ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η απόφαση για την χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων 22/5/09
 

Αθήνα 22.5.2009, 07:03
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά την προκήρυξη του προγράμματος για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, παρουσίαζει κατ' αποκλειστικότητα η Proslipsis (θα την βρείτε στο συνημμένο αρχείο).
Τις δράσεις του προγράμματος αυτού προανήγγειλε πριν από δύο μέρες ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Παπαθανασίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση» και από 30.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Τουρισμός», «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές τις ενέργειες θα λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών θα έχουν μικρότερη βαρύτητα και δεν θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος.

Προϋποθέσεις
Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
1. Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια.
2. Να έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
3. Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΑΕ.
4. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
- από 30.000 € μέχρι 10.000.000 € το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Τουρισμός».
- από 20.000 € μέχρι 10.000.000 € το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Υπηρεσίες».
- από 30.000 € μέχρι 10.000.000 € το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Εμπόριο».
- από 50.000 € μέχρι 10.000.000 € το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των 2 ετών.
5. Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ Κατ’ εξαίρεση στη θεματική ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008.
7. Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
8. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Επίσης, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας.

Εναρξη
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Παπαθανασίου, οι διαδικασίες προετοιμασίας του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η υλοποίηση των δράσεων. Ήδη έχουν ορισθεί, μετά από διεθνή διαγωνισμό, οι 26 προσωρινοί ανάδοχοι, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως φορείς διαχείρισης της δράσης. Την επόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου θα αναρτηθεί η προδημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και έγκριση του σχεδίου.

Κρίσιμα σημεία
Ορισμένα κρίσιμα σημεία του προγράμματος επισημαίνει ο διευθυντής της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων
"Stirixis", κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος:
- Αλλάζει το καθεστώς του Κανόνα Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) από 200.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις που έχουν την τελευταία τριετία λάβει επιδότηση ύψους πλέον των 100.000 ευρώ, μπορούν να λάβουν εκ νέου το μέγιστο ποσό επιχορήγησης εξαντλώντας τον μέγιστο προϋπολογισμό.
- Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει όπως στο ΠΕΠ Εμπορίου - Υπηρεσιών του 2007, δηλαδή θα υπάρξουν καταληκτικές ημερομηνίες βάσει του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ της επιχείρησης.
- Καλύπτεται και η ανέγερση κτιριακών υποδομών, με τον περιορισμό ότι αυτές δεν θα ξεπερνούν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
- Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, ωστόσο απαιτείται ισόποση εγγυητική επιστολή Πιστωτικού Ιδρύματος η οποία στην παρούσα φάση δίνεται δύσκολα (με δέσμευση μετρητών ως επί το πλείστον). Άρα δεν είναι λειτουργική ουσιαστικά.
- Δεν καλύπτεται η αγορά μεταφορικού οχήματος επαγγελματικής χρήσης. Ωστόσο, η αγορά σκάφους για τις επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα δεν εξαιρείται.
- Απαιτείται νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, άρα άδεια λειτουργίας για την υποβολή της πρότασης. Στις τουριστικές επιχειρήσεις αντίστοιχα το σήμα ΕΟΤ σε ισχύ.
- Η ίδια συννετοχή του επενδυτή σε ρευστά διαμορφώνεται στο 20% επί του συνόλου των δαπανών και όχι 25% όπως ισχύει σε όλες σχεδόν τις επιδοτήσεις λόγω της κρίσης.
- Οι επενδυτές θα πρέπει να προσέξουν τις δεσμεύσεις τους στην επενδυτική πρόταση, όπως π.χ. τις νέες θέσεις εργασίας. Αν είναι να λάβουν 30.000 ευρώ επιδότηση και προκειμένου να αυξήσουν τα μόριά τους θέσουν στόχο τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας, αυτή θα τους κοστίσει περί τις 10-12.000 ευρώ. Άρα, η μισή επιδότηση χάνεται στο στόχο που έχει τεθεί...
- Επειδή είναι η 4η φορά που περνά ένα πρόγραμμα επιδότησης από τις Τράπεζες, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί διότι η ιστορία έχει αποδείξει πως οι χορηγήσεις ενδιαφέρουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα και όχι η έγκριση του επενδυτή.

* Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την απόφαση και τα πλέον σημαντικά Παραρτήματα, δηλαδή αυτά που αφορούν τα δικαιολογητικά και τις επιλέξιμες δαπάνες, στις οποίες θα υπάρξουν ορισμένες προσθήκες για φωτοβολταϊκά κ.ά.

 

 

 2 αρχεία διαθέσιμα για download 
Eπιλέξιμες δαπάνες (αρχείο doc 95 kb)
Η απόφαση για τις ΜΜΕ (αρχείο pdf 163 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved