ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Χρηματοδότηση ΕΕ προς οργανώσεις για παροχή ανθρωπιστική βοήθεια

Αθήνα 27.3.2016, 19:12

Πρόσκληση προς οργανώσεις για χρηματοδότηση με σκοπό την ενίσχυση δράσεων αποστολής εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, οι οποίες στηρίζουν και συμπληρώνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο σχεδίων μείωσης των κινδύνων καταστροφής, ετοιμότητας έναντι καταστροφών και σύνδεσης της ανακούφισης, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (παρακάτω).

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 8.400.000 ευρώ.

Αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα υποβάλλονται έως τις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) της 17ης Μαΐου 2016 για τον πρώτο γύρο και της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 για τον δεύτερο γύρο.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA/14/2016
Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ: Σχέδια αποστολής νεότερων και μεγαλύτερης ηλικίας εθελοντών προς υποστήριξη και συμπλήρωση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων και την ανάταση των ευάλωτων και πληγεισών κοινοτήτων και των εκτελεστικών οργανώσεων

(2016/C 101/04)
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (1) (εφεξής «η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») και η συναφής νομοθεσία (2) θεσπίζουν ένα πλαίσιο αναφορικά με την κοινή συνεισφορά των ευρωπαίων εθελοντών για τη στήριξη και τη συμπλήρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρέχει χρηματοδότηση για την ενίσχυση δράσεων αποστολής εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ οι οποίες στηρίζουν και συμπληρώνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο σχεδίων μείωσης των κινδύνων καταστροφής, ετοιμότητας έναντι καταστροφών και σύνδεσης της ανακούφισης, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης.

Στόχοι
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση σχεδίων αποστολής εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Τα σχέδια αυτά αναμένεται να ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων και την ανάταση των ευάλωτων και πληγεισών κοινοτήτων σε τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της ετοιμότητας έναντι καταστροφών, της μείωσης των κινδύνων καταστροφής και της ενίσχυσης του δεσμού μεταξύ ανακούφισης, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Επιπλέον, τα σχέδια αυτά μπορούν να ενισχύσουν τις ικανότητες των εκτελεστικών οργανώσεων αποστολής και υποδοχής που συμμετέχουν ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα των εργαλείων και των μεθόδων έγκαιρης προειδοποίησης καταστροφών.

Με την παρούσα πρόσκληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (εφεξής «ο EACEA») αποσκοπούν στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:
- Αποστολή 350 νεότερων / μεγαλύτερης ηλικίας εθελοντών στο πλαίσιο σχεδίων για την ανάταση των πληθυσμών και τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών σε ευάλωτες, ευαίσθητες ή πληγείσες χώρες, καθώς και σχεδίων για ξεχασμένες κρίσεις σε τρίτες χώρες.
- Όσον αφορά τους 100 νεότερους επαγγελματίες: δυνατότητα τοποθέτησης σε θέσεις μαθητείας στην Ευρώπη πριν από την αποστολή τους.
- Ευκαιρίες για επιγραμμικό εθελοντισμό, με σκοπό την υποστήριξη ή τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των σχεδίων.
- Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχουν συνέργειες και συμπληρώνουν χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ή πολιτικής προστασίας στις αντίστοιχες χώρες/περιφέρειες.

Διαθέσιμος προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 8 400 000 ευρώ. Proslipsis.gr
- Για τον πρώτο γύρο (σχέδια που υποβάλλονται έως τις 17 Μαΐου 2016) προβλέπεται η χρήση του 50 % του διαθέσιμου ποσού (4 200 000 ευρώ).
- Το υπόλοιπο 50 % (4 200 000 ευρώ) θα διατεθεί για τον δεύτερο γύρο (σχέδια που υποβάλλονται έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016).

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 1 400 000 ευρώ. Αιτήσεις επιχορήγησης κάτω των 100 000 ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο EACEA αναμένεται να χρηματοδοτήσει 8 προτάσεις.

Ο EACEA διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια ενός γύρου.

Επιλέξιμοι φορείς
Όλες οι οργανώσεις που συμμετέχουν σε κάποιο σχέδιο καλούνται εφεξής «κοινοπραξία».

Όλες οι οργανώσεις (αιτούσες και εταίροι) που ανταποκρίνονται στην παρούσα πρόσκληση και ενεργούν είτε ως οργανώσεις αποστολής είτε ως οργανώσεις υποδοχής πρέπει να είναι πιστοποιημένες βάσει της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Λεπτομέρειες σχετικά με τον μηχανισμό πιστοποίησης διατίθενται στη διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en.

Ο αιτών (επικεφαλής εταίρος) πρέπει να είναι οργάνωση αποστολής της ΕΕ πιστοποιημένη βάσει της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.

Οι λοιποί εταίροι της κοινοπραξίας πρέπει να είναι οργανώσεις αποστολής ή υποδοχής πιστοποιημένες βάσει της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.

Οι προτάσεις για σχέδια που αφορούν οργανώσεις αποστολής και υποδοχής οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων (ενότητα 8) θα λαμβάνονται υπόψη κατά τις φάσεις ελέγχου της επιλεξιμότητας και αξιολόγησής τους. Ωστόσο, η επιλογή των εν λόγω προτεινόμενων σχεδίων εξαρτάται από την έκβαση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Στην κοινοπραξία ενός σχεδίου πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο πιστοποιημένες οργανώσεις αποστολής από δύο διαφορετικές χώρες και δύο πιστοποιημένες οργανώσεις υποδοχής.

Στις κοινοπραξίες μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι μη πιστοποιημένες οργανώσεις εξειδικευμένες σε οποιουσδήποτε τομείς συναφείς με τους στόχους ή τις δράσεις του σχεδίου προκειμένου να συνεισφέρουν με την ειδική εμπειρογνωμοσύνη τους [άρθρο 8 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1398/2014]. Οι οργανώσεις αυτές πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 10 παράγραφος 3 ή παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014.

Οι εταίροι πρέπει να υποβάλλουν έγγραφο υπογεγραμμένο από τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να αναλαμβάνουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις, διά του οποίου αναθέτουν στον αιτούντα να ενεργεί για λογαριασμό τους.

Στην κοινοπραξία μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς και άλλες εξειδικευμένες οργανώσεις οι οποίες συνεισφέρουν στους στόχους του σχεδίου και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δράση. Οι οργανώσεις αυτές δεν υποχρεούνται να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν συνάπτουν συμβατική σχέση με τον EACEA, αλλά πρέπει να μνημονεύονται στο ηλεκτρονικό έντυπο. Θα μπορούσαν, παραδείγματος χάριν, να είναι ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή πανεπιστήμια.

Επιλέξιμες δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες που υποστηρίζει η παρούσα πρόσκληση πρέπει να αφορούν:
Αποστολή μεγαλύτερης ηλικίας και νεότερων εθελοντών σε σχέδια ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στον τομέα της μείωσης των κινδύνων καταστροφής, της ετοιμότητας έναντι καταστροφών και της ενίσχυσης του δεσμού μεταξύ ανακούφισης, αποκατάστασης και ανάπτυξης σε τρίτες χώρες βάσει εντοπισμένων αναγκών. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται η επιλογή, πρόσληψη και προετοιμασία εθελοντών της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, καθώς και δράσεις επικοινωνίας σύμφωνα με το σχέδιο επικοινωνίας της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.
 Proslipsis.gr
Οι δραστηριότητες για τη στήριξη της υλοποίησης της βασικής δράσης μπορούν να περιλαμβάνουν:
- τοποθέτηση νεότερων εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας σε θέσεις μαθητείας στις ευρωπαϊκές οργανώσεις αποστολής
- ανάπτυξη ικανοτήτων σε ευάλωτες, πληγείσες κοινότητες και τοπικές οργανώσεις
- ανάπτυξη ικανοτήτων στις οργανώσεις υποδοχής
- τεχνική βοήθεια στις οργανώσεις αποστολής
- δραστηριότητες προώθησης της συμμετοχής επιγραμμικών εθελοντών και εθελοντών εργαζομένων με σκοπό την υποστήριξη των δράσεων των εθελοντών της πρωτοβουλίας ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

Οι δραστηριότητες του σχεδίου περιλαμβάνουν:
- ενημέρωση, επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του κοινού
- ανάλυση κινδύνων, επικινδυνότητας και έγκαιρη προειδοποίηση
- σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητα ανταπόκρισης
- εργασίες για την προστασία των μέσων διαβίωσης και των περιουσιακών στοιχείων και έργα μικρής κλίμακας για την άμβλυνση των επιπτώσεων των καταστροφών

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας περιλαμβάνουν:
- σεμινάρια κατάρτισης/εκπαίδευση εκπαιδευτών
- δραστηριότητες για την ενίσχυση και την προώθηση εταιρικών σχέσεων
- επισκέψεις μελέτης/σκοπιμότητας για περαιτέρω και τελική αξιολόγηση των αναγκών της δράσης
- σεμινάρια και εργαστήρια
- παρακολούθηση της εργασίας των άλλων
- συμφωνίες αδελφοποίησης και ανταλλαγή προσωπικού
- ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
- επισκέψεις μελέτης
- (μόνο για σκοπούς τεχνικής βοήθειας) παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης στο έμμισθο προσωπικό και σε εθελοντές βασικών οργανώσεων αποστολής
- (μόνο για σκοπούς ανάπτυξης ικανοτήτων) επισκέψεις μελέτης έμμισθου προσωπικού ή εθελοντών από τρίτες χώρες, διάρκειας 3 μηνών, σε ευρωπαϊκές αιτούσες οργανώσεις/οργανώσεις εταίρους.

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων πρέπει να ανατίθενται σε μεγαλύτερης ηλικίας εθελοντές ή σε νεότερους εθελοντές με σημαντική πείρα σε θέματα ανάπτυξης ικανοτήτων, υπό την επίβλεψη εθελοντή μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι δραστηριότητες επιγραμμικού εθελοντισμού πρέπει να είναι συναφείς προς το σχέδιο και να υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή για τους εθελοντές της πρωτοβουλίας ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι εθελοντές
Οι οργανώσεις αποστολής και υποδοχής πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα και τις διαδικασίες που προβλέπονται για τους υποψήφιους εθελοντές και τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014, στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1398/2014 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2014.

Επιλέξιμοι για να υποβάλουν αίτηση ως υποψήφιοι εθελοντές είναι οι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών:
- πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και
- οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης.

Οι υποψήφιοι εθελοντές μπορούν να είναι:
- νεότεροι σε ηλικία επαγγελματίες, ειδικότερα νέοι πτυχιούχοι με λιγότερα από 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας και λιγότερα από 5 έτη γενικότερης εμπειρίας στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης·
και
- μεγαλύτεροι σε ηλικία επαγγελματίες με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ή θέσεις εμπειρογνωμόνων.

Οι υποψήφιοι εθελοντές επιλέγονται από τις οργανώσεις αποστολής και υποδοχής σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 (κεφάλαιο 2). Οι υποψήφιοι εθελοντές που επιλέγονται οφείλουν να συμμετάσχουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα κατάρτισης που προβλέπεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (3). Οι υποψήφιοι που ολοκληρώνουν την κατάρτιση και υποβάλλονται με επιτυχία στην αξιολόγηση είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αποστολή εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.

Επιπλέον, οι νεότεροι εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ οι οποίοι τοποθετήθηκαν από τις οργανώσεις αποστολής και υποδοχής σε θέσεις μαθητείας οφείλουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και να πετύχουν στη σχετική αξιολόγηση.

Επιλέξιμος τόπος και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων
Οι τοποθετήσεις σε θέσεις μαθητείας πριν από την αποστολή (μόνον όσον αφορά τους νεότερους εθελοντές) πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάποια από τις οργανώσεις αποστολής που συμμετέχουν στο σχέδιο για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών και, ει δυνατόν, εκτός της χώρας καταγωγής τους. Proslipsis.gr

Η περίοδος αποστολής μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1 μήνα κατ’ ελάχιστο και 18 μηνών κατά μέγιστο.

Πριν από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων -και βάσει μεθόδου εκτίμησης αναγκών παρόμοιας με αυτήν που ακολουθείται για τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας- καταρτίστηκε κατάλογος τρίτων χωρών για την υποδοχή των αποστολών και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Στον κατάλογο δεν συμπεριλήφθηκαν χώρες όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ένοπλες συγκρούσεις. Ο κατάλογος, μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία, διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου μπορούν να διεξάγονται και σε άλλες χώρες πέραν των χωρών εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες χώρες περιλαμβάνονται επίσης στον ανωτέρω κατάλογο.

Τα σχέδια που υποβάλλονται εντός της πρώτης προθεσμίας της 17ης Μαΐου 2016, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2016 και 31ης Ιανουαρίου 2017.

Τα σχέδια που υποβάλλονται εντός της δεύτερης προθεσμίας της 1ης Σεπτεμβρίου 2016, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2017 και 31ης Μαΐου 2017.

Αιτήσεις για σχέδια που προβλέπεται να διαρκέσουν μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση δεν γίνονται δεκτές.

Δεν δίνεται καμία παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας.

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μετά την έναρξη του σχεδίου, θα συγκληθεί από την Επιτροπή και τον EACEA συνάντηση στις Βρυξέλλες με σκοπό την παρουσίαση του σχεδίου και τη δικτύωση μεταξύ των οργανώσεων αποστολής. Στη συνάντηση μπορεί να συμμετέχει το πολύ ένας συμμετέχων από κάθε οργάνωση αποστολής. Τα οδοιπορικά έξοδα που σχετίζονται με τη μονοήμερη συνάντηση στις Βρυξέλλες είναι επιλέξιμα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Κριτήρια ανάθεσης
Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
- Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 30)
- Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 30)
- Ποιότητα και συνάφεια των ρυθμίσεων εταιρικών σχέσεων και συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία 20)
- Αντίκτυπος και διάδοση (μέγιστη βαθμολογία 20)

Για σχέδια με συνολική βαθμολογία κάτω του 60 δεν θα εξετάζεται η προοπτική χρηματοδότησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με χρήση του ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης (e-Form) το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

Το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να υποβληθεί έως τις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) της 17ης Μαΐου 2016 για τον πρώτο γύρο και της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 για τον δεύτερο γύρο.
 Proslipsis.gr
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της αίτησης. Εντούτοις, εάν υπάρξει ανάγκη διευκρινίσεων ή διόρθωσης τυπογραφικών λαθών, ο EACEA μπορεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα για τον σκοπό αυτό κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Κάθε αιτών έχει δικαίωμα υποβολής μιας μόνο πρότασης σχεδίου ανά γύρο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται εγγράφως σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασία επιλογής.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων EACEA 14/2016, να υποβάλλονται με το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό και να περιέχουν τα απαιτούμενα παραρτήματα.

Τα ανωτέρω έγγραφα διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Για τυχόν απορίες, απευθυνθείτε στη διεύθυνση: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu.


(1)  ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1.
(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 52) και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1398/2014 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2014, για τον καθορισμό προτύπων για υποψήφιους εθελοντές και εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (ΕΕ L 373 της 31.12.2014, σ. 8).
(3)  Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ: πρόγραμμα κατάρτισης και κατάρτιση υποψήφιων εθελοντών», 2015/S 069-122685.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved