ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Έρευνες - Μελέτες Επιστροφή    
Επιδείνωση εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, "βλέπει" έρευνα της ΓΣΕΕ 15/9/09
 


Αθήνα 15.9.2009, 19:26
Δραματική επιδείνωση των εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε σχέση με τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ταυτόχρονα να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και των επενδύσεων, διαπιστώνει -μεταξύ άλλων- έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με τίτλο "Έκθεση για την ελληνική οικονομία και απασχόληση και η εναλλακτική πρόταση της", που παρουσιάσθηκε σήμερα.

Κατά τη ΓΣΕΕ, τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο με την παράθεση ερευνών και στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, της Eurostar και διεθνών στατιστικών και ερευνητικών οργανισμών κ.ά. Επίσης, αποδεικνύουν ότι τα αδιέξοδα και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας προϋπήρχαν της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης ενώ οι σημαντικότερες αντεργατικές και αντικοινωνικές ανατροπές είχαν πραγματοποιηθεί στο “όνομα” των ελλειμμάτων και της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας.

Οι σημαντικότερες διαπιστώσεις της έρευνας είναι οι εξής:

* Οικονομικό περιβάλλον
Περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η εξελισσόμενη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση η οποία:
- Απειλεί σε διεθνές επίπεδο την πραγματική οικονομία.
- Προκλήθηκε από την ανεξέλεγκτη και υψηλού επιπέδου χορήγηση δανείων και «τοξικών» τοποθετήσεων υψηλού κινδύνου.
- Προκειμένου να δημιουργήσουν προϋποθέσεις υψηλής, εντατικής και αδιαφανούς κερδοφορίας και κερδοσκοπίας.
- Αποτελεί έκφραση αποτυχίας του νεοφιλελεύθερου μοντέλου οργάνωσης της οικονομίας και διαχείρισης των πόρων με την έννοια ότι αυτό διακηρύσσει και εφαρμόζει:
- Την πλήρη απελευθέρωση των αγορών χρήματος, αγοράς εργασίας και αγαθών-υπηρεσιών.
- Την κυριαρχία της αγοράς στην διαχείριση των πόρων.
  - με την περιθωριοποίηση των δημόσιων πολιτικών και της αναδιανομής του εισοδήματος,
  - χωρίς ρυθμίσεις, ελέγχους, εποπτεία και συντονισμό,
  - με την επικράτηση «χαλαρών οικονομικών και κανονιστικών πολιτικών που επέτρεψαν στην παγκόσμια οικονομία να υπερβεί τα όρια ταχύτητάς της».

Οι μέχρι και σήμερα αποφάσεις «ενέσεων ρευστότητας», των «εθνικοποιήσεων» και των μειώσεων των επιτοκίων αδυνατούν:
- Να εμποδίσουν την μετάβαση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία.
- Να δημιουργήσουν συνθήκες ανάσχεσης της οικονομικής κρίσης.
- Στην αποτροπή της εμβάθυνσης της διεθνούς οικονομικής ύφεσης.

Η οικονομική πολιτική με το πρόγραμμα στήριξης των Τραπεζών, τη μείωση των επενδύσεων, τη φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών και τη μείωση των εισοδημάτων τους, οδηγεί την ελληνική οικονομία σε συνθήκες επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης καθώς και σε κατάσταση ύφεσης την επόμενη διετία και αργοπορημένης ανάκαμψης μετά το 2011, πλήττοντας σε βάθος και τις τρεις βασικές διαστάσεις της: οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική, με συνέπειες: στην απασχόληση, την ανεργία, τα εισοδήματα, το δημόσιο χρέος και τα δημόσια ελλείμματα.

* Ανεργία
Η αυξητική εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα (Απρίλιος 2008 - Απρίλιος 2009) συντελείται από την συνολική λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, τόσο σε επίπεδο κλάδων παραγωγής, όσο και σε επίπεδο γεωγραφικών περιφερειών, και αποδεικνύει την καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας και την επακόλουθη αύξηση των απολύσεων και τη μη επίτευξη το 2015 του επιπέδου ανεργίας του πριν την οικονομική κρίση έτους (2008, 7,8%).

Τα εφαρμοζόμενα μέτρα στα πεδία της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης ιδιωτικοποιούν τα οφέλη από την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και κοινωνικοποιούν τα κόστη με την δημόσια επιδότηση των αποδοχών των εργαζομένων.

* Εργασιακές σχέσεις
Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα ακολουθούν τη γενικότερη πορεία απορρύθμισης της εργασίας και του κοινωνικού κράτους στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Έχοντας από παράδοση υιοθετηθεί ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίζεται στο χαμηλό κόστος εργασίας (χαμηλές αμοιβές, παράνομη και νόμιμη ευελιξία) ενισχύεται αυτή η παράδοση η οποία οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων.

* Ασφαλιστικό
Η αποτίμηση του νέου ασφαλιστικού νόμου 3655/08 συνηγορεί στις ακόκουθες διαπιστώσεις:
- Ακολουθήθηκε μία περίεργη και αντιφατική διαδικασία.
- Δεν υποστηρίχθηκε από προσεκτικές μελετητικές προσεγγίσεις.
- Στην πράξη δυσλειτουργεί και οδηγεί σε επικίνδυνους για την προστασία και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων πειραματισμούς προσθέτοντας νέες διαστάσεις, εκτός απ’ αυτές της οικονομικής κρίσης, στην ήδη προβληματική λειτουργία του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην χώρα μας. 
- Αποδεικνύεται παραπλανητική η δημιουργία του ασφαλιστικού αποθεματικού (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών - ΑΚΑΓΕ) για την χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης από 1/1/2019 και μετά, για την διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.
- Απαντά αρνητικά και στο «αγωνιώδες ερώτημα» των νέων στην Ελλάδα αν θα μπορέσουν ποτέ να πάρουν σύνταξη.

Προτάσεις
"Tο πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που βασίστηκε στην ιδιωτική κατανάλωση και τον υπέρμετρο δανεισμό, στη φορολογική και εισοδηματική ανισότητα, στη βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας με την μείωση του κόστους εργασίας (απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων, ευέλικτες και ανασφαλείς θέσεις εργασίας, αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας κλ.π.) έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο", διαπιστώνει η έρευνα και υπογραμμίζει ότι  η εναλλακτική στρατηγική ανάσχεσης της οικονομικής κρίσης και οι προϋποθέσεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας απαιτούν την άσκηση δημόσιων πολιτικών σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Σε μεσοπρόθεσμο (αποκατάσταση των οικονομικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών):
- Απόσυρση των μέτρων φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των συνταξιούχων στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2010.
- Αναστροφή της πτωτικής τάσης των Δημοσίων Επενδύσεων.
- Αναδιανομή του εισοδήματος.
- Αποκατάσταση φορολογικής ανισότητας.
- Εισοδηματική ενίσχυση των ανέργων, των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων.
- Τόνωση της ζήτησης.
- Φροντίδα των δανειοληπτών.
- Ενίσχυση ρευστότητας ΜΜΕ με διατήρηση των θέσεων εργασίας.
- Στήριξη της απασχόλησης και ρύθμιση της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων.

Σε μακροπρόθεσμο (νέο αναπτυξιακό πρότυπο):
- Ενίσχυση της παραγωγικής, τεχνολογικής, καινοτομικής και ενεργειακής βάσης στους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
- Μεταμόρφωση της παραγωγικής διάρθρωσης σε περιφερειακό επίπεδο (Ολοκληρωμένα συμπλέγματα δραστηριοτήτων) και αξιοποίηση νέων πεδίων επενδυτικών δραστηριοτήτων (άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, «πράσινη» οικονομία).
- Άσκηση πολιτικών διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας με κινητήριο μοχλό την ποιότητα και όχι το κόστος εργασίας.
- Στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
- Αντικατάσταση του μοντέλου αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων με αυτό του μοντέλου των Επιχειρήσεων Δημοσίου Συμφέροντος.
Ενδυνάμωση των διακλαδικών διασυνδέσεων του Τουρισμού με τους τρεις τομείς  οικονομικής δραστηριότητας.
- Αλλαγή του προσανατολισμού στην κατανομή των κοινοτικών πόρων.
Θεσμική αποκατάσταση των ανισορροπιών του Ν. 3655/2008 και χρηματοδοτική ενίσχυση σε μακροχρόνιο επίπεδο της κοινωνικής ασφάλισης.

"Το νέο μείγμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο λειτουργούν ως μία οργανική ενότητα μεταμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας, με άξονα την ποιότητα στην παραγωγή, στην εργασία, στην κατανομή των πόρων και το περιβάλλον", καταλήγει η έρευνα.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία της έρευνας.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η έρευνα

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved