ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Έρχεται πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για 500 ΡΟΜ της βόρειας Ελλάδας 21/11/08


Aθήνα 21.11.2008, 15:22
Πρόγραμμα επιχορήγησης 500 ΡΟΜ της βόρειας Ελλάδας, ηλικίας 18 έως 64 ετών, για τη δημιουργία ή τη βελτίωση επιχείρησης, καθώς και προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για 600 ΡΟΜ των παραπάνω περιοχών, θα υλοποιήσει προσεχώς ο ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα επιχορηγηθούν με 20.000 ευρώ ο καθένας 300 ΡΟΜ Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ) που θα δημιουργήσουν μικρή επιχείρηση και 200 επιτηδευματίες που θα βελτίωσουν, αναπτύξουν και διατήρησουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ποσό 7.000 ευρώ θα προκαταβάλλεται μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα και το υπόλοιπο σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα:
- Όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο βραδινές ώρες.
- Των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ)
- Των Επιχειρήσεων που παρέχουν ψυχαγωγικές Υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.α.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εξαιρούνται και δύναται να υπαχθούν τα πρακτορεία ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ.
- Των Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών.
- Των Επιχειρήσεων του Πρωτογενούς Τομέα.
- Των Εποχικών Επιχειρήσεων.
- Των Επιχειρήσεων με αντικείμενο Δραστηριότητας την παροχή πνευματιστικών – αστρολογικών υπηρεσιών.
- Των Επιχειρήσεων που έχουν αγοραστεί ή μεταβιβαστεί από α΄ και β΄ βαθμού συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από συζύγους.
- Των Επιχειρήσεων που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που σταμάτησε τη λειτουργία της κατά το τελευταίο εξάμηνο και ανήκε σε συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους.
- Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από οποιοδήποτε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του ΟΑΕΔ κατά το παρελθόν.

Προϋποθέσεις
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ο ΝΕΕ θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 - 64 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΟΑΕΔ, με συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης (υπογεγραμμένο από τον Εργασιακό Σύμβουλο ή τον αρμόδιο υπάλληλο και από τον ίδιο). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τους επιτηδευματίες.
- Ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας να έχει ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ
- Η έναρξη επιτηδεύματος για τον επιτηδευματία να έχει γίνει από 1.1.2003 και μετά.
- Η έναρξη επιτηδεύματος για τους ΝΕΕ να έχει γίνει μετά την δημοσίευση της παρούσης απόφασης (13 Νοεμβρίου 2008).
- Οι άρρενες άνω των 18 ετών να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
- Το εισόδημα του επιτηδευματία κατά τα τρία οικονομικά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει, κατά μέσο όρο, το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000 ) ευρώ.
- Ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας να απασχολείται αποκλειστικά στην επιχείρησή του και να είναι ασφαλισμένος κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
- Ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας για οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφή, τη λειτουργία, την επωνυμία, το αντικείμενο, τη διεύθυνση κ.λ.π. της επιχείρησης υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως και γραπτώς την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
- Ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας δεν πρέπει να μεταφέρει (αλλαγή έδρας) την επιχείρηση εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δικαιολογητικά
Για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να τυποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Έντυπη αίτηση – δήλωση που θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης.
- Κάρτα ανεργίας σε ισχύ για τις περιπτώσεις των ΝΕΕ
- Δήλωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ
Σε περίπτωση που ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους όπως αυτοκινητιστές – ταξί, μεταφορείς, πλανόδιοι πωλητές σε λαϊκές αγορές, περίπτερα και καντίνες ως έδρα της επιχείρησης μπορεί να δηλώσει την οικία του.
- Για άρρενες που υποχρεούνται στρατιωτικής θητείας στον Ελληνικό στρατό, ηλικίας από 18 ετών και άνω απαιτείται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου β’, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα.
- Φωτοτυπία του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.
-  Ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας θα προσκομίσει βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας Οργάνωσης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος επίσημου αναγνωρισμένου σωματείου ΡΟΜ.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν μέχρι και δύο μέλη Ομόρρυθμων ή Ετερόρρυθμων (μόνο για ομόρρυθμα μέλη τους) εταιρειών, καθώς και μέχρι δύο μέλη συνεταιρισμού. Στις περιπτώσεις εταιρικών επιχειρήσεων θα προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ καταστατικό σύστασης της εταιρείας ή του συνεταιρισμού στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.

Οι εγκριτικές αποφάσεις
Οι εγκριτικές αποφάσεις θα εκδοθούν από τα ΚΠΑ2 των νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης. Για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται κατάλληλος και ανεξάρτητος χώρος, στον οποίο θα στεγαστεί η επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων εκείνων που η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται σε εξωτερικούς χώρους (λαϊκή αγορά, ταξί και κ.λπ.), ο έλεγχος θα διενεργείται κατόπιν συνεννόησης με τον ΝΕΕ ή τον επιτηδευματία. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ υποχρεούται στην έκδοση εγκριτικής απόφασης μέσα σε είκοσι ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα του ΝΕΕ ή του επιτηδευματία θα οριστούν με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Οι εγκριτικές αποφάσεις υπαγωγής και οι αποφάσεις διακοπής του προγράμματος, θα κοινοποιούνται στην Πρ\κή Δ\νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Διοίκηση – Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων και στον Ν.Ε.Ε ή στον επιτηδευματία.

Δικαιολογητικά για την επιχορήγηση
Για την είσπραξη της επιχορήγησης οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

* Δικαιολογητικά προκαταβολής:
Για την καταβολή του ποσού της προκαταβολής ο Ν.Ε.Ε. ή ο επιτηδευματίας υποχρεούται μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και εντός του πρώτου τριμήνου από την έκδοσή της, να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ:
- Αίτηση είσπραξης προκαταβολής.
- Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (από το ΙΚΑ) όταν απαιτείται.
- Τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του Προεδρικού Διατάγματος 186/92ΚΒΣ
- Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική απόφαση καταβολής της προκαταβολής εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης.

* Δικαιολογητικά πρώτης δόσης:
Για την καταβολή της α΄ δόσης της επιχορήγησης ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας μετά την συμπλήρωση έξι μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ:
- Αίτηση για την είσπραξη της α΄ δόσης.
- Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής (από το ΙΚΑ) ενημερότητας όταν απαιτείται.
- Παραστατικά στοιχεία λειτουργικών και οργανωτικών δαπανών της επιχείρησης (εξοπλισμός, αγορές πρώτων υλών – εμπορευμάτων, ενοίκια, ΔΕΗ, ασφαλιστικών εισφορών). Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν το ποσό της προκαταβολής που εισέπραξε ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας.
- Στην περίπτωση που ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας ασκεί την δραστηριότητα του σε εξωτερικούς χώρους (αυτοκινητιστές–ταξί, μεταφορείς, πλανόδιοι πωλητές σε λαϊκές αγορές, περίπτερα και καντίνες) δύναται να δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την οικία του. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των λειτουργικών δαπανών (ενοίκια, Δ.Ε.Η., κ.τ.λ.)
- Επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλίου εσόδων - εξόδων του α΄ εξαμήνου.

* Δικαιολογητικά καταβολής της β΄ δόσης:
Για την καταβολή της β΄ δόσης της επιχορήγησης ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας μετά την συμπλήρωση έξι μηνών από την λήξη του α΄ εξαμήνου του προγράμματος επιχορήγησης θα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ:
- Αίτηση είσπραξης της β΄ δόσης της επιχορήγησης.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλίου εσόδων – εξόδων της επιχείρησης στο οποίο θα φαίνεται ότι το σύνολο των εσόδων–εξόδων που εμφανίζονται καλύπτει ολόκληρο το ποσό της δόσης που πρόκειται να εισπράξει ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας.
- Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής (από το ΙΚΑ) ενημερότητας όταν απαιτείται. Σημειώνεται ότι για την καταβολή της α΄ και β΄ δόσης ο ΝΕΕ ή ο επιτηδευματίας θα προσκομίσει τιμολόγιο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του Προεδρικού Διατάγματος 186/92ΚΒΣ και ο αριθμός του Τραπεζικού Λογαριασμού. Επίσης, για την καταβολή τόσο της προκαταβολής όσο και των επιμέρους δόσεων θα πρέπει από τους αρμόδιους υπαλλήλους να έχει διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος και να έχει συνταχθεί η σχετική έκθεση. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα ασκείται σε εξωτερικό χώρο ο έλεγχος διενεργείται στον τόπο άσκησής της, κατόπιν συνεννόησης με τον ΝΕΕ ή τον επιτηδευματία.

Προβολή
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος και την πληρέστερη ενημέρωση των παραγωγικών τοπικών φορέων καθώς και των ενδιαφερομένων, θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια ημερίδα προώθησης και δημοσιότητας του προγράμματος. Το κόστος κάθε ημερίδας θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ και η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 0851).

 

Προγράμματα κατάρτισης
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης 600 ΡΟΜ σε ειδικότητες που θα επιλεγούν από τις παρακάτω αναγραφόμενες, ανάλογα με το ενδιαφέρον προτίμησης ανά νομό:
- Βασικές δεξιότητες πληροφορικής.
- Αλουμινοκατασκευαστές.
- Ανθοκηπουροί.
- Διαχειριστές πρασίνου.
- Βοηθός επισιτιστικών επαγγελμάτων.
- Βοηθός σερβιτόρος.
- Εφαρμογές πληροφορικής στη μικρομεσαία επιχείρηση.
- Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική.
- Στέλεχος διαχείρισης επιχείρησης επισκευής αυτοκινήτων.
- Στέλεχος υποστήριξης και ανάπτυξης ΜΜΕ.
- Πωλητές΄λιανικού εμπορίου.
- Τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
- Υδραυλικοί - Θερμοϋδραυλικοί.

Τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των παραπάνω ειδικοτήτων θα εκπονηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΑΕΔ και η διάρκειά τους θα κυμαίνεται από 240 έως 600 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε δομές που έχουν ορισθεί ότι θα λειτουργούν Εκπαιδευτικές Μονάδες Κέντρων Επαγγελματικής (ΚΕΚ), στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Έβρου,
Ξάνθης και Ροδόπης.

Η επιλογή των ωφελουμένων ΡΟΜ θα γίνει επίσης από τον ΟΑΕΔ, μετά από υπόδειξη υποψηφίων καταρτιζομένων της Ομοσπονδίας Ελλήνων ΡΟΜ.

Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης (τμήματος) θα είναι τουλάχιστον 15 και δεν θα υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος είναι για το θεωρητικό μέρος κατά μέγιστο 6 ώρες συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις ώρες, χορηγούνται εδέσματα και αναψυκτικά, χυμοί, καφέδες.

Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση κατά τις Κυριακές και αργίες.

Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και κατά την ολοκλήρωση αυτού. Η παρουσία και η συμμετοχή τόσο στο θεωρητικό μέρος της κατάρτισης, όσο και στις πρακτικές ασκήσεις, τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις που ενδέχεται να περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση δίδεται κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.

Τα καταβαλλόμενο εκπαιδευτικό επίδομα, αντιστοιχεί στις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω του 10% του συνολικού αριθμού των ωρών του προγράμματος δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved