ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Νόμοι Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου: Νομικό καθεστώς λειτουργίας εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 12/3/09


Αθήνα 12.3.2009, 18:30
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τις εισπρακτικές εταιρείες, με τίτλο "Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις".

* Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Ι. Γενικό Μέρος: Επί της αρχής
Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τόσο στην εποπτεία της αγοράς, όσο και στην προστασία των καταναλωτών. Σκοπός λοιπόν της όποιας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με σαφείς και στοχευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρεί να ρυθμίσει την αγορά των έως τώρα επονομαζόμενων εισπρακτικών εταιρειών, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και τήρηση σαφών κανόνων σχετικά με τις πρακτικές τους και το πλαίσιο λειτουργίας τους.
Αν και οι εισπρακτικές εταιρείες δραστηριοποιούνται εδώ και αρκετές δεκαετίες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση εμφανίσθηκε σε πιο έντονο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Και αυτό διότι οι δραστηριότητες των εταιρειών αυτών αυξήθηκαν σημαντικά με την ανάπτυξη της αγοράς και των οικονομικών δραστηριοτήτων των καταναλωτών, όπως π.χ. η ανάληψη δανείων και άλλων μορφών οφειλών.
Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκαν φαινόμενα τα οποία συχνά υπερβαίνουν τα όρια της νομιμότητας. Μάλιστα, με αφορμή τα φαινόμενα αυτά, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προχώρησε σε αυτεπάγγελτη έρευνα, από την οποία προέκυψαν τα εξής σημεία:
α) Οι εισπρακτικές εταιρείες αναλαμβάνουν μέσω σύμβασης έργου την είσπραξη ποσών,
β) Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που ακολουθούν πολλές από τις εταιρείες αυτές, για να εισπράξουν οφειλές, παραβαίνουν τις αρχές της ευπρέπειας και του σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη. Είναι δε σύνηθες να οχλούν τον οφειλέτη στην οικία του ή στον επαγγελματικό του χώρο, απειλώντας τον ή ασκώντας ψυχολογική πίεση. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις οι υπάλληλοι των εισπρακτικών εταιρειών παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι των δανειστών ή ως δικηγόροι ή δικαστικοί επιμελητές, και απαιτούν την άμεση εξόφληση των οφειλών, ακόμη και ποσών υψηλότερων των οφειλομένων ή ποσών που προκύπτουν από καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών.
Καταγγελίες για αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών έχει λάβει, κατά καιρούς, και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα, το ζήτημα έλαβε τεράστιες διαστάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία έγιναν επίσης αποδέκτες των παραπόνων των πολιτών.
Καταδείχθηκε έτσι η επιτακτική κοινωνική ανάγκη για επείγουσα ρύθμιση του θέματος με σχετική παρέμβαση της Πολιτείας, μέσω των νομοθετικών οργάνων της, ώστε να καλυφθεί το νομικό κενό που υφίσταται και αποτελεί το γενεσιουργό  αίτιο της αμφισβητούμενης και παράνομης ενίοτε δράσης των εισπρακτικών εταιρειών. Μάλιστα, την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης επεσήμανε και η Τράπεζα της Ελλάδος, έπειτα από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε προς αυτήν η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, αλλά και εκπρόσωποι του κλάδου των εταιρειών αυτών.
Για τον λόγο αυτόν, συστάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που επεξεργάσθηκε εντατικά το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση ειδικού κανονιστικού πλαισίου που θα θέτει τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών αυτών, με γνώμονα τη διαφάνεια στις συναλλαγές τους με τους οφειλέτες.
Κύριο σημείο της πρότασης είναι ο περιορισμός των δραστηριοτήτων των εταιρειών αυτών στην ενημέρωση των πολιτών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, και άρα η απαγόρευση από δω και πέρα της είσπραξης χρηματικών ποσών. Έτσι, οι εταιρείες αυτές ονομάζονται πλέον εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (εφεξής Εταιρείες). Οι Εταιρείες αυτές υποχρεούνται εφεξής να ακολουθούν συγκεκριμένες αρχές κατά την ενημέρωση των οφειλετών. Επίσης, θεσπίζεται μία «μαύρη λίστα» αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών, τις οποίες οι Εταιρείες απαγορεύεται ρητώς να ασκούν. Ακόμη, τίθενται ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί μία Εταιρεία για τη σωστή λειτουργία της, όπως π.χ. κατάλληλες υποδομές, εκπαιδευμένο προσωπικό και διαδικασίες κατά την επικοινωνία με τους οφειλέτες. Μάλιστα, δημιουργείται και Μητρώο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να εντοπίζονται πιο εύκολα οι τυχόν παράνομες Εταιρείες, αλλά και να είναι δυνατός ο έλεγχος των νομίμων. Τέλος, υπάρχουν ειδικές διατάξεις που διαφυλάσσουν το προσωπικό απόρρητο των πολιτών, καθώς και τον σεβασμό στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τίθεται, πλέον, ένα όριο στην καταχρηστική συχνά πρακτική των επίμαχων Εταιρειών και τερματίζεται ένα νοσηρό φαινόμενο επιχειρηματικής δράσης μορφωμάτων κινούμενων, έως τώρα, στα όρια της νομιμότητας, με αποτέλεσμα πολλές φορές την ακραία εκμετάλλευση του πολίτη – καταναλωτή.
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση του προτεινόμενου νομοσχεδίου, στην οποία συμμετείχαν τόσο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και νομικοί του χώρου, όσο και εκπρόσωποι του κλάδου, αλλά και φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η μη κυβερνητική οργάνωση ΚΕΠΚΑ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ά.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα, εκ των οποίων τα τρία πρώτα αφορούν στον σκοπό των προτεινόμενων ρυθμίσεων, στο πεδίο εφαρμογής και στους ορισμούς του σχεδίου νόμου, ώστε να καθίσταται σαφές το πεδίο της συναλλακτικής δραστηριότητας που εμπίπτει στις επίμαχες ρυθμίσεις, καθώς και τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία αυτό καταλαμβάνει. Τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν στις αρχές και στις νόμιμες προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη καθ΄ όλη τα διάρκεια της συναλλαγής, όπως oι αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι εν λόγω Εταιρείες ή οι υπάλληλοί τους, όταν προβαίνουν σε ενημέρωση των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις που οι ίδιες υπέχουν έναντι του νόμου κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν, ώστε να είναι σύννομη η λειτουργία τους, όπως η εγγραφή τους σε σχετικό Μητρώο. Επίσης, προδιαγράφεται η υποχρέωσή τους να τηρούν τη νομοθεσία για το απόρρητο, ενώ οριοθετούνται οι σχέσεις των εταιρειών αυτών με τους δανειστές. Τέλος, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις αποτρεπτικού χαρακτήρα, ενώ ακολουθούν μεταβατικές διατάξεις, που προβλέπουν έναν μεταβατικό χρόνο προσαρμογής για τις ήδη λειτουργούσες Εταιρείες. 

II. Ειδικό Μέρος : Επί των άρθρων
Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, που είναι η θέσπιση ειδικού κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θέτει σαφείς και διαφανείς όρους δράσης και λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Βασικοί στόχοι είναι τόσο η καλύτερη εποπτεία της αγοράς, όσο και η εξάλειψη παράνομων φαινομένων.

Άρθρο 2
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 οριοθετείται το πεδίο δράσης των Εταιρειών, οι οποίες οφείλουν, κατά την άσκηση της συναλλακτικής τους δραστηριότητας, να επιδεικνύουν απόλυτο σεβασμό στις αρχές που θέτει ένα ευνομούμενο κράτος. Έτσι, εξασφαλίζεται η νομιμότητα της δράσης των Εταιρειών αλλά και ο σεβασμός προς τα δικαιώματα του πολίτη, όπως άλλωστε κατοχυρώνονται σε υπέρτερους κανόνες δικαίου, όπως στο Σύνταγμα, αλλά και σε άλλα παραλλήλως ισχύοντα θεσμικά κείμενα. Διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο ότι οι ρυθμίσεις του νόμου αφορούν τόσο στην προστασία του πολίτη, όσο και των επιχειρήσεων, και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συχνά συνάπτουν συμβάσεις πίστωσης για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών. Οι τελευταίες συνιστούν ένα τεράστιο μέγεθος των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα καθημερινά και επιφέρουν με τη σειρά τους πολύ σημαντικές οικονομικές συνέπειες, τόσο σε βάρος του πολίτη όσο και σε βάρος του συνόλου της αγοράς.

Άρθρο 3
Στις διατάξεις του άρθρου 3 προσδιορίζονται για την εξυπηρέτηση του σκοπού του προτεινόμενου σχεδίου νόμου οι έννοιες των οφειλετών, των δανειστών και των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, καθώς, επίσης, προσδιορίζεται εννοιολογικά το περιεχόμενο της ληξιπρόθεσμης οφειλής και της ενημέρωσης των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
Οι ανωτέρω ορισμοί καλύπτουν όλον τον κύκλο των εμπλεκομένων μερών που συμμετέχουν σε μία συναλλαγή, η οποία έχει ως αντικείμενο τη χορήγηση πίστωσης για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών. Ο ορισμός των δανειστών καλύπτει όλους εκείνους τους προμηθευτές που παρέχουν πίστωση, όπως πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, εταιρείες κοινής ωφελείας κ.λπ., όπως αυτοί απαντώνται στη σύγχρονη συναλλακτική δραστηριότητα που απηχεί την ελεύθερη αγορά. Επίσης, οριοθετείται το πεδίο δραστηριότητας των Εταιρειών, το οποίο καταλαμβάνει το στάδιο καθυστέρησης στο οποίο έχει περιέλθει μία οφειλή, έχοντας καταστεί αυτή ληξιπρόθεσμη, και εκτείνεται μέχρι το στάδιο έναρξης δικαστικών ενεργειών. Η ρύθμιση αυτή τελεί σε αρμονία και με την πρακτική που ακολουθείται σήμερα στη σύγχρονη συναλλακτική πραγματικότητα και η οποία υπαγορεύει, για λόγους βέλτιστης διαχείρισης του διοικητικού κόστους που επιβαρύνει τους προμηθευτές, την ανάθεση επιδίωξης είσπραξης της οφειλής σε τρίτα πρόσωπα – εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing). 

Άρθρο 4
Οι διατάξεις του άρθρου 4 οριοθετούν τις αρχές που διέπουν την ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους από τις Εταιρείες. Έτσι, γίνεται σαφές ότι οι Εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα αποκλειστικά και μόνο να οχλούν τους οφειλέτες για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς επίσης και να διαπραγματεύονται τους πιθανούς τρόπους αποπληρωμής των ποσών αυτών. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η είσπραξη απαιτήσεων, αλλά και η υποανάθεση της είσπραξης σε τρίτους, καθώς η εισπρακτική δραστηριότητα είναι νομοθετημένη αρμοδιότητα που επιφυλάσσει η Πολιτεία για τους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές. Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι οι Εταιρείες δεν έχουν την αρμοδιότητα να ενημερώνουν τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί σε διακανονισμό ο οποίος τηρείται, ή έχουν παραγραφεί, ή προκύπτουν βάσει γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί σύμφωνα με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως η ΑΠ 430/2005, ΑΠ 1219/2001, ΕφΑΘ 5253/2003  καθώς και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπουργική απόφαση Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ 1353 Β’). Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται και η προστασία των οφειλετών από πιθανές μελλοντικές συμβάσεις οι οποίες θα περιελάμβαναν τέτοιους γενικούς όρους συναλλαγών.

Άρθρο 5
Στο άρθρο 5 απαριθμούνται οι πρακτικές των Εταιρειών προς τους οφειλέτες που χαρακτηρίζονται ως αθέμιτες ή παραπλανητικές, αφού παραβιάζουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του οφειλέτη. Έτσι, πλέον απαγορεύονται οι επισκέψεις στον χώρο οικίας ή εργασίας των οφειλετών προς αποφυγή επίδειξης καταχρηστικής ή αξιόποινης συμπεριφοράς. Απαγορεύεται η παραπλάνηση του οφειλέτη με την παρουσίαση του εκπροσώπου της Εταιρείας ως υπαλλήλου του δανειστή ή ως δικηγόρου ή δικαστικού επιμελητή. Απαγορεύεται η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη σχετικά με τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του.

Άρθρο 6
Με το άρθρο 6 θεσμοθετούνται ειδικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν οι Εταιρείες, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν ένα σοβαρό και επαρκές υπόβαθρο λειτουργίας το οποίο να βοηθά στην περαιτέρω σωστή ανάπτυξη της αγοράς, και εν τέλει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών τόσο προς τους δανειστές όσο και προς τους οφειλέτες.
Οι ελάχιστες νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζονται αφορούν στη διοικητική οργάνωση, το εκπαιδευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τη διαφάνεια στον τρόπο επικοινωνίας με τους οφειλέτες που οφείλει να υιοθετεί μία Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα και συμπεριφορές που υπερβαίνουν τα όρια της νομιμότητας. Περαιτέρω, απαγορεύεται ρητά στις Εταιρείες να ενεργούν πράξεις οι οποίες θίγουν τις θεσμοθετημένες από την Πολιτεία και τους νόμους αποκλειστικές αρμοδιότητες δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών. Απαγορεύεται επίσης η πρόσβαση σε αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», για να προστατευτεί ο οφειλέτης από τυχόν αρνητικές αναφορές από την Εταιρεία. Τέλος, εισάγεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες οφείλουν να παρέχουν εγγράφως στον οφειλέτη εντός δέκα (10) ημερών από την πρώτη προφορική όχληση και εφόσον ο ίδιος το ζητήσει, πλήρη και διαφανή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της διεκδικούμενης οφειλής, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και προσαυξήσεις, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από τον δανειστή. Έτσι, η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να προσαυξήσει αόριστα το οφειλόμενο ποσό, για παράδειγμα με «έξοδα είσπραξης» τα οποία εισπράττουν οι εταιρείες απευθείας από τον οφειλέτη, χωρίς να νομιμοποιούνται προς τούτο, δεδομένου ότι η συμβατική σχέση που υφίσταται συνδέει τις τελευταίες μόνο με τους δανειστές.

Άρθρο 7
Με το άρθρο 7 θεσμοθετείται ειδικό Μητρώο εγγραφής και καταχώρισης των Εταιρειών. Σκοπός της δημιουργίας του Μητρώου είναι η παρακολούθηση της νομιμότητας των Εταιρειών που λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, και άρα η πληρέστερη εποπτεία της αγοράς. Το Μητρώο θα είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά από κάθε πολίτη. Μάλιστα, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης, να θέσει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούν οι Εταιρείες αυτές, έτσι ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο. Γίνεται επίσης σαφές ότι μόνο οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρείες θα μπορούν να κάνουν έναρξη της δραστηριότητάς τους. Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης θα μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να διαγράψει μία Εταιρεία από το Μητρώο – και άρα να υπάρξει αυτοδικαίως ανάκληση της λειτουργίας της-, εφόσον παρατηρηθεί κάποια παράβαση του παρόντος νόμου κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της. 

Άρθρο 8
Με το άρθρο 8 εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη θεσμοθέτηση βασικών αρχών αναφορικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τις εν λόγω Εταιρείες. Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της καλύτερης προστασίας των οφειλετών, οι Εταιρείες, εφόσον καλούν για να ρυθμίσουν ή να προχωρήσουν σε διακανονισμό μίας οφειλής, μπορούν να προβαίνουν στην καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, αρκεί να έχουν προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τον οφειλέτη. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η καταγραφή της τηλεφωνικής συνδιάλεξης στην περίπτωση που οι Εταιρείες καλούν μόνο για απλή ενημέρωση σχετικά με την οφειλή. Για μεγαλύτερη ασφάλεια των οφειλετών, υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι ο δανειστής, ο οποίος μπορεί να αναθέσει την τήρησή του στην Εταιρεία. Μάλιστα, ο δανειστής υποχρεούται να ενημερώνει τον οφειλέτη για την επεξεργασία του αρχείου αυτού. Το άρθρο αυτό είναι σύμφωνο και με τις παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 9
Με τις διατάξεις του άρθρου 9 οριοθετούνται οι ευθύνες των δανειστών και των Εταιρειών έναντι των οφειλετών για παράβαση των κανόνων του προτεινόμενου νόμου. Επίσης, τίθεται ένα πλαίσιο κανόνων, όπως διαφάνεια, επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα, που πρέπει να διέπει τις συμβατικές σχέσεις δανειστών και Εταιρειών. Αποσυνδέεται, δε, η αμοιβή των Εταιρειών από τους δανειστές με την επιλογή συγκεκριμένου τρόπου αποπληρωμής εκ μέρους των οφειλετών, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από την Εταιρεία που θα είχε χαρακτήρα διαχείρισης κινδύνου με δεσμευτικές συνέπειες για τον δανειστή  και τον πελάτη - οφειλέτη.

Άρθρο 10
Στις διατάξεις του άρθρου 10 γίνεται πρόβλεψη, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, για την επιβολή ειδικών διοικητικών κυρώσεων, αποτρεπτικού χαρακτήρα, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβατικής συμπεριφοράς των Εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ανεξαρτήτως της διαγραφής τους από το Μητρώο. Επίσης, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής, με διπλασιασμό του ανώτατου ορίου του προστίμου και δυνατότητα του Υπουργού Ανάπτυξης να διατάξει την προσωρινή ή και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Άρθρο 11
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 προβλέπεται η σύσταση Υπηρεσίας Τήρησης Μητρώου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία θα είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου, τη διαχείριση των υποβαλλόμενων καταγγελιών, τη διενέργεια των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας, τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής των Εταιρειών και, τέλος, για την επιβολή των προβλεπομένων με τις διατάξεις του παρόντος διοικητικών κυρώσεων. Η υπηρεσία αυτή θα στελεχώνεται από έμπειρους υπαλλήλους, οι οποίοι θα διαθέτουν ανάλογη εμπειρία σε κλαδικούς ελέγχους. Με τον τρόπο αυτόν επέρχεται συστηματοποίηση του ελέγχου της αγοράς και επιτυγχάνεται η καλύτερη εποπτεία της.
Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης με θέμα τη ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών ή άλλων σχετικών με την τήρηση της υπηρεσίας αυτής ειδικών θεμάτων.

Άρθρο 12
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 εισάγονται ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα. Προβλέπεται ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ώστε οι ήδη λειτουργούσες υπ΄ αυτήν τη μορφή Εταιρείες να προσαρμοσθούν στις προϋποθέσεις και στους όρους που θέτουν οι παρούσες διατάξεις. Η πρόβλεψη ενός μέσου χρόνου προσαρμογής σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Εταιρειών που ήδη υφίστανται και δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο αγοράς κρίθηκε αναγκαίος, ώστε να μην προκληθούν βίαιες αναταράξεις στην αγορά και να μη διασαλευθεί η ασφάλεια των συναλλαγών.

Άρθρο 13
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 επέρχεται προσαρμογή του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» προς την Οδηγία 2002/65/ΕΚ για την πώληση εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η ενσωμάτωση της οποίας έγινε με την κοινή υπουργική απόφαση Ζ1 – 629/10.5.2005 «Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές – Προσαρμογή του ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α’ 191) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 «Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των Οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ» (ΦΕΚ Β’ 720). Πιο αναλυτικά, η προαναφερόμενη κ.υ.α. Ζ1 – 629/05 εντάσσει ένα νέο άρθρο υπό τα στοιχεία 4α στον ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών».
Κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης, εκ παραδρομής δεν μεταφέρθηκε η τελευταία πρόταση του άρθρου 6 παρ. 6 της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ, που όριζε ότι «Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον η κοινοποίηση έχει αποσταλεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας…». Πράγματι, στο άρθρο 3 παρ. 6 στοιχείο γ’ της Ζ1 – 629/05 κοινής υπουργικής απόφασης που εισάγει παράγραφο 6 στοιχείο γ’ στο νέο άρθρο 4α του ν. 2251/1994, δεν υπάρχει η επίμαχη φράση.
Συνεπώς, για την ορθή μεταφορά της ως άνω Οδηγίας ετέθη το παρόν άρθρο υπό τον τίτλο «Τελικές διατάξεις», το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4α του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α’ 191), με την εισαγωγή φράσης στο τέλος του στοιχείου γ’ της παραγράφου 6.

Άρθρο 14
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Αθήνα, Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση αρχών συναλλακτικής συμπεριφοράς, κανόνων λειτουργίας και κρατικής εποπτείας των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (εφεξής «Εταιρείες»), καθώς και η ρύθμιση των σχέσεών τους με τους δανειστές και τους οφειλέτες αυτών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Οι Εταιρείες λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα της δράσης τους στην αγορά με ταυτόχρονη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας των οφειλετών.

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. «Οφειλέτες» : φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως, δανειολήπτες, εγγυητές πιστώσεων ή καταναλωτές, όπως ορίζονται στον Αστικό Κώδικα και στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή.
2. «Δανειστές» : κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που συναλλάσσεται στην αγορά και παρέχει στους πελάτες του πίστωση οποιασδήποτε μορφής, όπως πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες εταιρίες παροχής πιστώσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες κοινής ωφελείας, εταιρίες παροχής σταθερών και κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εταιρίες πώλησης καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
3. «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις: κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 του παρόντος.
4. «Ληξιπρόθεσμη οφειλή»: το χρηματικό ποσό που οφείλει από νόμιμη αιτία ο οφειλέτης προς τον δανειστή και το οποίο έπρεπε να έχει καταβληθεί σε δήλη ημέρα ή σε ορισμένη προθεσμία από την καταγγελία, εφόσον είχε ταχθεί τέτοια προθεσμία και κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
5. «Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» (εφεξής «Ενημέρωση»): το σύνολο των εξωδίκων ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι Εταιρείες προκειμένου να ενημερώσουν τους οφειλέτες για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών, οι οποίες προσδιορίζονται από συμβάσεις και άλλα νόμιμα έγγραφα, όπως δανειστικά συμβόλαια, τιμολόγια, φορτωτικές, δελτία αποστολής, τα οποία διέπουν την μεταξύ  του  δανειστή και του οφειλέτη σχέση.
6. «Σταθερό μέσο» : κάθε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών κατά τρόπο προσβάσιμο για μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

Άρθρο 4
Αρχές που διέπουν την Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
1. Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών στην αγορά διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.
2. Η παρέμβαση των Εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών. Απαγορεύεται στους δανειστές η σύναψη σύμβασης για τους σκοπούς του παρόντος νόμου με Εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο του άρθρου 7 του παρόντος.
3. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη από τις Εταιρείες ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και η ανάθεση μέρους ή της όλης δραστηριότητας αυτών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4. Πριν από κάθε ενέργεια Ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τις αρχές της παραγράφου 1, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα. Η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.
5. Η ανάθεση της Ενημέρωσης από τον δανειστή προς την Εταιρεία γίνεται εγγράφως ή μέσω σταθερού μέσου αποθήκευσης πληροφοριών, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 3. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας βαρύνουν αναλόγως και την Εταιρεία.
6. Δεν επιτρέπεται στον δανειστή η ανάθεση εντολής για Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εμπίπτουν στην έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3, ή έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση εντολής Ενημέρωσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και οι όροι που αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Ο οφειλέτης δεν επιβαρύνεται με δαπάνες για την ανάθεση της Ενημέρωσης από τον δανειστή προς την Εταιρεία.

Άρθρο 5
Αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές Εταιρειών προς οφειλέτες
Απαγορεύεται στις Εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως:
1. Η, κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη, εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν, όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.
2. Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
3. Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
4. Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.
5. Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
6. Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
7. Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.
8. Οι κατ΄ οίκον ή στον χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις.
9. Η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης 4.
10. Οι επισκέψεις σε χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.
11. Η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση, ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.
12. Η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.
13. Η επικοινωνία για οφειλές οι οποίες απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και οι όροι που αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Ειδικές υποχρεώσεις Εταιρειών
1. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή διοικητική και τεχνολογική υποδομή που να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, ένα ολοκληρωμένο τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να απασχολούν υπαλληλικό προσωπικό, τουλάχιστον μέσης εκπαίδευσης, το οποίο οφείλουν να επιμορφώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και ιδίως με τις διατάξεις του παρόντος και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την επίδειξη προσήκουσας, κατά τον νόμο και τα συναλλακτικά ήθη, συμπεριφοράς έναντι των οφειλετών. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να έχουν ελάχιστα ίδια κεφάλαια ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
2. Σε κάθε προφορική επικοινωνία με τον οφειλέτη, οι Εταιρείες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχουν πλήρη και σαφή Ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητά του, όσο και για τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 7, και τον σκοπό της επικοινωνίας τους. Σε κάθε δε έγγραφη επικοινωνία, είτε με επιστολή είτε με σταθερό μέσο, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 3, οι Εταιρείες υποχρεούνται, πλέον των ανωτέρω, να αναγράφουν, την πλήρη εμπορική επωνυμία τους, την ταχυδρομική διεύθυνση της καταστατικής έδρας τους, με οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 7. Απαγορεύεται στις Εταιρείες να αντιποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο κατά την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο των δανειστών-εντολέων τους.
3. Εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη, οι Εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν σε αυτόν εγγράφως και ατελώς πλήρη και ακριβή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και προσαυξήσεις, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από τον δανειστή, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρώτη προφορική επικοινωνία.
4. Οι εκάστοτε ανατιθέμενες ενέργειες Ενημέρωσης αποτυπώνονται με σαφήνεια στη σύμβαση που διέπει τις σχέσεις δανειστή και Εταιρείας.
5. Απαγορεύεται στις Εταιρείες να ενεργούν πράξεις, οι οποίες ασκούνται αποκλειστικά από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές, όπως έρευνα στα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, παράσταση σε δημόσιες αρχές, κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων, κίνηση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, ΦΕΚ 235 Α΄) και του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995, ΦΕΚ 126 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. Απαγορεύεται στις Εταιρείες να αναθέτουν τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλών σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές της δικής τους επιλογής, έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δανειστές.
6. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η πρόσβαση σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς, όπως στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε», ή σε άλλα αρχεία για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.

Άρθρο 7
Μητρώο εγγραφής Εταιρειών
1. Οι Εταιρείες εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (εφεξής «Μητρώο») στο οποίο καταχωρούνται και τα πλήρη στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων των Εταιρειών.
2. Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο και τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή, η δε πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή μη, σχετική με τη λειτουργία του, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή Εταιρείας στο Μητρώο.
3. Οι Εταιρείες υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν αίτηση για την καταχώρησή τους στο Μητρώο. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Εταιρείες αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο.
4. Η καταχώρηση στο Μητρώο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Εταιρείας στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο, που χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
5. Αν η Εταιρεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, με αιτιολογημένη απόφασή του που εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κατάθεση της αίτησης καταχώρησης στο Μητρώο, αρνείται την εγγραφή της Εταιρείας σε αυτό.
6. Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένη Εταιρεία στο Μητρώο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να προβαίνει στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος. Η διαγραφή Εταιρείας από το Μητρώο συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Η απόφαση περί διαγραφής Εταιρείας από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Αρχή και στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Άρθρο 8
Προστασία απορρήτου
1. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να μεριμνούν για την προστασία του επιχειρηματικού και προσωπικού απορρήτου. Ειδικότερα, οφείλουν να απέχουν από κάθε προσβολή προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη και ιδιαίτερα των προσωπικών δεδομένων του σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, όπως αριθμοί λογαριασμών, πιστωτικών καρτών, καταναλωτικά δάνεια, ηλεκτρονικές συναλλαγές, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου και προσωπικής ζωής του οφειλέτη και των αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών που είναι επιφορτισμένες με την τήρησή τους.
2. Ο δανειστής παρέχει στην Εταιρεία μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η γνωστοποίηση των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρίες των Εταιρειών.
3. Εφόσον οι Εταιρείες προβαίνουν, στο πλαίσιο ανάθεσης από τους δανειστές, σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής, επιτρέπεται η καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον οφειλέτη, μετά από ενημέρωσή του, για τον σκοπό παροχής αποδεικτικών στοιχείων της πραγματοποιηθείσας εμπορικής συναλλαγής. Στις περιπτώσεις απλής Ενημέρωσης για την οφειλή, η καταγραφή δεν επιτρέπεται. Υπεύθυνος επεξεργασίας του σχετικού αρχείου είναι ο δανειστής, ο οποίος μπορεί να αναθέσει την τήρησή του στην Εταιρεία. Ο δανειστής οφείλει να ενημερώσει τον οφειλέτη για την εν λόγω επεξεργασία.

Άρθρο 9
Σχέσεις Εταιρειών με δανειστές.
1. Κάθε Εταιρεία οφείλει να παρέχει διαφανείς, επαγγελματικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους δανειστές. Η τυχόν ύπαρξη διακανονισμού μεταξύ οφειλέτη και δανειστή αναστέλλει κάθε ενέργεια της Εταιρείας προς όχληση του οφειλέτη για όσο χρονικό διάστημα τηρείται ο διακανονισμός.
2. Με επιμέλεια και ευθύνη του δανειστή, οι επί τη βάσει της σύμβασης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας επιμέρους εντολές πρέπει να καθορίζουν με πληρότητα, τις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτήσεις κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
3. Κάθε δανειστής υποχρεούται να παρέχει εντολή προς Ενημέρωση μόνο για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3, οι οποίες δεν απορρέουν από καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και οι όροι που αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ν.2251/1994, τηρώντας τις διατάξεις περί απορρήτου και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται αστική ευθύνη του δανειστή προς αποζημίωση της Εταιρείας και του οφειλέτη.
Απαγορεύεται στους δανειστές, επί ποινή ακυρότητας, να συνάπτουν συμβάσεις με Εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του άρθρου 7 του παρόντος. Η παράβαση των διατάξεων αυτών επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 κυρώσεων, τόσο σε βάρος των δανειστών, όσο και σε βάρος των Εταιρειών.
4. Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες να παρεκκλίνουν από τις εντολές του δανειστή ούτε και η αμοιβή τους να συνδέεται με την επιλογή εκ μέρους του οφειλέτη συγκεκριμένου τρόπου αποπληρωμής.
5. Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεμελιώνει και εις ολόκληρον ευθύνη του δανειστή και της Εταιρείας έναντι του οφειλέτη.

Άρθρο 10
Κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως των νόμων 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’), και 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α΄) και άλλων ειδικότερων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επιβάλλεται σε βάρος των Εταιρειών που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της Εταιρείας.
2. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
3. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των Εταιρειών από τον παρόντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11
Υπηρεσία Τήρησης του Μητρώου
Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Μητρώου για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου, τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής, τη διαχείριση του Μητρώου, τη διαχείριση των υποβαλλόμενων καταγγελιών, τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την καταχώρηση των κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 10, καθώς και τη διαγραφή από το Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7. Το τμήμα αυτό στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό κάθε υπηρεσιακή κατάσταση που προβλέπεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Α΄) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την οργάνωση, τη λειτουργία του τμήματος, τη διαδικασία ελέγχου, τη συνεργασία των κλιμακίων ελέγχου με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, την έναρξη λειτουργίας του, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και ειδική λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής των μελών των κλιμακίων ελέγχων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου όλες οι Εταιρείες που ήδη τελούν σε λειτουργία οφείλουν να καταθέσουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Μητρώο και τη λήψη βεβαίωσης εγγραφής τους σε αυτό.

Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις
Στο τέλος του στοιχείου γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του ν.2251/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον η κοινοποίηση έχει αποσταλεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας».

Άρθρο  14
Ισχύς 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.


Αθήνα, Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved