ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Νόμοι Επιστροφή    
Νομοσχέδιο: Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις 19/3/09

 

Aθήνα 19.3.2009
Το νομοσχέδιο με τίτλο: "Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις", κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

* Ακολουθούν η αιτιολογικη έκθεση και το νομοσχέδιο.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Tου Σχεδίου Νόμου: "Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις".

1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκεται αφενός μεν η αναδιοργάνωση και ενίσχυση σε  προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, προς επίτευξη των ιδιαίτερα σημαντικών αρμοδιοτήτων του ( ΜΕΡΟΣ Α΄), αφετέρου δε η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο (ΜΕΡΟΣ Β΄) δηλαδή του ΟΑΕΔ (Κεφ. Α΄), του ΟΕΕ (Κεφ. Β΄) και του ΟΕΚ (Κεφ. Γ΄). Τέλος με τις διατάξεις των άρθρων του Μέρους Γ΄ (άρθρα 28 έως 34) του νόμου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα.

2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τις διατάξεις του μέρους αυτού επιδιώκεται η αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε). Το Σ.ΕΠ.Ε μέσω της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του καθιστά αποτελεσματικότερη την άσκηση των ιδιαίτερα σημαντικών αρμοδιοτήτων του. Έτσι, ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ο οποίος έχει υποστεί στο παρελθόν πολλαπλές διοικητικές μεταβολές κυρίως κατά τη λειτουργία του ως Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύεται το Σ.ΕΠ.Ε. σε στελεχιακό δυναμικό, διευρύνεται με τη δημιουργία νέων Διευθύνσεων και Τμημάτων, αλλά και ενδυναμώνεται η αυτοτέλεια και ανεξαρτησία στη λειτουργία του. Με την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή αναβαθμίζεται, συντονίζεται, εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται το παραγόμενο από το Σ.ΕΠ.Ε. έργο και προωθείται η κυβερνητική πολιτική στον τομέα της προαγωγής της εργασιακής ειρήνης.

Άρθρο 1
Σύσταση Τμημάτων

Με το άρθρο αυτό πραγματοποιείται η σύσταση νέων τοπικών Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης, που προϋπήρχαν της σύστασης του Σ.ΕΠ.Ε ως Επιθεωρήσεις Εργασίας, είναι επιβεβλημένη. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι αρκετές από τις ήδη υπάρχουσες Υπηρεσίες καλύπτουν υπερβολικά μεγάλες περιοχές αρμοδιότητας, γεγονός που καθιστά δυσχερή και χρονοβόρα τη διενέργεια των ελέγχων και την πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Παράλληλα, σε άλλες περιοχές, λόγω της μεγάλης βιομηχανικής και εμπορικής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης που συντελείται, επιβάλλεται η σύσταση νέων υπηρεσιακών μονάδων. Ειδικότερα, η σύσταση Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης στο Μαρούσι είναι απαραίτητη λόγω της αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων στον ίδιο και στους όμορους δήμους και προκειμένου να διαιρεθεί η τοπική αρμοδιότητα του Τμήματος Ν. Ιωνίας, στο οποίο σήμερα υπάγονται δεκατέσσερις δήμοι. Το ίδιο ισχύει και για το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης  Αιγάλεω, ώστε να περιορισθεί η τοπική αρμοδιότητα του Τμήματος Περιστερίου, στο οποίο σήμερα υπάγονται οι δήμοι Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγ. Βαρβάρας.
Όσον αφορά στα Τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων, η μεγάλη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν οι λειτουργούσες Υπηρεσίες και ειδικά η αύξηση των επιχειρήσεων στην περίπτωση του Σχηματαρίου καθιστούν απαραίτητη την ίδρυση των νέων Τμημάτων. Η σύσταση Τμήματος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης κρίνεται αναγκαία καθώς θα αποσυμφορηθεί το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, στο οποίο μέχρι σήμερα ανήκει. Επίσης με την δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης στην Ορεστιάδα, θα διευκολυνθεί το έργο των Επιθεωρητών και θα αποσυμφορηθεί το τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Έβρου. Τέλος, η σύσταση της νέας Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσων, τα οποία σήμερα υπάγονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, προορίζεται να συμβάλλει σημαντικά στην ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας και των υφιστάμενων Τμημάτων.
Με βάση το Π.Δ. 136/1999 έχουν προβλεφθεί κατά κλάδο, ειδικότητα και κατηγορία οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και έχουν κατανεμηθεί σε αυτές. Ωστόσο με την δημιουργία των νέων τμημάτων αλλά και με τις ανάγκες που έχει πλέον το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κρίνεται απαραίτητη η ανακατανομή των θέσεων αυτών, ώστε να είναι καλύτερη η στελέχωση των Τμημάτων και αποτελεσματικότερη η άσκηση των ιδιαίτερα σημαντικών αρμοδιοτήτων του για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 2
Στελέχωση Σ.ΕΠ.Ε

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα μεταθέσεως υπαλλήλων από τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου σε κενές οργανικές θέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Εύλογα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού παρέχεται στους υπαλλήλους και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για την επιλογή τους σε θέσεις Προϊσταμένων.
Με την τρίτη παράγραφο θεσμοθετείται η αντιστοίχιση των κατηγοριών των υπαλλήλων.
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η δυνατότητα στελέχωσης του Σ.ΕΠ.Ε. και με αποσπάσεις, μεταθέσεις και μετατάξεις  υπαλλήλων από το Δημόσιο και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Άρθρο 3
Αύξηση του αριθμού των Ειδικών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Η Υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας υπόκειται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές πραγματοποιούν ελέγχους κατόπιν εντολής του Ειδικού Γραμματέα σε επιχειρήσεις, αλλά κυρίως διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. Λόγω της σημασίας και της δυσκολίας του έργου τους θεωρούμε ότι η αύξηση του αριθμού τους από είκοσι (20) σε είκοσι οκτώ (28) με ταυτόχρονη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής με σύγχρονες ειδικότητες, θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Ανακατανομή των κενών θέσεων στο Σ.ΕΠ.Ε
Κρίνουμε απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. σε υφιστάμενους κλάδους προσωπικού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες, η κατανομή των οποίων έχει γίνει με το άρθρο 13 του π.δ. 136/1999, καθώς το εργατικό δυναμικό και η αγορά εργασίας σε κάθε περιοχή εξελίσσεται δυναμικά σύμφωνα με την γεωγραφία της περιοχής, τον αριθμό και το είδος των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτή.

Άρθρο 5
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
Η τροποποίηση αυτή θεωρείται απαραίτητη, καθώς οι Ειδικοί Επιθεωρητές είναι Επιθεωρητές Εργασίας και  έχουν όλα τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα των  Επιθεωρητών  του  Σ.ΕΠ.Ε.

Άρθρο 6
Υποχρέωση εργοδότη για τήρηση του βιβλίου αδειών
Κρίνεται σκόπιμη η υποχρεωτική τήρηση από τον εργοδότη του βιβλίου αδειών επί μία πενταετία, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος από τους Επιθεωρητές Εργασίας της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την άδεια των εργαζομένων τόσο κατά το έτος του ελέγχου όσο και κατά τα προηγούμενα έτη.

Άρθρο 7
Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων

Κρίνεται σκόπιμη η τήρηση αντιγράφου της σύμβασης εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων επί μία διετία από τον εργοδότη, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος από τους Επιθεωρητές Εργασίας της ύπαρξης και των όρων της εργασιακής σύμβασης. 

Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις

Κρίθηκε αναγκαίο να καθοριστεί ρητά ότι, αρμόδιο κατά τόπο όργανο του Σ.ΕΠ.Ε. για την έκδοση διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες εργοδότες είναι ο Διευθυντής Επιθεώρησης Εργασίας, στην Περιφέρεια ευθύνης του οποίου διενεργήθηκε ο έλεγχος και διαπιστώθηκε η παράβαση, προς άρση αμφιβολιών που είχαν ανακύψει κατά την τηρούμενη στο παρελθόν πρακτική. Επιπλέον όλες οι διατάξεις Νόμων που αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες εργοδότες είναι αναγκαίο να αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα αυτή της επιβολής στο ίδιο όργανο.
Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν παράβαση της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. Ωστόσο καμία διάταξη δεν αναφέρει με σαφήνεια την αρμοδιότητά τους να επιβάλλουν κυρώσεις, πλην της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2639/98. Κατόπιν των παραπάνω θεωρούμε αναγκαίο να προβλεφθεί με σαφήνεια η ανωτέρω αρμοδιότητά τους.

Άρθρο 9
Συμπλήρωση διατάξεων περί Συμβουλίου Υγιεινής  και Ασφάλειας  της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)
Με την παρούσα διάταξη αίρεται η έλλειψη νομοθετικής πρόβλεψης για συμμετοχή των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε, στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.), οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και τη διαπίστωση των προβλημάτων εφαρμογής της. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που άπτεται των καθηκόντων τους κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωσή του. Ταυτόχρονα, ρυθμίζεται η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και υγιεινής της Εργασίας και της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.. Η εκπροσώπηση στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. των δύο αυτών Γενικών Διευθύνσεων κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς είναι υπεύθυνες για το νομοθετικό έργο την εφαρμογή του οποίου καλείται να ελέγξει το Σ.ΕΠ.Ε.

Άρθρο 10
Θητεία Προέδρου και μελών Επιτροπών
Με την παρούσα τροποποίηση καθορίζεται ο χρόνος θητείας του προέδρου και των μελών των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α, καθώς ο περιορισμός που θέτει ο νόμος ως προς  αυτήν (3ετής θητεία χωρίς δυνατότητα συμμετοχής των ιδίων μελών πέραν των δύο συνεχών θητειών στην ίδια επιτροπή) δημιουργεί προβλήματα στην στελέχωση των Επιτροπών, καθώς οι φορείς και οι οργανισμοί του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που συμμετέχουν σε αυτές, δε  διαθέτουν επαρκές προσωπικό.

Άρθρο 11
Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.)
Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση επιλύεται το πρόβλημα της λειτουργίας των ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ο ν. 3144/03 προβλέπει την ταυτόχρονη δημιουργία όλων των ΚΕ.Π.Ε.Κ., γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή του. Με την τροποποίηση αυτή αίρεται το αδιέξοδο που έχει προκληθεί και δίνεται η δυνατότητα της σταδιακής δημιουργίας νέων ΚΕ.Π.Ε.Κ., γεγονός που καθιστά το νόμο  λειτουργικό και εφαρμόσιμο.

Άρθρο 12
Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των μέτρων στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθοριστικός είναι ο ρόλος του ιατρού εργασίας. Παρατηρείται, όμως, ότι η ελληνική αγορά εργασίας δεν διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό ιατρών εργασίας, λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται για την απόκτηση της ειδικότητας.
Ο στόχος της προτεινόμενης διάταξης είναι: α) να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους οι ιατροί των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3144/2003 δεδομένης και της συσσωρευμένης εμπειρίας που έχουν αποκομίσει κατά τη μακρόχρονη εκτέλεση καθηκόντων ιατρού εργασίας, β) να επιλυθούν οι εκκρεμότητες οι οποίες υπήρχαν μέχρι σήμερα, και αφορούσαν στον τρόπο απόκτησης της ειδικότητας ιατρικής εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και γ) να δοθεί λύση στην κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σε ιατρούς εργασίας, οδηγώντας στην ουσιαστική διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και αντίστοιχα των επιχειρήσεων, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπηρεσίες ιατρικής της εργασίας μόνο από ειδικούς ιατρούς εργασίας και στην κάλυψη αναγκών του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε ιατρούς εργασίας.

Άρθρο 13
Διασύνδεση υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. με διαδίκτυο
Με το συγκεκριμένο άρθρο όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας προβλέπεται να είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Έτσι, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλους τους Επιθεωρητές Εργασίας να έχουν άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής και ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Άρθρο 14
Ρυθμίσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος

Με την παρ.1 του προτεινόμενου άρθρου, ορίζεται ότι οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε μια ή περισσότερες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθίστανται δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος του άρθρου 22 παρ.1 του ν.1836/1989.
Η ως άνω ρύθμιση είναι αναγκαία, επειδή, από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 22 παρ.1 του ν.1836/1989 έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα, όσον αφορά την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος σε περιπτώσεις μισθωτών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, οι οποίοι, αν και παρέχουν την εργασία τους σε ελληνικές επιχειρήσεις και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α, δεν δικαιούνται το ως άνω βοήθημα, αφού λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός τους, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν την εργασία τους, και εκτός Ελλάδας, και συγκεκριμένα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την παρ.2 του προτεινόμενου άρθρου, ορίζεται ότι  το ειδικό εποχιακό βοήθημα του άρθρου22 του ν. 1836/1989, καταβάλλεται κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου, ήτοι κατά είκοσι ημέρες νωρίτερα από τη μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία καταβολής.
Η ως άνω ρύθμιση αποσκοπεί στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Δ., δεδομένου ότι, κατά το Δεκέμβριο μήνα κάθε έτους, λόγω της εποχικής εργασίας και του Δώρου Χριστουγέννων, καταβάλλονται ταυτόχρονα πολλές και διαφορετικές παροχές από τις υπηρεσίες του Οργανισμού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των δικαιούχων του ειδικού εποχιακού βοηθήματος του άρθρου 22 του ν. 1836/1989.

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Ο.Α.Ε.Δ., ενόψει της διαδικασίας αποπληρωμής των προγραμμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), εφόσον ελεγχθούν ως ακριβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, αποτελούν οριστικούς τίτλους εξόφλησης των δικαιούχων επιχειρήσεων και φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο και ελέγχονται κατασταλτικά κατά τις Proslipsis κείμενες διατάξεις.
Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, καθότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 4ου Κεφαλαίου της Απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. με αριθμό 322/13-02-2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄175) «η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του Λ.Α.Ε.Κ. (http:// laek.oaed.gr)».
Οι όροι εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου μπορούν να εξειδικεύονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι όλοι οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. οφείλουν να διατηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα σχετικά στοιχεία για μια πενταετία.
Με την παρ. 3 ορίζεται ότι με αποφάσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθεται στο προσωπικό του Οργανισμού ο έλεγχος του φυσικού αρχείου των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Λ.Α.Ε.Κ.
Με την παρ. 4 ορίζεται το ακατάσχετο των πόρων του Λ.Α.Ε.Κ. που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση. Η ρύθμιση αυτή είναι επιβεβλημένη, καθότι οι πόροι του Λ.Α.Ε.Κ. που αποδίδονται στις επιχειρήσεις προορίζονται αποκλειστικά για την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων. Στο βαθμό που δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, πιστώνονται υποχρεωτικά στον κλάδο Λ.Α.Ε.Κ. και υπό την έννοια αυτή αποτελούν κοινωνικούς πόρους.

Άρθρο 16
Παραγραφή  απαιτήσεων  κατά Ο.Α.Ε.Δ.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της παραγραφής απαιτήσεων κατά του Ο.Α.Ε.Δ. Με το π.δ. 1022/1977 (ΦΕΚ Α' 343) ο Ο.Α.Ε.Δ. εξαιρέθηκε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974 «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α' 204), επομένως και από εκείνες που αφορούν την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Οργανισμού. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 2961/54 «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ανεργίας» (ΦΕΚ Α'197), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3252/1955 (ΦΕΚ Α'142), «αι διατάξεις των άρθρων 19, 26 και 27 του Α.Ν. 1846/51 ως τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως εφαρμόζονται αναλόγως και επί του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας». Σύμφωνα δε με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Α.Ν. 1856/51 (ΦΕΚ Α'179), «το Ι.Κ.Α. απαλλάσσεται παντός δημοσίου, δημοτικού, κοινοτικού ή λιμενικού φόρου, αμέσου ή εμμέσου, παντός τέλους ταχυδρομικού ως και δικαστικού εις πάσαν δίκην του και απολαύει ανεξαιρέτως απασών των ατελειών και προνομίων δικαστικών και οικονομικών, ως εάν είναι αυτό το Δημόσιον». Επανάληψη των ως άνω ρυθμίσεων συνιστά η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 91), σύμφωνα με την οποία «ο Ο.Α.Ε.Δ. απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος δασμό ή εισφορά υπέρ του δημοσίου, καθώς και από τα δικαστικά τέλη και έχει όλες ανεξαίρετα τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και οικονομικά προνόμια που ισχύουν κάθε φορά για το δημόσιο».
Επειδή την ένσταση παραγραφής που προβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. βάσει των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν.2362/1995) άλλα μεν δικαστήρια τη δέχονται, άλλα όμως την απορρίπτουν, κρίνοντας ότι εφαρμογή έχουν στην περίπτωση αυτή οι κοινές διατάξεις περί παραγραφής του ΑΚ, έχει δημιουργηθεί μια νομική αβεβαιότητα, η οποία βλάπτει σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα του Οργανισμού και η οποία μπορεί να αρθεί οριστικά μόνο με τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος.

Άρθρο 17
Προμήθειες μικρής αξίας
Με το προτεινόμενο άρθρο αναπροσαρμόζεται το ύψος του ποσού που αφορά τις μικροπρομήθειες των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται είκοσι ένα (21) χρόνια μετά την τελευταία που είχε γίνει με το π.δ. 111/1987, πρόκειται δε για αύξηση ύψους  τριάντα τριών ευρώ (33€) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
Σε σχέση με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις του Οργανισμού, παραθέτουμε κατωτέρω την κατά άρθρο εισηγητική έκθεση:

Άρθρο 18
Σύσταση Τμήματος Χορήγησης Παροχών

Στη Διεύθυνση Μετεργασιακής Μέριμνας συστήνεται Τμήμα Χορήγησης Παροχών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των παροχών του Οργανισμού, το συντονισμό της διαχείρισης των παροχών μέσω των γραφείων διανομής παροχών κεντρικών και περιφερειακών και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Άρθρο 19
Σύσταση Τμημάτων Μισθοδοσίας και Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων
Α) Συστήνεται Τμήμα Μισθοδοσίας, για να καταστεί πιο αποτελεσματική και εύρυθμη η λειτουργία της Διεύθυνσης, δοθέντος ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων, έχουν συσταθεί περιφερειακές επιτροπές στα περιφερειακά γραφεία και τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού, τα οποία  έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Τμήματος Εκκαθαρίσεως Δαπανών, το οποίο έχει τώρα και την ευθύνη της εκκαθάρισης της μισθοδοσίας. Δια της συστάσεως του Τμήματος αυτού θα είναι πιο αποτελεσματικός ο διενεργούμενος έλεγχος, αφού ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας θα έχει αποκλειστικά αυτό το αντικείμενο και δεν θα είναι παράλληλα υποχρεωμένος, όπως τώρα συμβαίνει να εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως δαπάνες του Οργανισμού π.χ. πληρωμές συμβαλλομένων τρίτων με τον Οργανισμό κ.α. 
Β) Συστήνεται Τμήμα Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων, ώστε να καταστεί δυνατό  μέσω συγκεκριμένης οργανικής μονάδας με υπεύθυνο προϊστάμενο να ελέγχονται αποτελεσματικά και με υπευθυνότητα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα που κατατίθενται από τις Οργανώσεις στον Οργανισμό για να δικαιωθούν τις πάσης φύσεως νομοθετημένες παροχές, όπως λειτουργικά έξοδα , μισθοδοσία , καταβολή δαπανών ημερίδων κ.λ.π.

Άρθρο 20
Σύσταση Αυτοτελών Γραφείων
Α) Συστήνεται  Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου, για να επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι του Οργανισμού,  που αποδέκτες κατά κύριο λόγο έχουν τους δικαιούχους των παροχών μας, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Μέσω του ανωτέρω θεσμοθετημένου ελεγκτικού μηχανισμού, θα καταστεί δυνατό να είναι γνωστό στην υπηρεσία κατά πόσο, οι κάθε φορά αναδεικνυόμενοι ανάδοχοι, παρέχουν Υπηρεσίες στον Οργανισμό, σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις π.χ. ανάδοχοι των μισθωμένων κλινών καταλυμάτων για διεξαγωγή των εκδρομικών προγραμμάτων ή λεωφορείων, συμβεβλημένοι ιδιοκτήτες καταλυμάτων για υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού .
Αποτέλεσμα του ελέγχου  θα είναι η ελαχιστοποίηση παραβατικών ενεργειών. Επίσης η πρόληψη παραλείψεων εκ μέρους των αναδόχων προμηθειών και παρεχόμενων υπηρεσιών, με συνέπεια την αναβάθμιση των πάσης φύσεως υπηρεσιών που παρέχονται στους δικαιούχους . 
Β) Συστήνεται Γραφείο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με απώτερο στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με την Ε.Ε. και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς με στόχο την βελτίωση και εξυπηρέτηση των δράσεων και στόχων του Οργανισμού, δια της ανταλλαγής απόψεων, αποκόμισης νέων εμπειριών, εξεύρεσης νέων προγραμμάτων αλλά και ανάπτυξης των υπαρχόντων.

Άρθρο 21
Ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών
Δια της προτεινόμενης  ρύθμισης Ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών, θα παρασχεθεί η ευκαιρία στον Οργανισμό αδαπάνως να εξεύρει χώρους, όπου θα επενδύσει για την ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών, στους οποίους  φιλοξενούνται παιδιά κυρίως ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών.
Ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί η Ελληνίδα εργαζόμενη μητέρα αλλά και τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια θα έχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα τόσο από άποψη διαβίωσής τους αλλά και από παιδαγωγική. Στόχος του Οργανισμού στα επόμενα έτη είναι να ιδρύσει και λειτουργήσει τουλάχιστον (30) νέους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Άρθρο 22
Παροχή οικονομικού κινήτρου
Η  προτεινόμενη διάταξη που αφορά στην παροχή οικονομικού κινήτρου στο μόνιμο και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ο.Ε.Ε , κρίνεται επιβεβλημένη διότι το υπάρχον προσωπικό του Οργανισμού μας, καλείται να υλοποιήσει πέραν των νέων προγραμμάτων αυτού, προς όφελος των δικαιούχων του και τον νέο σκοπό αυτού που είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε ή και άλλους πόρους .
Συγκεκριμένα με το ν. 3667/ 2008, διευρύνθηκαν οι σκοποί του Οργανισμού και θα υλοποιεί από τούδε και στο εξής, τα άνω συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ήδη επιτυχώς περαίωσε πανελλαδικά το πρόγραμμα δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  και ετοιμάζεται για υλοποίηση του νέου προγράμματος .
Η χορήγηση του οικονομικού κινήτρου θα ενισχύσει οικονομικά τους εργαζόμενους στον Οργανισμό και θα συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητος του, επιπλέον δε θα τους εξισώσει οικονομικά με τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών οι οποίοι ήδη λαμβάνουν αυτό, με τον ν.3518/2006.
Σημειώνουμε ότι ο προϋπολογισμός του Ο.Ε.Ε. δεν  βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, για κάλυψη των αναγκών του .

Άρθρο 23
Σύσταση Θέσεων μετακλητών ειδικών συνεργατών
Η διάταξη που αφορά στην σύσταση τριών (3) επιπλέον θέσεων μετακλητών ειδικών συνεργατών για το Γραφείο Προέδρου του Δ.Σ. και οι οποίες θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες δύο (2) ίδιες θέσεις οι οποίες συστάθηκαν με τον ν. 3144/8-5-2003 άρθρο 21 και συνολικά θα ανέλθουν σε πέντε (5) θέσεις προτείνεται διότι οι ανάγκες της Διοίκησης και κυρίως του Προέδρου του Δ.Σ. είναι επιτακτικές λόγω της αύξησης του αντικειμένου του Οργανισμού των σκοπών και των δράσεων του. Το γεγονός αυτό απαιτεί εξειδικευμένη στελέχωση του Γραφείου Προέδρου με άτομα που θα έχουν την απαιτούμενη μόρφωση και γνώση επί του αντικειμένου του Οργανισμού και ιδιαίτερα μετά και την διεύρυνση των σκοπών αυτού, δια της προσθήκης στους σκοπούς του, της υλοποίησης προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και άλλους πόρους (σχετικός  νόμος 3667/2008).

Άρθρο 24
Λοιπά θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας
Η διάταξη αυτή  αφορά:
Α) Σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού που θα καταστήσει δυνατή την πρόσληψη προσωπικού των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Νηπιοβρεφοκόμων, για την εύρυθμη λειτουργία των λειτουργούντων  Βρεφονηπιακών Σταθμών αλλά και εκείνων οι οποίοι στο μέλλον θα λειτουργήσουν. Η πρόσληψη αυτών των ειδικοτήτων κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη, κυρίως για την παροχή υπηρεσιών παιδαγωγικού περιεχομένου με επιστημονικό υπόβαθρο .
Β) Προσθήκη και άλλων κλάδων υπαλλήλων προσωπικού που θα δύνανται να κριθούν ως Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πληροφορικής και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) και Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας (KΕΝΕ), κατά πρώτον είναι αναγκαία αφού θα διευρύνει τον κύκλο των υπό κρίση υπαλλήλων δεύτερον εξειδικεύοντας στην Διεύθυνση Πληροφορικής και λόγω μη ύπαρξης σήμερα και για αρκετά έτη στο μέλλον υπαλλήλων κλάδου ΠΕ12 Πληροφορικής να κριθούν, αποδυναμώνει την Διεύθυνση Τεχνικού του Οργανισμού αφού με την υπάρχουσα ρύθμιση δύνανται να κριθούν ως προϊστάμενοι μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικού. Όσον αφορά στην Διεύθυνση Βρεφονηπιακών και ΚΕΝΕ διευρύνεται ο κύκλος των κρινομένων υπαλλήλων για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων τμημάτων και προστίθενται υπάλληλοι ειδικοτήτων με συναφείς  τίτλους  σπουδών, με το αντικείμενο του κάθε τμήματος, όπως Νηπιαγωγό, Νηπιοβρεφοκόμοι για το τμήμα ΒΝΣ και αντίστοιχα για το τμήμα ΚΕΝΕ, με Καθηγητές ξένων γλωσσών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής.
Γ) Τα ουσιαστικά προσόντα και κριτήρια ορισμού Προϊσταμένου στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού. Κρίνουμε ότι θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη δυνατή επιλογή προϊσταμένου της υπόψη υπηρεσίας, αφού το πρώτον τίθεται 15ετής προϋπηρεσία στον Οργανισμό και απαιτείται η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητά του στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, η δυνατότητα συνεργασίας του με τους  λοιπούς δικηγόρους .
Όσον αφορά στη σύσταση τριών (3) επιπλέον θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό θα βελτιώσει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών της υπόψη μονάδας, η οποία λόγω της διεύρυνσης του αντικειμένου και των δράσεων του Οργανισμού απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό υπηρετούντων δικηγόρων .
Δ) Όσον αφορά στον κανονισμό χορηγιών παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των οικονομικών δυνατοτήτων του Οργανισμού, ώστε μέσω των χορηγιών να υλοποιεί με μεγαλύτερη ευχέρεια τους καταστατικούς του σκοπούς.
Ε) Η προτεινόμενη διάταξη, θα δώσει την ευκαιρία να επιχορηγηθεί και ενισχυθεί οικονομικά η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. 
ΣΤ) Η προτεινόμενη διάταξη, θα παράσχει τη δυνατότητα αμοιβής των υπαλλήλων που συνοδεύουν τα εκδρομικά προγράμματα του Οργανισμού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, ως επόπτες συνοδοί, γεγονός το οποίο σήμερα δε συμβαίνει, διότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις οι υπάλληλοί μας αυτοί δεν αμείβονται, αφού δεν είμαστε υπηρεσία, η οποία λειτουργεί επί 24ωρου ή 12ωρου βάσεως όλο το μήνα. Συνεπώς, οι υπάλληλοί μας μέχρι σήμερα για παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες δεν αμείβονται. Η διάταξη αυτή θα ενισχύσει οικονομικά τους υπαλλήλους και θα συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας τους, δοθέντος ότι το έργο του Οργανισμού έχει αυξηθεί και με την προσθήκη σε αυτό της υλοποίησης προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή άλλους πόρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.)
Άρθρο 25
Επιδότηση ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2736/1999 οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ., που παίρνουν επίδομα ενοικίου, επιτρέπεται να συμμετέχουν και σε άλλα στεγαστικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ. και η επιδότηση διακόπτεται, όταν στον δικαιούχο παραχωρηθεί κατοικία ή όταν ο δικαιούχος υπογράψει δανειακή σύμβαση, για την χορήγηση του δανείου. Έτσι, σε δικαιούχους που αγοράζουν ημιτελή κατοικία ή προβαίνουν σε ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, η επιδότηση διακόπτεται με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, χωρίς όμως να έχουν έτοιμη κατοικία να στεγαστούν.
Με την παρούσα διάταξη τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 2736/1999 και σε περίπτωση δανειοδότησης από τον Ο.Ε.Κ. ή χορήγησης επιδότησης επιτοκίου από αυτόν (για χορηγούμενα μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων δάνεια) η επιδότηση θα διακόπτεται, όταν στον δικαιούχο χορηγηθεί όλο το ποσό του δανείου του, δηλαδή  αμέσως μετά την πιστοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Κ., για την χορήγηση της τελευταίας δόσης αυτού.
Συνεπώς, το επίδομα θα χορηγείται αναλογικά για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

Άρθρο 26
Παροχή οικονομικού κινήτρου
Την τελευταία τετραετία, ο Ο.Ε.Κ.: α) εξομοίωσε τους τρίτεκνους δικαιούχους με τους πολύτεκνους με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των δικαιούμενων στεγαστικής συνδρομής, β) μείωσε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις με αποτέλεσμα την υπαγωγή περισσότερων δικαιούχων στα στεγαστικά του προγράμματα, γ) επεξέτεινε τη συνεργασία του για υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου με περισσότερες Τράπεζες ( από 5 συνεργαζόμενες το 2002, ο αριθμός σήμερα των συνεργαζόμενων Τραπεζών ανέρχεται σε 12), δ) μετέτρεψε  το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου σε διαρκές, ε) διπλασίασε σχεδόν τα ποσά των ατόκων μικροδανείων (αποπεράτωσης, επέκτασης, επισκευής), αλλά και τα ποσά των ατόκων δανείων που χορηγούνται σε πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία δεν χορηγούνται πλέον μέσω των Τραπεζών,  με την ανάλογη παρακράτηση προμηθειών, αλλά διεκπεραιώνονται εξ ολοκλήρου από τις Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ. και αποστέλλεται το ποσό του δανείου στους δικαιούχους με τραπεζική επιταγή κατ’ οίκον, μέσω του συστήματος ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ενώ το 2004 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου ήταν 13.627, το 2008 ανήλθαν σε 17.323. Αντίστοιχα, οι αιτήσεις μικροδανείων από 3.009 το 2004 ανήλθαν σε 6.427 το 2008, οι αιτήσεις του ειδικού προγράμματος τριτέκνων- πολυτέκνων από 1.045 το 2004 ανήλθαν στις 3.335 το 2008 και τέλος οι αιτήσεις επιδότησης επιτοκίου από 59.395 το 2004 ανήλθαν σε 120.360 το 2008.
Είναι προφανές ότι  ο Ο.Ε.Κ. έχει εισέλθει σε μια πορεία ολικής αναβάθμισης, τόσο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και παροχών, όσο και της κοινωνικής και αναπτυξιακής προσφοράς του.
Με σκοπό λοιπόν την επιτυχή και ταχύτερη αντιμετώπιση όλων των παραπάνω νέων αναγκών και τη διεκπεραίωση πανελλαδικά των προαναφερθέντων και λοιπών προγραμμάτων του είναι απαραίτητο να δοθεί κίνητρο στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος αυτού θα καθορίζονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Κ. 

Άρθρο 27
Τόκος υπερημερίας ληξιπρόθεσμων οφειλών
Με τη διάταξη του παρόντος άρθρου καθορίζεται το ποσοστό του τόκου υπερημερίας που θα επιβαρύνονται οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης της οφειλής επιτυγχάνεται η ίση αντιμετώπιση των οφειλών όπως επιβάλλει και το Σύνταγμα με την αρχή της ισονομίας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Θέματα σχετικά με την Απασχόληση
Άρθρο 28
Αμοιβές Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης
Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι αποδοχές του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και παρέχεται εξουσιοδότηση για καταβολή πρόσθετης αμοιβής με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 29
Κεντρική Βιβλιοθήκη Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Με αυτή τη ρύθμιση ανατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα της οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Υπουργείου.
Η αρμοδιότητα αυτή ανήκε παλιότερα στο Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης (άρθρο 8 Π.Δ 368/89), πλην όμως δεν περιελήφθη μεταξύ Proslipsis των αρμοδιοτήτων των νεοσυσυσταθεισών με το Π.Δ 152/91 Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με συνέπεια την πλήρη αποδιοργάνωση της.

Άρθρο 30
Επέκταση διατάξεων
Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος της πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που περιλαμβάνει ειδικότερα την πιστοποίηση των Κέντρων Παροχής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) καθώς και των Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης κοινωνικά ευπαθών ατόμων – ομάδων (Σ.Υ.Υ.), των προγραμμάτων ΣΕΚ και εκπαιδευτών ΣΕΚ, την εναρμόνιση του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής με το σύστημα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κ.λ.π., χαρακτηρίζεται από σταθερή ανάπτυξη, υπόκειται σε έντονη κοινωνική ζήτηση και η σχετική ζήτηση ενισχύεται επιπλέον και εξαιτίας της χρηματοδότησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης.
Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), ως θεσμοθετημένος προς τούτο φορέας,  στα πλαίσια των σκοπών και αρμοδιοτήτων του, κατά την διάρκεια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου θα αναλάβει δράσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του εθνικού συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, του εθνικού συστήματος της Δια Βίου Κατάρτισης, της πιστοποίησης, προγραμμάτων, περιγραμμάτων, εκπαιδευτών, γνώσεων, δεξιοτήτων, κ.λ.π., ώστε να αφορούν σε όλα τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, την ενίσχυσή τους, με στόχο να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και τα όσα ισχύουν σχετικώς στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, ενόψει της έναρξης και της θέσεως σε εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), υφίσταται κενό και έλλειμμα στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. το οποίο θα εμποδίσει την ανάπτυξη των ήδη θεσμοθετημένων σκοπών και αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά την εναρμόνιση της ανάπτυξής των δράσεών του  στα πλαίσια της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
Συνεπώς η παρούσα πρόταση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ενεργειών εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. όσον αφορά τόσο το Β΄ όσο και το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (δηλ. στο εκάστοτε ισχύον Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), με σκοπό να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και να εξυπηρετηθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και αφορούν τον άξονα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και να καθορίσει την διεύρυνση και εφαρμογή των ρόλων του, σκοπών και αρμοδιοτήτων του, και όσον αφορά το Ε.Σ.Π.Α με τελικό στόχο ένα θεσμικό πλαίσιο των δράσεων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εναρμονισμένο και με το Ε.Σ.Π.Α.

Άρθρο  31
Σκοπός - Αρμοδιότητες

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 475/93  (ΦΕΚ  205/Α), έχει ως σκοπό τη διαχείριση πόρων που προέρχονται από την  Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ιδιαίτερα από το Κοινωνικό Ταμείο (Άρθρο 2 του π.δ. 475/1993). Σύμφωνα δε με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α), αρμοδιότητα των διευθύνσεων που υπάγονται στη ΓΓΔΚ & ΑΠ «είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των  χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δραστηριοτήτων ».
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του π.δ.  63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)  «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για  την   Κυβέρνηση  και  τα  κυβερνητικά  όργανα », οι υπουργοί εκδίδουν  κανονιστικές  πράξεις  κατ’  εξουσιοδότηση νόμου. Κατά συνέπεια, οι Υπουργοί  δεν  μπορούν  να   προβούν  στην   έκδοση   αποφάσεων   (ΥΑ)  ή  κατά περίπτωση  κοινών  υπουργικών  αποφάσεων  (ΚΥΑ)  για  θέματα  αρμοδιότητας  του Υπουργείου  τους, εάν  δεν  υπάρχει  διάταξη νόμου  που  να  το  επιτρέπει ρητά.
Στην  παρ.5  του  άρθρου  10  του  ν.3614/2007 « Διαχείριση, έλεγχος και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο 2007-2013 »,  ορίζεται ότι με κοινή απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και  Κοινωνικής  Προστασίας  και του αρμόδιου  κάθε  φορά Υπουργού, δύναται να ρυθμίζονται  ειδικότερα  θέματα  που  αφορούν  στις  προϋποθέσεις, στις διαδικασίες, στους όρους, στα όργανα  και  σε  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή  λεπτομέρεια  που  συνδέεται  με  την  υλοποίηση  πράξεων, οι οποίες  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο.  Στη διάταξη αυτή παρέχεται η απαιτούμενη από το άρθρο 41 του π.δ. 63/2005 νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Στην  ανωτέρω διάταξη  ωστόσο  αλλά  και  εν  γένει στο  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο  από tη  σύσταση  της  Γενικής  Γραμματείας  Διαχείρισης  Κοινοτικών και  Άλλων  Πόρων  και  μέχρι  σήμερα,  δεν   υφίσταται   νομοθετική  εξουσιοδότηση  προς  τον  Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για  την  έκδοση  κανονιστικών πράξεων, που να αφορούν σε οιαδήποτε δράση που συγχρηματοδοτείται  από   άλλους  πόρους, εκτός  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταμείου (ΕΚΤ). Εκ  του  λόγου αυτού  διαπιστώνεται    αδυναμία  ουσιαστικής  άσκησης  αρμοδιοτήτων  που αφορούν  σε  άλλους  πόρους  από  πλευράς  της   Γενικής  Γραμματείας  Διαχείρισης  Κοινοτικών  &  Άλλων  Πόρων  αλλά  και  εν   γένει  του  Υπουργείου  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας.
Με  την προτεινόμενη  διάταξη, θα καλυφθεί το κενό και θα υπάρξει  η δυνατότητα από τη Γενική  Γραμματεία  Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων αλλά και από το Υπουργείο Απασχόλησης εν γένει να ασκήσει  ουσιαστικά όλες τις αρμοδιότητες  όσον αφορά τους «άλλους πόρους».

Άρθρο 32
Θέματα Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας ( Ο.ΜΕ.Δ.)
Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η επιβεβαίωση της  διάταξης του άρθρου 7  του ν. 2224/94 (Α 112), με την οποία ο Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 1876/90 (Α 27)  και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων, που αφορούν το δημόσιο τομέα, και που αναφέρονται, μεταξύ άλλων και στις προσλήψεις προσωπικού. Με τη ρύθμιση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 33
Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων Συνεταιριστικών Λιπασμάτων Α.Ε.

Την 20η Οκτωβρίου 1999 έκλεισε το εργοστάσιο Λιπασμάτων Δραπετσώνας με αποτέλεσμα οι 380 εργαζόμενοι να βρεθούν χωρίς εργασία. Με το Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α) (άρθρο 43) περίπου 100 απολυμένοι εντάχθηκαν σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας που υλοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 30161/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 272 Β) αρχικά και στη συνέχεια παρατάθηκε με τους Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α),  3385/2005 (210 Α)και  πρόσφατα με το Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114 Α) «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις».
Σήμερα,  202 άτομα, πρώην εργαζόμενοι βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση, καθώς δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση γι’ αυτούς.
Κατά συνέπεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προαναφερόμενα προβλήματα, προτείνεται η παρούσα διάταξη, η οποία αφορά:
Την υπαγωγή των 122 από τους απολυμένους σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας. Το πρόγραμμα αφορά όσους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο αρχικό πρόγραμμα που προβλέφθηκε από τον Ν.2778/99, και οι οποίοι συμπληρώνουν επτάμιση χιλιάδες (7.500) ημέρες ασφάλισης  κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και το 50ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2010. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης θα είναι ίσο με το 80% του  τελευταίου καταβληθέντος μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του  ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγήθηκε της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, προσαυξανόμενο με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις ΕΓΣΣΕ ετών 2000 έως 2008 και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., αρχής γενομένης από 1-1-2010. 
Στην προτεινόμενη διάταξη, επειδή ακριβώς ελήφθη σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι απολυμένοι από την επιχείρηση «Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.» βρίσκονται σε δυσμενή θέση εδώ και εννέα χρόνια, περιλαμβάνεται πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία δύναται να καλυφθούν από το πρόγραμμα τόσες ημέρες ασφάλισης και μέχρι το όριο των χιλίων διακοσίων (1200) ημερών ασφάλισης, όσες υπολείπονται για τη συμπλήρωση:
α)  των προϋποθέσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας για όσους πληρούν την προϋπόθεση του ορίου ηλικίας, αλλά όχι και των ημερών ασφάλισης ή
β) των κατ’ ελάχιστο απαιτούμενων  προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, για όσους πληρούν την προϋπόθεση του ορίου ηλικίας, αλλά όχι και των ημερών ασφάλισης.

Άρθρο 34
Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.
Με το άρθρο 8 του Ν. 3660/08 (ΦΕΚ 78 Α/7-5-2008) προβλέφθηκε η υπαγωγή 150 εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, στην επιχείρηση «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ», που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στην επόμενη πενταετία, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας. Η μηνιαία επιδότηση ορίστηκε ίση με το 80% των καταβαλλομένων κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας μηνιαίων αποδοχών, χωρίς να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500 €).
Η εν λόγω διάταξη είχε ως στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με το προσωπικό, καθώς  η επιχείρηση «ΕΒΖ ΑΕ» έκρινε, βάσει του νέου Επιχειρησιακού της Σχεδίου, απαραίτητη τη μείωση του προσωπικού, λόγω της υπαγωγής της στο νέο Ευρωπαϊκό Καθεστώς Ζάχαρης. 
Μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω διάταξη έχρηζε βελτίωσης, γιατί διαπιστώθηκαν δυσκολίες και ερμηνευτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή της.
Με το παρόν υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα προβλήματα που ανέκυψαν.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ -ΠΕΤΡΑΛΙΑ
 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Α΄
Θέματα Αναδιοργάνωσης
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Άρθρο 1
Σύσταση  Τμημάτων
1. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συνιστώνται τα παρακάτω τοπικά Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης:
Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σχηματαρίου με έδρα το Σχηματάρι, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς Ελλάδος.
Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα το Δήμο Θέρμης, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας.
Δ) Τμήμα  Κοινωνικής  Επιθεώρησης  Αμαρουσίου με  έδρα  εντός  των  ορίων  του  Δήμου  Αμαρουσίου, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής  Επιθεώρησης Αθηνών. 
Ε) Τμήμα  Κοινωνικής Επιθεώρησης Αιγάλεω με έδρα εντός των ορίων του  Δήμου Αιγάλεω, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών.
Η κατά τόπο αρμοδιότητα των Τμημάτων αυτών είναι αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. 134 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των παραπάνω συνιστώμενων  Τμημάτων.
2. Συνιστάται Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα :
Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο
Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κω, με έδρα την Κω
Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο
Δ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καρπάθου, με έδρα την Κάρπαθο
3.Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, μετονομάζεται σε Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κυκλάδων, και συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα :
Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σύρου, με έδρα την Ερμούπολη
Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νάξου, με έδρα τη Νάξο
Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνδρου, με έδρα την Άνδρο
Δ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θήρας, με έδρα τη Σαντορίνη
Ε) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Μήλου, με έδρα τη Μήλο
Η παρ. ΙΑ του άρθρου 7 του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση  Υπηρεσιών  Σώματος  Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» καταργείται.
4. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 9 του π.δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)». Η κατά τόπον αρμοδιότητα των υπαγομένων σ’ αυτές Τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
5. Για τη στελέχωση των υφισταμένων και των συνισταμένων με τον παρόντα νόμο Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέρος από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί με το π.δ. 136/1999, μετατρέπονται ως ακολούθως:
Α) 56 θέσεις ΠΕ Διοικητικοί
Β) 3 θέσεις ΠΕ Ναυπηγοί
Γ) 2 θέσεις ΤΕ Ναυπηγοί
Δ) 15 θέσεις ΠΕ Ιατροί
Ε) 11 θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ΣΤ) 5 θέσεις ΔΕ Τεχνικοί
Ζ) 8 θέσεις ΔΕ Οδηγοί
Οι κατά τα ανωτέρω μετατρεπόμενες θέσεις προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση κατανέμονται στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας οι ανωτέρω θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του Σώματος. Μέχρι να τεθούν σε λειτουργία τα νέα τμήματα οι κενές οργανικές θέσεις θα καλύπτονται σύμφωνα με το π.δ. 136/1999 και με το άρθρο 4 του παρόντος.

Άρθρο 2
Στελέχωση Σ.ΕΠ.Ε.
1. Μόνιμοι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύνανται να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε). Αντιστοίχως, μόνιμοι υπάλληλοι και Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε δύνανται να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υπάλληλοι και Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επιλογής για τις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων των ως άνω υπηρεσιών. Η επιλογή γίνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2639/1998, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «α) ως υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού) εννοούνται και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των Κοινωνικών Επιθεωρητών και αντίστροφα, β)ως υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών ειδικοτήτων, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Υγείας Πρόνοιας), εννοούνται και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών και αντίστροφα και γ)ως υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών), εννοούνται και οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κατηγοριών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.2639/1998 (Φ.Ε.Κ. Α/205), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.2874/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Σ.ΕΠ.Ε. στελεχώνεται με μεταθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με μετατάξεις, καθώς και με νέες προσλήψεις, κατά τις κείμενες διατάξεις».
5. Το άρθρο 10 του Ν.2639/98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. εκπαιδεύεται αρχικά κατά την είσοδό του σε αυτό και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης καταρτίζονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 2639/98.
Τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον ένα μήνα πρακτικής άσκησης σε θέματα επιθεώρησης εργασίας.
2. Η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. μπορεί να πραγματοποιείται σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. μπορεί να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της αποστολής του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια των παραγράφων (1) και (2) ».
6. Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που μετατίθενται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, επιλέγονται σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων  του Σ.ΕΠ.Ε. ή διενεργούν ελέγχους προς υποβοήθηση του έργου του Σ.ΕΠ.Ε. πρέπει να πληρούν μία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:
α. Να έχουν ασκήσει ελεγκτικά καθήκοντα σύμφωνα με την 81 ΔΣΕ του 1947 η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 3240/55, το ν.δ. 2954/54 «Περί οργανώσεως Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας παρά του Υπουργείου Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων»,
β. να έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2639/98.
7. Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το π.δ. 136/99 και το ν. 2639/98 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 3
Aύξηση του αριθμού των Ειδικών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Στις υφιστάμενες θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας του άρθρου 11 του ν. 2639/1998 και του άρθρου 27 του ν.2656/2001, προστίθενται μία οργανική θέση Τεχνικού ή Υγειονομικού Επιθεωρητή Εργασίας με βαθμό Διευθυντή και μία  οργανική θέση Τεχνικού ή Υγειονομικού Επιθεωρητή Εργασίας Προϊσταμένου Τμήματος.

Άρθρο 4
Ανακατανομή κενών θέσεων στο Σ.ΕΠ.Ε.

1. Στο τέλος του άρθρου 13 του π.δ.136/1999 (Φ.Ε.Κ. 134 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. σε υφιστάμενους κλάδους προσωπικού της ιδίας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες».
2.Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ.136/1999 (Φ.Ε.Κ. 134 Α) προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και  Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε.  κατά υπηρεσίες, όπου κρίνεται απαραίτητο».

Άρθρο 5
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
Όπου στο άρθρο 11 παρ. 3 του ν.2639/1998 αναφέρονται οι λέξεις «των υπαλλήλων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των Επιθεωρητών».

Άρθρο 6
Υποχρέωση εργοδότη για τήρηση του βιβλίου αδειών

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 ( Φ.Ε.Κ. 229Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Έκαστος εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο μισθωτών, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού.
Το εν λόγω βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες διατηρούνται επί μια πενταετία και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος».

Άρθρο 7
Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να διατηρούν στο αρχείο τους επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους , σύμφωνα  με το π.δ. 156/1994 και το άρθρο 1 του ν. 2639/98, σε έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις
1. Το εδ. α και η περ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2639/1998, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται ως ακολούθως:
1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:
α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ (500,00€) μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€).
2. Το εδ. α και η περ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2224/1994, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται ως ακολούθως:
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προμηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:
α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ (500,00€) μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€).

Άρθρο 9
Συμπλήρωση διατάξεων περί  Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)
1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989, μετά την περίπτωση  ιστ΄, προστίθεται περίπτωση  ιζ΄, η οποία έχει ως ακολούθως:
« ιζ. έναν Τεχνικό ή Υγειονομικό Επιθεωρητή Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με τον αναπληρωτή του».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2639/1998, μετά την περίπτωση στ΄, προστίθενται  περιπτώσεις ζ΄ και η΄, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:
«ζ. έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τον αναπληρωτή του»  και
«η. έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τον αναπληρωτή του».

Άρθρο 10
Θητεία Προέδρου και μελών Επιτροπών

Η  παρ. 3 του άρθρου 48  του ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι τριετής».

Άρθρο 11
Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.)
Σε περίπτωση συστάσεως Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, η υφιστάμενη αντίστοιχη Διεύθυνση από την οποία αποσπάται η τοπική αρμοδιότητα του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, διατηρεί την κατά τόπο αρμοδιότητα της επί της υπόλοιπης περιφέρειας αυτής.

Άρθρο 12
Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας
Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν.3144/2003 (Φ.Ε.Κ.111 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) και το άρθρο 5 του ν. 3667/2008 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στο ν.1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177 Α΄) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» έχουν δικαίωμα να ασκούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ιατρικής της εργασίας κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολαβεί έως τότε.

Άρθρο 13
Διασύνδεση υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. με διαδίκτυο
Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνδέονται στο διαδίκτυο και αποκτούν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων απαραίτητες για την ορθή λειτουργία τους και την άρτια, συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Επιθεωρητών Εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς τους.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της ανωτέρω περιπτώσεως.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κεφάλαιο Α΄
Ρυθμίσεις Θεμάτων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Άρθρο 14
Ρυθμίσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος

1) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. Α' 79), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του  ν.2556/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 270), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δικαιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικό εποχιακό βοήθημα και όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».
2) Το ειδικό εποχιακό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989,όπως ισχύει, καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους μία φορά το έτος κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την καταβολή του βοηθήματος διενεργείται κατά το αυτό ως άνω χρονικό διάστημα.

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική  Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ)
1. Τα στοιχεία, τα οποία οι επιχειρήσεις και γενικά οι φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Ο.Α.Ε.Δ. για την αποπληρωμή των προγραμμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), μετά από έλεγχο κατά τη διαδικασία που ορίζεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποτελούν οριστικούς τίτλους εξόφλησης των δικαιούχων επιχειρήσεων και φορέων και φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο ελέγχονται κατασταλτικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ανάλογη διαδικασία για εκπαιδευτικά προγράμματα του Λ.Α.Ε.Κ. που υλοποιήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Οι επιχειρήσεις και γενικά οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ, υποχρεούνται να διατηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ανωτέρω προγράμματα τουλάχιστον επί μια πενταετία.
3. Με αποφάσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθεται στο προσωπικό του Οργανισμού ο έλεγχος του φυσικού αρχείου των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του κλάδου Λ.Α.Ε.Κ.
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 188) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 5.Οι πόροι του Λ.Α.Ε.Κ. που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση».

Άρθρο 16
Παραγραφή απαιτήσεων κατά Ο.Α.Ε.Δ
.
Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Ο.Α.Ε.Δ. παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. Η κατά του Ο.Α.Ε.Δ. απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος στον Οργανισμό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από την καταβολή.

Άρθρο 17
Προμήθειες μικρής αξίας

Το άρθρο 45 του  β.δ.266/1971 (Φ.Ε.Κ. Α' 80), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του π.δ.111/1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η προμήθεια ετοιμοπαράδοτων ειδών που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα ευρώ (150€)  μπορεί να διενεργηθεί κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας απευθείας, χωρίς την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις προμήθειες του Ο.Α.Ε.Δ.
Το ύψος του ως άνω ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ.  του Ο.Α.Ε.Δ.».

Κεφάλαιο Β΄
Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
Άρθρο 18
Σύσταση Τμήματος Χορήγησης Παροχών
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ.2/ 1977 προστίθεται στοιχείο (Γ) ως ακολούθως:
« Γ) Τμήμα Χορήγησης Παροχών»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ.2/ 1977 προστίθεται στοιχείο (Γ) ως ακολούθως:
«Γ) Τμήμα  Χορήγησης  Παροχών:
Ο συντονισμός της λειτουργίας των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών  χορήγησης  παροχών.
Η συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Ο.Ε.Ε.
Η μέριμνα και εισήγηση λήψης μέτρων για μείωση της γραφειοκρατίας, δικαιολογητικών κλπ, απλούστευση διαδικασιών σε θέματα χορήγησης παροχών.
Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, σε θέματα μηχανογράφησης των Υπηρεσιών χορήγησης παροχών, η μέριμνα για την τήρηση και ενημέρωση μητρώου δικαιούχων.
Η μέριμνα για τη χορήγηση κάρτας στους δικαιούχους παροχών του Ο.Ε.Ε., που θα πιστοποιεί την ιδιότητά τους αυτή.
Η έγκαιρη αποστολή προς τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες παροχής του Ο.Ε.Ε. καθώς και στα Κ.Ε.Π. εγκυκλίων και ανακοινώσεων για τις προϋποθέσεις  και  τους  χρόνους  χορήγησης  των  παροχών.
Η χρέωση ανά Υπηρεσία του αριθμού των διατιθεμένων προς χορήγηση παροχών, παρακολούθηση της ροής αυτών καθώς και τη συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων για ενημέρωση του  Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).
Η μέριμνα για τη χορήγηση στοιχείων προς το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων καθώς και σύνταξη εισηγήσεων, για την αναγκαιότητα εκτύπωσης των πάσης φύσεως εντύπων, ανακοινώσεων, εισιτηρίων και δελτίων, οι οποίες σχέση έχουν με τις χορηγούμενες παροχές προς τους  δικαιούχους του  Ο.Ε.Ε.
Η αντιμετώπιση αιτημάτων για επιτόπια χορήγηση παροχών σε φορείς που ασχολούνται με θέματα ατόμων με αναπηρίες, σε μέλη οργανώσεων εργαζομένων ή συνταξιούχων, σε  Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η).
Η παραλαβή και διάθεση στις υπηρεσίες χορήγησης παροχών των πάσης φύσεως εισιτηρίων, δελτίων, κουπονιών.
Του ανωτέρω τμήματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού».

Άρθρο 19
Σύσταση Τμημάτων Μισθοδοσίας και Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του π.δ.2/1977 προστίθενται στοιχεία (δ) και (ε) ως ακολούθως:
«δ) Τμήμα Μισθοδοσίας
ε) Τμήμα Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων »
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ.2/1977 προστίθενται στοιχεία (Δ) και (Ε) ως ακολούθως:
«Δ) Τμήμα Μισθοδοσίας:
Η επεξεργασία και εκκαθάριση των πάσης φύσεως μισθοδοσιών του Προσωπικού του Οργανισμού (Τακτικών και Εκτάκτων), Αθηνών και επαρχίας, καθώς επίσης, των με ειδικό καθεστώς της έμμισθης εντολής Νομικών Συμβούλων του Ο.Ε.Ε., των αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού ανά Συνεδρίαση, την εκκαθάριση των πάσης φύσεως αποδοχών του Προέδρου και των δύο (2) Αντιπροέδρων του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.
Η εκκαθάριση των αποζημιώσεων των Υπαλλήλων του Οργανισμού που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα (Μέλους ή Εισηγητού ή Γραμματέα) στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών που λειτουργούν κατά τόπους όπου υπάρχουν Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Ο υπολογισμός, η καταγραφή και εκκαθάριση όλων των εν γένει πρόσθετων αυξήσεων που χορηγούνται στο Δημόσιο Τομέα, είτε με τη μορφή των ετήσιων ποσοστών αύξησης σύμφωνα με το Νόμο, είτε με τη μορφή των μηνιαίων εκκαθαρίσεων των απασχολουμένων υπερωριακά στα Εκδρομικά Προγράμματα του Ο.Ε.Ε. σε ολόκληρη την Επικράτεια, είτε με τη μορφή εκκαθάρισης των εκτός έδρας όλων των υπηρετούντων με εξαρτημένη σχέση εργασίας υπαλλήλων του Οργανισμού αλλά και εκείνων που λόγω θέσης έχουν και διέπονται από ειδικές ρυθμίσεις Νόμων (Πρόεδρος- Αντιπρόεδροι- Μέλη του Δ.Σ.).
Η εκκαθάριση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν προσφυγές υπαλλήλων για διάφορους λόγους κατά του Οργανισμού.
Η κατά μήνα σύνταξη και κατάθεση της περιοδικής δήλωσης για τους ασφαλισμένους υπαλλήλους στον Κύριο Ασφαλιστικό φορέα Ι.Κ.Α., καθώς και της ετήσιας όμοιας.
Η επεξεργασία και κατάθεση αντίστοιχης κατάστασης και δήλωσης για τους ασφαλισμένους στα Επικουρικά και Λοιπά Ταμεία, καθώς και για κάθε Οργανισμό ή οποιοδήποτε άλλο φορέα γίνεται απόδοση παρακρατούμενων οφειλών - κρατήσεων.
Η εκκαθάριση των αμοιβών των Μεικτών Επιτροπών Οικοδομικού Ελέγχου και Υγιεινής καθώς και αυτών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
Η λεπτομερής τήρηση και ενημέρωση των ατομικών μερίδων μισθοδοσίας και αποζημιώσεων με την αντίστοιχη χορήγηση ετήσιων βεβαιώσεων εισοδημάτων από μισθωτές και άλλες υπηρεσίες.
Του ανωτέρω τμήματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού.
Ε) Τμήμα Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων :
Αρμοδιότητες που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τις κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τους  πόρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλης της χώρας σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού και τήρηση ενημερωμένου αρχείου αυτών.
Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, υπολογισμός των αναλογούντων ποσών και σύνταξη εισηγήσεων προς το Δ.Σ. του Οργανισμού σχετικά με τις επιχορηγήσεις των οργανώσεων όσον αφορά τις δαπάνες τους για:
- λειτουργικά έξοδα  (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ)
- μισθοδοσίες προσωπικού τους
- καθαριότητα
- διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων και αμοιβή δικαστικών αντιπροσώπων
- διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας
- ταξίδια και διαμονή στην Ελλάδα και το εξωτερικό και φιλοξενία ξένων αντιπροσώπων με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς που προωθούν την πολιτική εργασιακών σχέσεων
- συνδρομές σε Διεθνείς Οργανώσεις.
Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση όλων των ανωτέρω δαπανών.
Σύνταξη όλων των προσχεδίων των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ έτος κατ’ επιταγή των εκάστοτε ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων προς έγκριση από το Δ.Σ. του Οργανισμού και στη συνέχεια διαβίβασή τους στο αρμόδιο Υπουργείο προς έκδοση υπουργικών αποφάσεων.
Του ανωτέρω Τμήματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή  ΔΕ1 Διοικητικού».

Άρθρο 20
Σύσταση Αυτοτελών Γραφείων
1. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου. Στο Γραφείο αυτό οι αρμοδιότητες είναι:
α) η διενέργεια τακτικών ελέγχων, αυτεπαγγέλτως ή κατ’ έγκλιση, για τη διαπίστωση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβεβλημένων με τον Ο.Ε.Ε. προμηθευτών - αναδόχων, για τις πάσης φύσεως παρεχόμενες υπηρεσίες, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων του Οργανισμού προς εκπλήρωση των σκοπών του. Οι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται με επιτόπιο έλεγχο, με αυτοψία ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Μετά το πέρας των ελέγχων  συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού.
β) η υποβολή προτάσεων στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε, για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών.
Του ως άνω Γραφείου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων  ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ 4 Διοικητικού  ή ΔΕ1 Διοικητικού.
2. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς. Του Αυτοτελούς Γραφείου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΤΕ11 Βιβλιοθηκονόμων - Αρχειοθετών  ή ΔΕ1 Διοικητικού. Στο Γραφείο αυτό αρμοδιότητα είναι η ανάπτυξη συνεργασιών του Ο.Ε.Ε. με συναφείς φορείς της Ε.Ε., καθώς και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς, που έχουν τους αυτούς ή ανάλογους προς τον Ο.Ε.Ε. σκοπούς, με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών δια της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων.

Άρθρο 21
Ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών
1. Tα  ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ. καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.), στους οποίους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ακίνητα, επιτρέπεται να προβαίνουν, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου του ακινήτου, σε περαιτέρω παραχώρηση δωρεάν χρήσης αυτών προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), με σκοπό την ανέγερση και  λειτουργία  Βρεφονηπιακών Σταθμών, με δαπάνες του Ο.Ε.Ε. προς χρήση των δικαιούχων του. Στην περίπτωση που η διαχείριση των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί ανήκει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Ε.Ε., εγκρίνεται η κατά χρήση δωρεάν παραχώρηση  του ακινήτου προς τον Ο.Ε.Ε., η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω εγκριθείσας παραχώρησης ακινήτου καταρτίζεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Ο.Ε.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τιθέμενοι όροι, οι προϋποθέσεις και αιρέσεις, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στην προηγούμενη παράγραφο απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. Η σύμβαση αυτή απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.

Άρθρο 22
Παροχή οικονομικού κινήτρου
Με σκοπό την επιτυχή και ταχύτερη διεκπεραίωση πανελλαδικά του νέου προγράμματος «Εναρμόνιση  Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και την αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας, παρέχεται κίνητρο στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ( Ο.Ε.Ε.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε.».

Άρθρο 23
Σύσταση θέσεων μετακλητών ειδικών συνεργατών
Η  παράγραφος  10 του άρθρου 20 του ν. 2224/1994  (Φ.Ε.Κ. 112/Α/94 ), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. 111/Α/8-5-2003)  αντικαθίσταται ως εξής:
«10.Στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. συνιστώνται πέντε (5) θέσεις μετακλητών ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Ο ειδικός συνεργάτης αποχωρεί αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιοδήποτε λόγο του προσώπου που τον προσέλαβε χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση από την αποχώρηση. Οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρωθούν και με απόσπαση από το Δημόσιο ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Άρθρο 24
Λοιπά Θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας

1. Συνιστώνται θέσεις μονίμου προσωπικού στους παρακάτω υφιστάμενους κλάδους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας  (Ο.Ε.Ε.) ως ακολούθως:
30 θέσεις στον κλάδο ΠΕ9 Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών
30 θέσεις στο κλάδο ΤΕ5 Νηπιοβρεφοκομίας
Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των θέσεων αυτών είναι τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. Η κατανομή των θέσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.
2. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του  ν. 3227/ 2004 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Της Διεύθυνσης Πληροφορικής και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ12 Πληροφορικής ή ΠΕ2 Τεχνικού ή ΠΕ14 Μαθηματικών ή ΤΕ13 Πληροφορικής ή ΠΕ1 Διοικητικού».
3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3227 / 2004 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ9 Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών ή ΤΕ5 Νηπιοβρεφοκομίας και του τμήματος Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ3 Καθηγητών Γενικής Εκπαίδευσης ή ΠΕ5 Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας ή ΠΕ6 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ή ΤΕ1 Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ6 Καθηγητών Μουσικής ή ΔΕ1 Διοικητικού».
4. α. Το αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) μετονομάζεται σε Νομική Υπηρεσία (Ν.Υ.) του Ο.Ε.Ε. Της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε. προΐσταται Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων στον Ο.Ε.Ε. 
Κριτήρια ορισμού του προϊσταμένου της Ν.Υ. είναι: α) η δεκαπενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στον Ο.Ε.Ε., β) η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και η ικανότητά του για την διασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της Ν.Υ. και του προσήκοντος επιπέδου συνεργασίας, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, τις δομές  και  τους  εσωτερικούς  θεσμούς του Ο.Ε.Ε. Ο ορισμός του Προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Προέδρου του για μία τριετία.
β. Στον Ο.Ε.Ε. συνιστώνται τρεις (3) επιπλέον θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. 
5.Στον Ο.Ε.Ε. τηρείται κανονισμός αποδοχής πάσης φύσεως δωρεών και χορηγιών που μπορεί να καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα της χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στα πλαίσια διοργάνωσης εκδηλώσεων και ανάπτυξης πρωτοβουλιών και δράσεων για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του υπέρ των δικαιούχων του. Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
6. Το άρθρο  24  του  ν.1346/83 (Φ.Ε.Κ. 46 Α΄)  αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Από την τιμή των δελτίων θεάματος, που διανέμει ο Ο.Ε.Ε. δωρεάν στους μισθωτούς, σύμφωνα με  το ν.678/1977 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του α.ν. 252/1968, παρακρατείται ποσοστό 4% υπέρ του Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 2% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 1% υπέρ του Ταμείου  Τεχνικών Θεάτρου, 1% υπέρ της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και 4% υπέρ του Ελληνικού Θεατρικού Μουσείου.»
7. Τα εδάφια πέντε και έξι της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 297 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Ο.Ε.Ε, που συμμετέχουν ως επόπτες συνοδοί στα εκδρομικά προγράμματα, που πραγματοποιούνται κατά Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες.

Κεφάλαιο Γ΄
Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
Άρθρο 25
Επιδότηση ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
Το άρθρο 8 του ν.2736/1999 (Φ.Ε.Κ. 172 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου επιτρέπεται να συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η επιδότηση ενοικίου διακόπτεται όταν στο δικαιούχο παραχωρηθεί κατοικία, σε περίπτωση δε δανειοδότησης ή χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, όταν χορηγηθεί στο δικαιούχο ολόκληρο το ποσό του δανείου».

Άρθρο 26
Παροχή οικονομικού κινήτρου
Με σκοπό την αντιμετώπιση και έγκαιρη ικανοποίηση του συνεχώς διογκούμενου αριθμού αιτήσεων παροχής στεγαστικής συνδρομής από τη διεύρυνση των προγραμμάτων του  Ο.Ε.Κ. πανελλαδικά, παρέχεται οικονομικό κίνητρο στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ο.Ε.Κ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος αυτού καθορίζονται  με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Κ.

Άρθρο 27
Τόκος υπερημερίας ληξιπρόθεσμων οφειλών
Το ποσοστό του τόκου υπερημερίας που οφείλεται για τις  ληξιπρόθεσμες δόσεις  που προέρχονται από τις πάσης φύσεως παροχές που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. σε δικαιούχους του από δικά του κεφάλαια  καθορίζεται σε δύο εκατοστιαίες μονάδες ετησίως, επιπλέον του εκάστοτε ισχύοντος συμβατικού τόκου.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., το ως άνω ποσοστό είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Θέματα σχετικά με την Απασχόληση
Άρθρο 28
Αμοιβές ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης

Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003. Στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλεται επίσης ειδική πρόσθετη αμοιβή, το ύψος, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 29
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ανήκει και η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ο εμπλουτισμός της με έντυπο υλικό, η συγκέντρωση και τεκμηρίωση γραπτών πληροφοριών σχετικών με θέματα που ενδιαφέρουν το Υπουργείο και την επιμόρφωση των υπαλλήλων του, η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου για το υλικό της βιβλιοθήκης και της τεκμηρίωσης, καθώς και η σύνδεση και ανταλλαγή υλικού με βιβλιοθήκες άλλων φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού συναφούς αντικειμένου».
Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 30
Επέκταση διατάξεων

Η περίπτωση στ΄ της  παρ. 2  του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38Α΄) καθώς και η περίπτωση στ΄ της  παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 67/1997 (Φ.Ε.Κ. 61Α΄) έχουν  ισχύ για το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και  το  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  (Ε.Σ.Π.Α.).

Άρθρο  31
Σκοπός - Αρμοδιότητες

Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ.475/1993 (Φ.Ε.Κ. 205Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας  Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας», που τροποποιήθηκε  δυνάμει  των  παρ. 3-4 του άρθρου 18 του ν. 2224/1994  (Φ.Ε.Κ. 112Α΄), προστίθεται η παράγραφος ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και όπου απαιτείται του συναρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που αφορούν στις προϋποθέσεις, στις διαδικασίες, στους όρους, στα όργανα και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται  από  οιαδήποτε χρηματοδοτικά μέσα ή προγράμματα».

Άρθρο 32
Θέματα Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (Α 28) όπως ισχύει,  προστίθεται στοιχείο κβ ως ακολούθως:
«κβ. το προσωπικό  του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)».

Άρθρο 33
Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων Συνεταιριστικών Λιπασμάτων Α.Ε.
1. Καταρτίζεται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανέργων για τους εργαζομένους της εταιρίας με την επωνυμία «Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.» των οποίων η καταγγελία της σχέσης εργασίας τους από την επιχείρηση εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 20-10-1999 έως 20-11-1999 και οι οποίοι κατά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 30161/9-3-2000 (Φ.Ε.Κ. 272 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στις ρυθμίσεις αυτής.
2. Α. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανέργων έχουν δικαίωμα να ενταχθούν εργαζόμενοι της παρ.1 εφόσον α) έχουν συμπληρώσει επτάμιση χιλιάδες (7.500)  ημέρες ασφάλισης και είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, β) έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν το πεντηκοστό (500) έτος  της ηλικίας τους μέχρι 31-12-2010, γ) θα αναγγελθούν στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. 
Β. Στους απολυμένους από την επιχείρηση της παρ.1, στους οποίους υπολείπονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και χίλιες διακόσιες (1200) ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των επτάμιση χιλιάδων (7500) ημερών ασφάλισης, που προαπαιτούνται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης, παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν από το πρόγραμμα τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες υπολείπονται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα και μέχρι το όριο των χιλίων διακοσίων (1200) ημερών ασφάλισης. 
Στην περίπτωση αυτή δεν θα ισχύσουν οι διατάξεις της παρ.2Γ του παρόντος.
Γ. Στους απολυμένους από την επιχείρηση της παρ.1 στους οποίους υπολείπονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και χίλιες διακόσιες (1200) ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των κατ’ ελάχιστο απαιτούμενων προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν από το πρόγραμμα τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες υπολείπονται για λήψη πλήρους σύνταξης και μέχρι το όριο των χιλίων διακοσίων (1200) ημερών ασφάλισης, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της προβλεπόμενης προς συνταξιοδότηση ηλικίας.
3. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ορίζεται στους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού  ή του εικοσιπενταπλασίου του  ημερομισθίου, που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγήθηκε της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση της παρ.1, προσαυξανόμενο με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις ΕΓΣΣΕ ετών 2000 έως 2008 και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ.
Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., αρχής γενομένης από 1-1-2010. 
4. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι διατηρούν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι κατά το τελευταίο έτος απασχόλησής τους στην επιχείρηση της παρ.1. Το χρονικό διάστημα  της ειδικής επιδότησης  θεωρείται ως διανυθέν στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών για όσους ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτή υπάγονταν στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και  Ανθυγιεινών (ΚΒΑΕ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου βαρύνουν το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ.
5. Για την εφαρμογή και μόνο του παρόντος άρθρου και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος για την ένταξη στο πρόγραμμα, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ’ εξαίρεση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983 (Φ.Ε.Κ. 64 Α), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (Φ.Ε.Κ. 189Α), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τον Κ.Β.Α.Ε. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.1358/1983 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους στην επιχείρηση της παρ.1, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών. 
6. Για την συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπόψη  και ο χρόνος που έχει διανυθεί:
- Σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία
- Σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.
7. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης από την επιχείρηση της παρ.1, στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους προσαυξημένες με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις ΕΓΣΣΕ  ετών 2000 έως και 2008. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης.
8. Για την ένταξη των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η ειδική επιδότηση θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.
9. Οι δαπάνες του προγράμματος βαρύνουν κατά 50% τον Κρατικό Προϋπολογισμό και κατά 50% τον  Ο.Α.Ε.Δ.  (κλάδο Λ.Α.Ε.Κ.).
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 34
Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.
1. Οι εργαζόμενοι στην «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας θα λυθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και οι οποίοι μέχρι 31-12-2013 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατόπιν αιτήσεώς τους στον Ο.Α.Ε.Δ.
2. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας μπορούν να ενταχθούν όσοι είναι ασφαλισμένοι σε Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ. 
3. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των εξήντα (60) μηνών. Proslispsis Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 80%  του  μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του  ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., αρχής γενομένης από 1-1-2010. 
4. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και  λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (Φ.Ε.Κ. 189Α/13-11-1978), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λύση της σύμβασης εργασίας στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ι.Κ.Α., λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου βαρύνουν το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 4.
5. Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου αυτού και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος για την ένταξη στο πρόγραμμα, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ’ εξαίρεση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983 (Φ.Ε.Κ. 64 Α/24-5-1983), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.1358/83 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι  εργαζόμενοι, κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.
6. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.
7. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος  καλύπτονται κατά 80% από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Ο.Α.Ε.Δ. (κλάδο ΛΑΕΚ) και κατά 20% από την ΕΒΖ ΑΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος κατανομής της δαπάνης μεταξύ του κρατικού προϋπολογισμού και του ΟΑΕΔ (κλάδου ΛΑΕΚ), η διαδικασία απόδοσης από την ΕΒΖ ΑΕ στον ΟΑΕΔ του 20% που τη βαρύνει και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
8. Το άρθρο 8 του Ν. 3660/2008 (Φ.Ε.Κ. 78/Α/7-5-2008) καταργείται.

Άρθρο 35
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ -ΠΕΤΡΑΛΙΑ
 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved