ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά Από Απόσταση Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό από απόσταση: Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
 

Αθήνα 6.7.2017, 12:22

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από απόσταση «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει θέσεις σπουδαστών.

Το Πρόγραμμα διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και στις γειτονεύουσες μεσογειακές χώρες σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού.

Στόχοι του Προγράμματος είναι τόσο η επαγγελματική επιμόρφωση των φοιτητών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα. Έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσής αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»
Αρ. πρωτ. 1150
Μυτιλήνη 01/06/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και στις γειτονεύουσες μεσογειακές χώρες σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι τόσο η επαγγελματική επιμόρφωση των φοιτητών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα. Το ΠΜΣ έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσής αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων.

Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών συγκλίσεων.

Ο Ερευνητικός Προσανατολισμός
Το ΠΜΣ δίνει έμφαση και στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες έρευνες πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και ως εκ τούτου την απασχολησιμότητά τους.

Συνεργασία με το Ευρω-μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα πρόσφατα εντάχθηκε στο ‘Πρόγραμμα Ήδη Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών’ του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI). Έτσι, οι φοιτητές μας έχουν τώρα το προνόμιο να παρακολουθήσουν ευρωπαϊκά σεμινάρια στην έδρα του Πανεπιστημίου, στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, χωρίς επιπλέον κόστος (Ισχύει για τέσσερις φοιτητές με τους καλύτερους βαθμούς), να αποκτήσουν το ‘Επιπρόσθετο Δίπλωμα’ από το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους σημείωμα με την βεβαίωση παρακολούθησης του Πανεπιστημίου EMUNI.

Επιπλέον, είναι δυνατή, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικού ταξιδιού των φοιτητών στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο με επίσκεψη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ταυτόχρονα διεξαγωγή ταχύρρυθμου σεμιναρίου στα Πανεπιστήμια Université Catholique de Louvain ή του Λουξεμβούργου.

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ- Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΜΣ Με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συγκροτούν ένα πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται πλέον η ελληνική κοινωνία, η γνώση και η κατανόηση αυτού του πλαισίου παράλληλα με την ικανότητα των φοιτητών να το αναλύουν και να το ερμηνεύουν με τη βοήθεια της κοινωνικής έρευνας αποτελούν σήμερα αναγκαιότητα για ένα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που στοχεύουν να απασχοληθούν στη διοίκηση και στις υπηρεσίες της Ελλάδας, των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το αρχικό τους πτυχίο. Με βάση τα παραπάνω, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών, Νομικών, Θετικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Γεωπονικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το ΠΜΣ λαμβάνει υπόψη του τα τυπικά προσόντα, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων ως και εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες τους όπως συμμετοχή σε ΜΚΟ, εθελοντικές δραστηριότητες, δράσεις ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, κλπ.

Το πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα εστιάζουν στην ιστορική και σύγχρονη ανάλυση των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών, των θεσμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διασύνδεση των εφαρμοσμένων μέτρων πολιτικής σε κρίσιμους τομείς (μετανάστευση, οικονομία, δημογραφία, απασχόληση, κατάρτιση), και στις μεθόδους κοινωνιολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις οποίες διερευνώνται τα παραπάνω.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: Τα δύο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα παρέχουν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα τέσσερα προσφερόμενα μαθήματα του α΄ εξαμήνου και τα τέσσερα μαθήματα του β΄ εξαμήνου, το καθένα εκ των οποίων αποτιμάται σε 7,5 μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία συγκεντρώνει 30 μονάδες ECTS. Έτσι, το ΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. με 90 μονάδες ECTS συνολικά.

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων που υλοποιείται με τεχνολογία σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των διδακτικών εβδομάδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτεί τη συστηματική συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Κατά την έναρξη των δύο πρώτων
εξαμήνων πραγματοποιείται ένας σύντομης διάρκειας κύκλος εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Στις δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται ειδικά ταχύρρυθμα σεμιναριακά μαθήματα που να επιτρέπουν στους φοιτητές μας την εμπέδωση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού μηχανισμού λήψης αποφάσεων (παραγωγή νομοθεσίας) και της διάκρισης διακυβερνητικής και υπερεθνικής διάστασης, τη λειτουργία των δύο ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων, δηλαδή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εργαστηριακά μαθήματα ή άλλα επίκαιρα ή αναγκαία, για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, θέματα.

Γλώσσα
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και μελέτη βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2017 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος το Φεβρουάριο 2019.

Κόστος Σπουδών
Το συνολικό κόστος σπουδών ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ που καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή των πρώτων δύο εξαμήνων.

Υποτροφίες και Ανταποδοτικές Εργασίες
Σε φοιτητές/τριες είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως τις 31 Αυγούστου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος)
2. Δύο (2) φωτογραφίες
3. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο (1.000 – 2.000 λέξεις).
7. Βιογραφικό σημείωμα
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Διπλώματα ξένης γλώσσας (εάν υπάρχουν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά διπλώματα, η γλωσσομάθεια θα αποδειχθεί μέσω προφορικής συνέντευξης.
10. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
11. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων εάν υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες
12. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχει σχετική εμπειρία).
Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτηθούν και ορισμένα επιπλέον δικαιολογητικά, που γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ
Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με τη γνώμη του/της θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την υποτροφία ανταποδοτικής εργασίας θα πρέπει να προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 31/08/2015 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του ΠΜΣ) τα εξής:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποτροφία, στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι που επιθυμεί ο υποψήφιος να λάβει την υποτροφία
2. Εκκαθαριστικό του τελευταίου οικονομικού έτους (ή εάν δεν υπάρχει εκκαθαριστικό, την τελευταία φορολογική δήλωση)

Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων η οποία θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2017 ή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2017 και η ολοκλήρωση του προγράμματος το Φεβρουάριο 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν εναλλακτικά να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (τηλ. +30.22510.36504, 36525, email: secr-soc@aegean.gr ).

Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Μιχάλης Ψημίτης
Αναπληρωτής Καθηγητής


* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την αίτηση.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Proslipsis.gr - Η αίτηση 672017.pdf

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved