ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Έξι προγράμματα για απασχόληση 17.650 ανδρών και γυναικών


Αθήνα 9.3.2005
Έξι προγράμματα απασχόλησης από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν 17.650 άνεργοι, άνδρες και γυναίκες, ανακοίνωσε πριν λίγο το υπουργείο Απασχόλησης.

Πρόκειται για προγράμματα που επιδοτούν ανέργους για να φτιάξουν μικρή επιχείρηση και επιχειρήσεις για να προσλάβουν ανέργους. Τρία από τα προγράμματα αυτά έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, ενώ ένα τρίτο θα προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα.

Τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής:
* Προγράμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών για 1.000 γυναίκες
* Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για 4.500 γυναίκες (αφορά επιχειρήσεις)
* Πρόγραμμα stage (εργασιακής εμπειρίας) για 1.500 γυναίκες
* Προγράμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών για 6.450 ανέργους στους τομείς του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος
* Προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών για 4.500 ανέργους, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
* Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Αναλυτικά, κάθε πρόγραμμα προβλέπει τα ακόλουθα:

Γυναίκες επιχειρηματίες
Στο πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών γυναικών, μπορούν να συμμετάσχουν άνεργες 18 έως 64 ετών, οι οποίες ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Επωφελούμενες του προγράμματος θα είναι 1.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στον ΟΑΕΔ, που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους και για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμμετάσχει στα Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 9.000 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 3.000 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε 2 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα αυτό οι γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν επιχείρηση στο χώρο της κατοικίας τους, εάν είναι μητέρες παιδιού σε προσχολική ηλικία ή φροντίζουν συγγενικά άτομα με σημαντικό βαθμό αναπηρίας.

Νέες θέσεις γυναικών
Το πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας προβλέπει επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για την δημιουργία 2.500 θέσεων εργασίας. Σ’ αυτό μπορούν να συμμετάσχουν άνεργες γυναίκες, ηλικίας από 18 μέχρι 64 ετών, που έχουν συμμετάσχει στα Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Η διάρκεια της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται σε 12 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης της άνεργης ανέρχεται στο ποσό των 18,50 ευρώ. Σε περίπτωση που μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω κάθε ημέρα, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει: α) να είναι άνεργες και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης, γ) να προσκομίζουν βεβαίωση ότι έχουν ωφεληθεί από τα Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και δ) να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Ελληνίδες ομογενείς με δικαίωμα μόνιμης παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα ή γυναίκες που έχουν χαρακτηριστεί ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας.

Stage γυναικών
Στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) θα υπαχθούν 1.500 άνεργες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 50 ετών, που έχουν συμμετάσχει σε Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
Οι θέσεις του προγράμματος ανέρχονται σε 1.500 και η διάρκειά του είναι 9 μήνες. Η ημερήσια αποζημίωση των ασκουμένων ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ ανά ημέρα μικτά, το οποίο θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ. Από το παραπάνω ποσό παρακρατείται ποσοστό 7,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κίνδυνο ατυχήματος.

Σημειώνεται ότι για το σύνολο των δράσεων υπέρ των γυναικών, οι ενδιαφερόμενες καθώς και οι επιχειρήσεις (για το πρόγραμμα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας) μπορούν να παραλάβουν πληροφοριακό έντυπο από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα τρία προγράμματα υπέρ των γυναικών, θα πρέπει να υποβληθούν από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου μέχρι να εξαντληθούν οι θέσεις και το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2006, στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ – ΤΥ) του ΟΑΕΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού www.oaed.gr.

Πολιτισμός και περιβάλλον
Στο πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στους τομείς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος προβλέπεται να ενταχθούν 6.450 άνεργοι και άνεργες ηλικίας 18 έως 64 ετών για τους οποίους έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους. Η δραστηριότητα θα πρέπει να έχει γίνει μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση και υποχρεωτικά μετά την 1η Μαΐου 2004. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους για το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη ξεκινήσει από 10 Δεκεμβρίου 2004 και θα ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων (το παρουσιάζει η «Ρ» σε άλλες σελίδες).

Περιφερειακά προγράμματα
Τα προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών για 4.500 ανέργους, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), περιλαμβάνονται σε σχέδια των ΟΤΑ που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και περιλαμβάνουν μια σειρά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
Σκοπός των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων είναι η τοπική ανάπτυξη σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Οι περιοχές αυτές έχουν επακριβώς καθοριστεί στα αντίστοιχα Σχέδια.
Τα προγράμματα αυτά θα αρχίσουν να υλοποιούνται σταδιακά, ύστερα από την έκδοση της απαιτούμενης για κάθε πρόγραμμα Κοινής Υπουργικής Απόφασης και μετά την ενεργοποίηση των Σχεδίων Δράσης των ΟΤΑ, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ωστόσο να υπαχθούν εφόσον έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και υποχρεωτικά μετά την υπαγωγή τους στα Σχέδια Δράσης των ΟΤΑ.

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
Το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) αφορά 1.700 ανέργους ηλικίας 18 έως 64 ετών που θα ανοίξουν επιχειρήσεις υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών, εμπορίας κλπ. στους τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, εμπορία υπολογιστών και αναλωσίμων, υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων, κλπ.

Στο πρόγραμμα, που αναμένεται να προκηρυχθεί το προσεχές χρονικό διάστημα, μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Νοεμβρίου 2004.

Tα προγράμματα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών και οι δράσεις υπέρ των γυναικών για το 2005

Πρόγραμμα

Αριθμός ωφελούμενων ανέργων

Ποσό επιδότησης

(σε ευρώ)

Διάρκεια επιδότησης

Φάση υλοποίησης

Πολιτισμός Περιβάλλον

6.450

9.000

12 μήνες

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 10.12.2004 και ισχύει μέχρις εξάντλησης των θέσεων

Γυναίκες

α) ΝΕΕ: 1.000

β) ΝΘΕ: 2.500

γ)«Stage»:θέσεις 1.500  

 

 

 

α) 9.000

β) 18,50 ημερησίως

γ)  25 ημερησίως

α) 12 μήνες

β) 12 μήνες

για τις επιχειρήσεις που θα  ενταχθούν

 γ) 9 μήνες

Η υποβολή αιτήσεων και για τα τρία προγράμματα ξεκινά στις 21 Μαρτίου μέχρις εξάντλησης των θέσεων

Νέες Τεχνολογίες

1.700

9.000

12 μήνες

Το αργότερο μέχρι τέλη Μαϊου

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

4.500

9.000 ή 10.000 (κοινωνική οικονομία) ή 12.000 (ΑΜΕΑ)

12 μήνες

Μετά από πρόσκληση των Περιφερειών

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved