ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Συγχωνεύονται ΕΟΠΠ, ΕΚΕΠΙΣ και ΕΚΕΠ
 

 

Αθήνα 27.10.2011, 20:23

Στην συγχώνευση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι συγχωνεύσεις έγιναν με κριτήριο "τη συγκέντρωση δυνάμεων για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα με στόχο την υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική και στην Πιστοποίηση Δομών και Προσόντων, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε συγχωνεύσεις φορέων που εκτός των άλλων, επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων".

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι "η πολιτική συγχωνεύσεων φορέων που εποπτεύει το υπουργείο εκκινεί και βασίζεται στον συνολικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του, με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στον πολίτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η επιτάχυνση της εφαρμογής αυτής της πολιτικής κατέστη εφικτή χάρη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που μείωσε τους χρόνους για τη συγχώνευση φορέων".

Η συγκεκριμένη συγχώνευση δεν εντάσσεται στις υποχρεωτικές εκ του ν. 4002 και των δεσμεύσεων απέναντι στην τρόικα, αλλά πρόκειται για μια απόφαση με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία. Με το ν. 3879/2010 της Διά Βίου Μάθησης η χώρα μας έκανε ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της οργάνωσης και συστηματοποίησης της Διά Βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό περιγράφηκε ένα δίκτυο σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών των 5 συστημάτων του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά κυρίως στην πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το σκοπό αυτό μέχρι σήμερα στο δίκτυο της Διά Βίου Μάθησης, εξυπηρετούσαν το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) το οποίο έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση των εισροών και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) ο οποίος έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και της πιστοποίησης των προσόντων. Τα προσόντα βέβαια δεν έχουν αξία αν δεν συνδέονται με την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Το έργο υποστήριξης του Συστήματος Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας μέχρι σήμερα το έχει το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό η επιλογή της συγχώνευσης των τριών αυτών φορέων, διασφαλίζει το μείζον που είναι η εφαρμογή των πολιτικών μας στη Διά Βίου Μάθηση, και ιδιαίτερα η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, και η πιστοποίηση των προσόντων που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Το ζητούμενο σήμερα είναι η εργασία και στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποσκοπούν οι πολιτικές μας στους παραπάνω άξονες με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο.

Ο νέος ενιαίος φορέας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), θα έχει τρεις διακριτές κατευθύνσεις:
Ι. Πιστοποίηση Εισροών
ΙΙ. Πιστοποίηση Εκροών
ΙΙΙ. Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας.

Ο ενοποιημένος φορέας, εφαρμόζοντας το ενιαίο Πλαίσιο Ποιότητας για τη Διά Βίου Μάθηση, μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία στις πολιτικές που καλείται να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να εφαρμόσει. Ο νέος φορέας  θα αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και το συνδετικό κρίκο του Υπουργείου Παιδείας με τα παραγωγικά Υπουργεία.

Κατά το υπουργείο, η συγχώνευση των τριών φορέων:
1. Δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας τόσο στη χάραξη όσο και στην υλοποίηση πολιτικών πιστοποίησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, εξοικονομώντας ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους.
2. Διασφαλίζει διακριτές διαδικασίες πιστοποίησης φορέων, προγραμμάτων και προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, που ωστόσο στηρίζονται σε κοινές αξίες και αρχές ώστε να επιτυγχάνεται, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.   
3. Διασφαλίζει  τη συνέργεια στη  δημιουργία των απαραίτητων επιστημονικών εργαλείων που καταχωρούν και καταγράφουν τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από την αγορά εργασίας (εθνικό πλαίσιο προσόντων, επαγγελματικά περιγράμματα, προγράμματα σπουδών, πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α), μια και οι τρεις φορείς έχουν έντονο επιστημονικό προφίλ.
4. Αξιοποιεί τις γνώσεις και τις πληροφορίες που καταγράφονται στα επιστημονικά εργαλεία προκειμένου να διαμορφώσει ευέλικτα, λειτουργικά και αποτελεσματικά συστήματα πιστοποίησης φορέων, προγραμμάτων και προσόντων αλλά και συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
5. Συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών καθώς και στην πληροφόρηση των πολιτών με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο. Η πληροφόρηση που δίνεται ως συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να ξεκινά από τους αδειοδοτημένους φορείς και τα πιστοποιημένα προγράμματα  και να φτάνει μέχρι τη διάγνωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των προσόντων και τη σύνδεσή τους με την απασχόληση.
6. Συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της συνεκτικής προώθησης των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό μια και οι τρείς φορείς έχουν έντονη διασύνδεση με ευρωπαϊκές πολιτικές, μόνιμα ευρωπαϊκά δίκτυα (π.χ. Euroguidance, ELGPN, Europass, EQAVET), θεσμικά όργανα και φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Cedefop), και έχουν αναπτύξει στο παρελθόν κοινές δράσεις στο πλαίσιο του έργου τους.

Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2351/20-10-2011 και είναι η πρώτη από τις συγχωνεύσεις φορέων του Υπουργείου Παιδείας που πρόκειται να ακολουθήσουν.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τη σχετική απόφαση.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η απόφαση (αρχείο pdf 123 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved