ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Νόμοι Επιστροφή    
Σχέδιο Νόμου: Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης» (23/5/08)


Αθήνα 23.5.2008, 10:49
Σχέδιου νόμου για την Ίδρυση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης», παρουσίασε ο υπουργός Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπης (θα το βρείτε παρακάτω).

Κατά την παρουσίασή του ο υπουργός είπε ότι η νομική μορφή επιλέχθηκε με γνώμονα την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια, δύο απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας ενός μουσείου διεθνούς εμβέλειας, που ασφαλώς θα λειτουργεί κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του υπουργείου Πολιτισμού.

Το μουσείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό το προσεχές φθινόπωρο. Ήδη στην αίθουσα του Παρθενώνα έχουν τοποθετηθεί όλα τα εκθέματα σε μορφή αντιγράφων, έτσι ώστε σύντομα να αρχίσει η αντικατάστασή τους με τα πρωτότυπα, ενώ στην αίθουσα των υπωρειών της Ακρόπολης τοποθετήθηκαν εικόνες των εκθεμάτων, σε κλίμακα ένα προς ένα, που δίνουν μια πλήρη εντύπωση του πως θα είναι ο χώρος ολοκληρωμένος. Στην αίθουσα των αρχαϊκών γλυπτών υπάρχει ένα πρόπλασμα της αίθουσας, σε κλίμακα 1 προς 20, με εκθέματα σε μικρογλυπτική, επιτρέπει την γρήγορη οργάνωση του εκθεσιακού χώρου.

Το μουσείο είναι ήδη καταχωρημένο, πριν ακόμα ξεκινήσει την λειτουργία του, ως ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου.

* Ακολουθεί το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης»

Προς την Βουλή των Ελλήνων
Ι. Γενικά επί του Νομοσχεδίου

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης»

Άρθρο 1
Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης», με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Άρθρο 2
Σκοπός
1. Ο σκοπός του Μουσείου περιλαμβάνει: τη συγκέντρωση, τη προστασία, μελέτη, ανάδειξη και προβολή των μνημείων της Ακρόπολης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα κινητά αρχαιολογικά ευρήματα και τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του συνόλου του Ιερού βράχου της Ακρόπολης θα στεγάζονται στο Μουσείο για ασφαλή φύλαξη, προστασία, συντήρηση, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση, έκθεση και παρουσίαση στο ελληνικό και διεθνές κοινό.
Μεταξύ των σκοπών του το Μουσείο είναι να κάνει προσιτούς τους παγκοσμίου σημασίας αρχαιολογικούς θησαυρούς του στους επισκέπτες του, τους ειδικούς επιστήμονες και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμβάλει στην προώθηση της ιστορικής και αρχαιολογικής γνώσης, στην αισθητική καλλιέργεια την δημιουργική σκέψη και εν γένει την σύγχρονη αντίληψη περί κλασσικής παιδείας. Το Μουσείο λαμβάνει όλες τις ενδεδειγμένες πρόνοιες για διευκόλυνση της πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά του σε άτομα με ειδικές ανάγκες, φροντίζει για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νεοτερικών παιδευτικών λειτουργιών, για την εφαρμογή συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας προς ενημέρωση του κοινού, για την προώθηση του διεθνούς χαρακτήρα του. Συμβάλλει στην προβολή του Αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, στην ανάδειξή του σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην αποδοχή, ασφαλή φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση, έκθεση και παρουσίαση στο ελληνικό και διεθνές κοινό κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων και αρχιτεκτονικών γλυπτών του συνόλου του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, για την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, καθώς και την προσφορά πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας και ψυχαγωγίας, την προβολή παγκόσμιας σημασίας αρχαιολογικών θησαυρών, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες του, τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού των μελετητών και κάθε ενδιαφερόμενου, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, την προαγωγή της κατανόησης και της εκτίμησης της αρχαίας αρχιτεκτονικής και πλαστικής τέχνης, τη διεύρυνση του κοινού και τη συνεργασία με άλλα μουσεία του παγκοσμίου δικτύου.
2. Ο σκοπός του Μουσείου εκπληρώνεται ιδίως με:
α) την προβολή, ασφαλή διαφύλαξη και συντήρηση των συλλογών, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές,
β) την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη χρήση των πλέον σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, για τη σύνταξη καταλόγων των έργων και τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών που συμβάλλουν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της επιστήμης της Ιστορίας της Τέχνης,
γ) την συγκρότηση συλλογής κινητών μνημείων, έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και αντικειμένων τέχνης, χαρακτικής, νέων μορφών τέχνης και σπανίων καλλιτεχνικών εκδόσεων, είτε με αγορές είτε με δωρεές και κληροδοτήματα,
δ) την έκθεση, σε μόνιμη βάση, των συλλογών, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους,
ε) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Μουσεία ή παρεμφερείς έγκυρους πολιτιστικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς,
στ) την εκπόνηση, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων, ως και την παραγωγή κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό,
ζ) τη μεμονωμένα ή και από κοινού με ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριοποίησης του Μουσείου, συμμετοχή σε κάθε είδους ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, την προώθηση και την προαγωγή της επιστήμης της αρχαιολογίας, ιδίως στους τομείς της μελέτης και συντήρησης,
η) τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων σε ψηφιακή μορφή για την συγκέντρωση, καταγραφή και μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων της προϊστορικής και κλασσικής αρχαιολογίας, την διασύνδεσή της με διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, την ανταλλαγή στοιχείων, ερευνητικών πορισμάτων,
θ) τη δημιουργία προτύπων εργαστηρίων συντήρησης και επιστημονικής μελέτης αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης, με απόκτηση, χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού και μεθόδων υψηλής τεχνολογίας,
ι) τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών και παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκθέσεων ή άλλων συναφών προς το σκοπό του θεμάτων,
ια) την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου για την επίτευξη των σκοπών του, την ανάπτυξη και εμπλουτισμό κατάλληλου ιστοχώρου με διαδραστικό περιεχόμενο που να απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό,
ιβ) την ίδρυση παραρτημάτων στο εσωτερικό και στο υπόλοιπο κόσμο, που καλύπτουν τις καλλιτεχνικές, επιστημονικές, τεχνικές και φυλακτικές ανάγκες τους και τη φροντίδα για την καλή λειτουργία τους,
ιγ) την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.
ιδ) την καθιέρωση του θεσμού «Φίλοι του Μουσείου Ακρόπολης», σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ιε) τη πρόσληψη και απασχόληση με κάθε επιτρεπόμενη σχέση εργασίας κατάλληλου προσωπικού αναλόγων προσόντων,

Άρθρο 3
Περιουσία
1. Στο Μουσείο περιέρχονται κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα:
α) το υπό κατασκευή κτήριο, στο οποίο θα στεγαστεί το «Μουσείο Ακρόπολης», καθώς και ο περιβάλλον αυτού χώρος, που ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και
β) τα απαλλοτριωθέντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου γειτονικά ακίνητα του κτηρίου του Μουσείου.
2. Στο Μουσείο παραχωρούνται κατά χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως για συντήρηση, φύλαξη και έκθεση, τα υφιστάμενα και όσα στο μέλλον ανευρεθούν κινητά μνημεία και έργα τέχνης του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Για την κατά χρήση παραχώρηση αυτή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με πλήρη περιγραφή των εκθεμάτων.
3. Οι μεταβιβάσεις και παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Άρθρο 4
Πόροι - Διαχειριστικά θέματα
1. Πόροι του Μουσείου είναι:
α) πρόσοδοι από το τέλος επίσκεψης του Μουσείου.
β) πρόσοδοι από εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού με χρήση συμβατικών ή και τεχνολογικά προηγμένων εφαρμογών (όπως το διαδίκτυο), πωλήσεις και ανταλλαγές έργων τέχνης που γίνονται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του νόμου και, γενικώς, οι πρόσοδοι από όλες τις επιτρεπτές και συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητες.
γ) Οι επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.
δ) Οι κοινοτικές και εθνικές επιχορηγήσεις και τα ειδικά κοινοτικά προγράμματα.
ε) Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές.
στ) Έσοδα από την διαχείριση δικαιωμάτων των μνημείων που εκτίθενται στο Μουσείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ζ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
2. Το Μουσείο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, και προνομίων του Δημοσίου.
3. Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να καθορίζεται ποσοστό επί των εσόδων του Μουσείου υπέρ Τ.Α.Π.Α.

Άρθρο 5
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, που ασκούν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες.

Άρθρο 6
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από επτά μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τον ορισμό και τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. . Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δύναται να ανανεωθεί για μία ακόμα θητεία. Σε περίπτωση κενής θέσης μέλους στο Δ.Σ., το όργανο εξακολουθεί να λειτουργεί και να λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, μέχρι την κατά τον παρόντα νόμο αναπλήρωσή του, εφόσον τα παραμένοντα μέλη δεν είναι λιγότερα των πέντε.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Μουσείο δικαστικά και εξώδικα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Δ.Σ., και προεδρεύει των συνεδριάσεών του.
4. Το ΔΣ με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Μουσείου σε μέλος του Δ.Σ. ή σε υπάλληλο του Μουσείου.
5. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..
6. Η μηνιαία και ανά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ, του εισηγητή και του γραμματέα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Πολιτισμού.
7. Δεν δύναται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. όποιος έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικότερα εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. όποιος, μετά το διορισμό του, καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του μέλους και αντικαθίσταται.

Άρθρο 7
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τέσσερα μέλη του. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Μουσείου, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα, η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. είναι δυνατή εφόσον τη ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του ή ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
3. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος του Δ.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου προς συζήτηση θέματος.
4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίστανται μόνο τα μέλη, ο γραμματέας, ο εισηγητής και, εφόσον κληθούν, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης νομικής υποστήριξης ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα τρίτα πρόσωπα.
5. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των συνεδριάσεων, φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. και ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα του ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ.
6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.
7. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Μουσείου, οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου.
8. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους γίνεται ειδική μνεία του λόγου απουσίας του. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες αυτών που διαφωνούν.
9. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορηγούνται σε τρίτους με απόφαση του Δ.Σ., μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν έννομο συμφέρον.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Στο Δ.Σ. ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής του Μουσείου, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του οργανισμού του και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του Μουσείου, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, για το προσωπικό του Μουσείου, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης του Μουσείου και του απολογισμού του έργου του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου.
Ειδικότερα το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου, ή και των καθ’ ύλην προϊσταμένων των αρμοδίων διευθύνσεων του Μουσείου,
α) Αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Μουσείου.
β) Αποφασίζει για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Μουσείου.
γ) Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, κληροδοσιών και κάθε είδους τακτικών ή έκτακτων εισφορών.
δ) Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του, που αφορά το Μουσείο.
ε) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Μουσείου.
στ) Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει στο Υπουργό Πολιτισμού απολογισμό, ισολογισμό και έκθεση πεπραγμένων. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της νομιμότητας της διαχείρισης κάθε χρήσης από Ορκωτούς Ελεγκτές.
ζ) Αποφασίζει, για την συγκρότηση μονίμων και εκτάκτων επιτροπών και ομάδων εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τους σκοπούς του Μουσείου και τις δράσεις του. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. ή στελέχη του Μουσείου. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη του Δ.Σ. ή και από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα του Μουσείου και το Δ.Σ. αποφασίζει για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων.
η) Εγκρίνει την απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου για την σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών με φυσικά πρόσωπα. Η σύναψη και η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και την κείμενη εθνική νομοθεσία.
2. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά τις κείμενες διατάξεις για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου, και οι αποφάσεις του εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Οι δαπάνες του Μουσείου εκτελούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. και υπόκεινται μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Το Δ.Σ. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Μουσείου.

Άρθρο 9
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου
1. Συστήνεται θέση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά.
2. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Μουσείου και ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το Δ.Σ. του Μουσείου.
3. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης προσλαμβάνεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Οι τακτικές αποδοχές του ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Πολιτισμού. Στη θέση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να διορίζεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται ως προς όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος ως προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, ή συνταξιοδοτείται με το βαθμό του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης αν στοιχειοθετεί δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης εποπτεύει και συντονίζει την λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία του. Ιδίως είναι αρμόδιος για:
α) τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, την οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων με τους αρμόδιους Προϊσταμένους για τη συνοχή της λειτουργίας του Μουσείου,
β) την προώθηση της επικοινωνίας και διάχυση της αναγκαίας πληροφορίας και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για την καλύτερη λειτουργία τους,
γ) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Δ.Σ.,
δ) την προετοιμασία και εισήγηση των θεμάτων στο Δ.Σ., και
ε) εν τέλει ασκεί την τρέχουσα διοίκηση του Μουσείου.
2. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ασκεί επίσης τις εξής αρμοδιότητες:
α) εξειδικεύει και εφαρμόζει την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ.,
β) επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του εσωτερικού κανονισμού,
γ) σχεδιάζει το σύνολο των επιστημονικών και διοικητικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτική του Μουσείου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους,
δ) εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το προσωπικό του Μουσείου,
ε) εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού,
στ) παρέχει στο Δ.Σ. κάθε δυνατή πληροφόρηση και επεξήγηση, ιδίως συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού,
ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. των εμπλουτισμό των συλλογών με αγορές, καθώς και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών,
η) αποδέχεται δωρεές, εισφορές ή χορηγίες έως το ποσό των 30.000 Ευρώ,
θ) συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του Μουσείου έως του ποσού που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ,
ι) ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό του Μουσείου,
ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δ.Σ., και
ιβ) εισηγείται στο Δ.Σ. την εκχώρηση επιμέρους αρμοδιοτήτων του στους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Γραφείων ή Τμημάτων του Μουσείου.
3. Με τον Οργανισμό του Μουσείου δύναται να ανατίθενται περαιτέρω αρμοδιότητες στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου, καθώς και να αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητές του οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 11
Υπηρεσίες του Μουσείου - Προσωπικό
1. Στη Γενική Διεύθυνση του Μουσείου υπάγονται:
i) Η Διεύθυνση Συλλογών και Εκθέσεων
ii) Η Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων
iii) Η Διεύθυνση Λειτουργιών
iv) H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
v) Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης και
vi) Tα αυτοτελή Γραφεία: (α)Επικοινωνίας και Προβολής, καθώς και (β) το Γραφείο Συνδρομών, Χορηγιών και Δωρεών.
2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται ο Οργανισμός του Μουσείου, συνιστώνται οι θέσεις προσωπικού και καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης αυτού, η οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και των Προϊσταμένων των λοιπών οργανικών μονάδων αυτού καθώς και των αυτοτελών γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού δύναται να αποσπώνται στο Μουσείο μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πρ. Παυλόπουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. Αλογοσκούφης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. Μ. Λιάπης

 

 

  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης»

Προς την Βουλή των Ελλήνων
Ι. Γενικά επί του Νομοσχεδίου
Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, που αποτέλεσε όραμα όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων από το 1975, και ταυτόχρονα προσδοκία εκατομμυρίων συμπατριωτών μας, και όχι μόνον, σε ολόκληρο τον κόσμο, συνιστά πλέον πραγματικότητα και ταυτόχρονα μείζον Εθνικό αλλά και Παγκόσμιο Αγαθό.
Η δημιουργία του επιβλήθηκε πρωτίστως από τον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, που δεν επέτρεπε περισσότερο την ανάπτυξη και άλλων ενοτήτων, οι οποίες παρέμεναν υποχρεωτικά στεγασμένες στους αποθηκευτικούς χώρους του παλαιού Μουσείου. Δεν επέτρεπε την κατάλληλη μουσειακή παρουσίαση των γλυπτών που έπρεπε να μετακινηθούν από τα μνημεία για λόγους προστασίας τους.
Αξίζει, να σημειωθεί, ότι για κανένα άλλο δημόσιο κτίριο της πατρίδας μας, όσο για το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, δεν υπήρξε τόσο εκτεταμένη δημόσια εκφορά απόψεων και ιδεών, κυρίως μέσω του τύπου, που συνεχίζεται ακόμα αμείωτη ως τις μέρες μας.
Ο σημαντικότερος στόχος του νέου Μουσείου της Ακρόπολης είναι η διαφύλαξη και ανάδειξη των κινητών μνημείων της Ακρόπολης και των αρχιτεκτονικών γλυπτών των κτηρίων της. Ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς παίζουν επιπροσθέτως ουσιαστικό ρόλο για την κατανόηση της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην υπηρεσία αυτών των ιδανικών εντάσσεται η λειτουργία του νέου Μουσείου το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ακόμα ολοκληρωμένο έργο στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων και του στρατηγικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας και του πολιτισμού μας σε όλα τα επίπεδα. Ένα Μουσείο θεματικό και ταυτόχρονα πολυεπίπεδο, που περιλαμβάνει τα μνημεία του Ιερού βράχου κρατώντας το βλέμμα στραμμένο μέσω αυτού σε ολόκληρο τον Κόσμο.
Σύμφωνα με τον παρόντα νόμο προβλέπεται η συγκέντρωση στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν διαχρονικά τόσο κατά τις παλαιές ανασκαφές στον Ιερό βράχο και στις κλιτύες της Ακρόπολης και θα δημιουργήσουν ολοκληρωμένες εκθεσιακές ενότητες.
Στο νέο Μουσείο έχει προβλεφθεί η δυνατότητα για την πλήρη παρουσίαση και έκθεση όλων των γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο αυτών που βρίσκονται στην Ελλάδα όσο και εκείνων που βρίσκονται σε μουσεία του εξωτερικού.
Η νομική μορφή για την σύσταση του νέου Μουσείου της Ακρόπολης επιλέχθηκε με γνώμονα την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια. Δεδομένης τόσο της πρόβλεψης για εποπτεία του από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού όσο και την υποχρέωση τήρησης της κάθε φορά ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονομιάς, κρίθηκε ότι η καταλληλότερη μορφή για την λειτουργία του είναι αυτή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
Το νέο Μουσείο επισημαίνεται ότι θα λειτουργεί υπό τον αυστηρό έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η νομική του μορφή του επιτρέπει να διατηρήσει τις αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας τόσο από το ιδιωτικό τομέα όσο και από το παραδοσιακό δημόσιο και να είναι περισσότερο αποτελεσματικό στην διαχείριση του ρόλου που του ανατίθεται. Στο Μουσείο ανατίθεται η διαχείριση του αγαθού που αναφέρεται στον σκοπό του, όχι η ιδιοκτησία του η οποία και παραμένει στο κράτος.

ΙΙ. Επί των επιμέρους διατάξεων
Άρθρο 1
Με το άρθρο αυτό περιγράφεται το νομικό πρόσωπο του νέου Μουσείου και προσδιορίζεται η νομική του μορφή ως δημοσίου δικαίου, η επωνυμία και η έδρα του και ότι εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Άρθρο 2
Προσδιορίζεται ο πυρήνας του σκοπού του Μουσείου που είναι η προστασία, μελέτη, ανάδειξη και προβολή των μνημείων της Ακρόπολης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναφέρονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του και δίδονται οι κατευθύνσεις αυτής. Παράλληλα διατυπώνονται και περιγράφονται οι τρόποι εκπλήρωσης της αποστολής του, καθώς απαριθμούνται ενδεικτικά τομείς δράσεων και ενεργειών που θα αναλάβει για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτό ρόλου.

Άρθρο 3
Με το άρθρο αυτό προσδιορίζονται η παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα των ακινήτων τα οποία θα χρησιμοποιεί το Μουσείο για την στέγαση των λειτουργιών του καθώς και των κινητών μνημείων τα οποία του παραχωρούνται προς εκπλήρωση του σκοπού του. Κατά τρόπο ρητό προβλέπεται η εξαίρεση των μεταβιβάσεων και παραχωρήσεων χρήσης προς το Μουσείο ακινήτων και κινητών από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα τρίτου.

Άρθρο 4
Σε αυτό το άρθρο αναφέρονται οι πηγές των εσόδων του Μουσείου. Επίσης επισημαίνεται ότι το νομικό πρόσωπο του Μουσείο έχει όλα τα προνόμια που προβλέπονται για το Δημόσιο έναντι κάθε τρίτου. Με την τελευταία παράγραφο δίδεται η εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού να ορίζει το ποσοστό από τα έσοδα του Μουσείου το οποίο θα παρακρατείται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Άρθρο 5
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι τα όργανα της διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 6
Με αυτό το άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, δηλαδή ο αριθμός των μελών του, ο τρόπος επιλογής και η θητεία τους, θέματα εκπροσώπησης του Μουσείου και αναπλήρωσης του Προέδρου, σύγκλισης αυτού, κωλύματα διορισμού και λόγοι έκπτωσης για τα μέλη του, ο τρόπος ορισμού της αποζημίωσής τους.
Ειδικότερα, το ΔΣ του Μουσείου είναι επταμελές και διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφασή του. Ορίζεται ότι η θητεία του είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμα θητεία μετά από την λήξη της πρώτης. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα νομίμου λειτουργίας του μέχρι την αναπλήρωση ελλείποντος μέλους και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος των πέντε.
Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Μουσείου ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΔΣ, όπως και η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, η σύγκληση του συλλογικού οργάνου και η προεδρία των συνεδριάσεων αυτού.
Εξουσιοδοτείται το ΔΣ να αναθέσει την εκπροσώπηση του Μουσείου σε μέλος του ή σε υπάλληλό του.
Καθορίζεται ότι ο Πρόεδρος, εφόσον είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. από ένα μέλος του.
Ορίζεται ότι η μηνιαία και η ανά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ και του γραμματέα θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Πολιτισμού.
Καθορίζεται ως κώλυμα διορισμού μέλους Δ.Σ. του Μουσείου η καταδίκη του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Ορίζονται ως λόγοι έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. η, μετά το διορισμό του, καταδίκη του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και η αδικαιολόγητη απουσία του από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Η τελευταία πάντως οδηγεί σε αυτοδίκαια έκπτωση από τη θέση του μέλους και στην αντικατάστασή του.

Άρθρο 7
Στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Δ.Σ. Μουσείου.
Η παράγραφος 1 ορίζει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται τέσσερα μέλη και ότι η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η παράγραφος 2, ορίζει ότι συνεδριάζει στην έδρα του Μουσείου κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου στην οποία ορίζονται η ημέρα, η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. είναι δυνατή εφόσον τη ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του ή ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Η παράγραφος 3 του άρθρου ορίζει ότι ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος του Δ.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου προς συζήτηση θέματος.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίστανται μόνο τα μέλη, ο γραμματέας, ο εισηγητής και εφόσον κληθεί, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης νομικής υποστήριξης. Ο πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα τρίτα πρόσωπα, τα οποία αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου ορίζεται ότι ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των συνεδριάσεων, φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. και ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα του ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ.
Στην παράγραφο 6 του άρθρου ορίζεται ότι οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.
Στην παράγραφο 7 του άρθρου ορίζεται ότι χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Μουσείου, οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου.
Στην παράγραφο 8 του άρθρου ορίζεται ότι για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους γίνεται ειδική μνεία του λόγου απουσίας του. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες αυτών που διαφωνούν.
Στην παράγραφο 9 του άρθρου ορίζεται ότι αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορηγούνται σε τρίτους με απόφαση του Δ.Σ., μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν έννομο συμφέρον.
Η παράγραφος 10 του άρθρου παραπέμπει για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 8
Σε αυτό το άρθρο προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα ορίζεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του Μουσείου, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του οργανισμού και της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του Μουσείου, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, για το προσωπικό του Μουσείου, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης του Μουσείου και του απολογισμού του έργου του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου.
Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο και στο σημείο (α) έως και (η) εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., ως εξής: ορίζεται ότι αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Μουσείου, για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Μουσείου, για την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, κληροδοσιών και κάθε είδους τακτικών ή έκτακτων εισφορών, ότι εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του, που αφορά το Μουσείο, ότι αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Μουσείου, ότι στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει στο Υπουργό Πολιτισμού απολογισμό, ισολογισμό και έκθεση πεπραγμένων. Επίσης προβλέπεται ότι ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της νομιμότητας της διαχείρισης κάθε χρήσης από Ορκωτούς Ελεγκτές. Επιπρόσθετα ορίζεται ότι αποφασίζει, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου, για την συγκρότηση μονίμων και εκτάκτων επιτροπών και ομάδων εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τους σκοπούς του Μουσείου και τις δράσεις του. Στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. ή στελέχη του Μουσείου. Γίνεται πρόβλεψη ότι το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη του Δ.Σ. ή και από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου. Για τις εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας προβλέπεται ότι υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα του Μουσείου που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων. Στο τελευταίο σημείο του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι το Δ.Σ. εγκρίνει την απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου για την σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών με φυσικά πρόσωπα. Η σύναψη και η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και την κείμενη νομοθεσία. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι το Δ.Σ. αποφασίζει κατά τις κείμενες διατάξεις για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου, και οι αποφάσεις του εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα οικονομικά διαθέσιμα του Μουσείου κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι δαπάνες του Μουσείου εκτελούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. και υπόκεινται μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου ορίζεται ότι το Δ.Σ. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Μουσείου.

Άρθρο 9
Σε αυτό το άρθρο συστήνεται θέση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσής της για ίσο χρόνο κάθε φορά. Ορίζεται η ιεραρχική του θέση ως προϊσταμένου όλων των υπηρεσιών του Μουσείου και προβλέπεται η δυνατότητα να του ανατίθενται αρμοδιότητες από το Δ.Σ. αυτού. Ορίζεται ο τρόπος πρόσληψής του, δηλ. με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, και δίδεται η επιλογή να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Οι τακτικές αποδοχές του ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Πολιτισμού. Στην ίδια διάταξη δίδεται η δυνατότητα στη θέση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να διορίζεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Προβλέπεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται ως προς όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος ως προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, ή συνταξιοδοτείται με το βαθμό του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης αν στοιχειοθετεί δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Άρθρο 10
Σε αυτό το άρθρο ορίζονται κατά τρόπο αναλυτικό οι αρμοδιότητες Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου. Μεταξύ άλλων αυτός εποπτεύει και συντονίζει την λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία του. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων, η οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και η σύγκληση τακτικών συσκέψεων με τους αρμόδιους Προϊσταμένους για τη συνοχή της λειτουργίας του Μουσείου, β) η προώθηση της επικοινωνίας και διάχυση της αναγκαίας πληροφορίας και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για την καλύτερη λειτουργία τους, γ) η αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Δ.Σ., δ) η προετοιμασία και εισήγηση των θεμάτων στο Δ.Σ., και ε) ασκεί την τρέχουσα διοίκηση του Μουσείου.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης α) εξειδικεύει και εφαρμόζει την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ., β) επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του εσωτερικού κανονισμού, γ) σχεδιάζει το σύνολο των επιστημονικών και διοικητικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτική του Μουσείου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους, δ) εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το προσωπικό του Μουσείου, ε) εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού, στ) παρέχει στο Δ.Σ. κάθε δυνατή πληροφόρηση και επεξήγηση, ιδίως συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού, ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. των εμπλουτισμό των συλλογών με αγορές, καθώς και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών κλπ., η) αποδέχεται δωρεές, εισφορές ή χορηγίες έως το ποσό των 30.000 Ευρώ, θ) συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του Μουσείου έως του ποσού που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ, ι) ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό του Μουσείου, ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δ.Σ., και ιβ) εισηγείται στο Δ.Σ. την εκχώρηση επιμέρους αρμοδιοτήτων του στους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Γραφείων ή Τμημάτων του Μουσείου.

Άρθρο 11
Σε αυτό το άρθρο προβλέπεται η βασική διάρθρωση των υπηρεσιών του Μουσείου. Ειδικότερα ορίζεται ότι στη Γενική Διεύθυνση του Μουσείου υπάγονται η Διεύθυνση Συλλογών και Εκθέσεων, η Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, η Διεύθυνση Λειτουργιών, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, καθώς και τα αυτοτελή γραφεία (α) Επικοινωνίας και Προβολής και (β) το Γραφείο Συνδρομών, Χορηγιών και Δωρεών.
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση για την θέσπιση, με Προεδρικό Διάταγμα, του Οργανισμού του Μουσείου. Στον Οργανισμό του Μουσείου συνιστώνται οι θέσεις προσωπικού και καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης αυτού, η οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και των προϊσταμένων των λοιπών οργανικών μονάδων αυτού καθώς και των αυτοτελών γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του.
Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού ώστε μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Μουσείου να δύναται να αποσπά στο Μουσείο μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Άρθρο 12
Σε αυτό το άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πρ. Παυλόπουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. Αλογοσκούφης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. Μ. Λιάπης

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved