ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Σπουδές σε ΚΕΣ, ΕΠΑΛ, Μαθητεία Επιστροφή    
Εισαγωγή σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Χορού

 

Αθήνα 22.6.2012, 13:32

Την διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων υποψηφίων σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Χορού (Τµήµατα Καθηγητών Χορού και Χορευτών), για το σχολικό έτος 2012-2013,προκηρύσσει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα από Επιτροπή του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, για τα χορευτικά µαθήµατα, από 11 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 08.30. Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των χορευτικών µαθηµάτων καθώς και αναλυτικός πίνακας των εξεταζοµένων κατά ηµέρα θα ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Θεάτρου και
Χορού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού την 4η Σεπτεµβρίου 2012 και θα αναρτηθεί στo κτήριo της οδού Ρεθύµνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου
www.yppo.gr.

Με ανακοίνωση της αρµόδιας Διεύθυνσης θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα της εξέτασης του µαθήµατος «Έκθεση Ιδεών», που θα διεξαχθεί µετά την ολοκλήρωση των χορευτικών µαθηµάτων.

Η αίτηση συµµετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2012, συνοδευόµενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Για το Τµήµα Καθηγητών Χορού
- Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου ή άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε επικυρωµένη φωτοτυπία.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους µε απολυτήριο Λυκείου της ηµεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης.
- Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή επικυρωµένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Εάν δεν προκύπτει το πατρώνυµο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού.
Β. Για το Τµήµα Χορευτών
- Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή επικυρωµένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Εάν δεν προκύπτει το πατρώνυµο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού.
- Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης) ή απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε επικυρωµένη φωτοτυπία.
- Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Χορευτών πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους µέχρι την 31η Αυγούστου 2012.

Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως, ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, ή µε συστηµένη επιστολή. Αίτηση συµµετοχής υποψηφίου που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας δεν λαµβάνεται υπόψη.

Τα µαθήµατα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:
α. Κλασικό Μπαλλέτο
β. Σύγχρονος Χορός
γ. Αυτοσχεδιασµός
δ. Έκθεση ιδεών µόνο οι υποψήφιοι του τµήµατος Καθηγητών Χορού.

Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη µαθηµάτων, που καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 του Π.Δ. 372/1983. Άλλες ασκήσεις, συναφείς µε τις περιγραφόµενες στο Παράρτηµα 1, ορίζονται από την εξεταστική Επιτροπή.

Το µάθηµα Έκθεση ιδεών θα εξεταστεί γραπτά, στην ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο.

Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο σπουδαστής που έλαβε βαθµό τουλάχιστον πέντε στη δεκάβαθµη Proslipsis.gr κλίµακα στα µαθήµατα του Μπαλλέτου και Σύγχρονου Χορού και συνολική βαθµολογία τουλάχιστον είκοσι σε όλα τα εξεταζόµενα µαθήµατα για το Τµήµα Καθηγητών Χορού και τουλάχιστον δεκαπέντε για το Τµήµα Χορευτών.

Προκειµένου να εισαχθούν σε Σχολή Χορού οι εξεταζόµενοι δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν σοβαρό σωµατικό κώλυµα ή νόσηµα που εµποδίζει την άσκηση του έργου του Καθηγητή Χορού ή Χορευτή.

Για την διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων οι επιτυχόντες υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονοµική εξέταση (ακτινογραφία θώρακος και γνωµάτευση ορθοπεδικής και καρδιολογικής εξέτασης από κρατικό νοσοκοµείο).

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε µάθηµα του προγράµµατος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαµβάνει µονάδα.

Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων εκδίδονται µετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού των ονοµαστικών πινάκων των εισαγοµένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή. Οι πίνακες ανακοινώνονται στο στο κτήριο της οδού Ρεθύµνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.yppo.gr.

Τα υποβληθέντα µε την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι μυποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα ή άλλο επίσηµο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved