ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων του τουρισμού
 

 

Αθήνα 20.7.2010, 15:32

Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, θέτει σε λειτουργία ο ΟΑΕΔ (η απόφαση παρακάτω στα συνημμένα).

Ειδικότερα, ο Οργανισμός ενημερώνει ότι από τις 21 Ιουλίου 2010 οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας καθώς και οι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο «Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας» (ΚΥΑ 8653/318/7-7-2010 ΦΕΚ 1075/Β/14-7-2010) στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την τροποποίηση της με αριθμ. 6421/251/19-4-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/Β/19-4-2010) του «Προγράμματος διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις».

Η πρώτη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε την άνοιξη του 2010 και ωφελήθηκαν επιχειρήσεις που στο τέλος Απριλίου και στο τέλος Μαΐου επαναπροσέλαβαν (με το ίδιο καθεστώς και στην ίδια μονάδα εντός της επιχείρησης) τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν αντίστοιχα το 2009. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας έχει ξεκινήσει από τις 26 Απριλίου 2010.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχικής και συνεχούς λειτουργίας καθώς και των νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας, α) για τα χρονικά διαστήματα i. Απρίλιος και Μάιος 2010 και ii. Μάιος 2010, έχει οριστεί η 31 Αυγούστου 2010 και β) για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2010, έχει οριστεί η 30 Νοεμβρίου 2010.

Περιεχόμενο
Ο ΟΑΕΔ προσφέρει σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση για χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων που απασχολούσαν κατά το προηγούμενο έτος (2009).

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν επιχορηγεί τις ασφαλιστικές εισοφορές για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2010 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, καθώς στοχεύει στη διατήρηση της απασχόλησης με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Δικαιούχοι και ωφελούμενοι
Δικαιούχοι και ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

1. Επιχειρήσεις
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ και οι οποίες τόσο στις 30−4−2010 όσο και στις 31−5−2010 απασχολούσαν και επαναπροσέλαβαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν αντίστοιχα στις 30−4−2009 και 31−5−2009 και με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Σε περιοχές όπου οι καταληκτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης που προβλέπονται από την κλαδική και τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις είναι πρότερες της 31ης Μαΐου, θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εποχιακά απασχολούμενων που υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν μετά από αυτές τις ημερομηνίες, είτε επιχειρήσεις που στις 31−10−2010 απασχολούν και επαναπροσλαμβάνουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης που προβλέπονται από την κλαδική και τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές, την 1η Ιουλίου του 2008 (όπως ορίζεται αναλυτικά στο ΦΕΚ 1075/Β/14-7-2010 άρθρο 4).
Επιχειρήσεις που διατηρούν σε λειτουργία περισσότερες μονάδες, (Ξενοδοχειακές – Μαρίνες – SPA – Γκόλφ κλπ), μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε μονάδα αλλά μόνον για το προσωπικό που απασχολούσαν στη μονάδα αυτή το προηγούμενο έτος.
Η ενίσχυση που θα λάβει μία επιχείρηση υπάγεται στους περιορισμούς του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

2. Άνεργοι
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: α) άνεργοι οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας, β) άνεργοι οι οποίοι προσλαμβάνονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας για να καλύψουν, κενές ή επιπλέον θέσεις.

Διαδικασία υπαγωγής
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην αντίστοιχη περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση
www.oaed.gr ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση (ότι διατηρούν τον ίδιο αριθμό προσωπικού, δεν είναι προβληματικές και συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί ύψους ενισχύσεων ήσσονος σημασίας).

Η επιχορήγηση για κάθε υπάλληλο υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για κάθε μήνα (για συνολικό διάστημα μέχρι 2 μήνες).
Το ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ καθώς και αυτών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τον ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης, που κατατίθεται εντός 30 ημερών του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου.
Η επιχορήγηση αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρηματοδότηση
Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 70.000.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους) και βαρύνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ - ΟΑΕΔ. To πρόγραμμα είναι εν δυνάμει συγχρηματοδοτούμενο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την σχετική απόφαση.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η απόφαση (αρχείο pdf 157 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved