ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Όλες οι ευκαιρίες


 

Στην παρούσα σελίδα η Proslipsis παρουσιάζει όλα τα ενεργά εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε ιδιώτες, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε άλλους φορείς (ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ.). Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ένταξης σε αυτά. Πρόκειται για τον πιό ενημερωμένο κατάλογο στην Ελλάδα!

 

 

Τ Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

 

 

w Πρόγραμμα για τη διεύρυνση της  τουριστικής περιόδου έτους 2011 με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια ή μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία
Επιχειρήσεις του τουρισμού επιχορηγούνται ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές τους για τρεις μήνες.
Έναρξη: 31 Μαΐου 2011
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ΛΑΕΚ
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις επιχορηγούνται προκειμένου να καταρτίσουν το προσωπικό τους.
Έναρξη: 24 Φεβρουαρίου 2011
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Δανειοδότηση επιχειρήσεων από τράπεζες μέσω του προγράμματος Jeremie
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τα τελευταία τρία έτη μπορούν να λάβουν χαμηλότοκα δάνεια, με επιτόκιο γύρω στο 3%, από τις τράπεζες "Εθνική" και "Alpha Bank", στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας από τις τρεις δράσεις του προγράμματος Jeremie.
Έναρξη: 22 Φεβρυαρίου 2011
Λήξη: Όταν εξαντληθούν οι σχετικοί πόροι

w Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις επιχορηγούνται προκειμένου να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους.
Έναρξη: 10 Μαρτίου 2011
Λήξη: 24 Μαΐου 2011 

w Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών
Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών, για τη δημιουργία 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών.
Έναρξη: 8 Φεβρουαρίου 2011
Λήξη: Με απόφαση του ΟΑΕΔ

w Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης θέσεων
Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των Κλαδικών Συλλογικών Φορέων, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό τους Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας (Πρόσκληση Α).
Έναρξη: 17 Ιανουρίου 2011
Λήξη: 17 Μαρτίου 2011

w Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 20-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα και υποβάλλουν το Σχέδιο αυτοτελώς.
Έναρξη: 17 Ιανουρίου 2011
Λήξη: 17 Μαρτίου 2011

w Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
Tουριστικές επιχειρήσεις εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με άδεια ΕΟΤ, επιχορηγούνται για τη διατήρηση θέσεων εργασίας από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 28η  Φεβρουαρίου 2011.
Έναρξη: 17 Ιανουαρίου 2011
Λήξη: 11 Φεβρουαρίου 2011

w Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
Επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα και 20-49 άτομα επιχορηγούνται με στόχο τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Έναρξη: 17 Ιανουαρίου 2011
Λήξη: Με απόφαση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.

w Πράσινος Τουρισμός
Τουριστικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται με ποσά από 15.000€ - 400.000€ για την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής συνείδησης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Έναρξη: 20 Δεκεμβρίου 2010
Λήξη: 25 Φεβρουαρίου 2011  (παράταση μέχρι 31 Μαρτίου 2011)

w Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων
Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι επιχορηγούνται για τις ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να προσλάβουν 25.000 ανέργους με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
Έναρξη: 29 Νοεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων
Γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, που απασχολούν έως ένα εργαζόμενο, χρηματοδοτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης τους για χρονικό διάστημα από 6 έως 18 μήνες, ή και έως 48 μήνες.
Έναρξη: 29 Νοεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Digi-retail: Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων
Επιχειρήσεις του λιανεμπορίου επιδοτούνται για τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κ.λπ. και για την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.
Έναρξη: 14 Ιανουαρίου 2010
Λήξη: 15 Φεβρουαρίου 2011
(παράταση μέχρι 11 Μαρτίου 2011 και νέα παράταση μέχρι 21 Μαρτίου)

w Πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδότηση ίση προς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, συνολικής διάρκειας 48 μηνών, προκειμένου να προσλάβουν 2.300 ανέργους των λεγομένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (AΜΕΑ, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι, νεαροί παραβάτες ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού) και να τους απασχολήσουν για 3 χρόνια συν 12 μήνες. Επίσης, παρέχεται χρηματοδότηση για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας.
Έναρξη: 22 Νοεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Οκτακόσιοι άνεργοι που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (AΜΕΑ, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι, νεαροί παραβάτες ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού) χρηματοδοτούνται για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. Επίσης, παρέχεται χρηματοδότηση για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας.
Έναρξη: 22 Νοεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης
Επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων που σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, χρηματοδοτούνται για ενέργειες συμβουλευτικής και κατάρτισης του προσωπικού τους.
Έναρξη: 1 Νοεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω της απασχόλησης (stage)
Επιχειρήσεις επιδοτούνται για το 100% των ασφαλιστικών εισφορών και για 12 συν 12 μήνες, προκειμένου να προσλάβουν 10.000 ανέργους ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας, για λόγους πρακτικής άσκησης μέσω της απασχόλησης (stage), με μισθό που αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου.
Έναρξη: 29 Οκτωβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
Επιχειρήσεις επιδοτούνται για τις εργοδοτικές εισφορές και για διάστημα 12 μηνών, προκειμένου να διατηρήσουν 200.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στα άτομα με αναπηρία και εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω.
Έναρξη: 21 Οκτωβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού Καστοριάς
Εκατό άνεργοι 22 - 64 ετών του νομού Καστοριάς επιχορηγούνται με 20.000,00 € έως 30.000,00 € έκαστος για να ανοίξουν επιχείρηση. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 36 μήνες.
Εναρξη: 20 Σεπτεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού Καστοριάς
Επιχειρήσεις του νομού Καστοριάς επιχορηγούνται στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών για να προσλάβουν 300 ανέργους, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Εναρξη: 20 Σεπτεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού Καστοριάς (stage)
Επιχειρήσεις του νομού Καστοριάς επιχορηγούνται για να προσλάβουν 150 ανέργους, νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας, για λόγους απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Εναρξη: 20 Σεπτεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

w Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού Καστοριάς
Επιχειρήσεις του νομού Καστοριάς λαμβάνουν επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, για να διατηρήσουν 200 θέσεις εργαζομένων ηλικίας 18-64 ετών.
Εναρξη: 20 Σεπτεμβρίου 2010
Λήξη: Με απόφαση ΟΑΕΔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved