ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πώς θα επιδοτηθούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας 11/12/08


Αθήνα 11.12.2008, 07:08
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ετών 2008 – 2009, καθορίζει απόφαση του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, εφόσον λειτουργούν με άδεια του ΕΟΤ και την προηγούμενη πενταετία διέκοψαν τις εργασίες τους τουλάχιστον για δύο έτη πριν από την 10 Νοεμβρίου του έτους διακοπής, εκτός εάν μετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδο ή είναι νέες επιχειρήσεις, οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος πριν την 10 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στην πλησιέστερη Υπηρεσία Απα− σχόλησης του ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο κ.λπ.) που θα περιέχει την επιθυμία της να υπαχθεί στο πρόγραμμα.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει στην περίοδο επιμήκυνσης δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της.
γ) Άδεια του ΕΟΤ για τη λειτουργία της επιχείρησης.
δ) Βεβαίωση του ΕΟΤ για την εποχιακή λειτουργία της επιχείρησης.
ε) Αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχολήσουν κατά την περίοδο της επιμήκυνσης των εργασιών τους και των ημερών εργασίας του καθένα εξ αυτών στη διάρκεια της.
στ) Φωτοτυπίες των αποσπασμάτων των ατομικών λογαριασμών ασφάλισης των ξενοδοχοϋπαλλήλων, προκειμένου να ελεγχθεί το δικαίωμα για επιδότηση ανεργίας.

Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα η Υπηρεσία εκδίδει απορριπτική απόφαση.

Η επιδοτούμενη επιμήκυνση αρχίζει από την 1 Νοεμβρίου 2008, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την έναρξη της και σε καμιά περίπτωση την 28 Φεβρουαρίου 2009.

Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος, κατά την έναρξη της περιόδου επιμήκυνσης της λειτουργίας της επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της ανεργίας του όπως αυτή προκύπτει κατά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που ισχύει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης και δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος, για κάθε ημέρα εργασίας του στην επιμήκυνση, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες κατά μήνα και τις 100 ημέρες για όλη την διάρκεια της επιμήκυνσης.

Η αρμόδια Υπηρεσία απασχόλησης θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος θα προβαίνει σε απόφαση διακοπής του.

Η προθεσμία είσπραξης της επιχορήγησης καθορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής εγκριτικής υπουργικής απόφασης, για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Μετά την παρέλευση του διαστήματος η αξίωση για είσπραξη παραγράφεται και η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση παραγραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ εξουσιοδοτείται να εξετάσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο σχετικός νόμος και η παρούσα απόφαση, τις αιτήσεις των επιχειρήσεων και να διατυπώσει γνώμη στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την επιχορήγηση αυτών. Επίσης, αποφαίνεται και επί των ενστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που η αίτηση του απορρίφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία ή έγινε διακοπή του προγράμματος τους ή παραγράφηκε η αξίωση τους.

Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2009 με αριθμό λογαριασμού 2493, για τον οποίο θα προβλεφθεί ποσό ύψους 600.000,00€ ευρώ για ολόκληρο το έτος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved