ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Erasmus+: Πρόσκληση προς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς

Αθήνα 27.3.2016, 08:08

Πρόσκληση προς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, με σκοπό την αναβάθμιση και διάδοση καινοτόμων ορθών πρακτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δήλωσης σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης της 17ης Μαρτίου 2015 («δήλωση του Παρισιού»), στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο έναν από τους δύο ακόλουθους γενικούς στόχους, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης:
1. Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
2. Προώθηση της ένταξης των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, με ταυτόχρονη πρόληψη και καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.
Επιπλέον, κάθε πρόταση πρέπει να αφορά τουλάχιστον έναν έως το πολύ τρεις από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
1. Βελτίωση της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, προώθηση της γνώσης, της κατανόησης και του ενστερνισμού των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
2. Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και διαχωρισμού στην εκπαίδευση.
3. Προαγωγή της ισότητας των φύλων στο μαθησιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων και πρόληψη της βίας με βάση το φύλο.
4. Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτική γενική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς με έμφαση στις ανάγκες των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων.
5. Προαγωγή της αλληλοκατανόησης και του σεβασμού μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνοτικής ή θρησκευτικής καταγωγής και διαφορετικών πεποιθήσεων ή φρονημάτων μέσω, για παράδειγμα, της καταπολέμησης των στερεοτύπων και της προαγωγής του διαπολιτισμικού διαλόγου.
6. Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της παιδείας των παιδιών, των νέων, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα σχετικά με τον κυβερνοχώρο και τα ΜΜΕ.
7. Δημιουργία δημοκρατικών μαθησιακών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς.
8. Παροχή στήριξης σε εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς όσον αφορά τη διαχείριση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας.
9. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης σε σωφρονιστικά καταστήματα και σε ιδρύματα κλειστού τύπου.
10. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον κοινωνικό και δημόσιο βίο, καθώς και ανάπτυξη πρακτικών ένταξης και δραστηριοτήτων προβολής για την προσέλκυση των νέων.
11. Διευκόλυνση της εκμάθησης της ή των γλωσσών εκπαίδευσης από τους νεοαφιχθέντες μετανάστες.
12. Αξιολόγηση και επικύρωση των ήδη κεκτημένων γνώσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών.
13. Ενίσχυση της ποιότητας των μη τυπικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, των πρακτικών εργασίας στον τομέα της νεολαίας και του εθελοντισμού.

Οι αιτήσεις για επιχορήγηση πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30 Μαΐου 2016 — 12.00 (μεσημέρι) ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET). Πριν οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στους σχετικούς καταλόγους.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ EACEA/05/2016
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής
Κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
(2016/C 99/05)

1. Περιγραφή, Στόχοι
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, με σκοπό την αναβάθμιση και διάδοση καινοτόμων ορθών πρακτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δήλωσης σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης της 17ης Μαρτίου 2015 («δήλωση του Παρισιού» (1)).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο έναν από τους δύο ακόλουθους γενικούς στόχους, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης:
1. Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
2. Προώθηση της ένταξης των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, με ταυτόχρονη πρόληψη και καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.
Επιπλέον, κάθε πρόταση πρέπει να αφορά τουλάχιστον έναν έως το πολύ τρεις από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
1. Βελτίωση της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, προώθηση της γνώσης, της κατανόησης και του ενστερνισμού των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
2. Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και διαχωρισμού στην εκπαίδευση.
3. Προαγωγή της ισότητας των φύλων στο μαθησιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων και πρόληψη της βίας με βάση το φύλο.
4. Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτική γενική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς με έμφαση στις ανάγκες των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων.
5. Προαγωγή της αλληλοκατανόησης και του σεβασμού μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνοτικής ή θρησκευτικής καταγωγής και διαφορετικών πεποιθήσεων ή φρονημάτων μέσω, για παράδειγμα, της καταπολέμησης των στερεοτύπων και της προαγωγής του διαπολιτισμικού διαλόγου.
6. Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της παιδείας των παιδιών, των νέων, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα σχετικά με τον κυβερνοχώρο και τα ΜΜΕ.
7. Δημιουργία δημοκρατικών μαθησιακών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς.
8. Παροχή στήριξης σε εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς όσον αφορά τη διαχείριση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας.
9. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης σε σωφρονιστικά καταστήματα και σε ιδρύματα κλειστού τύπου.
10. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον κοινωνικό και δημόσιο βίο, καθώς και ανάπτυξη πρακτικών ένταξης και δραστηριοτήτων προβολής για την προσέλκυση των νέων.
11. Διευκόλυνση της εκμάθησης της ή των γλωσσών εκπαίδευσης από τους νεοαφιχθέντες μετανάστες.
12. Αξιολόγηση και επικύρωση των ήδη κεκτημένων γνώσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών.
13. Ενίσχυση της ποιότητας των μη τυπικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, των πρακτικών εργασίας στον τομέα της νεολαίας και του εθελοντισμού.

Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει δύο σκέλη:
Σκέλος 1: Εκπαίδευση και κατάρτιση
Σκέλος 2: Νεολαία

Οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν ένα μόνο από τα προαναφερθέντα σκέλη και να το γράψουν στο έντυπο της αίτησης.
Η παρούσα πρόσκληση υποστηρίζει τρεις κατηγορίες σχεδίων:
Κατηγορία 1: Προγράμματα διακρατικής συνεργασίας (σκέλος 1 και σκέλος 2)
Κατηγορία 2: Προγράμματα εθελοντισμού μεγάλης κλίμακας (σκέλος 2)
Κατηγορία 3: Δικτύωση των εθνικών οργανισμών που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα Erasmus+ (2) (σκέλος 2)
Οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν μία μόνο από τις προαναφερθείσες κατηγορίες και να την γράψουν στο έντυπο της αίτησης.

2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας στο πλαίσιο των θεματικών κατηγοριών που καλύπτει η δήλωση του Παρισιού. Επιλέξιμοι αιτούντες για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι:
- εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιποί πάροχοι μάθησης·
- δημόσιες αρχές σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, αρμόδιες για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας·
- μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ΜΚΟ)·
- ερευνητικά κέντρα·
- επαγγελματικές οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι·
- κέντρα προσανατολισμού και αναγνώρισης·
- διεθνείς οργανισμοί·
- ιδιωτικές επιχειρήσεις·
- δίκτυα των οργανισμών που απαριθμούνται ανωτέρω είναι επίσης επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νομική προσωπικότητα·
- εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας (3).

Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες στις ακόλουθες χώρες:
- τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- τα κράτη ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
- τις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM)
Απαιτήσεις σύνθεσης ελάχιστης σύμπραξης

Κατηγορία 1: Τέσσερις οργανισμοί οι οποίοι εκπροσωπούν τέσσερις επιλέξιμες χώρες. Σε περίπτωση που στο σχέδιο συμμετέχουν δίκτυα, η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς που δεν είναι μέλη του δικτύου (ήτοι, δύο εταίρους του δικτύου συν δύο οργανισμούς μη μέλη του δικτύου).
Κατηγορία 2: Τρεις οργανισμοί οι οποίοι εκπροσωπούν τρεις επιλέξιμες χώρες.
Κατηγορία 3: Τέσσερις εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τέσσερις επιλέξιμες χώρες.

3. Επιλέξιμες δραστηριότητες και διάρκεια σχεδίου
Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης και 31ης Δεκεμβρίου 2016. Η διάρκεια του σχεδίου ορίζεται σε 24 ή 36 μήνες. Ωστόσο, εάν μετά την υπογραφή της συμφωνίας και την έναρξη του σχεδίου οι δικαιούχοι αδυνατούν, για απολύτως δικαιολογημένους λόγους που βρίσκονται πέραν του ελέγχου τους, να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εντός της προγραμματισμένης περιόδου, είναι δυνατό να δοθεί παράταση στην περίοδο επιλεξιμότητας. Χορηγείται κατά το μέγιστο παράταση 6 ακόμη μηνών, εφόσον ζητηθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στη συμφωνία. Η μέγιστη διάρκεια μπορεί επομένως να ανέλθει στους 42 μήνες.

Οι προς χρηματοδότηση δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν (μη εξαντλητικός κατάλογος):

Κατηγορία 1 - Σχέδια διακρατικής συνεργασίας
- Συνεργασία/συμπράξεις και μοντέλα δικτύωσης που περιλαμβάνουν συνδυασμούς συναφών (δημόσιων/ιδιωτικών) ενδιαφερόμενων από διάφορους τομείς.
- Προσαρμογή πρακτικών, εργαλείων και υλικών μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών και του σχεδιασμού μαθημάτων.
- Συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια και συναντήσεις με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
- Αξιολόγηση, ανταλλαγή και επικύρωση ορθών πρακτικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων.
- Κατάρτιση και λοιπές δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (π.χ. για εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τοπικές αρχές, προσωπικό σωφρονιστικών καταστημάτων κ.λπ.).
- Υποστηρικτικές προσεγγίσεις και πρακτικές ενημέρωσης από νέους προς νέους.
- Στοχοθετημένες δραστηριότητες ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και διάδοσης των πληροφοριών επί τη βάσει αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας και ενημερωτικού υλικού.
- Επιχειρησιακές συστάσεις ή συστάσεις πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συναφείς προς τους στόχους της δήλωσης του Παρισιού.
- Δραστηριότητες αξιολόγησης.

Κατηγορία 2 - Σχέδια εθελοντισμού μεγάλης κλίμακας:
- Εθελοντικές δραστηριότητες για νέους ηλικίας από 17 έως 30 ετών που διαμένουν σε κάποια επιλέξιμη χώρα, διάρκειας από δύο έως δώδεκα μήνες.
- Στοχοθετημένες δραστηριότητες ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και διάδοσης των πληροφοριών με τη χρήση, μεταξύ άλλων, ενημερωτικού υλικού και αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας.
- Συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια και συναντήσεις με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
- Επιχειρησιακές συστάσεις ή συστάσεις πολιτικής στον τομέα του εθελοντισμού, συναφείς προς την κατάσταση των νεοαφιχθέντων μεταναστών.
- Υποστηρικτικές προσεγγίσεις και πρακτικές ενημέρωσης που απευθύνονται σε νέους προερχόμενους από μειονεκτούσες ομάδες νέων. 
- Δραστηριότητες αξιολόγησης.

Κατηγορία 3 - Δικτύωση εθνικών οργανισμών που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα Erasmus+
- Στοχοθετημένες δραστηριότητες ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και διάδοσης των πληροφοριών με τη χρήση, μεταξύ άλλων, ενημερωτικού υλικού και αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας.
- Συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια και συναντήσεις με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
- Αξιολόγηση, ανταλλαγή και επικύρωση ορθών πρακτικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων.
- Συνεργασία/συμπράξεις και πρότυπα δικτύωσης που περιλαμβάνουν συνδυασμούς συναφών (δημόσιων/ιδιωτικών) ενδιαφερόμενων από διάφορους τομείς.
- Ανάπτυξη πρακτικών, εργαλείων και υλικών μάθησης.
- Κατάρτιση συστάσεων πολιτικής και παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής.
- Υποστηρικτικές προσεγγίσεις και πρακτικές ενημέρωσης που απευθύνονται σε νέους προερχόμενους από μειονεκτούσες ομάδες.
- Κατάρτιση και λοιπές δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για οργανισμούς/ιδρύματα και, μεταξύ άλλων, για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και εθελοντές.
- Ενσωμάτωση των δοκιμασμένων καινοτομιών/ορθών πρακτικών σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα, και συνεκτίμηση της διάστασής τους.
- Διοργάνωση μαζικών δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας και εθελοντικών δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της συλλεχθείσας γνώσης.
-  Δραστηριότητες αξιολόγησης.

Όσον αφορά τις κατηγορίες 1 και 3, επιλέξιμες για χρηματοδότηση θεωρούνται μόνο δραστηριότητες που υλοποιούνται σε επιλέξιμες χώρες. Όσον αφορά την κατηγορία 2, επιλέξιμες για χρηματοδότηση θεωρούνται μόνο δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ.

4. Κριτήρια ανάθεσης
Οι επιλέξιμες αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης (4).
Τα κριτήρια ανάθεσης για τη χρηματοδότηση μιας αίτησης είναι τα εξής:
1. Συνάφεια (30 %)
2. Ποιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος (20 %)
3. Ποιότητα της σύμπραξης και των διευθετήσεων συνεργασίας (20 %)
4. Αντίκτυπος, διάδοση και βιωσιμότητα (30 %)

Μόνον οι προτάσεις που επιτυγχάνουν:
- τουλάχιστον 60 % της συνολικής βαθμολογίας (δηλαδή του αθροίσματος της βαθμολογίας στα τέσσερα κριτήρια ανάθεσης), και
- τουλάχιστον 50 % της βαθμολογίας του εκάστοτε κριτηρίου
θα ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

5. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 13 000 000 EUR και επιμερίζεται ως εξής:

Σκέλος 1
- Εκπαίδευση και κατάρτιση: 10 000 000 EUR
Σκέλος 2
- Νεολαία: 3 000 000 EUR

Προϋπολογισμός ανά σκέλος και ενδεικτική κατανομή ανά κατηγορία
Κατηγορία 1: σχέδια διακρατικής συνεργασίας
Σύνολο: 10 500 000 EUR
Σκέλος 1: 10 000 000 EUR
Σκέλος 2: 500 000 EUR

Κατηγορία 2: σχέδια εθελοντισμού μεγάλης κλίμακας
Σκέλος 2: 1 000 000 EUR
Κατηγορία 3: δραστηριότητες δικτύωσης των εθνικών οργανισμών που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα Erasmus+
Σκέλος 2: 1 500 000 EUR

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ δεν θα καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 90 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

Η μέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο ανέρχεται σε 500 000 EUR.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να μην διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την παρούσα πρόσκληση.

6. Διαδικασία υποβολής και προθεσμία
Πριν από την υποβολή μιας αίτησης, οι αιτούντες πρέπει να καταχωρίσουν τον οργανισμό τους στην πύλη συμμετεχόντων στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών μέσων, του πολιτισμού, της συμμετοχής των πολιτών και του εθελοντισμού (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal) και να λάβουν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης φορέα (PIC). Ο κωδικός PIC απαιτείται να αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης.

Η πύλη συμμετεχόντων αποτελεί το εργαλείο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση του συνόλου των πληροφοριών νομικού και οικονομικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τους οργανισμούς. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης διατίθενται στην πύλη, στην εξής διεύθυνση: http://ec.europa.eu/education/participants/portal.

Παρακαλούνται οι αιτούντες να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τη διαδικασία υποβολής και να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα που αποτελούν μέρος της αίτησης (φάκελος υποβολής αίτησης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en.

Ο φάκελος υποβολής αίτησης πρέπει να υποβάλλεται διαδικτυακά διά του σωστού ηλεκτρονικού εντύπου, σωστά συμπληρωμένου, και να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά και κατάλληλα παραρτήματα και δικαιολογητικά. Τα έντυπα της αίτησης διατίθενται στο διαδίκτυο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Έντυπα αίτησης τα οποία δεν περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά πριν από την καταληκτική ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτήσεις για επιχορήγηση πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30 Μαΐου 2016 — 12.00 (μεσημέρι) ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)

7. Περαιτέρω πληροφορίες
Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τις κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσκληση και ο πλήρης φάκελος υποβολής αίτησης διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu.

* Υλικό:
(1)  http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf.
(2)  Ο κατάλογος των εθνικών οργανισμών που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_en.htm.
(3)  Για την κατηγορία 3 μόνο.
(4)  Βλέπε κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες, ενότητες 7, 8, και 9.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved