ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
ΟΑΕΔ: Από αύριο οι αιτήσεις εργοδοτών για πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων 13/5/09


Αθήνα 13.5.2009, 13:55
Ξεκινά αύριο Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την πρόσληψη περίπου 60.000 επιδοτούμενων ανέργων, από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που αφορά αποκλειστικά στην πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων, σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση, για όσο χρόνο διαρκεί η τακτική επιδότηση τους λόγω ανεργίας. Με το πρόγραμμα αυτό μπορούν να καλυφθούν και εποχικές ανάγκες των εργοδοτικών επιχειρήσεων και φορέων, ενώ η καινοτομία του σε σχέση με το παλαιό συνεχώς ανοιχτό «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων», που από 14 Μαΐου 2009 παύει να ισχύει (με εξαίρεση όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό), είναι ότι καθιερώνει απλοποιημένες διαδικασίες συμμετοχής αλλά και ενιαία, για πρώτη φορά, αντιμετώπιση των εργοδοτικών επιχειρήσεων και φορέων, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

* Για τον εργοδότη:
Για να ενταχθεί μία επιχείρηση ή φορέας, του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο πριν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής. Εξαιρούνται οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Επίσης, οι εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεσμεύονται να μην προβούν σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού τους, χωρίς σπουδαίο λόγο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η απουσία λόγω στράτευσης ή μακροχρόνιας ασθένειας καθώς και οι περιπτώσεις  συνταξιοδότησης, φυλάκισης, θανάτου και λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή επιχείρησης και φορέα στο πρόγραμμα για επιδοτούμενο άνεργο τον οποίο είχε απασχολήσει το προηγούμενο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

* Για τον άνεργο που προσλαμβάνεται:
Για να ενταχθεί ένας άνεργος στο πρόγραμμα θα πρέπει:
- Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότησή του λόγω ανεργίας.
- Να έχει ακολουθήσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους επιδοτούμενους ανέργους που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη, έχουν τη μεγαλύτερη απομένουσα διάρκεια επιδότησης.

Διάρκεια και ύψος επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση με το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούμενος άνεργος στην επιχείρηση ή το φορέα. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της διάρκειας της επιδότησης που έχει εγκριθεί για τον συγκεκριμένο άνεργο.

Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση, 25 ημερών το μήνα, είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας που δικαιούται ο άνεργος (σήμερα 454,25 ευρώ). Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Η επιχείρηση ή ο φορέας υποχρεούται να αμείβει το προσλαμβανόμενο άτομο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζομένους, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησής του. Παράλληλα ο εργοδότης έχει την ευθύνη της ασφαλιστικής κάλυψης του προσλαμβανόμενου.

Στην επιχείρηση καταβάλλονται επίσης ως επιχορήγηση και τα ποσά που έχουν εγκριθεί για δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων, εφόσον αυτά καταβληθούν στον απασχολούμενο που προσλαμβάνεται μέσω του προγράμματος.

Η επιχορήγηση θα καταβάλλεται κανονικά σε περίπτωση δικαιολογημένης -λόγω ασθένειας η οποία θα αποδεικνύεται από δικαιολογητικά δημόσιου φορέα - απουσίας του προσληφθέντος επιδοτούμενου ανέργου, που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες.

Σε περίπτωση που απολυθεί ο επιχορηγούμενος πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας επιδότησής του λόγω ανεργίας, τότε θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν προσληφθεί από άλλη επιχείρηση και φορέα.

Διαδικασία υπαγωγής
Η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση
www.oaed.gr. Στην περίπτωση που η επιχείρηση και ο φορέας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 του Οργανισμού ή μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών).
Για τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Για την αποστολή της αίτησης υπαγωγής γίνεται επιλογή από τη σχετική λίστα του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που ανήκει στην περιοχή της έδρας της επιχείρησης ή του φορέα. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε η αίτηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο προσωπικό.
2. «Προέγκριση». Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα η επιχείρηση ή φορέας λαμβάνει αυτόματα προέγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
3. Έλεγχος διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού. Ύστερα από την προέγκριση, ο αρμόδιος «διαχειριστής» του προγράμματος, θα ελέγχει άμεσα τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση ή ο φορέας.
4. Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. Οι εργασιακοί σύμβουλοι των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ θα παραπέμπουν στις επιχειρήσεις και φορείς, ανέργους, που σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα «Ατομικά Σχέδια Δράσης» τους (τα οποία συντάσσονται κατά την διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης) πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
5. Πρόσληψη. Εντός 35 ημερών από την προέγκριση, η επιχείρηση ή ο φορέας οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού, την οποία καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σχετικό πεδίο, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η αίτηση απορρίπτεται.
6. «Έγκριση» υπαγωγής στο πρόγραμμα. Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσληψης, το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των αιτήσεων ενημερώνεται σχετικά από τον υπεύθυνο διαχειριστή του ΚΠΑ έδρας και η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης», που σημαίνει την υπαγωγή του εργοδότη στο πρόγραμμα.
7. Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης. Σε διάστημα ενός μήνα από τη λήξη του πρώτου μήνα απασχόλησης του προσληφθέντος μέσω του προγράμματος, η επιχείρηση ή ο φορέας υποβάλει στην Υπηρεσία αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εισπράξει την πρώτη επιχορήγηση.
8. Έλεγχος. Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης του πρώτου μήνα απασχόλησης, ελεγκτές υπάλληλοι πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση, προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή επιχορήγησης. Οι ελεγκτές παραλαμβάνουν αντίγραφα των δικαιολογητικών (βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και υπεύθυνη δήλωση) τα οποία στη συνέχεια ελέγχονται από την Υπηρεσία (τα πρωτότυπα θα παραμείνουν στο φάκελο της επιχείρησης ή του φορέα), καθώς και υπογεγραμμένο έγγραφο της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα η αίτηση απορρίπτεται. Στην επιχείρηση αποστέλλεται αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που κατά το στάδιο του ελέγχου διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού, διαπιστωθεί έλλειψη ικανού αριθμού επιδοτουμένων ανέργων, που να πληρούν τα χαρακτηριστικά των αιτούμενων θέσεων, οι υποδείξεις ανά επιχείρηση ή φορέα θα γίνονται αναλογικά, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση και τον φορέα. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά ημερών μετά το πέρας των 35 ημερών από την προέγκριση. Η αναζήτηση, πάντως, θα γίνεται σε καθημερινή βάση και θα ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς του δημοσίου τομέα που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.  Στη συνέχεια θα γίνεται:
- Η επιλογή των αιτήσεων, από Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
- Οι τοποθετήσεις των επιδοτούμενων ανέργων μέσω του πληροφορικού συστήματος του ΟΑΕΔ.
- Η καταβολή της επιχορήγησης, κεντρικά, από τις Υπηρεσίες της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Καταβολή επιχορήγησης
Η αξίωση των επιχειρήσεων και φορέων για την είσπραξη της μηνιαίας επιχορήγησης ασκείται εντός τριμήνου. Ειδικά για την καταβολή της πρώτης επιχορήγησης, η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και τους φορείς εντός ενός μήνα από τη λήξη του πρώτου μήνα απασχόλησης. Αρμόδιες για την καταβολή της επιχορήγησης είναι οι κατά τόπους Υπηρεσίες Ασφάλισης του Οργανισμού.
Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης είναι:
1. Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
- το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, 
- τις ειδικότητες, 
- την ημερομηνία πρόσληψης,
- το συνολικό ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης,
- το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ανά μήνα ο εργαζόμενος και σε στήλη υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται:
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 
- Η διατήρηση του απασχολούμενου προσωπικού 
- Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και
3. Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πληροφορίες
Οι προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πληροφοριακό έντυπο του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση
www.oaed.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved