστερα από τριάντα (30) ημέρες με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.
2. Οι αστυνόμοι α΄ που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, προάγονται εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προς προαγωγή προϋποθέσεις, στο βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση 18 ετών πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού. Οι δικαιούμενοι προαγωγής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προάγονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2009. Στον ίδιο χρόνο προάγονται και όσοι αποκτούν τις προϋποθέσεις προαγωγής μέχρι τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων του έτους αυτού.

ρθρο 7
Βαθμολογική εξέλιξη ανθυπαστυνόμων
1. Oι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄ ύστερα από ευδόκιμη αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2.  Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον έχει συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό του, το τριακοστό δεύτερο (32) έτος της ηλικίας του και δεν υπερβαίνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48) έτος της ηλικίας του, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.
3. Το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των αξιωματικών που θα πληρωθούν μέσα στο επόμενο έτος με προαγωγή αποφοίτων του  Τ.Ε.Μ.Α.  Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 12% ούτε μεγαλύτερος του 20% του συνόλου των οργανικών θέσεων των αξιωματικών της κατηγορίας αυτής κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης. 
4. Για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα λοιπά συναφή θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ.190/1996 (ΦΕΚ Α΄- 153) και του π.δ.82/2006 (ΦΕΚ Α΄- 86). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, εισάγονται όλοι όσοι ισοβαθμούν στη θέση αυτή.
5. Ανθυπαστυνόμοι που καλούνται προς φοίτηση, κωλυόμενοι κατά το χρόνο εισόδου στη Σχολή, για λόγους υγείας ή κύησης ή λοχείας ή άδειας μητρότητας ή άδειας άνευ  αποδοχών  ή  διαθεσιμότητας,  εφόσον  στην τελευταία περίπτωση δεν επακολούθησε επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής, καλούνται προς φοίτηση στην επόμενη, μετά την άρση του κωλύματος αυτού, εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Αν αποφοιτήσουν ευδόκιμα, εντάσσονται, ανάλογα με το βαθμό επίδοσής τους,  στην επετηρίδα μαζί με  τους  αποφοιτήσαντες συναδέλφους  τους  κατά την  εκπαιδευτική περίοδο κατά την οποία κλήθηκαν για πρώτη φορά να φοιτήσουν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους ανθυπαστυνόμους των οποίων η φοίτηση στο ΤΕΜΑ διακόπτεται για τους ίδιους ως άνω λόγους. Για τους τελούντες στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου,  η κατάστασή τους αυτή δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  πρόταση προς φοίτηση ή συμμετοχή στις εξετάσεις, οι καλούμενοι όμως προς φοίτηση παραπέμπονται στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 55 του π.δ.584/1985 (ΦΕΚ Α΄- 205), για να αποφανθεί αν η υγεία τους επιτρέπει ακινδύνως την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν κρίνονται ικανοί ή αρνούνται την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση.
6. Οι ανθυπαστυνόμοι που προάγονται επ΄ ανδραγαθία στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄, εισάγονται, ύστερα από αίτησή τους, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων κατά τη πρώτη μετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική σειρά και εξελίσσονται  σύμφωνα  με  τις διατάξεις  οι οποίες  αφορούν  τους αξιωματικούς του ν.δ.649/1970 (ΦΕΚ Α΄- 176). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους προαγόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 9 του ν.1481/1984 (ΦΕΚ Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.3103/2003 (ΦΕΚ  Α΄- 23).
7. Οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 που δεν προάγονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, προάγονται με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά, το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον είναι γραμμένοι σε πίνακα διατηρητέων. Οι ανωτέρω υπαστυνόμοι β΄ εξομοιώνονται με αξιωματικούς του ν.δ.649/1970 και με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό τους, προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου α΄. Δεν προάγονται οι ανθυπαστυνόμοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και τεθούν σε διαθεσιμότητα, παραπεμφθούν ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, παραπεμφθούν με βούλευμα σε δίκη και η σχετική πειθαρχική τους υπόθεση εκκρεμεί.  Αυτοί κρίνονται εκτάκτως μετά την άρση του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν και, αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων, προάγονται αναδρομικά από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους.
8. Οι υπαστυνόμοι β΄ και υπαστυνόμοι α΄ της προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως ανθυπαστυνόμοι. Οι εν λόγω  υπαστυνόμοι β΄ και υπαστυνόμοι α΄, όταν καταλαμβάνονται  από το όριο ηλικίας  προάγονται,  οι  μεν υπαστυνόμοι β΄ στους βαθμούς του υπαστυνόμου α΄ και αστυνόμου β΄, οι δε υπαστυνόμοι α΄ στο  βαθμό  του  αστυνόμου  β΄,  εκτός οργανικών θέσεων,  τιθέμενοι  εκτός  υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Για τους αξιωματικούς που προάγονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι περί 35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ.24/1997 (ΦΕΚ Α΄- 29).
9. Στους υπαστυνόμους β΄ και υπαστυνόμους α΄, που προάγονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7, απονέμεται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία, εφόσον συμπληρώνουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό και κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
10. Οι ανθυπαστυνόμοι που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7, προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9.  Επίσης οι  Ανθυπαστυνόμοι της παρ. 6 που προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄ και δεν εισάγονται ή δεν αποφοιτούν ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται στους βαθμούς του υπαστυνόμου α΄ και αστυνόμου β΄ εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.

¶ρθρο 8
Εξέλιξη αποφοίτων Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)
1.  Οι υπαστυνόμοι β΄ απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή.
2. Οι αξιωματικοί απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α., προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από  το όριο ηλικίας εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό ο μισθός του οποίου τους απονεμήθηκε, όχι όμως πέραν του βαθμού του αστυνομικού διευθυντή οι αστυνόμοι α΄ και οι αστυνομικοί υποδιευθυντές και πέραν του βαθμού του αστυνομικού υποδιευθυντή οι υπαστυνόμοι β΄, υπαστυνόμοι α΄ και αστυνόμοι β΄, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι αστυνόμοι α΄ και αστυνομικοί υποδιευθυντές στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή λαμβάνουν πλήρη βασικό μισθό ταξιάρχου ένα (1) μήνα πριν την αποστρατεία τους.

¶ρθρο 9
Εξέλιξη αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του ν.2226/1994
1. Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν.2226/1994 (ΦΕΚ Α΄- 122) προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα.
2.  Οι ανθυπαστυνόμοι της προηγούμενης παραγράφου που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που ισχύει κάθε φορά, προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας στους βαθμούς του υπαστυνόμου β΄ και υπαστυνόμου α΄ εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο  προήχθησαν,  εξομοιούμενοι  με  αξιωματικούς  του ν.δ.649/1970.  Οι  διατάξεις  της
παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για ανθυπαστυνόμους προερχόμενους από αρχιφύλακες μη ανακριτικούς υπαλλήλους που προήχθησαν επ΄ ανδραγαθία ή με βάση άλλες ειδικές διατάξεις.
3. Οι υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν οργανική θέση αστυφύλακα και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως αστυφύλακες. Οι υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες εκτελούν καθήκοντα αστυφύλακα και οι ανθυπαστυνόμοι καθήκοντα του βαθμού τους. 

¶ρθρο 10
Προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων – υπαρχιφυλάκων – αρχιφυλάκων
1.  Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ.82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθμού τους.
2.  Οι αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους.  Κατ΄ εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον 2 και 3 έτη στο βαθμό, αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.

¶ρθρο 11
Εξέλιξη αστυφυλάκων μη ανακριτικών υπαλλήλων
1.Οι αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα και του αρχιφύλακα με τη συμπλήρωση 12 και 16 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντιστοίχως.
2.  Οι αρχιφύλακες της προηγουμένης παραγράφου που συμπληρώνουν 33 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και αποστρατεύονται με αίτησή τους ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που ισχύει κάθε φορά προάγονται στους βαθμούς του ανθυπαστυνόμου και υπαστυνόμου β΄ εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εξομοιούμενοι με αξιωματικούς του ν.δ.649/1970. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους αρχιφύλακες που έχουν προαχθεί στο βαθμό αυτό επ΄ ανδραγαθία.
3. Οι υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες της παρ. 1 καταλαμβάνουν οργανική θέση αστυφύλακα, εκτελούν καθήκοντα του βαθμού αυτού και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως αστυφύλακες.

¶ρθρο 12
Σύσταση βαθμού υπαρχιφύλακα
1. Στην κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του αστυνομικού προσωπικού, συνιστάται βαθμός υπαρχιφύλακα μεταξύ των βαθμών του αστυφύλακα και του αρχιφύλακα. 
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2800/2000, μετά τη λέξη «αρχιφύλακας» και πριν τη λέξη «αστυφύλακας», προστίθεται η λέξη «υπαρχιφύλακας».
3. Για την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.1481/1984 ο βαθμός του υπαρχιφύλακα αντιστοιχεί στο βαθμό του επιλοχία στην κλίμακα της ιεραρχίας του Στρατού Ξηράς.

ρθρο 13
Έ
νταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό
1. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία, από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.  Η δήλωση ένταξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία που υπηρετεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από τη συμπλήρωση της τριετούς πραγματικής υπηρεσίας και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Οι εντασσόμενοι ως αστυφύλακες καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και τίθενται κατά το έτος ένταξης στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού.  Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται  με  βάση  την ημερομηνία και  τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο εκπαίδευσης. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καταργούνται οι οργανικές θέσεις  των εντασσομένων ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων και συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις αστυφυλάκων. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 19 παρ. 3 περίπτ. γ΄ του ν.2800/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων καθώς και οι οργανικές θέσεις των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που δεν εντάσσονται καταργούνται. ΄Οσοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την ένταξη ή δεν υποβάλλουν δήλωση ένταξης  λογίζεται ότι έχουν υποβάλει αίτηση απόλυσης και απολύονται.
2. Οι εντασσόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε συμπληρωματική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, το ειδικότερο περιεχόμενό της, η διάρκεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν δικαιούνται οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζημίωσης, εφόσον η εκπαίδευσή τους αυτή πραγματοποιείται εντός του νομού όπου υπηρετούν.
3. Οι διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους κατά τα ανωτέρω  ως αστυφύλακες. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός  για τους εντασσόμενους υπολογίζεται από τη χρονολογία κατάταξής τους ως ειδικών φρουρών ή συνοριακών φυλάκων στο οικείο κέντρο εκπαίδευσης. Στα θέματα μεταθέσεων για τον υπολογισμό των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) του άρθρου 3 του π.δ.100/2003 ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία μονιμοποίησή τους, ενώ ο προβλεπόμενος από το άρθρο 12 του ιδίου προεδρικού διατάγματος ελάχιστος χρόνος για την υποβολή αίτησης μετάθεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία ένταξης. Κατ’εξαίρεση, για τους αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης μετάθεσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους.
4. Οι εντασσόμενοι στο αστυνομικό προσωπικό κατά τα ανωτέρω λαμβάνουν από την ημερομηνία της ένταξής τους πλήρεις αποδοχές και μισθολογικές προαγωγές  αστυφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2838/2000 (ΦΕΚ Α΄- 179), όπως ισχύουν. Για τις μισθολογικές προαγωγές προσμετρείται και ο χρόνος υπηρεσίας ως ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα, καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2838/2000.
5. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων που συνιστώνται με την πράξη ένταξης κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.2800/2000, στις Υπηρεσίες όπου ήταν κατανεμημένες οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που καταργούνται. Οι εντασσόμενοι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ως αστυφύλακες τοποθετούνται στις Υπηρεσίες που υπηρετούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες υπηρετούν υποχρεωτικά για πέντε (5) έτη στις ανωτέρω Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης. Κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες δεν εφαρμόζονται σ΄ αυτούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας των αστυνομικών. Οι ίδιοι αστυφύλακες στο διάστημα του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής μπορούν να μετατεθούν μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκτακτης μετάθεσης που προβλέπονται από τον κανονισμό μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού.
6. Οι ειδικοί φρουροί ή συνοριακοί φύλακες που τελούν σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας, μετά την ένταξή τους ως αστυφύλακες εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό της κατηγορίας αυτής.

ρθρο 14
Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης και μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού
1. Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι παραγωγικές Σχολές. Ως παραγωγικές Σχολές θεωρούνται και οι Σχολές Χωροφυλάκων, Ενωμοταρχών και Ανθυπομοιράρχων του πρώην  Σώματος της Χωροφυλακής, καθώς και οι αντίστοιχες του πρώην Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων.
2.α. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (ΦΕΚ Α΄- 122) αντικαθίστανται με εδάφιο, ως εξής:
«Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ΄ εξάμηνο».
β. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας εφαρμόζονται το επόμενο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκπαιδευτικό έτος.
3. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ Α΄- 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι αστυνομικοί της ως άνω Υπηρεσίας μετά τη λήξη της θητείας τους μετατίθενται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης».
β. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας εφαρμόζονται για το αστυνομικό προσωπικό που μετατίθεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

¶ρθρο 15
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
1.  Οι προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού στους βαθμούς του υπαστυνόμου β΄ και άνω που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 7, 8, 9 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 7 καθώς και των άρθρων 9 και 11, ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου  έχουν πραγματική υπηρεσία πέραν των 3 ετών από τη μονιμοποίησή τους, υποβάλλουν τη δήλωση ένταξης της παρ. 1 του άρθρου 13 εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
3. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους, εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα και λογίζεται ότι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για τη συμμετοχή τους στις προαγωγικές εξετάσεις του π.δ.82/2006.
4. Οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει παρέλθει η προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.241/1999 (ΦΕΚ Α΄- 200) για τη δήλωση υπαγωγής στο όριο ηλικίας του 55ου έτους, μπορεί να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο όριο ηλικίας αυτό με έγγραφη δήλωσή τους, που υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1)  μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 5. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 5 θα γίνει κατά τις τακτικές κρίσεις των αξιωματικών του έτους 2009.
 6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν προαγωγές προσωπικού δεν ισχύουν αναδρομικά, δε θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών και δε δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών σε καμία περίπτωση.

ρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται :
α. Οι προαγωγικές εξετάσεις του άρθρου 28 του ν.1481/1984 (ΦΕΚ Α΄- 152) για το βαθμό του ανθυπαστυνόμου.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1339/1983 (ΦΕΚ Α΄ - 35).

¶ρθρο 17
Έ
ναρξη ισχύος
Η ισχύς των  διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 1-1-2009.

Αθήνα ... 2008 

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 

----------------------------

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας

ρθρο 1
Σύσταση
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας» (ΠΟ.Κ.Ε.Α.), με έδρα την Αθήνα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα και σε άλλες πόλεις.  Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου καθορίζεται η σφραγίδα και το έμβλημα του ΠΟ.Κ.Ε.Α.
2. Το ΠΟ.Κ.Ε.Α. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
3. Η επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας» (ΠΟ.Κ.Ε.Α.) και το έμβλημά του ανήκουν αποκλειστικά στο παραπάνω νομικό πρόσωπο, απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οιασδήποτε επιχειρήσεως ή οποιουδήποτε τρίτου.
4. Η εγκατάσταση του ΠΟ.Κ.Ε.Α. θα γίνει στην περιοχή «Γουδί» του Δήμου Αθηναίων στο δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 193 Αθηνών, διοικητικής και διαχειριστικής αρμοδιότητας της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, Λεωφόρος Μεσογείων 96 και συγκεκριμένα στο υφιστάμενο κτίριο των πρώην Σχολών Χωροφυλακής, το περίγραμμα του οποίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του π.δ. της 24-9-2001 (ΦΕΚ 871 Δ΄). Στο κτίριο αυτό καθορίζονται χρήσεις για Πολιτιστικά Κέντρα και εν γένει Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Χώρους Συνάθροισης Κοινού. Επιτρέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου αυτού καθώς και  η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής προς εξυπηρέτηση των σκοπών του ΠΟ.Κ.Ε.Α. και ιδίως για τη δημιουργία χώρων Μουσείου, Βιβλιοθήκης, Εκδηλώσεων και Λέσχης.  Στον αύλειο χώρο που περικλείεται από τις πτέρυγες του κτιρίου επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες προσβάσεις προς τους υπόγειους χώρους και οι απαραίτητες διαμορφώσεις για την ασφάλεια του κτιρίου.
5. Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος της 24-9-2001 (ΦΕΚ 871 Δ΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« ¶ρθρο 2
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων για την ανέγερση κτιρίων Διοίκησης ορίζονται ως εξής :
1. Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια ορόφων :
α. του κτιρίου του χώρου με στοιχεία 1, 2, 3, 4,  1   : 28.000 τ.μ. και
β. του κτιρίου του χώρου με στοιχεία 5, 6 , 7 , 8,  5 :15.000 τ.μ.
2. Καθορίζεται περίγραμμα των υφισταμένων κτιρίων Ιερού Ναού και Σχολών Χωροφυλακής όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο διάγραμμα του άρθρου 1.
3. Καθορίζεται κόκκινο περίγραμμα εντός του οποίου ανεγείρεται το κτίριο του χώρου με στοιχεία 5, 6, 7, 8, 5 όπως φαίνεται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα. Καταργείται το κόκκινο περίγραμμα εντός του οποίου ανεγείρεται το κτίριο του χώρου με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 1 που φαίνεται στο ως άνω διάγραμμα και καθορίζεται ως μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια τα 4.500 τ.μ.
4. Ορίζονται ως μέγιστο ύψος του κτιρίου του χώρου 1, 2, 3, 4, 1 τα  27,00 μ.».
6. Εντάσσονται στον κοινόχρηστο χώρου πράσινου Ο, Π, Ρ, Σ, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, Η, Ω, Β΄, Γ΄, Ε΄, Υ, Ο που αναφέρεται στο άρθρο 1 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, το κτίριο (κατασκευής προ του 1955) στο οποίο λειτουργεί σήμερα ο Παιδικός Σταθμός της Ελληνικής Αστυνομίας, το εκκλησάκι της Παναγίας ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ ή ΧΕΛΩΝΟΥΣ (έτος κατασκευής 1607) που βρίσκεται πλησίον του ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και, επιπρόσθετα, δρόμοι χαμηλής κυκλοφορίας και ελικοδρόμιο που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων.
7. Για την επισκευή, τον εκσυγχρονισμό, τα έργα υποδομής, αλλά και για τη λειτουργία, τη θέρμανση, τον καθαρισμό, τη φύλαξη και την ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή για μέρος των ανωτέρω, μπορεί να συνάπτεται από το Δημόσιο σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με το ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α΄- 232).

¶ρθρο 2
Εποπτεία
Το ΠΟ.Κ.Ε.Α. εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η εποπτεία αφορά τη νομιμότητα των πράξεών του, τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο και την έγκριση του προϋπολογισμού του.

¶ρθρο 3
Σκοπός
1. Σκοπός του ΠΟ.Κ.Ε.Α. είναι α) η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των αστυνομικών Σωμάτων, η συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση και έκθεση των κειμηλίων και του αρχειακού υλικού ή άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στην ιστορική εξέλιξη του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα, όπως  όπλα, πυρομαχικά και εξαρτήματα, σημαίες, στολές, σήματα, αναπαραστάσεις και χάρτες μαχών, χειρόγραφα και αναμνηστικά, βιβλία και πάσης φύσεως έγγραφα και αντικείμενα που σχετίζονται με την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων, και β) η οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού το ΠΟ.Κ.Ε.Α.:
α. συγκεντρώνει, ταξινομεί και εκθέτει στο ευρύ κοινό, υλικό, εξοπλισμό και γενικότερα εκθέματα που σχετίζονται με την ιστορική διαδρομή του αστυνομικού θεσμού,
β. εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για την ιστορία του αστυνομικού θεσμού, για λογαριασμό ή σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλους φορείς,
γ. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
δ. παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την ταξινόμηση και τη συντήρηση ιστορικού αρχείου και υλικού,
ε. διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση των εκθεμάτων του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
στ. οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα,
ζ. οργανώνει βιβλιοθήκη και εκδίδει περιοδικά, βιβλία και επιστημονικές μελέτες και
η. αναπτύσσει οιαδήποτε άλλη συναφή με τον σκοπό του δραστηριότητα.
3. Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να αναθέτει στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. ερευνητικά προγράμματα και  μελέτες σε θέματα συναφή προς το αντικείμενό του.|
4. Στα ερευνητικά προγράμματα του ΠΟ.Κ.Ε.Α. δύναται να απασχολούνται, μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, και μεταπτυχιακοί ερευνητές ή υπότροφοι στο πλαίσιο διεξαγόμενης μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής.
5. Το ΠΟ.Κ.Ε.Α. συγκεντρώνει υλικό από:
α. οποιαδήποτε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Το υλικό αυτό περιέρχεται στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. αυτοδικαίως, με τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής φύλαξης απ΄ αυτές,
β. υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, δικαστικές αρχές, για αντικείμενα που απετέλεσαν μέσα τέλεσης εγκλήματος, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ποινικής διαδικασίας,
γ. αγορές που πραγματοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών και
δ. δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, τις οποίες αποδέχεται με απόφασή του το Δ.Σ. ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.
6. Το υλικό που συγκεντρώνεται και φυλάσσεται στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. αποτελεί υλικό του Δημοσίου,  απαγορευομένης της εκποίησης ή δωρεάς αυτού.
7. Αντικείμενα ή κειμήλια αστυνομικού ενδιαφέροντος που τελούν υπό την κατοχή ή κυριότητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,  ιερών μονών και ιδιωτών, μπορούν να παρακατατίθενται προς φύλαξη και έκθεση στο ΠΟ.Κ.Ε.Α.,  μετά από απόφαση του Δ.Σ.

¶ρθρο 4
Όργανα Διοίκησης
1.  Τα όργανα διοίκησης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. είναι:
α. Το  Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.
2. Τα όργανα διοίκησης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. απαιτείται να διαθέτουν  αξιόλογο επιστημονικό έργο στους τομείς της πολιτικής και στρατηγικής εθνικής και διεθνούς ασφάλειας ή της αντεγκληματικής πολιτικής ή να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της ασφάλειας σε συνδυασμό με επαρκή εμπειρία στη διοίκηση.

¶ρθρο 5
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τρία μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους γίνεται με την ίδια διαδικασία. Μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Δ.Σ. αυτά εξακολουθούν να εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι το διορισμό νέου Δ.Σ. για εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα και έκτακτα όποτε απαιτείται.
2. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
3. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΠΟ.Κ.Ε.Α. που ορίζεται από τον Διευθυντή του.

¶ρθρο 6
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. και αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του  ή με την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα:
α. Σχεδιάζει και οργανώνει τις γενικότερες δράσεις και τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου.
β. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει το έργο των Τμημάτων του ΠΟ.Κ.Ε.Α.
γ. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό καθώς και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων πριν την υποβολή τους στον Υπουργό Εσωτερικών.
δ. Αναθέτει σε επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, την πραγματοποίηση ερευνών ή εργασιών για θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του ΠΟ.Κ.Ε.Α.
ε. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών, εισφορών τρίτων, κληρονομιών και κληροδοσιών.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το ΠΟ.Κ.Ε.Α. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.

¶ρθρο 7
Διευθυντής - Αναπληρωτής Διευθυντής
1. Ο διευθυντής του ΠΟ.Κ.Ε.Α. προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται.
2. Ο διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Διευθύνει το ΠΟ.Κ.Ε.Α., συντονίζει τη δράση των τμημάτων του και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
β. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.
γ. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το πλαίσιο της γενικότερης δράσης του ΠΟ.Κ.Ε.Α.
δ. Μεριμνά για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής.
ε. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις του Δ.Σ.
3. Στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναπληρωτής διευθυντής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Ο αναπληρωτής διευθυντής είναι άμεσος βοηθός του διευθυντή, αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή το Δ.Σ.  

¶ρθρο 8
Λοιπό προσωπικό
1.  Στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. αποσπάται εν ενεργεία προσωπικό υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Αρχηγού του οικείου Σώματος ή Υπηρεσίας. Επίσης δύναται να αποσπώνται εξειδικευμένοι ερευνητές ή ειδικοί επιστήμονες, τεχνικοί και δημόσιοι υπάλληλοι από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, μετά από πρόταση του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Στην απόφαση ορίζεται ο χρόνος της απόσπασης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, με δυνατότητα μίας ανανέωσης ισόχρονης διάρκειας.
2. Ο χρόνος της απόσπασης του προσωπικού της προηγουμένης παραγράφου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που το προσωπικό ανήκει οργανικά. Οι αποσπώμενοι στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.

¶ρθρο 9
Πόροι - Οικονομικός έλεγχος - Διαχείριση - Διάλυση
1. Οι πόροι του ΠΟ.Κ.Ε.Α. προέρχονται από:
α. Τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας προς αντιμετώπιση των πάγιων λειτουργικών εξόδων του.
β. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όλων των εμπλεκομένων σε θέματα ασφάλειας υπουργείων για την εκτέλεση ερευνητικού έργου.
γ. Προσφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, Ταμεία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
δ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την παραχώρηση χρήσης εκθεμάτων του.
ε. Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές.
2. Οι πόροι του ΠΟ.Κ.Ε.Α., από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος, ο οποίος κινείται με ευθύνη του Διευθυντή του. Η ανάληψη από τον λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική εντολή του Διευθυντή  ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
3. Μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους από ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές, που ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΠΟ.Κ.Ε.Α.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται μέρος του αδιάθετου υπολοίπου του κατ΄ έτος ισολογισμού του Κέντρου, το οποίο μεταφέρεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.  Με την ίδια απόφαση προβλέπεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
5. Τα θέματα που αφορούν τις συμβάσεις προμηθειών, παροχής έργου και υπηρεσιών του ΠΟ.Κ.Ε.Α. ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Το ΠΟ.Κ.Ε.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόμενο από αυτό εξοπλισμό που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ισχύοντος κάθε φορά κοινοτικού δικαίου.
7. Σε περίπτωση διάλυσης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Δημόσιο. Η εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

¶ρθρο 10
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Η οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων του ΠΟ.Κ.Ε.Α., καθώς και η κατάργηση, συγχώνευση ή δημιουργία νέων τμημάτων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποδοτική λειτουργία του ΠΟ.Κ.Ε.Α. ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ρυθμίζεται ο τρόπος συνεργασίας του ΠΟ.Κ.Ε.Α. με άλλους συναφείς φορείς στα πλαίσια της αποστολής του.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή του ΠΟ.Κ.Ε.Α. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ.

¶ρθρο 11
Έ
ναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου  αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα ... 2008 

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved