ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Πανελλαδικές Εξετάσεις Επιστροφή    
Τροπολογία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ατόμων ειδικών κατηγοριών

 

Αθήνα 9.4.2012, 19:54

Τροπολογία του υπουργού Παιδείας σχετικά με την εισαγωγή των ειδικών κατηγοριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους απόφοιτους 2011 και 2012 περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ».


Με την τροπολογία, που υποστήριξαν σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Γεώργιος Μπαμπινιώτης και η αρμόδια υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου, ορίζονται τα κριτήρια εισαγωγής των ειδικών κατηγοριών των αποφοίτων της περσινής και της φετινής σχολικής χρονιάς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα, με την τροπολογία μεταβάλλεται και εξορθολογίζεται στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης, το καθεστώς των ειδικών κατηγοριών εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

* Απόφοιτοι 2012 και έξης:
-Απαλείφονται τα ηλικιακά όρια και από τους πολυτέκνους και από τους τρίτεκνους. Συγκεκριμένα, διατηρείται ισοβίως η πολυτεκνική ιδιότητα και απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους στην περίπτωση των τρίτεκνων.
-Παράλληλα, προστίθεται ως ειδική υποκατηγορία, υπαγόμενη σε εκείνη των κοινωνικών κριτηρίων, εκείνη των πολυδύμων τέκνων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.
-Με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση των διδύμων, τριδύμων κ.λπ. υποψηφίων  με εκείνους που έχουν αδελφούς ήδη φοιτούντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση της κατοχής οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες.
-Καταργείται η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας. Στο μέτρο που στον νόμο δεν τίθεται σχετικός περιορισμός, οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα την σχολή της προτίμησής τους χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.
-Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αδέλφια που ήδη φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την υπαγωγή τους στην ειδική κατηγορία εισακτέων θα πρέπει ο αδελφός ή η αδελφή του υποψηφίου να είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών και να μην είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

Απόφοιτοι 2011 που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011:
Λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τους αποφοίτους των ειδικών κατηγοριών του 2011.Τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ισχύουν αναδρομικά για τους αποφοίτους του 2011 που μετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του 2011 που πληρούν τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών  ή που πληρούσαν τα κριτήρια αυτά κατά την αποφοίτησή τους το 2011, διεκδικούν κατ’ αποκλειστικότητα ειδικές θέσεις που ανέρχονται σε επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κατάληψη των θέσεων αυτών θα γίνει χωρίς εξετάσεις, με επανυποβολή μηχανογραφικού στο πλαίσιο της διαδικασίας του 10% (ως παλαιοί απόφοιτοι).

Πέραν των ανωτέρω θέσεων που θα καλυφθούν κατ’ αποκλειστικότητα από τους αποφοίτους του 2011, οι ίδιοι απόφοιτοι θα συμμετέχουν και στο 10% των θέσεων εισακτέων και στις αντίστοιχες με αυτές θέσεις ειδικών κατηγοριών, ως υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, μαζί με τους αποφοίτους του 2010 που θα επανυποβάλουν μηχανογραφικά.

Με την ανωτέρω ρύθμιση αποκαθίσταται η όποια αδικία ή τυχόν άνιση μεταχείριση έναντι των υποψηφίων του έτους 2011. 

Ενδεικτικά παραδείγματα:
-Απόφοιτος του 2011 που εμπίπτει σε μια τουλάχιστον από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές επαναοριοθετούνται επί το ευμενέστερο με τη νέα ρύθμιση, μπορεί φέτος, καταθέτοντας το μηχανογραφικό του δελτίο, να διεκδικήσει- χωρίς νέα εξέταση- την εισαγωγή του σε κάποια από τις σχολές προτίμησής του, τόσο με το γενικό 10% που αφορά στους αποφοίτους 2011, είτε μέσω των ειδικών κατηγοριών εντός του 10%, είτε με το επιπλέον-για τις ειδικές κατηγορίες- 3% επί του συνόλου των εισακτέων του κάθε τμήματος και της κάθε σχολής. Η διαδικασία γίνεται χωρίς ηλικιακό περιορισμό, χωρίς εισοδηματικό περιορισμό και χωρίς περιορισμό διοικητικής περιφέρειας.
-Απόφοιτος του 2012, που εμπίπτει σε μια τουλάχιστον από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές επαναοριοθετούνται επί το ευμενέστερο με τη νέα ρύθμιση, μπορεί να διεκδικήσει μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων την εισαγωγή του σε κάποια από τις σχολές προτίμησής του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ειδικές επιπλέον θέσεις μέχρι 20% επί του συνόλου των εισακτέων σε κάθε τμήμα και κάθε σχολή.

Στην ίδια τροπολογία, η οποία εντάσσεται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ», περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν και σε  άλλα σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα:
Συγκεκριμένα:
Για τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των ΑΕΙ:
Αίρονται σημαντικά εμπόδια ως προς την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων ή προγραμμάτων  των Ιδρυμάτων δημιουργώντας έτσι ευκαιρίας απασχόλησης σε νέους επιστήμονες αλλά και τη δυνατότητα περιορισμού του φαινομένους της διαρροής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Για τα ιδιωτικά σχολεία:
- Στα μαθήματα πληροφορικής και ξένων γλωσσών παρέχεται η δυνατότητα κατανομής των μαθητών κάθε τάξης, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τμήματα. Συγχρόνως, παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας διαφορετικών ξένων γλωσσών στα  ιδιωτικά σχολεία α΄θμιας και β’ θμιας.
Με αυτή την τροπολογία όχι μόνον εξασφαλίζονται  αλλά και δημιουργούνται θέσεις εργασίας ενώ αποτρέπονται  οι απολύσεις. 
- Αποσύρθηκαν τα εδάφια δ’ και ε’ που αναφέρονται στις αναιτιώδεις καταγγελίες σύμβασης εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απολύσεων αλλά και με σκοπό να υπάρξει διάλογος σε τριμερές επίπεδο (Υπουργείο Παιδείας-εκπαιδευτικοί-ιδιοκτήτες εκπαιδευτηρίων) εντασσόμενος σε μια γενικότερη αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων της  ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών;
Αποσύρθηκε η προτεινόμενη ρύθμιση για τον καθορισμό ενιαίων κριτηρίων χορήγησης της διδακτικής επάρκειας.  Μολονότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση επίλυσης υπαρκτών προβλημάτων, απαιτεί περαιτέρω διάλογο με τους ενδιαφερομένους και τα Πανεπιστήμια.

Για τα Αρμενικά και Ισραηλιτικά σχολεία: 
Με τη σχετική διάταξη ρυθμίστηκαν θέματα αποσπασμένου προσωπικού στα σχολεία αυτά.

Ο κ. Μπαμπινιώτης δήλωσε κατά την παρέμβασή του στη Βουλή ότι «με την τροπολογία για τις ειδικές κατηγορίες εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ρυθμίζονται θέματα πολυτέκων και τριτέκνων με τρόπο με τον οποίον επιλύονται  σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών αυτών. Παράλληλα επιλύονται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των ερευνητικών προγραμμάτων των ΑΕΙ παρέχοντας με αξιοκρατικό τρόπο ευκαιρίες απασχόλησης νέων επιστημόνων,  ώστε να περιοριστεί η διαρροή στο εξωτερικό.»

Από την πλευρά της, η Εύη Χριστοφιλοπούλου δήλωσε: «Ο νόμος 3966 του 2011 κατήργησε τις μεταγραφές και θέσπισε τις ειδικές κατηγορίες, έτσι ώστε τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να μην ταλανίζονται με τη χρονοβόρα και έως ένα βαθμό αδιαφανή διαδικασία των μεταγραφών κατά την όποια φορτώνονταν- ιδίως τα Ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- με πάρα πολλούς φοιτητές. Από τον Νοέμβριο του 2011 προσπαθήσαμε να άρουμε τα εμπόδια και να βελτιώσουμε τον Νόμο αυτό, με τις 4 τροποποιήσεις στα κριτήρια  των ειδικών κατηγοριών. Από την στιγμή που κτηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, διατηρείται ισοβίως, άρα αίρονται τα ηλικιακά όρια για τους πολύτεκνους και τους  τρίτεκνους. Αίρεται επίσης και το οικονομικό κριτήριο, όχι μόνο λόγω των οικονομικών συνθηκών, αλλά και λόγω και προβλημάτων που σχετίζονται με θέματα νομιμότητας.  Καταργείται όμως και η προϋπόθεση της διοικητικής Περιφέρειας. Αυτό αίρεται με δύο τρόπους: πρώτον μέσω της ρύθμισης που έχει κατατεθεί και δεν έχει απολύτως καμία προϋπόθεση, ως εκ τούτου, αμέσως μετά θα βγει η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου και δεύτερον, επαναφέροντας καταρχήν τη διαδικασία του 10%, βάσει της οποίας όλοι οι υποψήφιοι του 2011 έχουν δικαίωμα να μετάσχουν σε αυτήν. Αλλά έχουμε επιπλέον του ποσοστό 10%, για όσους έδωσαν εξετάσεις το 2011, ένα πρόσθετο ποσοστό 3% για να μπουν τα παιδιά αυτά στο Πανεπιστήμιο. Να ξεκαθαρίσω ότι για όλες τις κατηγορίες ισχύει η αναδρομικότητα, αλλά δεν μπορεί να ισχύει για άπειρες θέσεις».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved