ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Ανανεωμένο πρόγραμμα Stage επιδοτεί επιχειρήσεις για την πρόσληψη 5.000 ανέργων

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Αθήνα 16.12.2004
Ένα ανανεωμένο πρόγραμμα της γνωστής σειράς stage “ρίχνει” στην μάχη κατά της ανεργίας ο ΟΑΕΔ. Μέσω αυτού επιδοτούνται οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους με ποσό έως 30 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του εργαζόμενου
.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, καθώς και επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, από άνεργους νέους (νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας) και η διευκόλυνση της εισόδου αυτών στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε σήμερα από τον Οργανισμό και προβλέπει επιδότηση για απασχόληση διάρκειας έως 3 έτη για 5.000 άνεργους έως 30 ετών. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης δράσης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με συνολικό αριθμό 10.000 ωφελούμενους άνεργους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2005.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου του προγράμματος θα ανέλθει στα 51.300.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (τον ειδικό λογαρισμό του ΟΑΕΔ).

 

Το πρόγραμμα διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα προηγούμενων ετών σε αρκετά σημεία Οι βασικοί άξονες του κατά τα δύο στάδια της υλοποίησής του είναι οι εξής:

 

Πρώτο στάδιο

- Διάρκεια: Η διάρκεια του προγράμματος για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ορίζεται στους 6 μήνες, εκ των οποίων ένας μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση - εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και 5 μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

- Κατανομή θέσεων: Επιλέξιμοι θα είναι όλοι οι άνεργοι νέοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τις επιχειρήσεις και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι συνολικά 5.000 άνεργοι νέοι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας μέχρι 30 ετών. Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και 40% από άνδρες.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας, τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας έως 33% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει :

Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

 

- Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων: Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν απολύσει προσωπικό χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις).

Αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό μπορούν να απασχολήσουν έναν άνεργο εκπαιδευόμενο.

Επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 9 άτομα, μπορούν να απασχολήσουν έως 2 εκπαιδευόμενους.

Επιχειρήσεις 10 ατόμων και άνω, μπορούν να απασχολήσουν αριθμό εκπαιδευομένων που ανέρχεται μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.

Κατ΄ εξαίρεση επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων που παρουσιάζουν αύξηση της μέσης ετήσιας απασχόλησης, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, δύνανται να απασχολήσουν αριθμό εκπαιδευομένων που ανέρχεται μέχρι και 30% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα ανά επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα, συνολικός αριθμός των εκπαιδευομένων στο σύνολο των υποκαταστημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα.

- Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα: Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ που ανήκουν. Στην αίτηση θα περιγράφεται επαρκώς το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των θέσεων εργασίας που προσφέρουν, προκειμένου η Υπηρεσία να προτείνει τον κατάλληλο ασκούμενο.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προβλεπομένου αριθμού εκπαιδευομένων.

Η προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων θα δίνεται (τόσο στους άνεργους όσο και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα) σύμφωνα με την ημερομηνία που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, με αίτηση τους, για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Η υπόδειξη των ασκούμενων στους φορείς θα πραγματοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Δεσμεύσεις: Σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά την 6μηνη διάρκεια του προγράμματος απολύσει οποιανδήποτε μισθωτό από το μόνιμο προσωπικό της χωρίς να τον αντικαταστήσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας και θα κοινοποιείται στην Τεχνική Γραμματεία του STAGE.

- Επιδότηση: Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος με κάλυψη από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), καταβάλλοντας κάθε μήνα στους ασκούμενους για κάθε ημέρα άσκησής τους και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα:

Α) 30 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Β) 25 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους διπλωματούχους των Ι.Ε.Κ. και για τους απόφοιτους Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ. ,Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης.

Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου

 

Β’ στάδιο

- Γενικά: Οι επιχειρήσεις κατ΄ επιλογή τους και κατόπιν αιτήσεως τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, δύνανται να συμμετάσχουν στη β΄ φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει επιδότηση απασχόλησης μέρους ή του συνόλου των εκπαιδευομένων στην α΄ φάση (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας).

- Ύψος και Χρονική διάρκεια της επιδότησης: Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους ωραρίου ανέρχεται στα 14 ευρώ ημερησίως. Σε περίπτωση που ο μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης. Ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ορίζεται στους 18 μήνες.

- Δεσμεύσεις: Μετά τη λήξη της επιδότησης οι επιχειρήσεις 0-9 ατόμων δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 6 επιπλέον μήνες, ενώ οι μεγαλύτερες (άνω των 10 ατόμων) για επιπλέον 12 μήνες.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης. -Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από την παραπάνω διάταξη για άτομα που έχουν προσλάβει σύμφωνα με προγράμματα Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σε περίπτωση που αυτά αποχώρησαν οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Δεν δεσμεύονται επίσης, για άτομα που θα προσλάβουν μετά την τελευταία, με το πρόγραμμα, πρόσληψη.

 

Οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα αναμένεται να καθορισθεί από τον ΟΑΕΔ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις θα διατίθενται από τα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμούκαι θα υποβάλλονται στην υπηρεσία ΟΑΕΔ που ανήκει η επιχείρηση.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved